rugsėjo 5, 2016
Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija
Nusipelniusiems Utenai žmonėms – „Gintarinė pasaga“ ir padėkos

Rugsėjo 1 d. Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ buvo pagerbti Utenai nusipelnę žmonės. Iškilminga apdovanojimo ceremonija pradėjo šventinių renginių, skirtų Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti, ciklą. Nusipelnę Utenai žmonės buvo apdovanoti jubiliejiniu suvenyru ,,Gintarinė pasaga“ ir padėka.
Iškilmingą apdovanojimo ceremoniją pradėjo „Baltijos gitarų kvartetas“. Apdovanojamuosius sveikino ir suvenyrą bei padėką teikė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.

Iš viso „Gintarine pasaga“ ir padėka buvo apdovanota 51 uteniškis. Jie buvo apdovanoti pagal rugpjūčio 24 d. Utenos rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. MP-48 „Dėl apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės jubiliejiniu suvenyru ,,Gintarinė pasaga“ ir padėka“.

Jubiliejinis suvenyras „Gintarinė pasaga“ ir padėka buvo įteikti:
Jonui Spietiniui, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariui, už ilgametį, atsakingą darbą sprendžiant aktualius rajono gyventojams klausimus.
Rimantui Dijokui, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariui, už ilgametį, atsakingą darbą sprendžiant aktualius rajono gyventojams klausimus.
Benediktui Vanagui, kraštiečiui, vienam universaliausių lenktynininkų Baltijos šalyse, už aukštus pasiekimus ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Reginai Markauskienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos sekretorei, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Vytautui Babeliui, UAB „Virmebas“ direktoriui, už ilgametės sporto veiklos puoselėjimą Utenos rajone.
Rositai Deveikienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjai, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Daliui Trumpai, AB „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininkui, už ilgametės sporto veiklos puoselėjimą Utenos rajone.
Almai Vedrickienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjai, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Petrui Leleikai, Utenos kultūros centro kapelų „Indraja“ ir „Daugailių berniokai“ vadovui, už ilgametį ir kūrybingą darbą.
Seseriai Dominykai, Dievo apvaizdos seserų vienuolijos vienuolei, už energiją ir vidinį nusiteikimą skleisti gėrį Utenos rajono žmonėms.
Stanislavai Martusevičiūtei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Šarūnui Kunickui, Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatro režisieriui, už ilgametį ir kūrybingą darbą.
Žydrūnui Četrauskui, Utenos motociklininkų klubo „Ugnies ratas“ prezidentui, už kultūrinių renginių ir socialinių projektų rėmimą.
Danguolei Stundžėnienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Jurgiui Kazlauskui, Saldutiškio, Kirdeikių, Kuktiškių ir Labanoro parapijų klebonui, už aktyvų dalyvavimą seniūnijų ir bendruomenių veikloje, kultūrinės veiklos puoselėjimą.
Zitai Mackevičienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį ir sąžiningą darbą, visuomeninę veiklą, kūrybiškas idėjas.
Nerijui Rukštelai, sportininkui, pasaulio ir Europos motokroso čempionui, daugkartiniam Lietuvos motokroso čempionui, 20-ties aukso medalių laimėtojui, už sportinius pasiekimus ir Utenos vardo garsinimą pasaulyje.
Agnei Sorokaitei, geriausiai 2014 ir 2015 metų sportininkei olimpinių sporto šakų grupėje, daugkartinei Lietuvos plaukimo čempionei, Lietuvos plaukimo rinktinės narei, už pasiektus rezultatus ir Utenos vardo garsinimą šalyje bei užsienyje.
Ingridai Dirmienei, Utenos muzikos mokyklos mokytojai – metodininkei, už sėkmingus mokinių pasirodymus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, ilgametį pedagoginį darbą, sėkmingą projektinę veiklą.
Laimai Šutinienei, Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos mokytoja i– metodininkei, už sėkmingą mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, integraciją į ugdymo procesą, gerosios patirties skleidimą Utenos apskrities mokyklose.
Raimondui Garsonui, Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialistui, asociacijos „Utenos etninės kultūros centras“ pirmininkui, už respublikinės Peterburgo armonikų šventės organizavimą, etninės kultūros puoselėjimą ir Utenos vardo garsinimą šalyje ir už jos ribų.
Inai Meidienei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotojai, už nepailstamą sveikatinimo renginių organizavimą, sveikatos projektų rengimą ir vykdymą, kūrybišką ir sąžiningą darbą.
Algirdui Karveliui, UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų remonto šaltkalviui – vairuotojui, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Baliui Eidiečiui, UAB „Utenos butų ūkis“ šaltkalviui – santechnikui, už ilgametį ir sąžiningą darbą;
Aidai Zlataravičienei, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro socialinei pedagogei, už socialinių inovacijų diegimą, ilgametį ir sąžiningą darbą.
Rūtos ir Sigito Latvėnų šeimai, už pozityvų požiūrį į globą ir įvaikinimą bei aktyvų dalyvavimą globos/įvaikinimo viešinimo Utenos visuomenėje procese.
Augustinai Šimonėlienei, Utenos rajono savivaldybės Tarpžinybinio archyvo vedėjai, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Zenonui Jurgelevičiui, UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio ūkio inžinieriui, Utenos miesto Ąžuolijos seniūnijos seniūnaičiui, už sąžiningą darbą.
Mariui Stankevičiui, UAB „Utenos komunalininkas“ vairuotojui, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Rimai Petrošienei, Utenos seniūnijos socialinei darbuotojai, už ilgalaikį ir sąžiningą darbą, kūrybiškumą, naujų metodų naudojimą aktyvinant Utenos seniūnijos gyventojų socialinį, kultūrinį ir dvasinį gyvenimą.
Anelei Araminienei, tautodailininkei, muzikantei, Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatei, už ilgametę kūrybinę veiklą ir Utenos vardo garsinimą šalyje bei užsienyje.
Gražinai Kuveikienei, Utenos rajono Daugailių seniūnijos kapinių prižiūrėtojai, už ilgametį, nuoširdų ir kruopštų darbą.
Enrikai Dzinkutei, Utenos Dauniškio gimnazijos gimnazistei, gimnazijos mokinių bendruomenės prezidentei, gimnazijos mokinių tarybos pirmininkei, už aktyvią veiklą, iniciatyvas ir pilietiškumą.
Irenai Latonienei, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos muzikos mokytojai–metodininkei, už ilgametį ir sąžiningą darbą, koncertinę veiklą, Utenos vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.
Daivai Česnavičienei, Utenos mokyklos – vaikų darželio „Varpelis“ pradinių klasių mokytojai –metodininkei, už nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę ir metodinę veiklą.
Adeliai Monkevičienei, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis“ auklėtojai – metodininkei, už ilgametį sąžiningą ir nuoširdų darbą.
Ramutei Višneveckienei, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis“ auklėtojai – metodininkei, už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą.
Renatai ir Ramūnui Lamauskams, Triušiukų slėnio įkūrėjams, už smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą.
Povilui Jankauskui, mažosios bendrijos „Vanilinis dangus“ vadovui, už smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą.
Zitai Zakarkienei, individualios įmonės – kepyklėlės savininkei, už smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą.
Editai Ratkevičienei ir Aistei Pelakauskienei, vaikų žaidimo kambario „Zyrza“ įkūrėjoms, už smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimą.
Virgilijui Smailiui, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vedėjui, už ilgametį darbą ir civilinės saugos vystymą Utenos rajone.
Silvijai Telksnytei, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos gimnazistei, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narei, Eurodesk padalinio Utenoje koordinatorei, už pozityvių veiklų jaunimui plėtojimą, projektinių veiklų vykdymą ir jaunimo lyderystės skatinimą.
Edgarui Skardžiui, Utenos rajono Užpalių seniūnijos bitininkui, už šeimos tradicijų tęsimą ir naujausių technologijų diegimą.
Vydui Jatulevičiui, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos ūkininkui, už ilgametį ir nuoširdų darbą auginant javus ir naujausių technologijų diegimą.
Romualdui Šimkūnui, kraštiečiui, gamtos mokslų daktarui, už gimtojo krašto tarmės puoselėjimą, prasmingą istorijos įamžinimą autoriniais medžio darbais.
Bonifacui Stundžiai, kraštiečiui, profesoriui, filologijos mokslų habilituotam daktarui, už gimtosios rytų aukštaičių tarmės puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą.
Romui Pakalniui, kraštiečiui, profesoriui, gamtos mokslų daktarui, už svarų indėlį į mokslą, ekologinę veiklą, rūpinimąsi savo gimtuoju kraštu.
Silvestrai Kaulinienei, plk. Prano Saldžiaus šaulių 9-osios rinktinės 902 kuopos būrio vadei, Utenos kolegijos dėstytojai, už pilietinį ir patriotinį jaunimo ugdymą.
Vaidotui Žiliui, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui, už sėkmingą policijos komisariatui keliamų uždavinių ir tikslų įgyvendinimą.

Kitiems uteniškiams, nusipelniusiems Utenai, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas padėką pareiškė Utenos rajono laikraščiuose.

Pateikiame rugpjūčio 24 d mero potvarkį Nr. MP – 47 „Dėl padėkos Utenos rajono žmonėms, skelbiamos Utenos rajono laikraščiuose ,,Utenos diena“, ,,Utenis“ ir „Utenos apskrities žinios“:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Utenos rajono institucijų pateiktus pasiūlymus:
1. Dėkoju šiems asmenims už Utenos miesto ir rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų, sąžiningą ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, reikšmingus laimėjimus mokslo, kultūros, sporto ir kitose srityse:

Alkauskienei Vaidai, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ projektų vadovei;
Bagdonienei Dalei, Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pradinių klasių mokytojai;
Baldauskui Aurelijui, Utenos kultūros centro lėlių teatro „Zuikis Puikis“ pastatymo dalies vedėjui;
Beinoravičienei Mildai, Utenos „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai – metodininkei;
Bugailiškienei Irenai, Utenos rajono Saldutiškio pagrindinės mokyklos vyriausiajai mokytojai;
Burokienei Danutei, Utenos rajono Kuktiškių seniūnijos bendruomenės pirmininkei;
Čepienei Eugenijai, Utenos rajono Pakalnių kaimo gyventojai;
Dalgedaitei Daivai, UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojai finansams;
Damidavičienei Aldonai, Utenos Aukštakalnio progimnazijos matematikos mokytojai – metodininkei;
Gudeliui Donatui, mažosios bendrijos „Lokalus“ direktoriui;
Gutauskui Edmundui, Utenos rajono Leliūnų pagrindinės mokyklos muzikos mokytojui;
Indrašiui Vaidui, UAB „Utenos komunalininkas“ vairuotojui;
Jančiauskienei Romai, Utenos Vyturių progimnazijos tikybos mokytojai;
Jankauskaitei Miglei, Utenos visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentei;
Jovarienei Lilijai, Utenos kraštotyros muziejaus direktorei;
Juknonienei Stefanijai, Utenos rajono Kvyklių kaimo aktyviai gyventojai;
Jurgelevičienei Audronei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistei;
Jurkėnienei Jurgitai, Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo trenerei;
Kazokui Alfredui, Utenos rajono Sudeikių seniūnijos seniūnaičiui;
Kornevui Egidijui, Utenos apskrities Vyrų krizių centro direktoriui;
Križinauskaitei – Bernotienei Miglei, Viešosios įmonės „Medijų ir edukacijos centras“ direktorei;
Kučinskienei Skaidrei, Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologei;
Leipuvienei Valei, asociacijos Sudeikių bendruomenė pirmininkei;
Leipui Vytautui, Utenos rajono Pačkėnų kaimo gyventojui;
Lukoševičienei Rimai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotojai;
Maigienei Irenai, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ vyresniajai auklėtojai;
Masonienei Birutei, plk. Prano Saldžiaus šaulių 9-osios rinktinės 902 kuopos vado pavaduotojai;
Meiduvienei Giedrei, UAB „Utenos autobusų parkas“ autobusų stoties dispečerei;
Miškinienei Danutei, UAB „Utenos autobusų parkas“ buhalterei;
Navikui Mindaugui, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisarui inspektoriui;
Panavienei Ritai, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai – metodininkei;
Paškoniui Valdemarui, Utenos rajono Utenos seniūnijos Kvyklių seniūnaitijos seniūnaičiui;
Paukštienei Rūtai, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis“ socialinei pedagogei;
Petrauskienei Danutei, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Administracinio skyriaus vyresniajai specialistei;
Petrulienei Vilmai, Utenos rajono Sudeikių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei;
Pinkevičienei Irenai, UAB „Utenos butų ūkis“ vyriausiajai buhalterei;
Platkevičienei Gitanai, Utenos kultūros centro vyriausiajai buhalterei;
Puodžiukienei Vilijai, Utenos rajono Vaikutėnų kaimo gyventojai;
Račinskui Donatui, Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkui;
Rameliui Arvydui, Utenos miesto seniūnijos Vyžuonėlio ežero seniūnaitijos seniūnaičiui;
Rožei Egidijui, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisarui inspektoriui;
Rukšėnui Mariui, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ krautuvo mašinistui;
Rukšėnienei Virgilijai, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ dietistei;
Rutkauskui Rimantui, Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vyresniajam specialistui;
Stankevičienei Auksei, Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro socialinei darbuotojai;
Stepanavičienei Danguolei, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Juknėnų bendruomenės slaugytojai;
Strazdienei Jovitai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjai;
Stundžienei Loretai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vyresniajai buhalterei;
Sukarevičiui Vytautui, UAB „Utenos šilumos tinklai“ šaltkalviui;
Šližiui Sauliui, Utenos rajono Užpalių gimnazijos stalo teniso mėgėjų klubo „Perkūnas“ vadovui;
Tamošiūnui Vidmantui, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro skyriaus vedėjui;
Taraškevičiui Romualdui, UAB „Utenos butų ūkis“ šaltkalviui – santechnikui;
Tartilienei Aldonai, Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus pradinių klasių mokytojai;
Udrui Kęstučiui, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariui, Leliūnų seniūnijos bendruomenės pirmininkui;
Vaičiūnienei Violetai, Utenos Krašuonos progimnazijos socialinei pedagogei;
Vanagienei Danutei, Utenos rajono Užpalių seniūnijos buhalterei;
Vedrickui Gyčiui, UAB „Sporto baras“ direktoriui;
Zaborskienei Laimutei, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos ūkininkei;
Zajanškauskui Renatui, UAB „Elzara“ ir UAB „Renadenta“ bei sporto klubo „Savas“ vadovui;
Zakarauskui Sauliui, Utenos rajono Utenos seniūnijos ūkininkui;
Zakarauskui Stanislovui, Utenos rajono Utenos seniūnijos ūkininkui.

Share Button


balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

kovo 24, 2020

Darbui paruoštas ir nuo rytojaus 12 val. Utenoje pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl naujojo […]

vasario 25, 2020

„Socialinis taksi“ užtikrinantis įvairią negalią turinčių žmonių saugų ir patogų keliavimą skirtinguose Lietuvos vietose jau nuo kovo 4 dienos pradeda […]

vasario 14, 2020

Šių metų mažosios kultūros sostinėse jau prasidėjo renginiai, pažymintys įdomesnius ir turiningesnius žadančius būti metus. Vieni pirmųjų juos pradėjo Utenos […]

spalio 21, 2019

Pasaulis švenčia heloviną, o tikroji Aukštaitijos sostinė – Utena jau turi neįtikėtiną Baubų šventę! Taip, Jūs teisingai perskaitėte. Praėjusį sekmadienį […]

spalio 7, 2019

Maestro Adolfas Driukas, nors jau peržengęs 90-uosius savo gyvenimo metus, kūrybingai tebedirba Utenos kultūros centre su meno kolektyvais. Daugiau nei […]

spalio 1, 2019

30 metų… Daug ar mažai? Ilgametis kultūrinio leidinio „Indraja“ redaktorius Petras Panavas ir dabartinis leidinio redaktorius Vytautas Ridikas, garsieji Utenos […]

balandžio 23, 2019

Balandžio 21 d. Utenos raj. Leliūnuose vyko šv. Velykų pamaldos, o taip pat renginio „Pratęsime partizanų žygį“ antrosios dienos renginiai.  […]

kovo 7, 2019

Šiandien, kovo 7-ąją, uteniškiai pirmieji ir netradiciškai pradėjo renginius, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Miesto gimnazijų ir progimnazijų bendruomenės nešė […]

vasario 26, 2019

Sekmadienį Utenoje, Dauniškio ežero pakrantėje, įvyko priešlaikiniai Pavasaria valdžias rinkimai, kuriuose įnirtingai kovėsi du kandidatai – Kanapinis ir Lašininis. Rinkimai sutraukė minias […]