Dvarai. Vilkaviškio raj. sav.
Bartninkų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Bartninkų dvaras. Dvaras yra Bartninkuose, Vilkaviškio rajone. XVIII a. Bartninkai pri­klausė Alytaus ekonomijai. Ekono­mas Antanas Tyzenhauzas steigė manu­faktūras, dvarus – taip buvo įkurtas ir Bartninkų dvaras. Jame veikė audimo cechelis, geležies liejykla. Dvaro rūmai apnykę, yra išlikę parko želdinių. Buvusio dvaro sodybos vietoje pastatyta Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla.

Gižų dvaro svirnas. heritage.lt nuotr.

Gižų dvaras. Dvaras yra Gižuose, Vilkaviškio rajone. Dvaras Gižuose minimas nuo XVIII a., kai jis priklausė Minsko vaivadai A. M. Chmarai, pastatydinusiam medinę Gižų bažnyčią. Dvare veikė plytinė, spirito varykla, alaus darykla, vėjo malūnas. Iki mūsų dienų išliko dviaukštis mūrinis dvaro svirnas.

Klampučių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Klampučių dvaras. Dvaras buvo Klampučių kaime. Dvaro rūmai pastatyti XIX a. Po II pasaulinio karo dvaro teritorijoje įkurta Klampučių pradinė mokykla.

Paežerių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Paežerių dvaras. Kultūros paminklas, stovintis Paežerių kaime, Vilkaviškio rajone. 1795–1799 m. statytų puošnių Paežerių dvaro rūmų projekto autorius – Martynas Knakfusas, klasicizmo architektūros pradininkas Lietuvoje. Dabartinį architektūrinį ansamblį sudaro rūmai, oficina, belvederio bokštas ir parkas. Interjeras įrengtas XIX a. Nuo 2004 m. rūmuose įkurtas Sūduvos regioninis kultūros centras. 2010 m. rugpjūčio mėn. pasikeitus įstaigos savininkui, įstaigos pavadinimas pakeistas į Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrą.

Vilkaviškio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Vilkaviškio dvaras. Dvaras Vilkaviškio rajone, Vilkaviškio mieste. Dvaras įkurtas po 1744 m. – 1776 m. sausio 25 d. sudarytame Kauno pavieto padūmės mokesčių mokėtojų sąraše nurodyta, kad Vilkaviškio parapijoje yra Oginskių valdomas Vilkaviškio dvaras, Vilkaviškio mieste – 39 žemdirbių kiemai ir 96 kiemai sklypuose. II-ojo pasaulinio karo metais rūmų pastatas buvo tuščias, po karo jame įsikūrė Vilkaviškio tarybinio ūkio administracija.