17 vasario, 2022
Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarke įteiktos krištolinės lelijos

Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Jurbarko parodų ir koncertų salėje (cerkvėje) vyko savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva organizuojama Padėkos diena – iškilmingas, viešas ir atviras visai bendruomenei renginys, kurio metu buvo pagerbti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius 2021 metus labiausiai nusipelnę Jurbarko kraštui. 

Siūlyti apdovanoti pretendentus, labiausiai nusipelniusius Jurbarko kraštui per praėjusius kalendorinius metus, galėjo: savivaldybės meras, tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai ir jų grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, įmonių, įstaigų kolektyvai. Pretendentus vertino Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisija. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius „Krištolinės lelijos“ apdovanojimus teikė:

Nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ – rašytojams, visuomeniniams veikėjams Violetai Šoblinskaitei ir Gasparui Aleksai.

Nuo 1999 metų Veliuonoje gyvenanti Violeta Šoblinskaitė parašė ir išleido 18 originalių poezijos ir prozos knygų, 9 pjeses vaikams, taip pat iš lenkų, vokiečių ir rusų kalbų išvertė 28 romanus ir pjeses. Rašytoja įvertinta Žemaitės, Vieno lito, Salomėjos Nėries, Juozo Paukštelio ir kitomis literatūros premijomis. Už visuomeniškai aktualią publicistiką Violetai Šoblinskaitei skirtas Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“, už nuopelnus Lietuvos kultūrai – Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis, už kūrybinius pasiekimus ir visuomeninę veiklą Veliuonoje – Jurbarko rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
 
2001 metais grįžęs gyventi į tėviškę Gasparas Aleksa čia perkėlė ir neįgaliesiems skirto respublikinio žurnalo „Bičiulis“ leidybą, įsteigė Veliuonos bendruomenės ir neįgaliųjų centrą. Parašė 15 originalių poezijos ir prozos knygų. Jo kūryba versta į vokiečių, anglų, latvių, ukrainiečių, baltarusių, kartvelų, rusų kalbas. Pagal jo knygas 2010 metais sukurtas žodžio ir muzikos spektaklis „Prabudimai“, o 2021 metais pastatyta opera „Vitruvijaus žmogus“. Rašytojas apdovanotas Petro Cvirkos literatūros premija, už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui jam skirtas Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“, už žymų indėlį ir paramą socialinės apsaugos ir darbo sričiai –  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklas „Gerumo žvaigždė“.
 
Abu rašytojai garsina Jurbarko kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ypač Sakartvele (Gruzijoje), kur pelnė įvertinimus už geriausią 2020 metų užsienio autoriaus poezijos publikaciją ir geriausią užsienio autoriaus poeziją. Už Lietuvos ir Gruzijos kultūrinių ryšių stiprinimą rašytoja Violeta Šoblinskaitė apdovanota buvusio Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko prof. Viktoro Pranskiečio padėka.

Apdovanoti rašytojus „Krištoline lelija“ pasiūlė Veliuonos kultūros centras, atstovaujamas direktorės Violetos Grabauskienės ir Veliuonos seniūnija, atstovaujama seniūno Egidijaus Mikštos.
 
Nominacijoje „Už Jurbarko krašto etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą“ – Veliuonos krašto istorijos muziejaus muziejininkei-edukatorei Birutei Jurkšienei.

Kultūros srityje Birutė Jurkšienė dirba nuo 2002 metų. Per ilgus savo darbo metus rajono žmonėms ji padovanojo daugybę gražių ir prasmingų renginių. Artimiausi jai pačiai – etnokultūriniai renginiai, į kuriuos ji visada stengiasi įtraukti vaikus, jaunimą, bendruomenę, kad jie žinotų ir nepamirštų, kaip ir kuo gyveno mūsų proseneliai, seneliai, tėvai. Jos organizuojami renginiai visada apgalvoti, turintys tęstinę, pažintinę ir išliekamąją vertę. Už etnokultūrinius renginius Trys Karaliai, Jurginės, Užgavėnės, Baltų diena, Advento vakarai, ypač Sekminių atgaivinimą Pupkaimio kaime, ji apdovanota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos diplomu „Tautos šimtamečiai ąžuolai“ nominacijoje „Šimtmečio atradimas“. Jos nuveikti darbai įvertinti Lietuvos Respublikos Seimo, Raudonės seniūno Česlovo Meškausko padėkomis. Birutė atnaujino ir Pupkaimio kaimo kryžių, kartu su vyru Gintautu pastatė Pupkaimio Sekminių kryžių, kuris toks vienintelis Lietuvoje. Pandemija nesutrukdė jai nuveikti daug prasmingų darbų. Šiais metais ji numačiusi pasiūti baltišką vyrišką kostiumą, kurį ketina pristatyti Jurbarko krašto visuomenei.
 
Apdovanoti Birutę Jurkšienę pasiūlė Raudonės moterų sambūris.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus kultūros ir meno srityje, jaunimo telkimą ir aktyvinimą“ – Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovei Birutei Šneiderienei.

Nuo 1984 metų Birutė vadovauja Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Vaivorykštė“, o nuo 2013 metų – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatrui „Pakeleivis“. Jos sukurti spektakliai – įspūdingi, modernūs ir šiuolaikiški, pasižymintys minimalistine scenografija. Per savo veiklos metus nuostabų teatro pasaulį ji atskleidė daugybei rajono vaikų. Kai kurie jų pasirinko profesionalių aktorių ir režisierių specialybes, tačiau visi be išimties teatre įgijo pasitikėjimo savimi, gebėjimą save kūrybiškai išreikšti, atsiskleidė kaip asmenybes, ir kaip sako pati Birutė – tapo profesionaliais teatro mylėtojais, vertintojais, žiūrovais. „Vaivorykštės“ teatras – nuolatinis Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ dalyvis ir laureatas. 2018 metais šiam teatrui įteiktas aukščiausias Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“. Didelis Birutės įnašas ir į suaugusiųjų mėgėjiško teatro puoselėjimą. Jos vadovaujamas teatras „Pakeleivis“ – nuolatinis Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventės-apžiūros „Atspindžiai“ dalyvis. Nuo pat įsikūrimo dalyvauja Dainų šventėse, dažnai kviečiamas pasirodyti įvairiuose festivaliuose bei šventėse visoje Lietuvoje. Kas dveji metai Birutė organizuoja Tarptautines vaikų ir jaunimo teatrų kūrybines dirbtuves-festivalį „Vaivorykštė“, jos iniciatyva Tarptautinės teatro dienos proga Jurbarko kultūros centre organizuojama meno terapijos diena „Teatro karštinė“, taip pat teatro projektas „Kūrybinis maratonas „Eikš artyn“. Šiemet jau trečią kartą Skirsnemunėje įvyko jos inicijuota ir organizuota respublikinė teatro šventė „Lauro vainikas“.

Apdovanoti Birutę Šneiderienę pasiūlė Jurbarko kultūros centras.

Nominacijoje „Už reikšmingą indėlį rūpinantis rajono gyventojų sveikata“ – VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiajai slaugytojai Aurelijai Rukšnienei.

Aurelija tikra savo srities profesionalė, gebanti prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių darbo sąlygų. Jai teko priimti svarbius sprendimus susijusius su Vidaus ligų skyriaus patalpų pritaikymu Covid-19 liga sergančių asmenų gydymui ir slaugai. Tai ne tik didžiulis uždavinys, bet ir krūvis. Ji nuoširdžiai, su begaliniu atsidavimu ir pagarba rūpinasi visais pacientais, randa laiko juos išklausyti, paguosti, padrąsinti. Jos dėka visas skyriaus kolektyvas suburtas į draugišką ir vieningą komandą. Aurelija mylima ne tik savo kolegų, bet ir studenčių, pasirinkusių slaugos studijas. Ji taip pat atsakinga už vaistų bei medicinos priemonių valdymą. Ne kartą buvo apdovanota įstaigos, kurioje ji dirba jau daugiau kaip 40 metų, vadovybės, geru žodžiu minėta Lietuvos slaugos specialistų organizacijos vadovybės, kurios nare buvo daugiau kaip 20 metų. Gražaus asmeninio jubiliejaus proga apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen padėkos paštu.

Apdovanoti Aureliją Rukšnienę pasiūlė VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Lina Gedminienė.

Nominacijoje „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ – VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Žindaičių medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytojai Danutei Dovidavičienei.

Profesionali freskos mozaikos dailininkė, restauratorė, viešojo administravimo specialistė, Dainių kaimo bendruomenės „Prie užtvankos“ įkūrėja ir narė, Vinco Grybo memorialinio muziejaus suaugusiųjų dailės studijos „Formos kalba“ dalyvė. Jurgita ugdo mokinių ir visos bendruomenės estetinį suvokimą, meilę menui, grožiui, moko kūrybos paslapčių. Gimnazijoje ji veda ne tik dailės pamokas, bet ir vadovauja neformaliojo vaikų švietimo būreliui – Dailės studijai, kurios mokinių darbai garsina gimnazijos bendruomenę ir Jurbarko kraštą. Mokytoja nuolat ieško būdų mokinių kūrybiškumui ugdyti ir gimnazijos aplinkai puošti. Taip pat prisideda prie Dainių kaimo bendruomenės kalendorinių švenčių idėjų įgyvendinimo. 2019–2021 metų laikotarpiu patarimais ir praktine veikla talkino Raudonės miestelio seniūnijai, išdekoravo Raudonės seniūnijos pastatą, kartu su mokiniais atnaujino ten gyvenusio liaudies menininko skulptūras. 2021 metais rengė virtualias mokinių darbų parodas, 2022 metais su gimnazijos Dailės studijos mokiniais įgyvendino neformalaus vaikų švietimo projektą „Edukacinės kelionės“, kurio veikla siejama su Vinco Grybo 130-ųjų metinių paminėjimu. Ji taip pat prisidėjo prie Jurbarko švietimo centro iniciatyvos organizuoti Suaugusiųjų mokymosi savaitę gimnazijoje. Mokytoja apdovanota Jurbarko rajono savivaldybės padėkos raštais už prisidėjimą ir geranorišką pagalbą rengiant respublikinį mokinių piešinių konkursą-parodą „1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“ ir Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 100-čiui skirtų renginių organizavimą.
 
Apdovanoti Jurgitą Davidavičienę pasiūlė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija.
 
Nominacijoje „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, bendruomenių telkimą“ – kraštiečiams Laimutei Milašauskienei ir Gediminui Mikelaičiui.

Gediminas Mikelaitis – žymus kraštietis, Lietuvos Respublikos filologijos mokslų daktaras. Nors daug metų gyvena Vilniuje, jis niekada nepamiršo savo šaknų, savo darbais ir veikla garsina Jurbarko kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Būdamas didelis tėvynės ir savo krašto patriotas, parengė ir sudarė knygas, parašė straipsnius, skaitė pranešimus konferencijose apie Jurgį Baltrušaitį, Joną Juškaitį, Aldoną Puišytę ir kitas Jurbarko krašto asmenybes. Gediminas yra pagrindinis knygos „Girdžiai. Istorijos atodangos“ sudarytojas, įvado autorius.
 
Laimutė Milašauskienė – knygos apie Girdžius atsiradimo iniciatorė, mecenatė, rengimo darbų organizatorė ir koordinatorė, pagrindinė redaktoriaus Gedimino Mikelaičio padėjėja ir patarėja. Ji yra atminimo lentų kunigams, tarnavusiems Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje ir kilusiems iš šios parapijos, iniciatorė bei mecenatė. Ji aktyvi savanorė, kuri savo žiniomis, nuoširdžiu darbu, aukomis ir asmeniniu pavyzdžiu telkia Girdžių bendruomenę krašto istorijos išsaugojimui ir savanorystei. Bendrai veiklai ji buria kraštiečius ne tik Girdžiuose, bet ir Vilniuje. Knygos „Girdžiai. Istorijos atodangos“ išleidimo proga jai įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen sveikinimas. Už gebėjimą dalintis žiniomis, nuoširdų darbą ir pastangas telkiant bendruomenę Girdžių krašto istorijos išsaugojimui ji apdovanota Girdžių seniūnijos padėka. Už nuolatinę paramą darbu, aukomis ir idėjomis – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos padėka. Už paramą, meilę ir gerumą Vilniaus Bernardinams – Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios padėka. Už tai, kad grįžo į savo mokyklą asmeniniu pavyzdžiu drąsinti jaunąją kartą – Asociacijos „Europos judėjimas Lietuvoje“ ir Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos diplomu projekte „Drąsinkime ateitį“.


Apdovanoti Laimutę Milašauskienę ir Gedinimą Mikelaitį pasiūlė Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys ir vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Girdžių filialo vyresnioji bibliotekininkė Vilija Stoškienė, Girdžių Carito pavaduotoja Ona Patašienė, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius Algimantas Vizbara, Girdžių bendruomenės centro tarybos narė Odeta Vaitiekūnaitė.
 
Nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje kultūros ir meno srityje“ – Jurbarko krašto tautodailininkui Juozui Videikai. 
 
Juozo Videikos draugystė su medžiu ir jo drožyba prasidėjo prieš 35-erius metus. Iki šiol jis aktyviai dalyvauja Lietuvoje rengiamuose pleneruose, jo darbai puošia ne tik mūsų rajono, bet ir kitus Lietuvos kaimus. Vienas didžiausių jo darbų – ąžuolo kamiene išskobtas 4 metrų aukščio Rūpintojėlis Liubavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje. Meniška 11,5 metrų aukščio pavėsine, netoli Vyštyčio (Vigreliuose), džiaugiasi visas Suvalkijos kraštas. Jurbarko rajoną puošia Šv. Agotos stogastulpis prie Jurbarkų seniūnijos, Šv. Roko stogastulpis Dainių kaime, Šv. Jono Krikštytojo koplytstulpis Vertimų bažnyčios šventoriuje, Vytauto Didžiojo stogastulpis Eržvilke ir daugelis kitų Juozo Videikos kūrinių. 2020 metų pabaigoje jis atnaujino Baltijos kelio jurbarkiečių vietos ženklą – kryžių, stovintį magistraliniame kelyje Vilnius – Panevėžys. Ne vienas Juozo Videikos darbas buvo įvertintas ir apdovanotas, net kelis kartus jis pripažintas geriausiu Tauragės apskrities tautodailininku.
 
Apdovanoti Juozą Videiką pasiūlė Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis Jurbarkų seniūnijos kolektyvo vardu.
 

Nominacijoje „Už Jurbarko kraštui svarbių projektų įgyvendinimą“ – VšĮ Jurbarko ligoninės medicinos technikos inžinieriui Vytautui Duobai. 
Dalyvauti renginyje negalėjo.
 
Vytautas Duoba darbą Jurbarke pradėjo 1983 m. Tuomet, dar būdamas UAB „Limeta“ darbuotoju, rūpinosi visų Jurbarko rajono medicinos įstaigų prietaisais. Kiek vėliau jis buvo pakviestas dirbti į Jurbarko ligoninę, kurioje jau beveik 40 metų dirba medicinos technikos inžinieriumi. Būdamas fizikos mokslų bei radiotechnikos entuziastu, jis pirmasis sukonstravo diktofoną ligos epikrizių rašymui. Tuo metu, tai buvo nemenkas išradimas, kurio apžiūrėti į Jurbarko ligoninę plūdo inžinieriai ir medicinos įstaigų vadovai iš visos Lietuvos. Per ilgus darbo metus Vytautui teko nemaža atsakomybė įgyvendinti įvairius projektus – pakeista ligoninės ryšių sistema, rentgeno aparatai, palaipsniui iš pagrindų atnaujintas operacinių blokas, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, sumontuotas deguonies generatorius, o kiek vėliau ir deguonies kriogeninė sistema. Jam tenka didžiulė atsakomybė prižiūrėti ne tik sumontuotą medicinos aparatūrą, bet ir automatikos prietaisus, ryšių bei interneto sistemas. Geru žodžiu apie Vytautą atsiliepia ir medicinos technikos inžinerijos praktiką Jurbarko ligoninėje atlikę studentai, kuriuos jis ne tik kantriai mokė techninių dalykų, bet taip pat suteikė gilesnį šios profesijos suvokimą.


Apdovanoti Vytautą Duobą pasiūlė VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Lina Gedminienė.

Nominacijoje „Savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems“ –  oficialiems Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos rėmėjams-mecenatams Gražinai ir Kenneth Kling. Dalyvauti renginyje negalėjo.

Gražina Kling (Rukšnaitytė) gimė, augo ir mokėsi Jurbarke. Šį miestą pamilo ir jos vyras amerikietis Kenneth Kling. Lankydamasi Lietuvoje ji nepamiršta savo gimtojo krašto, stebi ir džiaugiasi jo pokyčiais. Šeima aktyviai domisi Skirsnemunės mokyklos ir miestelio bendruomenės gyvenimu, kasmet skiria ženklią finansinę paramą. Gautos lėšos papildo mokyklos materialinę bazę, atnaujinamos edukacinės erdvės, organizuojamos išvykos. Mokyklos darbuotojai ir mokiniai skatinami piniginėmis dovanomis. Įsteigta Gražinos ir Kenneth šeimos fondo premija teikiama 1–3, 10 klasių mokiniams, garsinantiems mokyklą rajone ir respublikoje. 2019 metais Skirsnemunės mokyklai ir miestelio bendruomenei Gražina su vyru padovanojo ąžuolinę pavėsinę, o 2021 metais skyrė dar vieną dovaną miesteliui – lauko laikrodį. Už nuolatinę nesavanaudišką paramą, nuoširdų bendradarbiavimą jiems įteikta Jurbarko rajono savivaldybės padėka. Šeima dosni ne tik Jurbarko kraštui, finansiškai ji taip pat remia Los Andželo Šv. Kazimiero bažnyčią bei lietuvių bendruomenę.

Apdovanoti šią šeimą pasiūlė Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė ir Skirsnemunės seniūnija.

Nominacijoje „Už išskirtinius pasiekimus sporto srityje“ – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientei Lijanai Lipinskaitei. 
Dalyvauti renginyje negalėjo.

Tai energinga, drąsi, ryžtinga, stipri ir siekianti užsibrėžtų tikslų mergina. Sportuoti mišrius kovos menus (MMA) Lijana pradėjo nuo 2019 metų rudens ir per labai trumpą laiką iškovojo daug pergalių, tarp kurių ir 3 vieta Pasaulio taurės MMA čempionate Prahoje (svorio kategorijoje iki 61.2 kg). Šių metų sausio mėnesį ji atstovavo savo šalį pasaulio čempionate Abu Dabyje (JAE) ir tapo prizininke čempionato ketvirtfinalyje (jaunimo iki 21 m. amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 61,2 kg.). Savo pasiekimais ji garsina ne tik visą Jurbarko kraštą, bet ir gimtąjį kaimą – Žindaičius. Lijanos aistra ir nusiteikimas lydi kiekvienoje kovoje ir treniruotėje. Jos tikslas – siekti aukštumų ir tapti žinoma kovotoja, o savo meilę sportui perteikti jaunajai kartai. Šiuo metu Lijana padeda savo treneriui Mindaugui Smirnovui pravesti MMA užsiėmimus mažiesiems sportininkams, dirba sekondante varžybose, o vėliau planuoja studijuoti trenerio specialybę Lietuvos sporto universitete.

Apdovanoti Lijaną Lipinskaitę pasiūlė Vertimų kaimo bendruomenė ir jos pirmininkė Vaida Saročkienė, Žindaičių seniūnaitijos seniūnaitė Birutė Petraitienė.

Renginyje taip pat pagerbta 2019 metais Jurbarko kraštui nusipelniusi VšĮ Jurbarko ligoninės slaugytoja Zita Baltrušaitytė, kuriai „Krištolinė lelija“ skirta nominacijoje „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“.
 


8 balandžio, 2024

Vasarį Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymu atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje maisto stokoja kas septintas žmogus (praėjusiais metais buvo […]

31 sausio, 2024

2024 m. sausio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paroda […]

22 gruodžio, 2023

Kultūros paveldas – tai ant ko stovi dabartis, tai mūsų šaknys, mūsų pagrindas, mūsų ateitis! – sunku būtų paneigti tokią […]

17 gruodžio, 2023

Krašto apsaugos ministerija (KAM) 2023 metais Gedimino pilies bokšte plevėsuojančią Lietuvos valstybinę vėliavą perduos Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai, laimėjusiai 18-tą […]

12 gruodžio, 2023

Rugpjūčio 1 d. dalyje Lietuvos savivaldybių pradėtas bandomasis pacientų pavėžėjimo projektas įsibėgėja. Startavus trims projekto etapams pacientai, kuriems reikia hemodializės […]

28 lapkričio, 2023

Lapkričio 25 d. į Jurbarko kultūros centre vykusią šventę „Metų ūkis 2023“ jos organizatoriai – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko […]

27 lapkričio, 2023

Šiandien vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius įteikė apdovanojimus savivaldybių administracijų atstovams už sėkmingiausiai įgyvendintus VRM administruojamus 2014-2020 metų laikotarpiu ir […]

21 lapkričio, 2023

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkei Linai Petronienei antradienį įteiktas 771 Skaudvilės gyventojo pasirašytas prašymas nejungti miestelio rinkimų apylinkės prie Jurbarko […]

21 lapkričio, 2023

Lapkričio 20 d. duris atvėrė atnaujintas Jurbarko kultūros centras. Šios ypatingos dienos buvo laukiama ne vienerius metus. Ir nors vykstant […]

27 spalio, 2023

Pradedamas tvarkyti ilgiausias ir vienas vaizdingiausių Lietuvos krašto kelių Panemune, jungiantis Kauną su Klaipėda per Jurbarką ir Šilutę. Kelią dviejuose […]

25 spalio, 2023

Sveikatos centrų steigimas įsibėgėja visoje Lietuvoje – net 59 savivaldybės inicijavo ar inicijuoja procesus steigiant sveikatos centrus. Sveikatos apsaugos ministras […]

24 spalio, 2023

Kelionių ir pažinimo projektas „Pažinkime Lietuvos dvarus“ tęsėsi dvejus metus. Per šį laiką daugybė Lietuvos pilių ir dvarų buvo aplankyti, […]

7 spalio, 2023

Spalio 6-osios vakarą Vilniuje įvairiose srityse labiausiai pasižymėjusioms savivaldybėms išdalintos bronzinės „Auksinių krivūlių“ statulėlės – svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai. „Auksinės […]

2 spalio, 2023

Rugsėjo 28 dieną Smalininkuose įvyko konferencija „Dailininkės Lidijos Meškaitytė kūrybos kontekstai“. Jos metu atverta ne viena atodanga į dailininkės kūrybą, […]

2 spalio, 2023

Praėjusią savaitę Ariogaloje oficialiai atidaryta greitosios medicinos pagalbos (GMP) pastotė. Anot Raseinių rajono savivaldybės, šio pokyčio įgyvendinimo dėka miesto gyventojai […]

22 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 22 d. įvyko ilgai lauktas atnaujintos Jurbarko autobusų stoties atidarymas. Atidarymo šventėje dalyvavo gausus svečių būrys, suvažiavęs iš visos […]

21 rugsėjo, 2023

Saulėtą sekmadienio, rugpjūčio 20-osios, vakarą Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje nuskambėjo dar vienas tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ koncertas. […]

18 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 15 dieną visoje Lietuvoje vyko etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“, kurią inicijuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Šią ypatingą […]

5 liepos, 2023

1941 m. liepos 3 d. Jurbarke įvykdytos pirmosios masinės žydų žudynės. Buvo nužudyta daugiau kaip 300 žmonių, tarp kurių – […]

4 liepos, 2023

Jurbarko kultūros centras nuo 2021 metų organizuoja tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Jubilate“, kuriuo siekiama bendradarbiauti su žymiausiais Lietuvos ir pasaulio […]