balandžio 6, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos savivaldybės tarybos posėdyje priimti 63 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 24-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (spr. Nr. T2-79).

Esmė. Patikslintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamos ir asignavimai, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, programų vykdymą, asignavimų valdytojų poreikius.

2. Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą (spr. Nr. T2-80).

Esmė. Leista Kretingos rajono savivaldybės administracijai paimti 1 150,0 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir ją panaudoti investiciniams projektams („Kretingos miesto sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso statyba“, „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus g. 1B, statyba“) finansuoti.

3. Dėl pritarimo 2016 metų Finansų kontrolės būklės ataskaitai (spr. Nr. T2-81).

Esmė. Pritarta 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų Finansų kontrolės būklės ataskaitai.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano 2016 metų įvykdymo ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-131).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaita.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-83).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

6. Dėl atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio (spr. Nr. T2-84).

Esmė. Fizinis asmuo atleistas nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2016 metus.

7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (spr. Nr. T2-85).

Esmė. Juridiniai asmenys atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-86).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatos, nukeliant teisės akto įsigaliojimą 2017 m. liepos 1 d.

9. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo (spr. Nr. T2-87).

Esmė. Netaikyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą asmenims pagal priedą.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-88).

Esmė. Pakeistas Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašas.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-89).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaita.

12. Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai (spr. Nr. T2-90).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.

13. Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai (spr. Nr. T2-91).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai.

14. Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (spr. Nr. T2-92).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.

15. Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai (spr. Nr. T2-93).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai.

16. Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo (spr. Nr. T2-94).

Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse 2017–2018 mokslo metams.

17. Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (spr. Nr. T2-95).

Esmė. Patvirtintos Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitos ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai.

18. Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo (spr. Nr. T2-96).

Esmė. Patvirtintas Priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas ir nustatyta, jog fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) suteikiamas 100 Eur priedas kas mėnesį nuo 2017 m. balandžio 1d. už kiekvieną globojamą vaiką ir 500 Eur vienkartinis priedas už nuolatinę vaiko globą (rūpybą), nustatytą nuo 2017 m. balandžio 1 d.

19. Dėl Kretingos rajono tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-97).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-98).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, jo keitimo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-99).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties forma.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-100).

Esmė. Papildytas Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas nupirktais būstais.

23. Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. Nr. T2-101).

Esmė. Patvirtintas 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys.

24. Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. Nr. T2-102).

Esmė. Patvirtintas 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys.

25. Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. Nr. T2-103).

Esmė. Patvirtintas 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys.

26. Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. Nr. T2-104).

Esmė. Patvirtintas 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys.

27. Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. Nr. T2-105).

Esmė. Patvirtintas 2016 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys.

28. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2016 metų veiklos ir finansinei ataskaitai (spr. Nr. T2-106).

Esmė. Pritarta biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2016 metų veiklos ir finansinei ataskaitai.

29. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-107).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2016 metų ataskaitoms.

30. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (spr. Nr. T2-108).

Esmė. Nustatytos Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų siektinos veiklos užduotys.

31. Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei (spr. Nr. T2-109).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei nustatytas 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

32. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-110).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2016 metų ataskaitoms.

33. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (spr. Nr. T2-111).

Esmė. Nustatytos Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų siektinos veiklos užduotys.

34. Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei (spr. Nr. T2-112).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei nustatytas 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

35. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T1-113).

Esmė. Pritarta Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitoms.

36. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (spr. Nr. T2-114).

Esmė. Nustatytos Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinos veiklos užduotys.

37. Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei (spr. pr. Nr. T1-137).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei nustatytas 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

38. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-116).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitoms.

39. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (spr. Nr. T2-117).

Esmė. Nustatytos Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinos veiklos užduotys.

40. Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui (spr. Nr. T2-118).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui nustatytas 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

41. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-119).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitoms.

42. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (spr. Nr. T2-120).

Esmė. Nustatytos Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinos veiklos užduotys.

43. Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui (spr. Nr. T2-121).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui nustatytas 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.

44. Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo (spr. Nr. T2-122).

Esmė. Nustatyti Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms 2017 m. išlaidų normatyvai darbo užmokesčiui su SODRA bei pavesta viešųjų įstaigų vadovams įsakymu nustatyti normatyvą išlaidų medikamentams.

45. Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2016 m. ataskaitų tvirtinimo (spr. Nr. T2-123).

Esmė. Patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos.

46. Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-124).

Esmė. Patvirtinta 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaita.

47. Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 2017 m. įgyvendinamų priemonių (spr. Nr. T2-125).

Esmė. Patvirtintos 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir šios programos 2017 m. įgyvendinamos priemonės.

48. Dėl Kretingos rajono tarybos 1998 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo (spr. Nr. T2-126).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedas – išbraukta 32 eilutė „Valymo įrenginių teritorija, Grūšlaukės k., 0,50“.

49. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai (spr. Nr. T2-127).

Esmė. Perduotas patikėjimo teise valdyti naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės administracijai turtas (šiuo metu valdomas Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejaus): remonto, restauravimo darbų techninis projektas ir jo korektūra projektui „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui“ įgyvendinti.

50. Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn (spr. Nr. T2-128).

Esmė. Sutikta perimti Salantų miesto bendruomenei nuosavybės teise priklausantį turtą, sukurtą įgyvendinant projektą „Salantų miesto centro rekonstrukcija“, Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn.

51. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-129).

Esmė. Perduota Kretingos sporto mokyklai panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti (pagal nuostatuose nurodytą veiklą) Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti futbolo aikštė (k1, plotas 5400 m2), Savanorių g. 23A, Kretinga.

52. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-130).

Esmė. Perduotas patikėjimo teise valdyti naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės administracijai turtas – vietinio valdymo sirenos, šiuo metu patikėjimo teise valdomos Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos.

53. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (spr. Nr. T2-131).

Esmė. Perduotas Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai patikėjimo teise valdyti (pagal nuostatuose nurodytą veiklą) Savivaldybės turtas – kompiuterinė įranga.

54. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir futbolo aikščių Savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos“ pakeitimo (spr. Nr. T2-132).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. T2-23 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir futbolo aikščių Savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos“ 1 punktas.

55. Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-133).

Esmė. Nurašytas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas pagal priedą.

56. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-134).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatai.

57. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-135).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatai.

58. Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-136).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas.

59. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-137).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatai ir išdėstyti nauja redakcija.

60. Dėl komisijos sudarymo (spr. Nr. T2-138).

Esmė. Sudaryta pretendentų į Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisija.

61. Dėl įgaliojimų suteikimo (spr. Nr. T2-139).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja D. Skruibienė įgaliota atstovauti Kretingos rajono savivaldybei Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

62. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo (spr. Nr. T2-140).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinis sąrašas.

63. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-141).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėtis.

 

Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. posėdyje iš viso buvo priimti 63 sprendimai, kurie paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.kretinga.lt.

Share Button


rugsėjo 24, 2019

Apsilankėme Dionizo Poškos žemėje Bijotuose ir iš vaikystės užsilikę prisiminimai lengvai užleido vietą naujiesiems įspūdžiams ir žavėjimuisi žaluma, erdvumu, tvarkingumu […]

rugsėjo 6, 2019

„Rugpjūčio mėnuo – palankiausias metas susiburti į jaukius kino vakarus po atviru dangumi“ – šiais žodžiais Kretingos M. Valančiaus viešoji […]

rugsėjo 6, 2019

Lietuvos didžiuosiuose miestuose sparčiai populiarėja pabėgimo kambariai, dar vadinami galvosūkių kambariais ar užduočių kambariais. Pirmasis Kretingos mieste galvosūkių kambarys „Pabėgimo […]

rugpjūčio 26, 2019

Hario Poterio populiarumas neblėsta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal jaunojo burtininko nuotykius sukurti filmai, statomi pramogų parkai […]

rugpjūčio 21, 2019

Visuomenė tarsi iš naujo prisimena partizaninio pasipriešinimo ir tremties istorijas, kuriami dokumentiniai filmai, atspindintys to laikmečio istoriją, rašomos knygos. Kretingos […]

liepos 11, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Lijanos Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymas.  Lijana – mažeikiškė, gimusi, […]

liepos 11, 2019

Skatinant vaikų užimtumą atostogų metu Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas edukacinių užsiėmimų ciklas „Aš – žemaitis“. […]

gegužės 7, 2019

Skaitmeninio raštingumo siekiama ir Kretingoje Į Lietuvos bibliotekas kovą ir balandį rinkosi gyventojai ne spaudos skaityti ar knygos grąžinti, tačiau […]

gegužės 1, 2019

Daugiau kaip 54 proc. Kretingos rajono rinkimuose dalyvavusių rinkėjų valia rajono meru išrinktas Antanas Kalnius. Jo kandidatūrą iškėlė visuomeninis rinkimų […]

vasario 5, 2019

2018 m. sausio 26 d. beveik 40-yje Lietuvos ir užsienio miestų, tarp jų ir Kretingoje vyko išskirtinis žinių apie Lietuvą […]