11 gruodžio, 2023

Prezidentinėje Aurelijaus Verygos programoje – tradicinių vertybių puoselėjimas ir Lietuvos interesus ginanti užsienio politika

Gruodžio 11 d. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose kandidatas į LR Prezidentus Aurelijus Veryga paskelbė rinkimų programos akcentus ir pristatė komandos branduolį.  

Pasak kandidato į Prezidentus, Lietuvai reikia lyderių, kurie būtų atviri, turintys tvirtą poziciją ir nebijantys ginti savo šalies ir žmonių interesų, gerbtų piliečių nuomonę. A.Verygos šūkis šiuose rinkimuose – kurti, mylėti, nugalėti. Jis žada garbingai atlikti pareigą – telkti visuomenę ir politinę bendruomenę bei atsakingai dirbti valstybei ir Tautai. „Į Prezidento rinkimų areną ateinu turėdamas labai aiškų tradicines vertybes ginančių visuomenės narių ir politikų palaikymą, vildamasis sugrąžinti piliečių pasitikėjimą Valstybe“, – sakė A. Veryga.

Dėmesys tradicinėms vertybėms

Kandidato programoje pirmiausia akcentuojamas dėmesys pamatinėms, tradicinėms vertybėms. A. Veryga skelbia nuosekliai puoselėsiantis ir ginsiantis šeimą, tautą, valstybę, kalbą, istoriją, pilietiškumą ir demokratiją.

Jei būtų išrinktas, nepalaikys ir pats neteiks siūlymų jungtis prie tarptautinių konvencijų, griaunančių tradicinės šeimos instituto sampratą, nepritars vienos lyties asmenų partnerystės įteisinimui, spręsdamas dėl Seimo priimtų įstatymų vadovausis tradicinės šeimos ir vaiko gerovės principais, rūpins lietuvių tautos tapatybės išsaugojimu, stiprins valstybinės lietuvių kalbos statusą ir jos reikšmę.

Jei Tauta nunyks – visa kita neturi prasmės

„Demografijos problemų sprendimas yra valstybės išlikimo klausimas. Privalome nustoti kalbėti apie tai, kad turime susitaikyti su gyventojų skaičiaus mažėjimu ir prisitaikyti. Jei Tauta nyks – visa kita praranda bet kokią prasmę“, – sakė kandidatas į Prezidentus, demografinę krizę sieksiantis įveikti ne imigracijos, o gimstamumo skatinimu, mokesčių lengvatomis ir emigrantų grįžimo į Lietuvą programa.

A.Veryga pabrėžė kartu su Seimu ir Vyriausybe bei visomis politinėmis jėgomis ieškosiąs galimybių reikšmingai didinti vaiko pinigus, iki 5 proc. sumažinti gyventojų pajamų mokestį tėvams su trimis vaikais ar panaikinti šį mokestį auginantiems daugiau nei tris vaikus, didinti paramą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą.

Ne panikuoti, o rengtis valstybės gynybai

„Matydami vis aštrėjančią geopolitinę situaciją, įsiplieskiančius karo židinius, turime ne panikuoti, bet rengtis valstybės gynybai ir būti pasiruošę atremti bet kokias grėsmes. Vykstant karui Ukrainoje, teroristams užpuolus Izraelį, turime tapti tokiomis šalimis kaip Šveicarija ar Suomija, kurių piliečiai valstybės grėsmėms ruošiasi nuolat ir kiekvienas žino, ką turėtų daryti“, – skelbiama kandidato programoje.

A. Veryga, būdamas vyriausiuoju valstybės ginkluotųjų pajėgų vadu, pasiryžęs dėti visas pastangas, kad būtų stiprinama krašto gynyba, esminį dėmesį skiriant NATO šalių finansiniams įsipareigojimams, realiai įgyvendinta visuotinio pasirengimo gynybai koncepcija, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas būtų pasiruošęs galimoms grėsmėms ir motyvuotas jas atremti.

A. Veryga palaikytų profesionalios ir šauktinių kariuomenės plėtros modelį, pritartų rotacinės oro gynybos sistemos sukūrimui, oro policijos pakeitimui į oro gynybos karinį vienetą, divizijos pajėgumų didinimui ir gynybos pramonės pajėgumų plėtrai, o Lietuvą matytų kaip modernų dronų ir antidronų bei lazerinių technologijų vystymo ir gamybos centrą.

Kandidatas į Prezidentus nepalaiko visuotinio šaukimo į kariuomenę idėjos, laikydamas tai pertekline priemone, o skatintų moksleivių patriotinio ugdymo ir pilietiškumo stiprinimą bei karinio parengimo kursų atsiradimą universitetuose ir kolegijose, kurie būtų pripažinti alternatyva šaukimui į karinę tarnybą. Tokia programa stiprintų ne tik pasirengimą gintis, bet ir jaunų žmonių ryšį su kariuomene bei šauliais.   

Užsienio politika – Lietuvos interesams

Valstybės užsienio politiką A. Veryga orientuotų, pirmiausia, į Lietuvos interesų gynimą, saugotų nacionalinės teisės viršenybę, vengtų tarptautinių susitarimų, kurie galėtų mažinti ES valstybių savarankiškumą ir identitetą. Parama Ukrainai kare prieš Rusiją – besąlygiška. Taip pat būtina atkurti pragmatinius politinius ir ekonominius santykius su Kinija, plėtoti strateginį bendradarbiavimą su kaimynėmis Lenkija ir Latvija.

„Lietuvos užsienio politika turi atstovauti mūsų valstybės interesams, būti telkianti ir burianti koalicijas, o ne skaldanti. Derybose dėl Daugiametės finansinės programos tvirtai laikysiuosi pozicijos, kad Lietuvai turi tekti solidus ES finansavimas visoms prioritetinėms sritims: žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, sanglaudai bei Ignalinos atominės elektrinės uždarymui“, – savo programinėje kalboje pabrėžė kandidatas, papildydamas, kad Lietuva neprisiimtų nepasvertų ir gyventojams nepakeliamų įsipareigojimų, pavyzdžiui, įvesti visuotinį nekilnojamojo turto mokestį.

Gyvybiškai svarbi infrastruktūra – valstybės rankose

A.Veryga atkreipė dėmesį į būtinybę valstybės rankose išlaikyti kritinę infrastruktūrą, kuri nesubyrėtų vos ištikus pavojui, o pagrindiniams gyventojų poreikiams užtikrinti skirtos sritys netarnautų vien pelno siekimui.  Todėl valstybė turėtų susigrąžinti AB „Ignitis grupė“ ir kitų svarbių įmonių kontrolę, išpirkdama akcijas iš privačių investuotojų. A. Veryga sako palaikysiantis Valstybinio komercinio banko šalyje steigimą.

Stiprūs regionai – stipri šalis

Nemažai dėmesio programoje skiriama regioninei politikai, į regionus orientuojant valstybės investicijas ir užtikrinant kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą. Žemės ūkis turintis tapti strateginiu sektoriumi, nes apsirūpinimas maistu – valstybės saugumo garantas. Derantis dėl ES paramos Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, A. Veryga dėtų maksimalias pastangas, kad Lietuvos žemdirbiai gautų teisingas tiesiogines ES išmokas, kurios leistų vienodomis sąlygomis konkuruoti su kitų ES šalių žemdirbiais.

Išsaugoti sveikatos įstaigų tinklą

Dar vienas programinis prioritetas – gyventojų ir visuomenės sveikata. Tam būtina sąlyga – išsaugoti regionų sveikatos įstaigų tinklą. A. Veryga vetuotų bet kokią iniciatyvą, kuri ardytų šį tinklą. Jo planuose – pasiūlymai plėsti vaistų be priemokos sistemą ir priimti sprendimus dėl ligoninių vaistinių steigimo, dėl realios kovos su narkotinių medžiagų platinimu, griežtinant už tai bausmes, ypač už narkotikų platinimą vaikams. Ne mažiau svarbu plėsti priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos įstaigų tinklą.

Sustabdyti mokyklų uždarinėjimą

„Kovosiu, kad būtų išsaugotas regionų švietimo ir ugdymo įstaigų tinklas. Pasiūlysiu kitokį, šioms svarbioms regionų sritims labiau tinkamą ir tvarų finansavimo modelį, kuris sustabdytų mokyklų uždarinėjimą. Raginsiu įdiegti nemokamą visos dienos mokyklos modelį ugdymo įstaigose ir skirti didelį dėmesį saugios aplinkos aplink ugdymo įstaigas kūrimui, plėtosiu kultūros paso idėją“, – skelbia A. Veryga.

Palankesnė mokesčių sistema

Kandidatas į Prezidentus siūlytų palankesnę ir paprastesnę mokestinę reformą, kuri skatintų mokėti mokesčius ir būtų nukreipta prieš šešėlinę ekonomiką. Jis palaikytų sprendimą taikyti 9 proc. PVM maisto produktams. Kartu su Seimu ir Vyriausybe skatintų verslo ir darbo vietų kūrimą regionuose suteikiant mokesčių lengvatas kaimo gyvenamosiose vietovėse investuojant ne mažiau kaip 1 mln. eurų  ir sukuriant daugiau kaip 10 naujų darbo vietų.

Nepakankamai finansuojama teisėsauga – pavojus saugumui

„Viena iš Valstybės vadovo kompetencijų – teisėjų skyrimas. Sieksiu pašalinti dvigubų standartų praktiką skiriant ministrus, teisėjus ir kitus valstybės pareigūnus, kad neišlaukę būtino ,,atšalimo“ laikotarpio politikai neturėtų galimybių užimti skiriamų pareigų aukščiausiose nepolitinėse valstybės struktūrose ir institucijose. Teiksiu siūlymus, kurie leistų užtikrinti adekvatų atlygį teisėjams, prokurorams, policininkams ir kitiems teisėsaugos atstovams. Nepakankamas teisėsaugos finansavimas silpnina ne tik vidaus, bet ir nacionalinį saugumą“, – pabrėžė kandidatas.

Išvardytieji sprendimai, pasak A. Verygos, leistų visiems ir kiekvienam kurti valstybę, ją mylėti ir nugalėti visus sunkumus: „Mes tikrai tai mokame ir galime“.

Kandidato į LR Prezidentus A. Verygos programa, rengta bendradarbiaujant  su ekspertais, ateityje gali būti plečiama po susitikimų ir diskusijų su Lietuvos žmonėmis.

Atviras, nuoširdus ir tvirtas lyderis

„Aurelijus yra tikro Lietuvos patrioto pavyzdys. Jo žinios ir patirtis gali ir turi būti panaudotos mūsų šalies stiprinimui, žmonių gerovės didinimui. Esu tikras, jog A. Veryga būtų vienas iš geriausių Lietuvos Respublikos prezidentų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Jo atvirumas, dėmesingumas, šiltumas, žmogiškumas neabejotinai taptų jo kaip Prezidento išskirtinumu“, – sakė programos pristatyme dalyvavęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, paraginęs į artėjančius Prezidento rinkimus pažiūrėti per vertybinę prizmę ir pasirinkti tą, kuris ne tik deklaruoja atstovausiantis tradicinių vertybių politikai, bet turi realią politinę atramą savo programai įgyvendinti.

„Sudėtingu mūsų valstybei laikotarpiu Aurelijų Verygą pažinome kaip ypač tvirtą, besilaikantį žodžio, užtikrintai priimantį sprendimus ir drąsiai išlaviruojantį iš krizių lyderį. Ypač svarbu, kad valstybės vadovas visomis išgalėmis gintų Lietuvos žmonių interesus, kai teks derėtis dėl Europos Sąjungos paramos krepšelio. Į Aurelijaus rankas neabejotinai galima patikėti mūsų valstybės ateitį“, – šalies vadovo vaidmenį europinėje arenoje pabrėžė europarlamentaras Bronis Ropė.

Renginyje dalyvavo grupė Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narių, savivaldybių merų, visuomenės atstovų.

A. Verygos rinkimų štabo veiklą koordinuos Vaida Pranarauskaitė, už komunikaciją bus atsakinga Audronė Jankuvienė. Rinkimų štabe taip pat dirbs savanorių koordinavimo vadovė Gintarė Veličkienė, susitikimų organizatorė Aušra Daugėlienė, Prezidento rinkimų iždininkė Neringa Lavrenovė. Štabui talkins visuomeniniai kandidato ambasadoriai iš akademinės bendruomenės, šalies merai, tradicines vertybes puoselėjantys politikai, kultūros, socialinio sektoriaus atstovai ir kt.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos PK sąskaitos. Užs. nr. AV-01

 


2 kovo, 2024

Vilniaus Salomėjos Nėries vardo gimnazijai nusprendus keisti savo mokyklos pavadinimą, tokiu keliu sekti ketina ir to paties pavadinimo mokykla Vilkaviškyje. […]

29 vasario, 2024

Ketvirtadienį Seime apdovanotos lietuvių įmonės, sukūrusios geriausius inovatyvius sprendimus bendradarbiaujant su partneriais Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Pirmoji vieta atiteko startuoliui […]

Asta Skaisgirytė. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.
29 vasario, 2024

Penktadienį kelyje ties Lietuvos pasieniu prasidedant Lenkijos ūkininkų blokadai, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad panašūs protestai vyksta visoje […]

29 vasario, 2024

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pristatė nuo trečiadienio įsigaliojusį statybos techninį reglamentą slėptuvėms, priedangoms ir kolektyvinės apsaugos statiniams. Pasak jo, reglamentas […]

28 vasario, 2024

Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis užsitikrino trečiadienį Albanijos sostinėje Tiranoje vykusio Ukrainos pietryčių Europos viršūnių susitikimo dalyvių paramą jo taikos planui. […]

28 vasario, 2024

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį, tęsdamas jau tradicinėmis tapusias darbo dienas regionuose, su komanda dirbo Kupiškio rajone. Šalies vadovas […]

U. von der Leyen, EPA-ELTA nuotr.
28 vasario, 2024

Europos Sąjunga (ES) turėtų „pradėti pokalbį“ dėl ginkluotės pirkimo Ukrainai panaudojant pelną iš įšaldyto Rusijos turto, trečiadienį parlamentarams sakė Europos […]

28 vasario, 2024

Apeliacinis teismas pirmos instancijos teismui trečiadienį prieš pietus perdavė dokumentus ir bylą nuosprendžio vykdymui kalėti nuteisto buvusio Kauno miesto savivaldybės […]

28 vasario, 2024

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) 2023 m. veiklos rezultatų pristatyme. Jame aptarti pastarųjų metų […]

27 vasario, 2024

ES įstatymų leidėjai antradienį galutinai pritarė svarbiam įstatymo projektui, kuriuo siekiama apsaugoti šalių bloko gamtą, nepaisydami konservatorių pastangų, kad Europos […]

27 vasario, 2024

Jungtinių Valstijų (JAV) atsargos generolui Benui Hodgesui įspėjus, jog agresijos atveju Lietuva turi būti pasirengusi bent dvi savaites gintis viena, […]

27 vasario, 2024

Komikas Artūras Orlauskas nesutinka su visuomenininko Andriaus Tapino ieškiniu, kuriuo jis prašo teismo pripažinti Šeimų sąjūdžio aktyvisto teiginius apie lėšų […]

Bronis Ropė, Europos Parlamento narys
27 vasario, 2024

Tai, kad Žemės ūkio ministerija, rengdama strateginius dokumentus, privalo bendradarbiauti su žemės ūkio sektoriaus atstovais, labai aiškiai reglamentuoja ne tik […]

26 vasario, 2024

Pirmadienį Vilniuje prie Lenkijos ambasados įvyko protesto akcija dėl ūkininkų blokados Lenkijos–Ukrainos pasienyje. Jos metu apie dešimt susirinkusių asmenų siekė […]

25 vasario, 2024

Sulaukęs dalies politikų bei krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko kritikos dėl perspėjimų Lietuvai, Jungtinių Valstijų (JAV) atsargos generolas Benas Hodgesas […]

25 vasario, 2024

Grupė parlamentarų siūlo Seimui priimti įstatymų pataisas, sudarančias galimybę iš miestų bei miestelių reprezentacinių vietų deramai perlaidoti Sovietų Sąjungos karių […]

25 vasario, 2024

Klaipėdos rajono savivaldybės opozicijoje dirbantys konservatorių atstovai sausio pabaigoje kreipėsi į savivaldybės Antikorupcijos komisiją dėl tarybos narės, „valstietės“ Loretos Piaulokaitės-Motuzienės. […]

V. Zelenskis įsitikinęs: Rusija pralaimės šį karą / EPA-ELTA nuotr.
24 vasario, 2024

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį, karui įžengus į trečius metus, pažadėjo, kad jo šalis nugalės Rusiją. „Už tai kovojame 730 […]

24 vasario, 2024

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis mano, kad Vakarai esmingai pakeis savo strategiją Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu tik įvykus kokiam nors […]

24 vasario, 2024

Vilniaus apygardos teismas nutarė, kad anksčiau dėl piktnaudžiavimo teistam ir išteisintam buvusiam ilgamečiui Utenos miesto merui, socdemui Alvydui Katinui iš […]