balandžio 3, 2017
Dalia Danylienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Vyko 29-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 30 d. vyko 29-asis  Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Stasys Navardauskas, Albinas Ežerskis, Rimantas Rimkus. Posėdyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys su grupe karininkų, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 53 sprendimai.

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys padėkojo Šilalės rajono savivaldybei už bendradarbiavimą ir dalyvavimą surengtose pratybose Šilalė 2017, pasidalino mintimis apie Lietuvos dalyvavimą NATO, informavo apie 2019 metais Pajūrio miestelyje planuojamą įkurti artilerijos batalioną.

Sprendimai, susiję su Tarybos veikla

Pakeistas Šilalės savivaldybės tarybos reglamento 63 punktas apie Vyriausybės atstovo apskrityje ar jo įgalioto Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojo galimybę pasisakyti kiekvienu svarstomu klausimu; papildytas 1821 punktu apie seniūnaičių sueigos priimtų rekomendacinių sprendimų savivaldybės institucijų įvertinimo būtinybę.

Pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas.

Panaikintas perteklinis Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-176 „Dėl pavedimo vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją“.

Biudžeto patvirtinimas ir kiti finansų bei turto klausimai

Gavus tikslines dotacijas iš Švietimo ministerijos ir Europos sąjungos struktūrinių fondų (163982,02 Eur ) pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“.

Papildytas UAB „Gedmina“ paslaugų kainynas; pagal sąrašą atleista 40 vietinės rinkliavos mokėtojų nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą; pakeistas Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.

Perduotas nekilnojamasis turtas Upynos seniūnijai (Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas: 60,93 kv. m ploto patalpos), Šilalės sporto mokyklai (Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas: 46,02 kv. m ploto negyvenamoji patalpa su rūsiu), Savivaldybei valstybei nuosavybės teise priklausantis  ilgalaikis materialusis turtas (Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas: universali dirbtinės dangos sporto aikštelė, įrengta prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, D. Poškos g. 24, Šilalėje).

Įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centre Nekilnojamojo turto registre Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – inžinerinius statinius: Ąžuolo gatvę, ilgis 0,259 km ir Orvydų gatvę, ilgis 0,322 km,  Šilalės mieste.

Leista Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas Kvėdarnoje.

Nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 60,25 biudžetinėje įstaigoje Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose.

Taisyklės, tvarkų aprašai, planai

Patvirtinta: Triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės; klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Šilalės rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklose 2017-2018 mokslo metais; Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas; pakeistą Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašą.

Pritarta 2016 m. biudžetinių ir viešųjų  įstaigų vadovų ataskaitoms:

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos; Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio; Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos; Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos;  Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos; Šilalės suaugusiųjų mokyklos; Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos; Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos; Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos; Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos; Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos; Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos; Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“; Šilalės švietimo pagalbos tarnybos; Šilalės sporto mokyklos; Šilalės meno mokyklos; Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro; Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos;  Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus; Šilalės rajono socialinių paslaugų namų; Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų; Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės; Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro; Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro; Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos; Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos; Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos; Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos.

Tarybos nariai pritarė ir Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. (Visas ataskaitas galima rasti savivaldybės svetainėje www.silale.lt)

Projektams ir jų vykdymui

Pripažintas netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T1-297 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės autobusų parko atnaujinimas“.

Šilalės rajono savivaldybės administracijai leista rengti ir teikti projektinius pasiūlymus bei paraiškas „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“ ir „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (įsipareigojus padengti projekto įgyvendinimo išlaidas, kurių nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos).

Pavestos užsakovo funkcijos viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei atlikti projekto „Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės, esančios Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., liftų pakeitimas naujais“, įgyvendinamo pagal Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo projektų) 2017 metų sąrašą ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymą ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai atlikti projekto „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 25, rekonstravimas ir plėtra“, įgyvendinamo pagal Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai  numatytų lėšų 2017 metams paskirstymą pagal investicijų projektus.

Pritarta projekto pareiškėjo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro ir partnerio Šilalės rajono savivaldybės administracijos Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektui.

Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo“ sprendimo pavadinimą pridedant žodį Traksėdyje ne tik pavadinime, bet ir viso sprendimo teksto redakcijoje.

Share Button


gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 15, 2020

Seimas po pateikimo pritarė trim įstatymo pataisoms, nustatančioms, kad medžioklėje naudojamos leistinos ir draudžiamos priemonės būtų reglamentuojamos tik įstatymu. Taip […]

gegužės 13, 2020

Koronaviruso pandemijos metu žemės ūkio sektoriaus stabilumas ir maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet […]

gegužės 13, 2020

Čekija Faktas: Prahoje demontuotas paminklas SSSR maršalui Ivanui Konevui. Aikštė prieš Rusijos ambasadą pavadinta Boriso Nemcovo vardu. Rusija kaltina Čekijos […]

gegužės 11, 2020

Visi pasidarėme tokie protingi, kad jau nieko nebežinome. Žinome, kad Antrasis Pasaulinis karas buvo, kad buvo ganėtinai siaubingas, tačiau ar […]

gegužės 7, 2020

Prezidentė Dalia Grybauskaitė išrinkta Vilniaus universiteto  Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Globėjų tarybos pirmininke. Naujoje TSPMI Globėjų taryboje – […]

gegužės 7, 2020

75-ųjų Antrojo pasaulinio karo baigties metinių proga trijų Baltijos šalių Prezidentai Gitanas Nausėda, Egilas Levitas ir Kersti Kaljulaid pasirašė bendrą […]

gegužės 6, 2020

Seimo socialinės apsaugos ir darbo komitetas šiandien vienbalsiai pritarė  Seimo narių Virginijos Vingrienės ir Tomo Tomilino Užimtumo įstatymo pataisai dėl […]