31 spalio, 2023
Giedrė Mičiūnienė

Zarasų profesinė mokykla švenčia jubiliejų

Vasilijaus Kukonenkos nuotr.

„Visuomet malonu pakalbėti niekur neskubant, ramiai ir tyliai… Prisimint gerus laikus, tuos, kurie praėję, o praėję būna visuomet būna patys geriausi“, – sakė A. Nyka – Niliūnas“. Šiemet Zarasų profesinė mokykla švenčia gražią 50 metų sukaktį – į renginį susirinko buvę mokyklos direktoriai, darbuotojai, mokiniai. 

Į 50 mokyklos gyvavimo metų sutelpa daug prisiminimų, istorijų, kurias kūrė 49 mokinių laidos, mokyklos darbuotojai. Sveikindama gražaus jubiliejaus proga, mokyklos direktorė Miglė Jankauskienė linkėjo puikių įspūdžių, nuoširdžių pašnekesių. Ji džiaugėsi stipria komanda, kurios dėka, šiandien prisiminsime praeitį, vertinsime dabartį, žvilgterėsime į ateitį.  

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė akcentuodama, kad mokykloje buvo kuriama aplinka, kurioje kiekvienas gerai jaustųsi – dėkojo buvusiai direktorei Nijolei Guobienei, subūrusiai bendruomenę, o Miglei Jankauskienei – už nelengvą pereinamąjį laikotarpį. Ji minėjo, kad netrukus mokyklai pradės vadovauti Olga Mazniova. 

LR Seimo narys Algimantas Dumbrava linkėjo gražių gyvavimo metų, puoselėti ir išlaikyti savo tradicijas, ypatingai tęsti renginį „Mis Mokykla“.  

Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė, buvusi šios mokyklos direktorė, įteikė skulptoriaus Sauliaus Savicko Žuvį – suolą, puikiai derėsiantį kuriamam Žuvų parkui. Ji sakė: „Kas yra pusšimtis? Žmogaus gyvenime – tai branda. Pasaulio istorijoje tik pusė amžiaus. O mokyklai – gražus kelio etapas, išryškinantis nuveiktus darbus, skaičiuojantis į gyvenimą išleistas kartas. Pusšimtis – tai nedaug. Tai startas dar gražesniems darbams, projektams ir žmogiškumui auginti. Nepamirškite, kad Mokykla augina sparnus, reikalingus ne tik kylant, bet ir leidžiantis.

Gražių idėjų, puikiausių darbų, geriausių rezultatų. Būkite – kurkite ir klestėkite. Esate nuostabi Mokykla. Didžiuojuosi ir dėkoju, kad buvau šios Mokyklos dalimi. Širdyje ja ir lieku.“

Puikiai pažindama mokyklos kolektyvą, padėkas įteikė šiems darbuotojams: valytojai Virginijai Arulytei, profesijos mokytojai Janinai Čepelionienei, santechnikui Mindaugui Guntuliui, bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėjai Editai Kondratavičiūtei, vairuotojui Gintautui Mikšiui, elektrikui Valentinui Narbutui,  bibliotekos vedėjai Rimai Vaicekauskei, vyr. buhalterei Rimai Vaitkevičienei, praktinio mokymo vadovei Aurelijai Vaitonienei. 

Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios klebonas Vydas Juškėnas linkėjo dalintis džiaugsmu, išmintimi, bet svarbiausia, kad visada šios bendruomenės narius globotų angelas. 

Pirmasis mokyklos darbuotojas Domijanas Popovas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys, prisiminė savo darbo pradžią: 1973 m. kovą. Jis, turėdamas Antalieptės žemės ūkio technikumo diplomą, atvyko dirbti į naujai pastatytą mokyklą (ugdymo procesas pradėtas tik rugsėjį). Dirbo nedaug žmonių: Jonas Ivaška – mokyklos direktorius, personalo skyriaus darbuotoja Eleonora Ivaškienė, vyr. meistras – Jurgis Matijošius, vairuotojas Albinas Paunksnis, sandėlininkas Gudelevičius, 4 gamybinio mokymo meistrai: Petras Puslys, Gediminas Vidrickas, Danius Raudonis ir jis. 

1973 metais rugsėjį duris atvėrė Zarasų kaimo profesinė mokykla, kurioje buvo rengiami plataus profilio traktorininkai – mašinistai ir mechaninio melžimo operatorės. 1975 m. įvestas vidurinis mokymas. 

Mokykla keitė pavadinimus: buvo Zarasų 22–oji KPTM, vėliau – 82 – ąją VPTM, o 1988 m. – tapo profesine technikos mokykla. Net 30 metų (1989 – 2019) pavadinimas išliko tas pats: Zarasų žemės ūkio mokykla. Nuo 2019 m. iki dabar – Zarasų profesinė mokykla (Zarasų PM).

Jurgis Matijošius, Jonas Ivaška, Steponas Ruškys, Raimondas  Amonkavičius, Nikolajus Beriozovas, Mečislovas Ruseckis, Algimantas Cibulskis, Balys Vilimas, Jonas Vaičys, Nijolė Guobienė, Miglė Jankauskienė – visi šios mokyklos vadovai. Tylos minute pagerbiamas visų mokyklos bendruomenės narių atminimas. Į sceną tądien pakilo tik 4. 

„Būkit mylimi, bet visada geriausia – kai esi laukiamas“, – sakė dešimtmetį vadovavusi šiai mokyklai rajono merė Nijolė Guobienė. 

Algimantas Cibulskis dėkojo už kvietimą į šventę ir akcentavo, jog pakelti prestižą galima tik nuoširdžiu darbu.  Buvusios direktorės N. Guobienės dėka, sukurta puiki mokymo bazė, nuostabi aplinka. 

Jonas Vaičys neilgai direktoriavo: „buvau tik tarpininkas tarp dviejų direktorių“. Jis linkėjo „geros sveikatos, Dievo palaimos, ramaus klimato ir mokykloje, ir pasaulyje“.  

Balys Vilimas išsakė viltį: kad bendruomenė stiprėtų, o mokykla liktų amžina. Visada stebėjęsis  tvirta  mokyklos bendruomenės valia, padėjusia įveikti visas krizes. 

Buvę mokyklos direktoriai dovanojo dusetiškio dailininko Alvydo Stausko paveikslą. A. Cibulskis pakomentavo: mokykla augina perliukus, kurie greit išsibarsto, bet išsineša širdyse įskiepytą meilę, darną ir viltį. 

Mokyklos administracijos vardu padėkota visai mokyklos bendruomenei, nes talentingas darbuotojas – tai kelias į sėkmę. Direktorė Miglė Jankauskienė su Lilija Zajančkauskiene, pavaduotoja ugdymui, įteikė padėkos raštus už ilgametį nuoširdų darbą buvusiems pedagogams, dirbusiems mokykloje daugiau nei 35 metus: Leontijui Bezubovui, Genoefai Drobelienei, Danutei Gražienei, Jonui Juršiui, Marytei Repečkienei, Janinai Panavienei, Laimutei Tumalovičienei,  Jonui Vaičiui. 

Šiais mokslo metais mokykloje, kurioje mokosi 518 mokinių, dirbama pagal 8 švietimo sritis, 19 mokymo programų. Mokiniai džiaugiasi atnaujintu praktinio mokymo korpusu, galimybe praktinius įgūdžius tobulinti kavinėje „La Ravioli Zarasai“ ar mokyklos mokomajame viešbutyje. Šokis, fotografija, programavimas, dizainas – tai veiklos, kurias gali pasirinkti mūsų profesinės mokyklos mokiniai. 

Mokykla visada džiaugiasi savo auklėtinių sėkmės istorijomis. Sėkmingas verslininkas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis – mokėsi šioje mokykloje. Rimvydas atviravo: „Mano širdis visada buvo su šita mokykla“. 

Lietuvos profesinių mokyklų direktoriai, atvykę į jubiliejų, negailėjo gražių žodžių: Elena Pelakauskienė, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktorė, Lietuvos profesinių mokyklų asociacijos viceprezidentė, teigdama, kad jubiliejus – tai „akimirkos – kai sugrįžta tokie gražūs prisiminimai, linkėjo, kad kiekviena diena būtų mažytė šventė. 

Sėkmės linkėjo Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktorius Vladas Pusvaškis, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Muižienė ir praktinio mokymo vadovas Saulius Dauparas; Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorius Kęstutis Mekšėnas, Utenos profesinio regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė, Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė Milda Gustienė–Vilniškė. Artimiausi kaimynai – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Ratkevičienė ir praktinio mokymo vadovas Konstantinas Žilinas – stiprybės ir gražaus ateities kelio. 

Sigita Keršienė, Zarasų Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja, sveikindama visos rajono švietimo bendruomenės vardu, sakė: „Būkite inovatyvūs, raskite dar naujų idėjų ir džiuginkite visą Lietuvą.“ 

„Nuoširdžiausi sveikinimai jaunatviško jubiliejaus proga“, – sakė viešosios Bibliotekos direktorė Danutė Karlienė. Sveikinimo  žodžius tarė socialinės globos namų direktorė Daiva Dūdėnienė, krašto muziejaus direktorius Arvydas Veikšra, bei Kultūros centro direktorius Aurimas Gudas

 „Ateitis tikrai turi daug skirtingų reikšmių kiekvienam iš mūsų… Aš žvelgiu į ateitį su galimybėmis. Tikiuosi, kartu su Jumis“, – sakė naujoji mokyklos direktorė Olga Mazniova, pabrėždama, kad svarbiausia mokykloje – vaikai. Dirbtinio intelekto dėka, jos sukurtu originaliu sveikinimu prabilo žymiausi Lietuvos žmonės: Maironis, Šatrijos Ragana ir Čiurlionis. Kunigas poetas Maironis ragino nepamiršti savo šaknų; rašytoja ir pedagogė Šatrijos Ragana priminė, kad būtini aukšti idealai, kūryba ir novatoriškumas, dailininkas – kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis linkėjo: „Būti savimi, nes visos kitos rolės jau užimtos“.

„Tu pasirodei laiku – nepavėlavai“, – tai Aido Saladžiaus atliktos dainos žodžiai, kvietę keliauti prisiminimais. Žavėjo Zarasų Fausto Latėno Meno mokyklos klasikinio šokio studijos „Plunksnelė“ dalyvės (vadovė Elžbieta Juškėnienė); Zarasų kultūros centro kolektyvo „Čir vir vyrai“ daina, kuri, pasak vadovo Gintaro Andrijausko, skambėjusi švenčiant Zarasų miesto jubiliejų… Puikiai derėjo mokyklos NVŠ „Katė“ mokinių sukurtų drabužių kolekcija (mokytoja Jekaterina Gasparavičienė). Kornelija Trimonytė ir Elina Laurikėnaitė, Zarasų Fausto Latėno Meno mokyklos mokinės (mokytoja Violeta Tumėnienė), susirinkusių širdis virpino fleitų garsais. Šiandien daug jautriau skambėjo Adomas Mechovičius dainuojamos žinomo kūrinio eilutės: „Ir pjauna širdį tarsi dobilą / Lig gyvuonies, lig pašaknų“.

Iškilmingą renginio dalį baigė Zarasų Fausto Latėno Meno mokyklos šiuolaikinio šokio studijos grupės narės (vadovė Elžbieta Juškėnienė)… Jų rankose bliksėjo ugnies fontanai… bet Šventė nesibaigė: šurmuliavo, šypsojosi, šnibždėjo prisiminimai, giedros akys su viltimi žvelgė į ateitį, o dabartis buvo laiminga… Šiandien… TAIP, Šiandien susitiko Praeitis, Dabartis ir Ateitis. Th. Toth rašė: „Noriu iš praeities mokytis, apie ateitį mąstyti ir todėl dabartį kuo geriausiai panaudoti“. 

50 metų – 50 puslapių – dar ne knyga. Dar tik knygelė. Istorija tęsiama… Ją rašys ir skaitys visa ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ.


2 kovo, 2024

Vilniaus Salomėjos Nėries vardo gimnazijai nusprendus keisti savo mokyklos pavadinimą, tokiu keliu sekti ketina ir to paties pavadinimo mokykla Vilkaviškyje. […]

2 kovo, 2024

Penktadienį apdovanojimų „Lietuvos mokytojas 2024“ nugalėtojais paskelbti devyni švietimo srities profesionalai, jie įvertinti už išskirtines pastangas ir atsidavimą mokytojo pašaukimui, […]

1 kovo, 2024

Šių metų rugsėjį Šiauliuose, miesto centre, duris pravers nauja mokykla – Baltijos licėjus. Tai pirma privati pagrindinė mokykla Šiaulių regione. […]

29 vasario, 2024

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį, tęsdamas darbo dienų ciklą regionuose, su komanda dirba Anykščių rajone. Šalies vadovas susitiko su […]

29 vasario, 2024

„ChatGPT“ baigiant įsitvirtinti generatyvinio dirbtinio (DI) intelekto sinonimu, „Google“ į pažangiųjų asistentų lenktynes netikėtai grįžo su naujomis jėgomis. Vasarį paieškos […]

Prezidentūros nuotr.
28 vasario, 2024

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį lankėsi Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje ir Kupiškio menų mokykloje. Subačiaus gimnazijoje pirmoji ponia bendravo su […]

LSU nuotr.
28 vasario, 2024

Lietuvos sporto universitetas (LSU) naujausiame Šanchajaus sporto mokslo institucijų reitinge (angl. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and […]

28 vasario, 2024

Dusetų K. Būgos bibliotekoje parodų netrūksta – čia randa vietos ne tik dusetiškiai ar Zarasų krašto, bet ir kitų rajonų […]

28 vasario, 2024

Nuo kovo mėn. tarpmiestiniuose maršrutuose keleivius su specialiaisiais poreikiais veš 10 tam parengtų autobusų, praneša tolimojo keleivinio transporto kompanijos (TOKS) […]

27 vasario, 2024

Nuo šių metų rugsėjo Alytuje siūloma reorganizuoti šešias ugdymo įstaigas, pranešė portalas alytausnaujienos.lt. Publikacijoje nurodoma, kad savivaldybė, sie­kdama efek­ty­viau panaudoti […]

27 vasario, 2024

Ugdymo įstaigos vis aktyviau domisi galimybėmis vaikus maitinti ekologiškais bei pagal nacionalinę maisto kokybės (NKP) sistemą pagamintais produktais. Šiais metais […]

26 vasario, 2024

Vis dažniau atrandamas Molėtų kraštas kviečia kraštiečius sugrįžti, o miesto svečius pažinti Molėtus visomis prasmėmis: nuo laisvalaikio, pramogų iki istorijos, […]

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Andriaus Ufarto (ELTA) nuotr.
23 vasario, 2024

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir pedagogų profsąjungos atstovai nesutaria, ar buvo teisėta iš vaikų ugdymui skirtų lėšų išmokėti […]

23 vasario, 2024

Praėjusią savaitę sulaukusi sunerimusios vietos bendruomenės kreipimosi dėl prastėjančios Stelmužės ąžuolo būklės, kurią sukėlė netinkamai įrengtos atramos, Zarasų savivaldybė kreipėsi […]

22 vasario, 2024

Paaiškėjus, jog penkiose šalies mokyklose pernai dėl streiko nedirbusiems pedagogams vis vien buvo išmokėti atlyginimai, Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė […]

22 vasario, 2024

Savo novatoriškais tyrimais ir ambicinga vizija garsėjantis Lietuvos biotechnologijų startuolis „Genomika“ sparčiai skinasi kelią į sėkmę. Neseniai pritraukusi daugiau nei […]

Simona Bieliūnė / Sauliaus Žiūros nuotr.
21 vasario, 2024

Rūpinantis vaikų ir jaunimo gera savijauta bei gyvenimo kokybe, siekiant padėti atpažinti sveikatos sunkumus ir tikslingai nukreipti pagalbos, sostinėje jauni […]

21 vasario, 2024

Stiprinant aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, dviejuose regionuose atsiras nauji aukštųjų mokyklų padaliniai, Kaune – Lietuvos inžinerijos kolegija. Vyriausybė šiandien pritarė […]

21 vasario, 2024

Besitęsiant Rusijos karui Ukrainoje ir ukrainiečiams neturint galimybės grįžti į tėvynę, Lietuvoje dar metams pratęsiamas terminas įsidarbinti norintiems ukrainiečiams išmokti […]

21 vasario, 2024

Emigracija ir mažėjantis gimstamumas verčia peržiūrėti ugdymo įstaigų tinklą arba ieškoti naujų ugdymo formų. Kol kas, atsižvelgiant į mokinių skaičių, važiuojama mokyklų […]