liepos 31, 2019
100 Biržų savivaldybės mero darbo dienų

Liepos 30 dieną Biržų rajono savivaldybės vadovai į spaudos konferenciją pakvietė Biržų rajono žiniasklaidos priemonių atstovus. Konferencijos tema – 100 naujosios kadencijos Tarybos ir Savivaldybės mero darbo dienų. Konferencijoje dalyvavo Savivaldybės meras Vytas Jareckas (dirba 103 dienas), mero pavaduotoja Astra Korsakienė (dirba 72 dienas), Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas (dirba 79 dienas). Konferenciją vedė mero patarėja Janina Bagdonienė.

Pirmas klausimas, kuriuo pasisakė rajono vadovai, buvo išvardinti tris netikėtus dalykus, su kuriais susidūrė pradėję dirbti Savivaldybėje.

Savivaldybės meras V. Jareckas netikėčiausiais dalykais įvardino kritiką pirmomis darbo dienomis, kurios sulaukė iš buvusios kadencijos valdančiosios daugumos politikų. Buvo minimi darbai, kuriuos buvo galima padaryti per praėjusį dešimtmetį, 2011–2019 metais, o buvo reikalaujama, kad viską nedelsdami padarytų naujosios kadencijos vadovai. Antras netikėtas dalykas – tai, kad nėra strateginio planavimo, darbų tęstinumo. V. Jareckas pateikė  pavyzdį: buvo parengti du bibliotekos projektai, du sporto ir sveikatingumo komplekso projektai, Gimnazijos stadiono projektas (2009 metais), tačiau jie nepradėti įgyvendinti. Trečias netikėtumas: „Per 100 dienų patyrėm, kad sunkus kelias susigrąžinti gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės Tarybos darbu, vadovais, administracija, nes tas darbas, kuris buvo padarytas, gyventojų netenkina, ir turime savo darbu įrodyti, kad galime padaryti tai, ką žadėjome rinkimų kampanijos metu. Gauti rinkėjų pasitikėjimą sudėtinga, bet tikimės tą nepasitikėjimą išsklaidyti konkrečiais darbais.“

Mero pavaduotoja Astra Korsakienė kaip pirmą iš netikėtumų įvardijo tai, labai silpna IT bazė Savivaldybėje: nėra nešiojamųjų kompiuterių, planšečių, visiškai nėra išmaniųjų ekranų, visi projektai, Savivaldybės posėdžių medžiaga, sprendimų projektai – viskas pateikiama popieriuje, trūksta vaizdumo ir aiškumo, prasta pristatymo kokybė: „Vis dar šiurenama popieriais ir iškėlus popieriaus lapelį bandoma kažką įrodyti auditorijai.“ Antras netikėtumas – rajono verslininkų požiūris į rajono reikalus, kuris labai atsiskleidė organizuojant tradicinę miesto šventę. Mero pavaduotoją maloniai nustebino vienų verslininkų nesavanaudiškas požiūris į rajono reikalus, bendruomeniškumo jausmas. Nemaloniai nustebino, suglumino kai kurie verslininkai, savo interesus keldami virš visuomenės interesų ir akivaizdžiai ieškodami asmeninės naudos. Trečias netikėtumas – kai yra rodoma iniciatyva ir dalinamasi idėjomis: „Džiugina, stebina jauni žmonės ir daug vilties teikia tai, kad jaunas žmogus ateina į kabinetą pasidalinti idėjomis. Taip gimė tarptautinis trumpametražių filmų  festivalis, renginys „Trys ežerai, dvi upės, viena kelionė“. Anot mero pavaduotojos, nemaloniai stebina kai kurių Savivaldybės administracijos darbuotojų noras labai svarbius darbus atidėti ir jų vykdymui palikti labai nedaug laiko ir bandymas įtikinti, kad seniau taip buvo daroma.

Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas kalbėjo, kad jį labiausiai nustebino priedų skyrimo Administracijos darbuotojams tvarka ir vykdomų užduočių kontrolė, antras dalykas – planavimo sistemos nebuvimas: „Tarkim, nėra jokios transporto priemonių parko planavimo, nežinia, kada jas atnaujinsime, nes yra pasenusios seniūnijų ir kitų administracijos padalinių transporto priemonės.“ Trečias dalykas, kuris labai nustebino – užduočių vykdymas: „Dokumentų valdymo sistemoje aš radau 1979 vėluojančias užduotis, kai kurios – ir nuo 2008 metų, tai mane šokiravo.“

Antras klausimas rajono vadovams buvo išvardinti tris per 100 dienų jau padarytus arba baigiamus atlikti darbus.

Meras V. Jareckas kaip vieną iš sėkmingiausių pirmųjų  darbų įvardijo tai, kad sklandžiai pavyko suformuoti Savivaldybės vadovų komandą, vyksta normalus darbus ir Taryboje, ir Administracijoje, nepaisant darbinių nesklandumų, kurie neišvengiami dirbant. Antras reikalingas darbas: „Atkurtas bendravimas ir bendradarbiavimas su Biržų rajone veikiančiomis asociacijomis, bendruomenėmis, verslo atstovais, klubais ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, ir manau, kad bendrausime nuolatos, kaip bendraujame šiuo metu.“ Trečias – informacijos pateikimas rajono gyventojams apie vykdomus darbus, projektus, nenumatytas situacijas: „Reaguojame į rajono gyventojų problemas, o jei tai susiję su daugelio žmonių interesais, viešiname ir viešinsime ateityje. Manau, kad gyventojai norėtų pamatyti konkretesnius darbus, bet šie pirmieji darbai mums leidžia eiti į priekį ir vykdyti kitus įsipareigojimus.“

A. Korsakienė paaiškino, kad pirmiausia susipažino su kuruojamomis sritimis, susitiko su kultūros, sveikatos priežiūros, švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų vadovais,  tokius susitikimus numatyta rengti nuolatos, sudarytas susitikimų planas. Antras darbas – pasiruošta rajono ugdymo įstaigų plano kūrimui, susipažinta su visų ugdymo įstaigų strateginiais planais, vadovų metinėmis užduotimis, apsilankyta švietimo įstaigose, daugiafunkciuose centruose, domėtasi jų veikla ir perspektyvomis. Sudaryta Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos grupė, į kurią narius pasiūlė ugdymo įstaigos, grupėje dirbs Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Trečias darbas – sklandžiai pasiruošta miesto šventei.

Vidas Eidukas kalbėjo, kad darbų pradėta daug, rezultatai pasirodys vėliau. Bet kai ką jau pavyko padaryti. Pirmas dalykas: „Sutrumpinti užduočių vykdymo terminai iki 10 dienų, per tiek dienų atsakome mūsų rajono gyventojams, iš gauto neįvykdytų užduočių palikimo jas sumažinome iki 1714 ir mažinsime toliau senas užduotis.“ Antras dalykas: „Su visos komandos pritarimu pavyko suvaldyti priedų skyrimą, dabar priedai skiriami tik už pavadavimą, kaip numatyta Valstybės tarnybos įstatyme, iki 10 procentų.“ Trečias darbas: „Pavyko suformuoti UAB Biržų autobusų parkas valdybą, kuri entuziastingai ėmėsi spręsti klausimus. Gauname daug skundų dėl Autobusų parko teikiamų paslaugų ir darbo čia daug.“

Rajono vadovai pateikė savo atsakymus į klausimus, kokios svarbiausios problemos, spręstini dalykai, ateities darbai.

Meras V. Jareckas kalbėjo: „Kiekvieną dieną mes sprendžiame problemas, ir ne tik problemas –  atliekame eilinius darbus. Mūsų darbai 100 dienų į priekį – parengti ir patvirtinti Savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą. Joje numatysime tai, ką tęsime iš paliktų ankstesnės kadencijos darbų ir kokių naujų darbų imamės. Antras – biržiečiai labai laukia, kada ir kaip bus pastatytas sporto ir sveikatingumo kompleksas, tam reikia politinio sprendimo. Komplekso projektą įvertinsime kolegijoje ir Taryboje. Trečias darbas – reikalingas politinis sprendimas dėl bibliotekos pastato. Mieste laisvas senasis pašto pastatas, kurį į Biržus atvykę Lietuvos pašto atstovai pasiūlė įsigyti rajono Savivaldybei. Tai trys pagrindiniai darbai 100 būsimų dienų.“

Mero pavaduotoja A. Korsakienė: „Pirmas svarbus darbas – tinkamai pasiruošti Baltijos kelio 30-osioms metinėms ir gražiam renginiui – Baltų vienybės dienoms. Kitas svarbus darbas – kuo greičiau parengti mokyklų pertvarkos plano projekto rėmus ir leisti mokyklų bendruomenėms, visuomenei apsvarstyti projekto pradmenis. Manome, kad mokyklų bendruomenės turėtų kuo anksčiau sužinoti apie darbo grupės rengiamus projektus, kad galėtų tinkamai pasiruošti pertvarkai. Ir trečias darbas – pradėti vykdyti jaunųjų gydytojų pritraukimo į rajono gydymo įstaigas planą.“

Administracijos direktorius V. Eidukas: „Svarbiausias darbas yra strateginio plano parengimas, pradėjome rengti ir kitus planus: kaimo žvyrkelių asfaltavimo, „išmaniosios“ savivaldybės projektą. Vienas iš pagrindinių darbų – biudžeto formavimas, norime šį darbą pradėti kuo anksčiau, padaryti pakeitimus įstatymo ribose, kurie leistų dirbti efektyviau ir naudingiau mūsų rajono gyventojams. Trečias didelis darbas – administracijos struktūros peržiūra, kad galėtume pasiekti geresnį darbo efektyvumą. Neatmetame ir reorganizavimo galimybės.“ Prie svarbiausių darbų direktorius paminėjo centralizuotų šildymo kainų mažinimą (darbą su nepriklausomais šilumos tiekėjais, energijos taupymą ir pan.).

Žiniasklaidos atstovai klausė apie Savivaldybės administracijos skyrių darbą, darbuotojų iniciatyvumą, kompetenciją, apie mero lankymosi Seime tikslus, bendradarbiavimą su Seimo nariais, apie bendruomeninių vaikų globos namų statybos reikalus, domėjosi, kaip formuojama visuomeninė kultūros taryba, klausė dėl buvusių rajono vadovų užimtumo, konkursų į valstybės tarnautojų pareigas Savivaldybės administracijoje ir kitų dalykų.

Rajono vadovai atsakė į visus klausimus, padėkojo žiniasklaidos darbuotojams už skleidžiama žinią apie Savivaldybės darbus, kvietė nuolat domėtis Savivaldybės veikla.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Share Button


gruodžio 10, 2019

Į Panevėžio rajoną atkeliavo svarus kultūros srities apdovanojimas „Auksinis feniksas“ –  Panevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui skirta nominacija „Metų […]

gruodžio 9, 2019

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas garbingo jubiliejaus proga pasveikino biržietę Marijoną Baronienę. Šiomis dienomis senjorė švenčia savo 100 metų […]

gruodžio 9, 2019

Gruodžio 6-osios vakarą centrinėje Biržų miesto aikštėje buvo įžiebta pagrindinė Biržų krašto eglė. Šiemet ji pasipuošė etnografiniais akcentais – aukštaitiško […]

gruodžio 9, 2019

Artėjant gražiausioms metų šventėms – Kalėdoms, Panevėžio rajono savivaldybės salėje gruodžio 6 d., penktadienį, vyko globėjų (rūpintojų) šventė „Padėkos popietė“. […]

gruodžio 6, 2019

Nors balta žiema pas mus svečiavosi dar labai trumpai – gražiausios metų šventės kasdiena vis labiau jaučiamos. Švenčių laukimo nuotaikomis […]

gruodžio 5, 2019

Latvijos Saldus miesto bibliotekoje šią savaitę atidaryta Panevėžio menininkų paroda „Rampa 8“. Joje eksponuojami fotografų Evaldo Ivanausko, Žilvino Kropo, Andriaus […]

gruodžio 2, 2019

2019 m. sukanka 800 m. nuo pirmojo Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, todėl LR Seimas, pripažindamas Žemaitijos indėlį į valstybės […]

lapkričio 30, 2019

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje šiandien vyko  metų veikloms apžvelgti skirtas renginys „Ištikimi knygai“. Šventėje tradiciškai paskelbta „Metų bibliotekininko“ nominacija. […]

lapkričio 30, 2019

Penktadienį Rokiškis oficialiai pradėjo laukti gražiausių metų švenčių ir iškilmingai perdavė Lietuvos kultūros sostinės titulą Trakams. Rokiškyje jau suspindo viena […]

lapkričio 29, 2019

Socialinę atskirtį patiriančioms Panevėžio krašto šeimoms artėjančių Kalėdų laukimą praskaidrins norvegiškos dovanos. Labdara nepasiturintiesiems prieš didžiąsias metų šventes jau 19-us […]