liepos 5, 2017
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija
Patvirtinta vietinė dvinarė rinkliava Pasvalio rajone už komunalines atliekas

Nuo šių metų spalio mėnesio 1 d. už komunalinių atliekų surinkimą ir laikymą visi mokėsime vietinę dvinarę rinkliavą. Po ilgų svarstymų ir daug kartų atidėliotos šios rinkliavos įsigaliojimo datos Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2017 m. birželio 20 d. patvirtino dvinarės rinkliavos dydžio nustatymo metodiką bei nuostatus.

Priklausys ir nuo ploto, ir nuo žmonių skaičiaus

Dvinarė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastoviąją jos dalį privalės mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai, nepriklausomai nuo to, ar jie turi atliekų, ar ne. Tai kaip abonementinis mokestis už tai, kad Savivaldybė atliekų turėtojui suteikia teisę naudotis jos eksploatuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema (panašus mokestis už dujas, karštą ir šaltą vandenį). Kintamąją  dalį mokės tik tie, kuriems teikiama komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga.

Pastovioji dalis priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties bei jo ploto. Gyvenamiesiems namams ir butams pastovioji rinkliavos dalis skaičiuojama jų plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 3,2 Eur už 10 kv. m. Tarkim, 100 kv. m ploto namui ar butui ši dalis bus 32 Eur per metus. Nustatytas maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas – 100 kv. m. Už plotą, viršijantį šią ribą, vietinė rinkliava nebus imama.

Butuose ar individualiuose namuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklausys nuo gyventojų skaičiaus. Vienam individualaus namo gyventojui nustatyta 8,2 Eur per metus rinkliava, buto gyventojui – 10 Eur per metus. Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, jų tūrį ir ištuštinimo dažnį. 120-ies litrų talpos konteinerio ištuštinimas kainuos 0,7 Eur, 240-ies litrų  – 1,5 Eur, 770-ies litrų – 4,7 Eur, 1100 litrų – 6,7 Eur.  Prievolę mokėti už atliekų tvarkymą turės ir sodo bei garažų bendrijų nekilnojamojo turto objektų savininkai, jeigu jie įsiteisinę savo turtą ir turi nuosavybės dokumentus.

Už privačioje individualaus namo valdoje ar sodo žemės sklype esančius pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektus (sandėlius, garažus, dirbtuves, pirtis, malkines, tvartus, šiltnamius, pavėsines ir kt.) vietinė rinkliava nebus renkama.

Dauguma gyventojų mokės mažiau

Įvedus vietinę dvinarę rinkliavą, daugumai gyventojų vietinės rinkliavos mokestis bus mažesnis negu dabartinis mokestis, kurį nuo šių metų balandžio 1 d. atliekų turėtojai moka pagal su UAB „Pasvalio gerove“ pasirašytas sutartis. Jis šiek tiek padidės tik tiems žmonėms, kurie gyvena vieni ir turi didelius būstus: Pasvalyje – didesnį kaip 75 kv. m, Joniškėlyje ir kaimo vietovėse – didesnį kaip 70 kv. m.

Įvedus dvinarę rinkliavą, tarkim, 100 kv. m ar didesnio ploto individualiame name gyvenantis vienas žmogus ir mieste, ir kaime, mokės 40,2 Eur per metus, tokio pat ploto daugiabučio bute – 42 Eur per metus. Dabartinis mokestis žmogui, kuris vienas gyvena individualiame name ar bute Pasvalyje yra 34,56 Eur per metus, Joniškėlyje ar kaimo vietovėje – 31,08 Eur per metus. Vis dėlto daugumos vienišų žmonių, ypač gyvenančių butuose, būstai yra gerokai mažesni, todėl ir vietinės rinkliavos mokestis jiems nebus didesnis už dabartinį.

Be to, nuosavuose namuose gyvenantys žmonės paprastai naudojasi individualiais konteineriais, tad dvinarės rinkliavos kintamoji dalis jiems bus skaičiuojama turimos talpos konteinerio ištuštinimo kainą padauginus iš naudojamų konteinerių skaičiaus, dydžio ir numatomo jų ištuštinimo dažnio. Atitinkamos talpos konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas vienam gyventojui bei name gyvenančių žmonių skaičių.

Jei Pasvalio mieste 100 kv. m arba didesniame individualiame name ar bute gyvena du žmonės, per metus jie dabar moka 69,12 Eur, Joniškėlyje ir kaimo gyvenvietėse – 62,16 Eur. Įvedus dvinarę rinkliavą ir miestiečiai, ir kaimiečiai mokės vienodai: gyvenantys individualiame name – 48,4 Eur per metus, bute – 52 Eur per metus. Kone dvigubai dvinarės rinkliavos mokestis už dabartinį bus mažesnis, kai 100 kv. m arba didesniame individualiame name ar bute gyvena trys žmonės. Dabar mieste gyvenanti trijų žmonių šeima moka 103,68 Eur, Joniškėlyje ir kaime – 93,24 Eur per metus. Įvedus dvinarę rinkliavą, individualiame minėto ploto bute gyvenanti šeima mokės 56,6 Eur, bute – 62 Eur per metus: vienodai ir kaime, ir mieste. Nesunku apskaičiuoti ir kiek mokės, tarkim, trys žmonės, gyvenantys 60 kv. m bute. Pastovioji rinkliavos dalis (3,2 Eur už 10 kv. m) bus 19,2 Eur, kintamoji – 3×10=30 Eur. Visa dvinarės rinkliavos mokesčio suma – 49,2 Eur per metus.

Savivaldybės taryba nustatė, pagal kokius parametrus bus skaičiuojama rinkliava: pastovioji dalis pagal nekilnojamojo paskirtį ir plotą, o kintamoji – pagal išvežtą ir sutvarkytą komunalinių atliekų kiekį. Iš viso buvo išskirta 19 rinkliavos mokėtojų kategorijų ir kiekvienai kategorijai nustatytas skirtingas rinkliavos dydis: už žemės ūkio paskirties objektus nustatytas vietinės rinkliavos metinis dydis: pastovioji dalis – 0,3 Eur/10 kv. m, kintamoji – 0,2 Eur/10 kv. m; už gamybos paskirties objektus: pastovioji dalis – 0,9 Eur/10 kv. m, kintamoji – 0,8 Eur/10 kv. m: už sandėliavimo objektus: pastovioji dalis – 0,9 Eur/10 kv. m; už prekybos paskirties objektus: pastovioji dalis – 3,2 Eur/ 10 kv. m, kintamoji – 1,7 Eur/10 kv. m.; už paslaugų paskirties objektus: pastovioji dalis – 3,2 Eur/10 kv. m, kintamoji – 3,3 Eur/10 kv. m; už maitinimo paskirties objektus: pastovioji dalis – 3,2 Eur/10 kv. m, kintamoji – 5,4 Eur/10kv. m; už administracinės paskirties objektus: pastovioji dalis – 2,7 Eur/10 kv. m, kintamoji – 1 Eur/10 kv. m; už garažus, kurie priklauso juridiniams asmenims rinkliavos dydis: pastovioji dalis – 0,9 Eur/10 kv. m, kintamoji – 0,3 Eur/10 kv. m; už garažus, kurie priklauso gyventojams: pastovioji dalis – 2,8 Eur už vieną garažą, kintamoji – 1,2 Eur už vieną garažą. Rinkliava už sodų paskirties objektus taip pat nustatoma pagal tų objektų skaičių: pastovioji dalis – 3,6 Eur už vienetą, kintamoji – 3,9 Eur už vienetą. Visi dvinarės rinkliavos dydžiai nurodyti už metus. Vietinė rinkliava taip pat nustatyta už transporto, viešbučių, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, religinės, specialiosios paskirties objektus.

Galimos lengvatos ir sumokėjimo tvarka

Nuo dvinarės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo gali būti atleisti nekilnojamojo turto objektų savininkai ar jų įgalioti asmenys, jeigu jie deklaruos, kad ne mažiau kaip tris mėnesius name ar bute negyvena arba, kad gamybiniame objekte nevykdo jokios ūkinės veiklos. Reikia pateikti prašymą ir patvirtinimą, kad nekilnojamasis turtas tuo laikotarpiu nenaudojamas. Tokį faktą gali paliudyti seniūnijos ir elektros energijos tiekėjo išduotos pažymos.

Jei pastatas yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, savininko prašymu jis gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją. Už tokį pastatą bus skaičiuojama tik dvinarės rinkliavos pastovioji dalis – 5 Eur už vieną objektą. Prie prašymo reikia pateikti tai įrodančius dokumentus. Jeigu pastatas sudegęs – Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą. Jeigu yra netinkamas naudoti (gyventi) ar sunaikintas fiziškai – techninės priežiūros patikrinimo aktą.

Jeigu bute ar name faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis negu apmokestintas vietinės rinkliavos kintamąja dalimi, turto savininkas turėtų pateikti asmenų, realiai gyvenančių tame bute ar name, deklaraciją, kuri suteikia teisę nemokėti kintamosios rinkliavos dalies už ten negyvenančius žmones.

Dvinarės rinkliavos įmokos už kalendorinius metus apskaičiuojamos kasmet pagal sausio 1 dienos Registro duomenis. Gyvenamosios, transporto, garažų (naudojamų fizinių asmenų), religinės, žemės ūkio, specialiosios, sodų paskirčių, kitų objektų ir netinkamų naudoti nekilnojamo turto objektų rinkliavos mokėtojams mokėjimo pranešimai pateikiami iki kovo 1 dienos, o minėti rinkliavos mokėtojai rinkliavą turės sumokėti kartą per ketvirtį iki to ketvirčio paskutinio mėnesio 15-os dienos. Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, gamybos, sandėliavimo, garažų (juridinių asmenų), kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto paskirčių objektams mokėjimo pranešimai pateikiami kiekvieną mėnesį ir šie rinkliavos mokėtojai turės rinkliavą susimokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Vietinę rinkliavą bus galima susimokėti ir už visus metus iš karto. Tačiau, tokiu atveju, jei pasikeistų nekilnojamojo turto savininkas ar rinkliavos dydis, ji perskaičiuojama nebus.

Kilus klausimų dėl atliekų tvarkymo, galite kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą Algimutį Balčiūnaitį, tel. (8 451) 54 116, el. p. a.balciunaitis@pasvalys.lt arba į savo gyvenamosios vietovės seniūniją.

Share Button


gegužės 6, 2019

Kiekvieną pavasarį Pasvalio rajono bibliotekininkai tradiciškai apdovanoja per metus daugiausiai bibliotekas lankiusius, čia skaičiusius ir bibliotekas rėmusius rajono gyventojus. Tradicinė […]

sausio 27, 2019

Gruodį tradiciškai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje vyksta literatūriniai skaitymai „Užgimimo šviesoj“. Baltu, snieguotu keliu Pasvalio krašto muziejaus autobusu […]

sausio 26, 2019

2019 metai LR Seimo sprendimu Lietuvoje paskelbti Pasaulio lietuvių bendruomenės metais. Jie skirti visiems tiems, kas aplinkybių priversti ar savo […]

lapkričio 13, 2018

Lapkričio 7 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kurioje mokėsi ne vienas garsus ir Lietuvai svarbus asmuo, buvo atidaryta nauja paroda […]

liepos 30, 2018

Pasvalio dekanato Joniškėlio Švč. Trejybės parapijoje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XIV Kongresas „Aš esu jūsų […]

gegužės 23, 2018

Gegužės 21-oji, antroji Sekminių diena Daujėnuose buvo ypatinga: į Daujėnų klojimo teatrą prigužėjo vaikų iš visos Lietuvos. Mat čia vyko […]

kovo 29, 2018

Kovo 23 d., penktadienį, Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklos dešimtmečiui paminėti skirta konferencija „Socialinė […]

kovo 21, 2018

Praėjusį penktadienį, kovo 16 dieną, Pervalkų bendruomenės namuose – neeilinis įvykis: buvo užfiksuotas aukščiausios origami eglutės rekordas. Į Pervalkų bendruomenės […]

kovo 5, 2018

Pasibaigus oficialioms atkurtos Lietuvos 100-mečio iškilmėms, TV laidų vedėja Edita Mildažytė kartu su Dainų šventės rengėjais išsiruošė į žygį per […]

kovo 2, 2018

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba planuoja naujai pritaikyti lankymui unikalųjį Žalsvąjį šaltinį, esantį Pasvalyje. Žalsvasis šaltinis – giliausias Lietuvos urvas, kurio […]