11 gruodžio, 2017

Lapkričio 30 d. įvykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 37 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais

Taryba patikslino Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą, pritarė kai kurių rajono ugdymo įstaigų 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitoms, trejų metų laikotarpiui sudarė Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją, pakeitė Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro buveinę ir patvirtino šios įstaigos nuostatus, suderino akcinės bendrovės „Kauno energija“ investiciją „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“.

Nustatė didžiausio leistino darbuotojų skaičių Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centruose,  leido Jurbarko švietimo centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, priėmė sprendimą siūlyti įtraukti į neprivatizuojamos žemės planus valstybinės žemės sklypą Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Šilinės kaime, skirtą visuomenės reikmėms, patvirtino Susisiekimo infrastruktūros tobulinimo Jurbarko mieste ir rajono gyvenvietėse prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetinį sąrašą, patikslino Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, nuo 2018 m. sausio 1 d. leido savivaldybės administracijai panaudos pagrindais perduoti 21,70 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas asociacijai Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono tarybai, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtį ir šio komiteto 2017 metų veiklos programą.

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame, Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate registruoti asociacijos Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centro buveinę, sutiko, kad Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla, pagal iš anksto suderintą grafiką, leistų neatlygintinai naudotis Girdžių skyriaus sporto sale ir kitomis patalpomis Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Vaikų dienos centrui, sporto klubui „Girdžiai“ ir Girdžių bendruomenės centrui.

Taryba pripažino beviltiška BUAB „Kelių remonto grupė“ žemės nuomos mokesčio mokestinę nepriemoką ir leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai ją nurašyti iš apskaitos dokumentų.

Taryba  leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai konkurso tvarka išnuomoti patalpas patalpoje – ambulatorijoje, Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav.

Taryba svarstė pareiškėjų prašymus dėl 2017 metų žemės nuomos ir žemės mokesčio lengvatų bei priėmė sprendimus šiais klausimais.

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatus, kuriais vadovaujantis planuojama sudaryti Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybą.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“– „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

NUSTATYTI 2018 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI

Taryba nustatė šiuos 2018 metų mokestinio laikotarpio žemės mokesčio tarifus:

Eil. Nr.

Paskirties kodas

Naudojimo būdo kodas

Paskirties pavadinimas

Mokesčio tarifas

(proc.)

1. 610   Žemės ūkio paskirties žemės sklypai

1,15

2. 710   Miškų ūkio paskirties žemės sklypai

1,5

3. 810   Konservacinės paskirties žemės sklypai

1,5

4. 820   Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

1,5

5. 920   Laisvos valstybinės žemės fondo paskirties sklypai

1,5

6. 992   Kitos (vandens telkinys) paskirties žemės sklypai

1,5

7. 995   Kitos paskirties žemės sklypai

1,5

7.1. 995 314, 327 Gyvenamosios teritorijos žemės sklypai

1,25

7.2. 995 316 Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypai

1,35

7.3. 995 317 Komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypai

1,1

8.     Visiems kitiems šios lentelės 1–7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

1,5

9.     Apleistos žemės ūkio naudmenos

4

Taryba taip pat patvirtino neapmokestinamus žemės mokesčiu sklypų dydžius fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata:

 • Jurbarko mieste – 0,10 ha;
 • kitose vietovėse – 2,0 ha.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T2-298 „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“.

PRITARTA PROJEKTAMS

Taryba pritarė  Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikiamiems projektams:

 • Jurbarko vaikų dienos centro „Ištieskime pagalbos ranką“ (projekto vertė – 16 111 Eur);
 • Raudonės vaikų dienos centro „Mūsų rūpestis“ (projekto vertė – 12 888 Eur);
 • Vadžgirio vaikų dienos centro „Užuovėja“ (projekto vertė – 16 111 Eur)
 • Šimkaičių vaikų dienos centro „Šimkaitukai“ (projekto vertė – 11 111  Eur);
 • Girdžių vaikų dienos centro „Girdžiukai“ (projekto vertė – 12 408 Eur);
 • Eržvilko vaikų dienos centras (projekto vertė – 16 111 Eur);
 • Veliuonos vaikų dienos centras (projekto vertė – 16 111 Eur);
 • Seredžiaus vaikų dienos centras (projekto vertė – 16 111 Eur);
 • Juodaičių vaikų dienos centras (projekto vertė – 16 111 Eur).

Taip pat įsipareigoti kiekvienam projektui gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2018 m. skirti bendrajam finansavimui savivaldybės biudžeto lėšas – 10 proc. projekto vertės. Šiems  projektams finansuoti iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašoma 119 766 Eur, gavus šį finansavimą iš savivaldybės biudžeto bus reikalinga skirti 13 307 Eur. Bendra projektų vertė 133 073 Eur.

Taryba taip pat pritarė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikiamiems projektams:

 • „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (bendra projekto vertė – 16 572 Eur);
   
 • „Šeimos gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“ (bendra projekto vertė – 20 715 Eur).

Taryba įsipareigojo kiekvienam iš šių dviejų projektų gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2018 m. skirti bendrajam finansavimui savivaldybės biudžeto lėšas – 10 proc. projekto vertės. Bendra projektų vertė – 37 287 Eur. Šiems projektams finansuoti iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašoma 26 100 Eur, iš savivaldybės biudžeto prašoma lėšų suma – 3 729 Eur., likusią projektui finansuoti reikiamą sumą organizacija dengia savo lėšomis.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimai Nr. T2-315 „Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaitukai“, „Girdžiukai“, Eržvilko vaikų dienos centras, Veliuonos vaikų dienos centras, Seredžiaus vaikų dienos centras, Juodaičių vaikų dienos centras“ ir Nr. T2-316 „Dėl pritarimo projektams „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ ir „Šeimos gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“.

PATVIRTINTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programą, kurios tikslas – didinti Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų užimtumą organizuojant laikino pobūdžio darbus, skirtus palaikyti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą, ir taip užtikrinti socialiai atskirtų asmenų integraciją į darbo rinką. Ši programa bus įgyvendinama nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.

PRITARTA PROJEKTUI ,,PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS JURBARKO MIESTE“

Taryba pritarė projektui ,,Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste“, kurio maksimali vertė – 71 500 Eur, iš jų ne mažiau kaip 30 proc. –  Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Šis projektas skirtas privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros tinklų ir bus vykdomas Jurbarko mieste. Projekto lėšomis numatoma finansuoti nuotekų infrastruktūros įrengimui reikalingas medžiagas, įrengimo darbus, pažeisto gerbūvio atstatymą, projektavimą, kadastrinius matavimus ir pan. Projekto trukmė – 12 mėn. Prie nuotekų infrastruktūros Jurbarko mieste planuojama prijungti 50 privačių namų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T2-321 „Dėl pritarimo projektui ,,Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste“.

PATVIRTINTA DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Jurbarko rajone esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų mažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui mažinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo. Programos įgyvendinimo administratoriumi taryba paskyrė UAB ,,Jurbarko komunalininkas“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija


„Išmanusis miestas 9“ projekto partnerių ir dalyvių (architektų) susitikimas su Anykščių savivaldybės atstovais
6 kovo, 2023

Šių metų „Išmanusis miestas 9“ konkurse dalyvaujant rekordiniam Lietuvos savivaldybių skaičiui, prasidėjo projekto organizatorių, architektų ir partnerių vizitai, kurių metu […]

22 vasario, 2023

Jurbarko mieste nuo 1995 metų stovi Vytauto Didžiojo progimnazija, kurios atnaujinimo potencialą įžvelgia miesto savivaldybė. Ji ėmėsi dalinės pastato renovacijos, […]

7 vasario, 2023

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių […]

„Archaza“ komanda
2 vasario, 2023

Jurbarko centrinėje dalyje, tarp Gedimino ir S. Daukanto gatvių, yra net du sklypai, kurie šiandien neįveiklinti, tačiau ateityje gali prisidėti […]

23 sausio, 2023

Tradicinio Verslo vakaro, vykstančio kiekvienų naujų metų pradžioje, tikslas yra į vieną būrį sukviesti rajono verslininkus. Pasidžiaugti jų pasiekimais ir […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 30 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vyko tapytojos Lidijos Meškaitytės vardu paskelbtų 2022 metų baigiamasis renginys. Praėjusiųjų […]

28 gruodžio, 2022

Gruodžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šventinis padėkos-labdaros vakaras, į kurį jo iniciatorius – Savivaldybės meras Skirmantas […]

27 gruodžio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 84 gaisrų ir atliko 87 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu žuvo 4 žmonės, vienas […]

Rolandas Matulevičius
20 gruodžio, 2022

Jurbarko rajono savivaldybė siekia darnaus turizmo vystymosi, keleivinio ir pramoninio uostų atnaujinimo, išplėsti mažųjų laivelių prieplaukas, įrengti Nemuno upės prieigas, […]

19 gruodžio, 2022

Gruodžio 18 d. Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko paskutinis šių metų tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ renginys – […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Jurbarko parodų ir koncertų salėje vyko ypatingas renginys – IV chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio […]

6 gruodžio, 2022

Kiekvienų metų gruodžio pradžioje Jurbarke suspindi kalėdinė eglė ir prasideda didysis švenčių laukimas. Šiais metais ta magiška diena buvo gruodžio […]

6 gruodžio, 2022

Įgyvendinant Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. priimtą sprendimą Nr. T2-225 „Dėl sovietinių paminklų ir paminklinės lentos […]

Audriaus Sinkaus nuotr.
25 lapkričio, 2022

Tęsiant gražią ilgametę tradiciją Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

14 spalio, 2022

Minint kraštiečio rašytojo, dramaturgo, poeto Aleksandro Fromo-Gužučio 200-ąsias gimimo metines, Aušgirio kaime (Šimkaičių sen., Jurbarko r.), ant Siesarties upelio kranto, […]

7 spalio, 2022

Spalio 6 d. Veliuonos kultūros centre buvo įteikta 2022 m. Veliuonos novelės premija. Laureatu pripažintas dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas […]

6 spalio, 2022

Spalio 5 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje įvyko Tarptautinės mokytojų dienos renginys, kuriame su gėlėmis ir sveikinimais buvo sutiktos Jurbarko […]

24 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 23 d. Jurbarko genocido aukų kapinėse (Naujasodžių k., Jurbarkų sen.) susirinkę Jurbarko rajono savivaldybės, Krašto muziejaus, Kultūros centro, Viešosios […]