sausio 20, 2015
Panevėžio visuomenės sveikatos centro informacija
Panevėžio apskrityje daugiau skundų buvo pagrįsti

Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) specialistai kasmet gauna fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų bei pranešimų (toliau – Skundai). Praėjusiais metais Panevėžio apskrityje, palyginus su 2013 m., Skundų skaičius šiek tiek išaugo: 2014 m. gautas 81, o 2013 m. 74 Skundai. Pastaraisiais metais apie 80 proc. Skundų gaunama pareiškėjui tiesiogiai kreipiantis į Centrą, kita Skundų dalis nagrinėjimui pagal kompetenciją persiunčiama iš kitų institucijų.

2014 m. Centras gavo daugiau pagrįstų Skundų: 2014 m. – 48 proc., 2013 m. – 43 proc. Palyginus 2013 – 2014 m. pagal kompetenciją nagrinėtus Skundus matyti, kad daugiausiai Skundų gauta dėl Centro kontroliuojamų objektų, paslaugų ar sričių: 2014 m. – 28, 2013 m. – 35, kur daugiau nei pusė šių Skundų buvo pagrįsti. Praėjusiais metais Centras išnagrinėjo 6 Skundus gautus dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, tačiau tik 1 iš jų buvo pagrįstas.

Palyginus 2013 – 2014 m. išnagrinėtus Skundus pagal priežastis, nemaža jų dalis buvo dėl netinkamos patalpų ar įrangos priežiūros: 2013 m. – 16, 2014 m. – 10. Apie penktadalis Skundų minėtu laikotarpiu buvo gauti dėl stacionarių triukšmo šaltinių keliamo akustinio triukšmo.

Praėjusiais metais gyventojai dažniausiai skundėsi dėl švietimo įstaigose esančios per žemos temperatūros klasėse, remonto darbų, kai patalpose yra vaikai, dėl sergančių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir dėl užsikrėtimo pedikulioze atvejų (42 proc. Skundų buvo pagrįsti). Kita didesnė dalis Skundų (18 proc.) buvo dėl objektų, skleidžiančių stacionarų triukšmą. Dažniausiai skundžiamasi dėl naktį keliamo transporto triukšmo ir dėl ūkio subjektų (naktinio klubo, parduotuvės, grūdų supirkimo punkto, autoserviso) keliamo triukšmo (62 proc. Skundų buvo pagrįsti).

Primename, kad Skundus Centrui galima pateikti žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio pašto adresu.

Share Button


gegužės 27, 2020

Praėjusią savaitę Biržų savivaldybė pasirašė sutartį su UAB „Biržų ranga“ dėl Kęstučio gatvės  rekonstravimo darbų atlikimo. Sutartis sudaryta 12 mėn., […]

gegužės 27, 2020

Šiandien miesto Garbės piliečio, vieno iš J. Miltinio dramos teatro įkūrėjų, aktoriaus ir režisieriaus Vaclovo Blėdžio atminimą pagerbė Panevėžio miesto […]

gegužės 27, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Astra Korsakienė ir Biržų turizmo informacijos centro direktorė Raminta Indriulėnienė apžiūrėjo naujai […]

gegužės 27, 2020

Smėlynės bibliotekos kolektyvas dar ankstyvą pavasarį apsisprendė dalyvauti respublikiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Konkursą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras […]

gegužės 26, 2020

Šiandien Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas apžiūrėjo, kaip įgyvendinamas projektas „Kirkilų karstinių ežerėlių teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“. […]

gegužės 25, 2020

Aida Vasiliauskaitė – dziudo sportininkė, Raimundo Sargūno sporto gimnazijos auklėtinė – abiturientė. Šiandien jūsų dėmesiui pokalbis su ja. Kur gimei, […]

gegužės 22, 2020

2020 m. gegužės 21 dieną Biržų rajono savivaldybės taryba nagrinėjo bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą bei mokyklų reorganizavimo klausimus. […]

gegužės 22, 2020

2020 m. gegužės 21 dieną Biržų rajono savivaldybės taryba nutarė suteikti mokestinių lengvatų verslui, kurio veikla dėl karantino buvo apribota […]

gegužės 18, 2020

Švelnėjant karantinui Panevėžio miesto dailės galerija kviečia šeimas su vaikais į edukacinę kūrybinę programą „Smagūs žaidimai keramikos kieme“. Užsiėmimai vyks […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]