3 rugsėjo, 2021
Rūta Averkienė | XXI amžius

Žolinės dieną – parapijos 100-metis

Klebonas kun. Bronius Krakevičius ir svečias kun. Mindaugas Bernotavičius / Rūtos Averkienės nuotr.

KABELIAI. Žolinės dieną čia vyko didelės iškilmės – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiami Žolinės atlaidai ir paminėtas parapijos 100-mečio jubiliejus. Gėlėmis ir vainikais padabinta ir apkaišyta nedidukė medinė bažnytėlė sunkiai talpino tikinčiuosius. Čia puoselėjama tradicija į titulinius atlaidus gausiai rinktis ne tik parapijos gyventojams, bet ir iš svetur suvažiavusiems jų vaikams bei vaikaičiams.

Liturgijai vadovavo, šv. Mišias už parapiją aukojo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius ir bažnytinio teismo teisėjas kun. Mindaugas Bernotavičius. Šv. Mišiose taip pat meldėsi parapijos klebonas kun. Bronius Krakevičius. Pamokslą vicerektorius skyrė Žolinės – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – šventei. Dvasininkas sakė, kad Dievo Motinos žodžiai turėtų rasti atgarsį visų krikščionių širdyse. Žmogus turi siekti šventumo, o tai padės pasiekti trys dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė.

Šv. Mišių metu ir po jų gražiai skambėjo Varėnos kultūros centro choro „Harmonija“, vadovaujamo Ilonos Zalanskienės, atliekamos giesmės ir lietuviškos dainos.

Kabeliškis prof. Jonas Grigas priminė įdomią Kabelių parapijos istoriją. „Parapija susideda iš dviejų dalių – bažnyčios ir žmonių. Iki 1911 metų Kabeliuose bažnyčios nebuvo, kaimas priklausė Ratnyčios parapijai. Ji atsirado tada, kai carinės Rusijos laikais Vilniaus gubernatorius leido į Kabelius pervežti senąją, 1762 metais statytą Ratnyčios Šv. Baltramiejaus bažnyčią. Archyvuose rašoma, kad tuo rūpinosi kun. P. Bernotas. Išardytą bažnyčią kabeliškiai susivežė arkliais per dieną ir pastatė ją už 3000 carinių rublių nupirktame žemės sklype. Bažnyčia buvo labiau panaši į koplyčią, bet per penkis metus parapijiečių pastangomis buvo išplėsta, kokia yra dabar. Vadinasi, mes meldžiamės 250 metų  amžiaus bažnyčioje. Vėliau, beveik po dešimties metų, buvo įkurta ir Kabelių parapija, ir jai tuomet priklausė maždaug du tūkstančiai gyventojų. Nesu labai tikras dėl parapijos įkūrimo intencijų, bet lenkai bažnyčias siekė paversti lietuvių lenkinimo įrankiais. Bet Kabelių parapijos kaimų žmonės visi buvo labai lietuvybės puoselėtojai“. Profesorius prisiminė ir šioje parapijoje besidarbavusius kunigus, kurių ne vienas buvo iškili asmenybė. Pirmasis kunigas Kabeliuose buvo Jurgis Zinkus, vėliau – Bernardas Sužiedėlis, Juozapas Augūnas, Pranciškus Čaglys, Nikodemas Pakalka, Karolis Garuckas ir kiti. „P. Čaglys Kabeliuose paliko ryškų pėdsaką, nes klebonavo per visus okupacijos metus. Jis buvo didelis patriotas – nors kunigai buvo verčiami šv. Mišias aukoti lenkų kalba, bet jis to nesilaikė, šv. Mišias aukodavo lietuviškai. Už tai ne kartą buvo baustas ir kunigas, ir parapijiečiai. Kad šventoriuje nesiklaupė prieš lenkų valdininkus, buvo kalinami ir net kankinti Gardino kalėjime. Lenkų okupacijos metais Kabeliuose įsikūrė Šv. Kazimiero draugija, jos nariai parapijos namuose statė pjeses, mokytojai skaitė paskaitas ir aktyviai propagavo lietuvybę. Kun. P. Čaglys užsakinėjo lietuvišką spaudą, kuri iš Kauno buvo vežama per Latviją ir net Vokietiją. Parapija gyvavo ir Antrojo pasaulinio karo metais, joje ir karo metu, ir pokaryje dirbo daug iškilių kunigų. Labiausiai verta paminėti devyniolika metų čia dirbusį kun. Joną Lauriūną. Jis buvo labai didelis autoritetas, mokė dorovinio ugdymo, skatino lietuvybę,  sovietiniais metais vadovavo čia veikusiai  slaptai kunigų seminarijai. Joje mokėsi ir dabartinis vyskupas Jonas Boruta“. Kabeliuose dirbę dvasininkai sakydavo, jog šios parapijos žmonės labai dvasingi. Išties, Kabelių parapija nuo seno garsėja pamaldumu, todėl, nors ir nedidelė, gyvuoja iki šiol.

Po iškilmių bažnyčioje smagi dzūkiška popietė vyko šventoriuje. Susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams koncertavo Varėnos kultūros centro liaudies muzikos kapela „Papartis“, dainavo  Kabelių kaimo folkloro ansamblio dainininkai. Šventės metu svečius karštais patiekalais vaišino Musteikos kaimo gyventojas Egidijus Simutis. Prie gausaus bendruomenės dzūkiškų vaišių stalo netrūko smagių parapijiečių pokalbių ir prisiminimų. Parapijos namuose buvo atidaryta klebono kun. Br. Krakevičiaus fotografijų paroda. Čia surinktas istorines parapijos  nuotraukas pristatė kabeliškė Danutė Valentukevičienė, fotografė Vaida Janušytė ir Laura Garbštienė. Buvusios Kabelių mokyklos patalpose atidaryta prof. Rūtos Petrauskaitės surinktos vokiečių ir italų keramikos kolekcijos edukacinė paroda.

Kabelių bendruomenės pirmininkė Lina Kraulaidienė pasidžiaugė, jog  šventė ,,Gera kartu“, prie kurios finansavimo prisidėjo Varėnos rajono savivaldybė, sukvietė nemažai parapijiečių ir iš čia kilusių. „Mūsų bendruomenės rengto projekto tikslas ir buvo suburti Kabelių parapijos kaimų bendruomenes, siekti bendruomeniškumo, etninės kultūros tradicijų ugdymo, istorijos vertybių išsaugojimo ir perdavimo jaunajai kartai, tęsti savo krašto bei Kabelių parapijos tradicijas“.

Verta pažymėti, jog Kabelių bažnyčia visai laikais vaidino didelį vaidmenį šiame krašte išlaikant lietuviškumą ir lietuviškus papročius. Tai, jog Kabelių parapijoje gyvena daug ne tik etnokultūros paveldo, bet ir tvirto tikėjimo bei sakralinių tradicijų puoselėtojų, leido išlaikyti parapiją per Lietuvai labai nelengvus šimtą metų.

 


Ilonos Krupavičienės nuotr.
17 gegužės, 2022

Kupinas kultūros Alytus svetingai atsiveria vis kitokiems patyrimams. Šįkart į Dzūkijos sostinę atkeliavo įstabi fotografijų paroda Jono Meko šimtmečiui paminėti […]

16 gegužės, 2022

Paslaptimi apgaubta naktis muziejuje kasmet gegužę virsta realybe – visoje Europoje minima Muziejų naktis, kuomet lankytojai pakviečiami domėtis muziejų vertybėmis […]

12 gegužės, 2022

Alytaus rajono bendruomenė surengė visuotinę talką viešosioms erdvėms apželdinti. Šimtai seniūnijų, kaimų ir miestelių gyventojų kartu su savo seniūnais, savivaldybės […]

9 gegužės, 2022

2022 m. gegužės 6 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko Editos Barauskienės knygos „Kovingoji Ėvė. Kaip Ieva Simonaitytė gynė lietuviškumą ir gentainius“ pristatymas. […]

Šiaulėnuose
9 gegužės, 2022

Lietuvių kalba – tai pats brangiausias deimantas pasaulyje, kurį mes turime, todėl privalome branginti ir saugoti, didžiuotis savo istorija, savo […]

9 gegužės, 2022

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Zarasuose įvyko poeto, mokytojo, muziejininko Vasilijaus Trusovo naujausios poezijos knygos „Užutėkiai“ sutiktuvės. Tai jau […]

7 gegužės, 2022

Gegužės 5 d. Druskininkuose startavo projektas „Druskininkai – be ribų“, kuriuo siekiama įvertinti, kiek Druskininkai yra draugiški neįgaliesiems bei nustatyti […]

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildė gyvos ir aktualios tradicijos / LNKC nuotr.
7 gegužės, 2022

KupiKetvirtadienio vakarą iškilmingame renginyje Vilniaus rotušėje pristatyti devyni naujai į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašyti reiškiniai ir įteikti sertifikatai […]

Vaidoto Grigo nuotr.
6 gegužės, 2022

Šiandien Birštone duris oficialiai atvėrė naujas Sporto ir sveikatingumo centras. Daugiau nei 4 tūkstančių m² ploto ir 5 mln. eurų […]

4 gegužės, 2022

Gegužės 3 d. Lietuvos senjorės rinkosi į nemokamą „Kino pavasario“ filmo „Mažytė mama“ seansą net 6 Lietuvos miestuose – Kaune, […]

Eglė Baliutavičiūtė (iš asm. archyvo)
3 gegužės, 2022

Penktąja dr. Aloyzo Petriko literatūrine premija bus apdovanota rašytoja Gaja Guna Eklė (tikr. Eglė Baliutavičiūtė) už knygą vaikams „Keistuoliai“ (leidykla […]

2 gegužės, 2022

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis išleido muziejaus-draustinio įkūrėjo ir ilgamečio direktoriaus Egidijaus Prascevičiaus bei dabartinės direktorės dr. Lauros Prascevičiūtės knygą „Burbiškio […]

Rimanto Ožalinsko nuotr.
2 gegužės, 2022

Balandžio 29 d. įvyko susitikimas su vaikų rašytoja Igne Zarambaite, įgyvendinant projektą „Kūrybinės iniciatyvos bibliotekoje“, kuris finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos […]

30 balandžio, 2022

Alytaus rajono bendruomenei „Dėmesio centras“ beveik 20 metų vadovaujanti Monika Ražanauskienė pelnė Bendruomenės lyderės – vadybininkės apdovanojimą. Mykolo Romerio universitetas […]

30 balandžio, 2022

„Man ką nors apie gyvenimą“, – toks skaitytojų prašymas bibliotekininkių ausiai yra gana įprastas. Ir dažna bibliotekos darbuotoja žino, kad, […]

30 balandžio, 2022

Ar kada susimąstėte, koks unikalus Dzūkijos regionas? O ar teko kada padzūkuoti? Patyrinėti šią Lietuvos vietovę ir tenykščius papročius, paklausyti […]

29 balandžio, 2022

Ketvirtadienio vakarą Zarasų viešojoje bibliotekoje vyko iškilaus Lietuvos valstybininko, karininko ir diplomato, kultūros veikėjo Juozo Urbšio (1896–1991) knygos „Lietuva lemtingaisiais […]

29 balandžio, 2022

Viename didžiausių Japonijos meno festivalių – Setouchi meno trienalėje – eksponuojami garsaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus darbai – medinė skulptūra „Kartu“ ir […]

Beata Siewicz nuotr.
29 balandžio, 2022

Lietuvos kino teatruose šiuo metu rodomas Lauryno Bareišos filmas „Piligrimai“ tęsia kelionę ir po užsienio kino festivalius. Praėjusią savaitę psichologinė […]

28 balandžio, 2022

Balandžio 24 dieną Varėnos rajone Krivilių kultūros centre vyko literatūros vakaras „Apie šviesulį monsinjorą Kazimierą Vasiliauską“, skirtas  100-osioms gimimo metinėms […]