rugsėjo 6, 2016
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamento informacija
Odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų kontrolė Panevėžio apskrityje

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento (toliau – Panevėžio departamentas) specialistai, kasmet vykdo odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – Odontologijos įstaiga) valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, siekiant įvertinti Odontologijos įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį higienos norminių aktų reikalavimams.

Beveik trečdalyje (28 proc.) patikrintų Odontologijos įstaigų nustatyti pažeidimai

Panevėžio departamento specialistai 2016 m. sausio – rugpjūčio mėnesiais atliko 75 periodines (pagal planą) kontroles (toliau – Kontrolė) Panevėžio apskrities Odontologijos įstaigose. Minėtu laikotarpiu Kontrolė atlikta 48 Panevėžio miesto, 9 Rokiškio rajono, 8 Kupiškio rajono, 6 Pasvalio rajono, 4 Biržų rajono Odontologijos įstaigose. Iš visų Panevėžio apskrityje patikrintų Odontologijos įstaigų, 21 buvo nustatyti pažeidimai ir taikytos administracinio poveikio priemonės.

Netinkamai valomi medicinos prietaisai

Daugiausia (47,6 proc.) pažeidimų nustatyta dėl netinkamo medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos. Didelė dalis (42,8 proc.) pažeidimų konstatuoti dėl nesirūpinimo būtinu inventoriumi: trūko valymo inventoriaus, rankų higienai skirtų priemonių. Dalis pažeidimų yra susiję su sterilizuojamų paketų ženklinimu bei panaudotų sterilizuotų gaminių atsekamumu. Beveik 24 proc. nustatytų pažeidimų yra susiję su netinkama patalpų ir įrangos priežiūra. 9 Odontologijos įstaigose Kontrolės metu rasta nepilnai (14,28 proc. pažeidimų) ar netinkamai (28,57 proc. pažeidimų) parengti infekcijų kontrolės procedūrų vadovai. 5 tikrintos Odontologijos įstaigos medicinines atliekas tvarkė nesilaikydamos teisės aktų reikalavimų: medicininės atliekos nebuvo surenkamos į tam skirtas pakuotes iš karto po jų susidarymo arba surenkamos į komunalinėms atliekoms skirtas pakuotes. 3 Odontologijos įstaigų darbuotojai, tvarkantys medicinines atliekas, teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo išklausę higienos įgūdžių mokymo programos, 1 Odontologijos įstaigoje darbuotojas dirbo nepasitikrinęs sveikatos.

Share Button


sausio 21, 2020

Panevėžio mokyklose gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokos turėtų tapti inovatyvesnės. Visiems miesto fizikos, biologijos, chemijos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojams […]

sausio 21, 2020

Išgirsti apie tai, kad, jauna šeima, kurioje žmona ir vyras, baigę prestižinį Vilniaus universitetą ir turėję neblogai apmokamus darbus sostinėje, […]

sausio 17, 2020

Sausio 15 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje, vyko šventė. Į Biblioteką susirinko Biržų rotary […]

sausio 15, 2020

Sausio 12 dieną Biržų rajono savivaldybės tinklininkų komanda: Arūnas Anskinas, Petras Plepys, Dalius Drevinskas, Adolfas Grigaliūnas, Šarūnas Šernas ir Saulius […]

sausio 10, 2020

Sausio 7 dieną rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas […]

sausio 9, 2020

Penkių Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklių klasių moksleiviai nuo šių metų pražios gauna nemokamus pietus. Tokia galimybė atsirado […]

sausio 7, 2020

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio struktūrinio padalinio vyresnioji bibliotekininkė Jolita Banienė sukūrė Papilio seniūnijos interaktyvų vietovardžių žemėlapį.  […]

sausio 6, 2020

Jau daugiau nei metus laiko Panevėžio „Maisto banko“ padalinyje į susitikimus buriasi senjorai. Čia jiems skiriama ne tik dažna parama […]

sausio 6, 2020

Pramonės parko „Scan Investment“ vykdomąją vadovę ir Panevėžio užsienio investuotojų asociacijos prezidentę DAIVĄ MASILIŪNIENĘ apibūdinti keliais žodžiais nelengva. Geriau už […]

sausio 6, 2020

2019 metais minėjome 135-ąsias Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio gimimo metines. Apie jo vardo garsinamo būdus ir formas Lietuvoje, išeivijoje, […]