vasario 5, 2015
Druskininkų savivaldybės informacija
Druskininkų savivaldybė mažina administracinę naštą gyventojams

Druskininkų savivaldybės administracija nuolat tobulina veiklą, kad gyventojai būtų patenkinti vietos valdžios teikiamomis administracinėmis paslaugomis. Vadovaudamasi teisės aktais, Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba patikrino, kaip Savivaldybėje mažinama administracinė našta gyventojams. Auditoriai konstatavo, kad, aptarnaujant gyventojus, Druskininkų savivaldybėje užtikrinamas paslaugų teikimo gerinimas, administracinės naštos mažinimas. Po patikrinimo auditoriai pateikė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorei Vilmai Jurgelevičienei išvadas. Kaip teigė V. Jurgelevičienė, labai svarbu, kad gyventojai patirtų kuo mažesnę administracinę naštą. „Todėl Savivaldybės administracijoje skiriame didelį dėmesį glaudžiam tarpinstituciniam bendradarbiavimui keičiantis informacija tarp institucijų, taip pat ir tarp Savivaldybės administracijos padalinių. Tai sutaupo gyventojų laiką, jiems rūpimi klausimai išsprendžiami greičiau“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Siekiant įsitikinti, kad druskininkiečiams mažėja administracinė našta ruošiant įvairius dokumentus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines įstaigas, Dokumentų ir informacijos skyrius 2014 metų antrajame pusmetyje atliko asmenų, besikreipiančių į Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, apklausą dėl administracinių paslaugų suteikimo. Paaiškėjo, kad gyventojų pasitenkinimo indeksas šio skyriaus darbu yra aukštas: 93 proc. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme administracinė našta apibrėžta kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys, vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

Atlikę patikrinimą, Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjas Algimantas Petrauskas ir Centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausioji vidaus auditorė Irma Smolskaitė konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės administracijoje buvo skiriamas didelis dėmesys plėtojant bendradarbiavimą keičiantis informacija tarp institucijų, užtikrinant, kad kuo didesnę dalį įvairiuose registruose prieinamos informacijos Savivaldybės administracija gautų pati, keičiantis informacija tarp Savivaldybės administracijos padalinių, gerinant asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu. „Vieno langelio“ principas yra svarbus tuo, kad iš jo išplaukia glaudaus bendradarbiavimo tarp padalinių užtikrinimo būtinybė, siekiant gyventojui suteikti kokybišką administracinę paslaugą.

Druskininkų savivaldybė kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis dalyvauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamame projekte „Centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“. Pasinaudojant interneto teikiamomis galimybėmis, bendruomenei ir svečiams pasiūlyta naujų elektroninių paslaugų. Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt) galima rasti informaciją ir nuorodas į Savivaldybės administracijoje teikiamas administracines elektronines paslaugas. Druskininkų savivaldybės administracija teikia elektronines paslaugas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). Šioje sistemoje asmenims yra prieinamas 26 elektroninių viešųjų paslaugų rinkinys. Prisijungus prie sistemos Gyventojų srities dalies, galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą. Asmenys turi galimybę naudotis Metrikacijos elektroninių paslaugų informacine sistema (MEPI) ir teikti elektroninius prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo.

Taip pat auditoriai išvadose konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės administracijoje nuolat sekami Savivaldybės administracijos veiklą ir teikiamas administracines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai, užtikrinamas jų įgyvendinimas. Savivaldybės internetiniame tinklalapyje pateikiami administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymų formos bei kita asmenims aktuali informacija yra nuolat atnaujinami.

Priemonės, pagal kurias Druskininkų savivaldybės administracija mažina administracinę naštą gyventojams, yra numatytos Druskininkų savivaldybės 2014-2016 metų strateginiame veiklos plane.

Informacija apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą skelbiama Savivaldybės internetiniame tinklalapyje Administracija->Veikla->Veiklos sritys->Vidaus auditas->Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas Druskininkų savivaldybės administracijoje.

Druskininkų savivaldybės administracija dar 2012-aisiais yra gavusi kokybės vadybos sistemos LR savivaldybių ir seniūnijų veiklos srities LST EN ISO 9001:2008 atitikties sertifikatą, kurį išdavė viešoji įstaiga „LST Sert“.

Ir anksčiau atliktuose audituose konstatuota, kad Druskininkų savivaldybės administracija dirba kokybiškai ir skaidriai.

Apie atliktus auditus, susijusius su administracinės naštos mažinimu, Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos kokybės priežiūra, informacija čia 

Share Button


gegužės 21, 2020

Prieš Verbų sekmadienį kiekvienas iš kadagio, sausų žolynų, ką tik išsprogusių medelių šakelių rišame savo verbą arba ieškome dailios, darbščių […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 15, 2020

Didžiausios Baltijos šalyse geležinkelių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo bendrovė „LG Cargo“ su partneriais pirmą kartą geležinkeliu pervežė vilkikų puspriekabes. […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 12, 2020

Alytaus rajono kaimų, kurių teritorijas ypač paveikė gaisras padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“, gyventojai gali lengviau atsikvėpti. Atlikus dirvožemio, vandens telkinių, […]

gegužės 8, 2020

Alytaus rajono bibliotekininkai po beveik dviejų mėnesių vėl susitiko su savo skaitytojais. Prie Alytaus rajono viešosios bibliotekos filialų seniūnijose pastatyti […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 29, 2020

Alytaus rajono savivaldybės taryba atsižvelgė į verslo subjektų pateiktus prašymus ir karantino laikotarpiu sumažino nuomos mokesčio naštą penkioms įmonėms, kurios […]

balandžio 27, 2020

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašė dar 5 žvyrkelių asfaltavimo darbų sutartis. Rangos darbus per 2020 metus planuojama […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]