16 balandžio, 2024
VDU Žemės ūkio akademija

VDU Žemės ūkio akademijoje pasodintas 100-mečio ąžuolynas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) 100-mečio jubiliejui skirtų renginių ciklas tęsiasi. Dalyvių širdyse neabejotinai visam gyvenimui išliks ypatingos balandžio 12-osios akimirkos. Šią dieną drauge su gausiu būriu svečių, mecenatų, alumnų, bičiulių, padedančių stiprinti ir garsinti VDU ŽŪA, pasodintas 100-mečio ąžuolynas, kuris kaip lietuviško tapatumo, tradicijų tęstinumo ir ilgaamžiškumo simbolis, savo ošimu neš žinią kelis šimtmečius į ateitį.

Ąžuolų giria – ryšiui su praeitimi ir ateitimi

VDU ŽŪA 100-mečio ąžuolynui parinkta bene įspūdingiausia Nemuno link besileidžiančio šlaito juosiama akademinio miestelio erdvė. Į ją pakiliai nusiteikę ir ne vienas prisipažinę ąžuolą savo gyvenime sodinsiantys pirmą kartą, rinkosi Europos Parlamento, Seimo, Žemės ūkio ministerijos, savivaldybių ir savivaldos organizacijų atstovai bei vadovai, VDU ŽŪA mecenatai, verslo ir socialiniai partneriai, buvę rektoriai bei gausus būrys pačių VDU ŽŪA bendruomenės narių. Garbė pasodinti po savo vardinį ąžuolą buvo suteikta visų keturių  fakultetų bei kitų akademinių ir neakademinių padalinių kolektyvams.

Atidarydamas renginį, VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis kalbėjo, kad 100-mečio ąžuolynas – tai ateičiai sodinama Lietuva. Rektorius priminė, kad prieš 100 metų jaunos Lietuvos vyriausybė suprato, kaip svarbu šaliai įsteigti universitetą, o kartu ir Žemės ūkio akademiją, kurios misija buvo ir išliko ta pati – eiti priešakyje žiemės ūkio gamybos.

„Šios aukštosios mokyklos absolventai per šimtmetį pasodino milžiniškus plotus miškų ir išaugino milžiniškus kiekius javų mūsų visų duonai. Padėka ir garbė jiems už tai. Šiandien ypatinga diena – džiaugiamės laisva Lietuva, minime savo narystės Europos Sąjungoje 20-metį, o ąžuolų giraitė simbolizuoja mūsų ryšį su praeitimi ir ateitimi“, – klestėti Lietuvai ir sodinamiems ąžuoliukams linkėjo VDU rektorius prof. dr. J. Augutis.

VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė renginio dalyviams priminė, kad norint išlikti modernia, save gerbiančia, savarankiška, savitos nacionalinės kultūros ir savimonės Europos ir pasaulio valstybe, privalome užtikrinti modernų šalies žemės ūkio sektoriaus vystymąsi ir konkurencingumą.

„Sėkmingai atlikti visas šias užduotis gali tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai eruditai, išugdyti atitinkama Alma Mater dvasia. Tai puikiai suprato Nepriklausomybės akto signatarai ir ano meto Lietuvos šviesuomenė, sunkiausiais valstybei laikais radę politinės valios ir išteklių įsteigti Lietuvos žemės ūkio akademiją kaip būsimo modernaus kaimo garantą. Per šimtmetį stiprėjo VDU ŽŪA mokslinių tyrimų bazė, augo mokslinių tyrimų ir mokslo paslaugų apimtys, tobulėjo studijų programos, tačiau VDU ŽŪA bendruomenė visada liko ištikima žemės ūkiui. Šiandien didžiuojamės stipriu ryšiu su savo absolventais, klubu „ŽŪA alumni“, 16 mecenatų, daugiau nei 200 partnerių ir stipria akademine bendruomene“, – kalbėjo  kanclerė, pastebėdama, kad ąžuolų sodinimas visiems drauge yra tarsi simbolinis įrodymas stiprybės, vienybės ir ryžto drauge dirbti kuriant inovatyvų ir modernų Lietuvos žemės ūkį, gyvybingą pažangų kaimą bei regionus.

Ąžuolais pagerbti kūrę ir kuriantys Akademiją

Sveikinimo žodį taręs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas atkreipė dėmesį, kad medžių sodinimas yra pats nesavanaudiškiausias žmogaus veiksmas, nes medžių niekada nesodiname sau. „Prieš 100 metų Akademijos įsteigimo proga dabar jau ąžuolais virtę ąžuoliukai buvo sodinami Dotnuvoje, kur Akademija veikė tarpukariu, šiandien jie sodinami pakaunėje“, – kalbėjo ministras, pasidžiaugęs, kad VDU ŽŪA šiuo metu yra tapusi tradiciškai akademiniu miestu laikomos Laikinosios sostinės, kurioje fundamentiniai mokslai koreliuoja su technologijomis, neatsiejama dalimi.

Renginyje dalyvavusi Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė teigė neabejojanti, kad ąžuolų sodinimas yra prasmingiausias veiksmas pagerbiant tuos, kas Akademiją kūrė, joje dirbo, mokėsi ir mokė mylėti Lietuvą.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, cituodamas literatūros klasiką, priminė, kad medžiui, kaip ir žmogui, svarbiausia nepažeisti šaknų. „Didžiuojuosi, kad esame vienintelė kaimiškoji savivaldybė Lietuvoje, kurios teritorijoje savo šaknis yra įleidęs universitetas, išauginęs gausiausią būrį specialistų žemės ir miškų ūkiui, aplinkosaugos sričiai“, – kalbėjo V. Makūnas, linkėdamas VDU ŽŪA gausaus derliaus ir būsimą veiklos šimtmetį.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvilas priminė, kad mūsų krašto žmonės visada buvo ir yra artimai susiję su gyvąja gamta ir moka joje atrasti tai, kas yra aukščiau kasdienybės ir kas augina asmenybę. Vyskupas VDU ŽŪA bendruomenei linkėjo savo kūrybiškumu ir mokslo žiniomis dar labiau stiprėti drauge su augančiais ir stiprėjančiais 100-mečio jubiliejui pasodintais ąžuolais.

Absolventų klubo „ŽŪA alumni“ prezidentas Irmantas Tarvydis gausų renginio dalyvių būrį ragino būti aktyviais VDU ŽŪA ambasadoriais, skatinant jaunimą rinktis agrosektoriui aktualias studijų programas. „Ne visada galime tikėtis valdžios palaikymo, tačiau Akademija yra išleidusi tiek daug absolventų, kad, jeigu visi suremsime pečius, mūsų Alma Mater klestės ir ateinančius 100 metų“, – kalbėjo I. Tarvydis.

Seimo nariai – „ŽŪA alumni“ Seimo skyriaus vadovas Jonas Varkalys ir šio skyriaus narys Justinas Urbanavičius –  sveikinimo žodį tarė visų 29-ių šio skyriaus narių vardu. Jie dėkojo už visą Akademijos 100-mečiui skirtą renginių ciklą, kuris skatina sugrįžti į savąją Alma Mater bei prisidėti prie jos ateities kūrimo. Seimo nariai taip pat paragino visus šventės dalyvius plojimais padėkoti VĮ Valstybinių miškų urėdija, jos vadovui Valdui Kaubrei, už šios įmonės žmonių išaugintus sodinukus naujajam ąžuolynui, taip pat VDU ŽŪA komandai, puikiai atlikusiai visus parengiamuosius ir organizacinius darbus.

Prasminga partnerystė

Už tvirtą partnerystę, šaliai rengiamus aukštos kvalifikacijos specialistus bei prasmingą 100-mečio ąžuolyno sodinimo iniciatyvą VDU Žemės ūkio akademijai dėkojo Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas, su simboline dovana – šachmatų lenta laisvalaikiui ąžuoliukų paunksmėje – atvykęs AB „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas, UAB „Dotnuva Baltic“ vykdantysis direktorius Dangis Valaitis, priminęs, kad jo atstovaujama įmonė taip pat veikia Dotnuvoje, kurioje gimė Lietuvos žemės ūkio mokslas, UAB „Dojus Agro“ direktorė Diana Tatarūnaitė Zubenienė, prisipažinusi gerai žinanti, kiek daug darbo tenka įdėti puoselėjant jaunus medžius, UAB „Agrokoncernas“ komercijos direktorius Arnas Radzevičius, su šypsena prognozavęs, kad ąžuolynas bus ta romantiška vieta, kurioje susipažins ir bendraus naujos jaunos studentiškos šeimos. Žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ administracijos vadovas Mindaugas Maciulevičius dėkojo Akademijai už bioekonomikos plėtros skatinimą, tvarumo idėjų puoselėjimą, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos direktorius Andrius Marinas – už VDU ŽŪA ekspertų indėlį kuriant sektorių dar sparčiau modernizuojančias inovacijas bei linkėjo Akademijai kilti tik aukštyn drauge su vainikus į dangų kelsiančiais ąžuolais.

Atliekamais kūriniais šventinę renginio nuotaiką kūrė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Ingrida Kažemėkaitė, Iveta Kalkauskaitė, Joris Rubinovas bei VDU Muzikos akademijos lektorius Paulius Kaminskas ir pianistas Dominykas Šimonis. Ir netikėtai neplanuota bei nesurežisuota į metraštį įeisiančia visos šventės simboline kulminacija tapo bendras rankomis susikibusių visų dalyvių ratas, suskambus posmui „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…“

VDU ŽŪA 100-mečio ąžuolyne 2024 m. balandžio 12 d. buvo pasodinti 38 vardiniai ąžuolai asmenų ar bendruomenių, lydėjusių ir tebelydinčių VDU Žemės ūkio akademiją šimtmečio keliu ir kasdien kuriančių istoriją. Šie asmenys ir bendruomenės tai:

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

LR žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas

LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Valstybinės miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė

Vyskupas Rimantas Norvila

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas

Rektorius emeritas prof. habil. dr. Albinas Kusta

Rektorius prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas

Rektorius emeritas prof. dr. Antanas Maziliauskas

Rektorius prof. dr. Juozas Augutis

Kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė

Klubas „ŽŪA alumni“

Klubo „ŽŪA alumni“ LR Seimo skyrius

VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetas

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas

VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakultetas

VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų institutas

VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centras

VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotis

VšĮ „ŽŪA mokomasis ūkis“

Sambūris „Gerumo ąžuolas“

Reiškiant padėką ir pagarbą VDU ŽŪA mecenatams, kurių nuolatinė pagalba ir nuoširdus rūpestis stiprina VDU Žemės ūkio akademiją, 100-mečio ąžuolų giraitėje augs šių mecenatų vardiniai ąžuolai:

UAB „Rovaltra“

AB „Lytagra“

UAB „Dotnuva Baltic“

UAB „Baltic Agro“

UAB „Delaval“

UAB „Dojus agro“

UAB „Agrochema“

UAB „Žemtiekimas“

UAB „Ivabaltė”

UAB „Plungės Jonis“

UAB „Agrokoncernas“

VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“

UAB „East West Agro“

Mocevičiaus firma „Ginalas“

UAB „Baltic Agro Machinery“

VDU ŽŪA 100-mečio ąžuolyno sodinimo šventės rėmėjai: Žemės ūkio ministerija, Valstybinių miškų urėdija, Visuomeninis sambūris „Gerumo ąžuolai“.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


17 gegužės, 2024

„Jūs dirbate istoriniu Lietuvos švietimui laikotarpiu, kai tikrai galite daug pakeisti“, – ketvirtadienį Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame renginyje […]

Virginijus Sinkevičius / asmeninio archyvo nuotr.
17 gegužės, 2024

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius sako, kad šiuo metu Baltijos jūra yra itin užteršta ir dėl šios priežasties Lietuva, kartu su kitomis […]

17 gegužės, 2024

Vis daugiau lietuvių planuodami atostogas Lietuvos pajūriu neapsiriboja ir nusprendžia ryžtis kelionei automobiliu po Europą. Šiandien net ir keli tūkstančiai […]

17 gegužės, 2024

Gyventojai toliau dosniai dalija pinigus sukčiams – ketvirtadienį policija gavo dar kelis pranešimus apie dėl sukčių prarastas nemažas pinigų sumas. […]

Seimo narys Andrius Bagdonas
16 gegužės, 2024

Nepavykus pilietybės referendumui, valdantiesiems ir opozicijai atstovaujantys 74 parlamentarai siūlo leisti išsaugoti pilietybę tiems, kurie įgyja NATO valstybės pilietybę. Ketvirtadienį jų […]

16 gegužės, 2024

Prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) piketuoti susirinkę ugniagesiai gelbėtojai tikina, kad jų profesijos atstovams skiriamas nepakankamas finansavimas. Todėl, pasak ugniagesių […]

16 gegužės, 2024

Aplinkos apsaugos agentūros Hidrologinių tyrimų specialistų atlieka Baltijos jūros, Kuršių nerijos ir Kuršių marių krantų pokyčių monitoringą. Rezultatai rodo, kad […]

16 gegužės, 2024

Alytaus, Jonavos, Vilkaviškio, Šiaulių, Ignalinos rajonų ir Kalvarijos savivaldybėse rasta sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) ir policija. […]

16 gegužės, 2024

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tikisi, kad Valstybės kontrolės išvados dėl neracionalaus mokyklų tinklo paskatins savivaldybių politikus priimti reikiamus sprendimus. […]

16 gegužės, 2024

Siekiant didinti šalies susisiekimo infrastruktūros kokybę, toliau auga investicijos į svarbiausią Lietuvos transporto arteriją – magistralinį kelią A1. Atkarpos nuo […]

15 gegužės, 2024

Gegužės 15 d. Mariupolio valstybinis universitetas, kuris dėl karo šiuo metu veiklą tęsia Kijive, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriui prof. […]

15 gegužės, 2024

Skambutis iš pačios „Google“ per kelias minutes iš didelės staigmenos gali virsti dar didesniais nemalonumais. Lietuvos gyventojus atakuoja rusakalbiai sukčiai, […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
14 gegužės, 2024

Gegužės 14 d.  Kaune, Laisvės al. netoli Valstybinio muzikinio teatro prie Romo Kalantos paminklo visuomeninių organizacijų atstovai  paminėjo Pilietinio pasipriešinimo […]

14 gegužės, 2024

Jungtinės Tautos (JT), reaguodamos į dienraščio „The Guardian“ tyrimą, kuriame geriausi pasaulio klimato mokslininkai pateikia niūrias prognozes dėl klimato kaitos, […]

14 gegužės, 2024

Kauno miesto taryba antradienio posėdyje pritarė siūlymui nuo šių metų rugpjūčio 2 eurais apmokestinti įvažiavimą senamiestį. Kaip nurodo projekto rengėjai, […]

14 gegužės, 2024

Europos oro linijų bendrovės „Ryanair“ dukterinė įmonė „Kaunas Aircraft Maintenance Services“ (KAMS) investavo apie 20 mln. eurų į du naujus […]

14 gegužės, 2024

Rokiškio verslo klubo, Rokiškio profesinio rengimo centro ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) inicijuotas projektas skatinti moksleivius […]

14 gegužės, 2024

Kaunas tęsia tradiciją ir penktus metus iš eilės įvertina socialiai atsakingas organizacijas bei iniciatyvas, rodančias išskirtinį dėmesį specialiųjų poreikių turintiems […]

14 gegužės, 2024

Vilniaus regiono startuoliams ir įmonėms skiriamas 15 mln. eurų finansavimas – jos kurs dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų […]

13 gegužės, 2024

Nuo mažų dienų Žaliakalnyje šalia Ąžuolyno gyvenęs ir jaunystę aktyviam sportui dedikavęs Prezidentas Valdas Adamkus aplankė atstatytą Dariaus ir Girėno […]