Dvarai. Anykščių raj. sav.
Aknystų dvaro rūkykla. heritage.lt nuotr.

Aknystų dvaras. Dvaras yra Aknystų kaime, Anykščių rajone prie Aknystos upelio. Pirmą kartą Aknystų dvaras paminėtas 1538 m., kuomet Žygimantas Augustas dovanojo šias žemes Smolensko bajorui Jurijui Kopčiui. Iš dvaro sodybos pastatų išliko dalis rūmų, rūkykla, pastatyta apie 1900 m. su išorės laiptais ir atviromis antrojo aukšto galerijomis, T raidės plano kluonas. Parke, kuris įkurtas 1809 m. ir turėjo angliškojo bei itališkojo parko bruožų, išliko dalis riešutmedžių alėjos, vertingų medžių. Šiuo metu dvaro sodyboje įsikūrę Aknystos socialinės globos namai.

Burbiškio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Burbiškio dvaras. Burbiškio dvaro rūmų ansamblis yra Anykštos kairiajame krante, 8 km nuo Anykščių, Burbiškio kaime. Tai dvarininkų Ottono ir Sofijos Venslavovičių 1853–1857 m. pastatyti neoklasicistinio stiliaus dvaro rūmai, oficina ir 5 ha plote įkurtas angliško planavimo parkas. Dvaro 20 ha parke auga 30 rūšių medžiai, dalis iš jų introdukuoti. Nuotraukų galerija.

Jakšiškio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr. Jakšiškio dvaras. Dvaras buvo Jakšiškyje, Kavarsko seniūnijoje. Nuo 1857 m. dvaro savininkas buvo Adolfas Hoppenas. 1949 m. buvusios dvaro žemės įjungtos į „Žalgirio“ kolūkį, vėliau iki 1965 m. priklausė „Vilties“ kolūkiui, 1965-1990 m. – Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 1990-1992 m. – Šerių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo. Išlikę, bet nykstantys mediniai Jakšiškio dvaro rūmai, svirnas, buvęs krakmolo fabrikas (perstatytas), du gyvenamieji namai, tvartas, arklidė, parkas.
Janapolio dvaro klėtis. heritage.lt nuotr.

Janapolio dvaras. Buvusi dvaro sodyba, kurios fragmentai išlikę Janapolio kaime, Anykščių rajone, apie 2,5 km į šiaurės vakarus nuo Traupio. Baroko epochoje Janapolės priklausė Trakų vaivadijos Upytės pavietui. Dvarą valdė grafai Pranckevičiai-Radziminskiai. Jie Janapolėje įkūrė dvaro sodybą, pastatydino mūrinius rūmus. Gyvenamieji dvaro trobesiai neišlikę. Teritorijoje yra ne dvaro laikotarpio (svetimkūnių) pastatų.

Jokūbavos dvaro lobynas. heritage.lt nuotr.

Jokūbavos dvaras. Įkurtas Jokūbavoje, Kavarsko valsčiuje (dab. Anykščių raj.), už 8 km į pietus nuo Kavarsko. Dvaras statytas XIX a. pradžioje. Šalia dvaro įsikūrė Jokūbavos kaimas, turėjęs apie 120 ha žemės. Išlikę keli pastatai. Dvaro sodybai priklauso gyvenamasis namas, keli ūkiniai pastatai (kai kurių – tik liekanos), sodybos želdynai. Taip pat sklype išlikęs vietinės reikšmės architektūros paminklas – dvaro lobynas. Dvarininkai jame laikydavo brangius, daugiausia namų apyvokos daiktus. 1945 m. jis buvo pertvarkytas į vietinio kolūkio kalvę.

Kurklių dvaro gyvenamas namas. heritage.lt nuotr.

Kurklių dvaras. Dvaras buvo Kurkliuose. XV–XVI a. minimas kaip Didžiojo kunigaikščio dvaras. Vėliau jį valdė Pskovo vaivada Petras Kiška, Vladislovas Tiškevičius, Kristupas Zaviša (apie 1700 m.), kurio dukra Barbora (1690–17??) ištekėjo už Mikalojaus Radvilos. Išlikę tik dvaro rūsiai. 2003 m. po rąstą išardytas XVII a. pastatytas dvaro svirnas.

Laviškio dvaro svirnas. heritage.lt nuotr.

Laviškio dvaras. Dvaras buvo Laviškyje. Dvaro savininkas Kostas Radžvilas, 1924 m. valdė 429,6 ha žemės. Nacionalizavus dvarą, nuo 1949 m. spalio 12 d. pastatai priklausė M. Melnikaitės kolūkiui, vėliau – Kirovo vardo kolūkiui, Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo. Dabar pastatų savininkai – pajininkų grupė. Išlikęs mūrinis svirnas, dalis kalvės pastato.

Pienionių dvaro spirito varykla. heritage.lt nuotr.

Pienionių dvaras. Dvaras Kavarsko apylinkėse yra vienas iš kelių senajame administraciniame Pienionių lauke buvusių dvarų, vadintų tuo pačiu Pienionių vardu. Formuotis pradėjo XV amžiuje. Istoriniuose šaltiniuose netgi teigiama, kad 1442 m. šiame dvare lankėsi didysis Ldk Kazimieras. Pienionių dvaras garsėjo ne tik savo įspūdinga architektūra bei egzotiniais augalais, bet ir spirito varykla. Ji buvo įrengta apie 1859 m. ir iki XX a. pradžios čia buvo varomas spiritas bei daromas alus. Išlikę ūkinių pastatų fragmentai, parkas su skulptūrų liekanomis, lurdas.

Raguvėlės dvaro rūmai. heritage.lt nuotr. Raguvėlės (arba Komarų) dvaras. Įsikūręs Anykščių rajone, Raguvėlėje. Pagrindiniai rūmai yra klasicistinio stiliaus pastatas, su parku, esantis prie Juostos upės. Anksčiau Komarų dvare buvo bitininkų mokykla, įkurta 1972 m., vėliau, nuo 1975 m. – Raguvėlės pagrindinė mokykla. 1998 m., vietoje anksčiau buvusio vaikų darželio, buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, o dvare įsikūrė Komarų šeimos paveldėtojai. Komarų dvarą sudaro didelis 19 pastatų kompleksas, išsidėstęs palei upę. Į pastatų kompleksą įeina spirito varykla, koplyčia–mauzoliejus, dumūriniai svirnai, malūnas, žirgynas, kumetynas, daržinė, kluonas, arklidė, karvidė, magazinas ir kt. Taip pat per upę nutiestas vadinamasis „beždžionių“ tiltas.
Pelyšos dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Sedeikių dvaras arba Pelyšos (Pelyšų) dvaras. Buvęs dvaras tarp Sedeikių ir Žliobiškių kaimų Anykščių rajone, prie Pelyšos upės. Dvaro sodyba įsikūrusi Andrioniškio seniūnijoje. Mūrinis dvaras statytas apie 1880 m. 1990 m. išlikę dvaro pastatai – gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai – buvo grąžinti Putnų šeimos palikuonims. Šiuo metu dvarą valdo paveldėtojos Birutė Čepliejienė ir Irena Meldaikienė. Be centrinių rūmų, išlikę parko fragmentai, ledainė, tvartas, dalis tvenkinių.

Troškūnų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Troškūnų dvaras arba Smėlynės dvaras. Dvaras buvo prie Troškūnų, Smėlynės kaime. 1591 m. dokumentuose pirmą kartą paminėtas Troškūnų dvaras. Išlikę 10 dvaro pastatų (XIX a. pabaiga), keletas parko medžių. Nuotraukų galerija

Vašuokėnų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Vašuokėnų dvaras. Yra Vašuokėnuose, Anykščių rajone. Mišraus klasicizmo ir baroko stiliaus. Nuo XIX a. priklausė Komarų giminei, kurie čia pastatydino dvaro rūmus. XX a. pradžioje rūmus nusipirko B. Brazdžius ir kilus Pirmajam pasauliniam karui čia perkėlė Kauno kunigų seminariją. Dvaras nyksta.