spalio 16, 2015
VšĮ „Sveikatingumo idėjos” informacija
Moksleivių verslumo tyrimas: noro verslauti yra, tačiau ryžto trūksta

Didžioji dalis Marijampolės apskrities mokyklų moksleiviai negauna informacijos apie savo verslo kūrimą, pusei jų neteko būti nei vienoje verslo įmonėje, tokia pati jų dalis nėra dalyvavę nei vienoje paskaitoje ar seminare verslo tematika, nors didžioji dalis jų teigė, kad juos traukia verslininko darbas/karjera. Tokias išvadas atskleidė VšĮ „Sveikatingumo idėjų” atliktas Marijampolės ir Suvalkų (Lenkija) apskričių mokyklų moksleivių verslumo įgūdžių ir kompetencijų tyrimas, apklausus 1151 14-19 m. amžiaus moksleivį. Tyrimas yra programos Erasmus+ finansuojamo projekto „Self Employed” dalis.

Tyrime dalyvavę Marijampolės apskrities moksleiviai, kurie gyveno mieste dažniau teigė, kad juos traukia verslininko darbas ar karjera, tuo tarpu kaimiškose vietovėse gyvenantys moksleiviai tą teigė rečiau. Pasak VšĮ „Sveikatingumo idėjų” direktoriaus Andriaus Jasinskio, čia randame paradoksą – tyrimo duomenys rodo, kad kaimiškose vietovėse gyvenantys Marijampolės apskrities moksleiviai teigia gaunantys daugiau informacijos apie verslo kūrimą, tačiau juos mažiau traukia verslininko darbas ar karjera.

„Tokias nuostatas gali lemti moksleivių tėvų socioekonominis statusas bei kultūrinė aplinka. Todėl inicijuojant verslumą skatinančias moksleivių formalaus ar neformalaus švietimo programas ir kitą įvairią projektinę veiklą rekomenduotina kreipti dėmesį ir į gyvenamosios vietos ir socioekonominio statuso ir kultūrinį aspektą”, – teigė A. Jasinskis.

Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių Marijampolės ir Suvalkų apskrities moksleivių atsakė, jog ateityje kalbant apie darbo ar karjeros perspektyvas verslininko profesija jiems būtų labai patraukli. Tačiau net per 70 proc. moksleivių darbas gaunant mėnesinį atlyginimą atrodo patrauklesnis lyginant su kitomis pajamų rūšimis (pvz. pajamos iš verslo). Tai, kad atlyginimas už mėnesinį darbą tiek Marijampolės apskrities tiek ir Suvalkų apskrities moksleiviams atrodo labai patrauklus, gali būti susiję su tuo, jog moksleiviai turi per mažai informacijos apie asmeninių finansų valdymą, pajamų rūšis, apskaitą, mokesčius ir pan., be to tokioms nuostatoms įtakos gali turėti ir tėvų bei artimųjų požiūris.

Nepaisant to, kad verslininko profesija moksleiviams atrodo patraukli, tyrime dalyvavę moksleiviai neturi tvirto apsisprendimo siekti versloninko karjeros. Nors nemaža dalis tyrime dalyvavusių moksleivių mano, kad verslininko darbas teikia pasitenkinimą ir turi daugiau privalumų nei trūkumų, bei yra viliojanti karjeros perspektyva, tik penktadalis tyrime dalyvavusių Marijampolės apskrities moksleivių ir trečdalis Suvalkų apskrities moksleivių rinkosi atsakymą, kad verčiau jau būti verslininku nei kuo kitu.

Pasak A. Jasinskio, tai galima daryti išvadą, kad visuomenėje ir šeimose visada galima sutikti tam tiktų stereotipų verslo ir verslu užsiimančių asmenų atžvilgiu, taip pat neretai jauniems žmonėms pritrūksta ryžto imtis nuosavo verslo. „Verslininko karjera jauniems žmonėms neretai atrodo patraukli, bet ryžto rimtam pasirinkimui pritrūksta. Todėl reikalingos atitinkamos priemonės ar veiklos, kurios ne tik suteiktų žinių, bet ir ugdytų stiprų vertybinį pagrindą rinktis verslininko karjerą”, – kalbėjo A. Jasinkis.

Moksleiviai vertindami savo dalykines kompetencijas teigia, kad jie moka gerai planuoti darbus, pristatyti savo idėjas, vadovauti žmonėms. Tačiau labiau specifinių įgūdžių ir žinių (pvz. valdyti finansus, parengti verslo projektą) bei žinių apie verslo praktiką (išlaikyti verslą, valdyti įmonės įkūrimo riziką, ir įmonės įkūrimą) moksleiviams trūksta. Ekskursijos į verslo įmones, bei seminarai, paskaitos, mokymai apie verslą Marijampolės apskrities mokyklų moksleivių yra įvertintos kaip naudingiausios veiklos gilinant žinias apie verslumą. Mažiau, bet taip pat naudingos veiklos, tyrime dalyvavusių moksleivių manymu, yra užsienio kalbų žinių gilinimas, konkursai gauti paramą verslo įdėjoms įgyvendinti (taip pat ir nepilnamečiams asmenims) bei susitikimai, diskusijos su verslininkais.

Vertinant tyrime dalyvavusių Marijampolės ir Suvalkų apskrities moksleivių motyvuotumą kurti verslą, dažniausiai moksleiviai rinkosi teiginį „kada nors įkursiu savo verslą“. Tačiau stiprią motyvaciją („mano karjeros tikslas yra tapti verslininku ar tapti verslininku yra mano svajonė“) turėjo tik kiek daugiau nei penktadalis tyrime dalyvavusių Marijamploės apskrities moksleivių ir per trečdalis Suvalkų apskrities moksleivių.

VšĮ „Sveikatingumo idėjų” atliktas Marijampolės ir Suvalkų (Lenkija) apskričių mokyklų moksleivių verslumo įgūdžių ir kompetencijų tyrimas yra programos Erasmus+ finansuojamo strateginių partnerysčių projekto „Self Employed” dalis.

Share Button


lapkričio 27, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

lapkričio 14, 2019

Muzikinio spektaklio „Retrotopija“ premjera Marijampolės dramos teatre baigėsi V tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“. Baigiamais festivalio akordas spektaklis „Retrotopija“- išskirtinės […]

lapkričio 8, 2019

Marijampolėje vyko Lietuvos radiologų asociacijos suvažiavimas, kuris šiais metais sutampa su kasmetiniu Tarptautinės radiologijos dienos minėjimu. 2019-ieji metai yra dedikuoti […]

lapkričio 8, 2019

Duris pagaliau oficialiai Marijampolėje atvėrė septintasis Lietuvoje bendradarbystės centras „Spiečius“. Tai – „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, […]

rugsėjo 25, 2019

Žuvinto biosferos rezervato rūšių sąrašas šį sykį pasipildo net keturiomis naujomis, netgi niekada anksčiau Lietuvoje nerastomis šiltesnių kraštų grybų rūšimis. […]

rugsėjo 13, 2019

Šiandien, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidaryta Lietuvos Kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminės organizacijos narių fotografijų paroda „Fiksuok […]

rugsėjo 2, 2019

Paskutinę vasaros savaitę Marijampolę užliejo muzikos vandenynai: vyko šeštasis klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis “Marijampolė Music Park” padovanojęs įspūdingus […]

rugpjūčio 5, 2019

Rugpjūčio 1-ąją buvo lygiai 100 dienų, kai išrinktasis Savivaldybės meras Povilas Isoda eina mero pareigas. Lyginant su visa ketverių metų […]

liepos 4, 2019

Vakar baigėsi savaitę trukęs, jau šeštasis, „Malonny“ meno simpoziumas, kuris šiais metais Marijampolėje paliko dar keturis naujus įspūdingus piešinius. Jie […]

birželio 28, 2019

Birželio mėnesį prasidėjusios nemokamos vaikų vasaros užimtumo veiklos sukvietė gausų būrį jaunųjų vasarotojų. Iš viso vaikams siūlomos 32 programos: kūrybiškumo […]