7 lapkričio, 2022
Rita Vaitkienė

25 metai su M. Valančiaus vardu ir idėjomis

1997-aisiais, bibliotekos 60-mečio iškilmių metu, M. Valančiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas Vytautas Vaičekauskas įteikia bibliotekos direktorei Aldonai Kerpytei dovaną bibliotekos vardo suteikimo proga – vyskupo M. Valančiaus portretą, kuris ligi šiol puošia bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyrių.

Šiemet sukanka 25-eri, kai Kretingos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas.

Vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875), gimęs Nasrėnų kaime, – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos gyvenimo asmenybių. Jis – ne tik dvasininkas, istorikas, etnografas, blaivybės, tautinio sąjūdžių kūrėjas, bet ir draudžiamos lietuviškos spaudos spausdinimo bei platinimo organizatorius, švietėjas, lietuvių grožinės prozos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos vaikams autorius, kultūrinės veiklos organizatorius.

Kretingos bibliotekai M. Valančiaus personalijos svarba neginčijama.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo buvo pradėta galvoti apie titulą bibliotekai. Tuo metu vienu iš bibliotekos veiklos moto tapo poeto Kazio Binkio žodžiai: „M. Valančius išmokė lietuvius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo…“. Artima buvo ir tai, kad M. Valančius pats jaunystėje buvo bibliotekininkas – 1834–1840 m. dirbo Kražių gimnazijos bibliotekoje. XIX a. antrojoje pusėje, jau būdamas vyskupas, M. Valančius, rūpindamasis gyventojų pastoracija, ypač skatino Lietuvos bibliotekų kūrimąsi ir palaikė jų veiklą. M. Valančiaus skaitymo skatinimo ir bibliotekininkystės idėjos tapo Kretingos bibliotekos veiklos idėjiniu varikliu.

1997 m. Kretingos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tuometės viešosios bibliotekos direktorės Aldonos Kerpytės pateiktą prašymą su motyvaciniu raštu bei bibliotekos vykdomą veiklą, propaguojant vyskupo M. Valančiaus kūrybą ir darbus, lapkričio 6 d. sprendimu įteisino Motiejaus Valančiaus vardo suteikimą rajono savivaldybės bibliotekai.

2001 m., visoje Lietuvoje minint 200-ąsias M. Valančiaus gimimo metines, vasario 28-ąją – vyskupo gimimo dieną – Kretingos viešojoje bibliotekoje atidaryta tapybos ir medžio drožinių paroda. Joje eksponuoti tapytojos Genovaitės Čejauskaitės paveikslai, tiesiogiai susiję su M. Valančiaus jubiliejumi: skirti Vyskupo gimtinės muziejui ir Kalnalio bažnyčiai, kurioje M. Valančius buvo pakrikštytas.

Jubiliejaus proga bibliotekoje pristatyti du M. Valančiaus draugijos užsakymu Jono Šimkaus ir Prano Andriejaičio sukurti filmai – „Vyskupas Motiejus Valančius“ ir „Bažnyčios – amžini paminklai vyskupui Motiejui Valančiui“.

Bažnyčių įamžinimo darbas pratęstas 2015 m. – bibliotekoje surengta fotografijų paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais pastatytos ir atnaujintos Žemaičių vyskupijos bažnyčios“. Joje eksponuotos 47 įvairių vietovių bažnyčių, pastatytų arba atnaujintų M. Valančiaus rūpesčiu, nuotraukos.

Kretingos biblioteka ypatingą dėmesį skiria vaikų ir jaunimo ugdymui. Vienas pagrindinių bibliotekos, kaip ir M. Valančiaus, tikslų – ugdyti raštingą, morališkai stiprų žmogų. Bibliotekos Vaikų edukacijos ir Jaunimo edukacijos erdvės, Vaikų literatūros centras veiklas kryptingai orientuoja į M. Valančiaus propaguotų vertybių puoselėjimą, nuolatos skatina saviraišką, kūrybingumo atskleidimą, nuolatinį mokymąsi ir pagalbą vienas kitam.

Kretingos mokyklų vaikai ir jaunimas, taip pat jaunuoliai iš kitų miestų bibliotekoje organizuojamose ekskursijose supažindinami su jos veikla, vaizdo medžiaga, reprezentuojančia M. Valančiaus asmenybę, čia rengiamos viktorinos apie žymųjį dvasininką, bibliotekos simboliką, kiti renginiai.

2006 m. biblioteka vykdė projektą „Valančius išmokė sodiečius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Įgyvendindama projektą, biblioteka kartu su Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugija organizavo draugijos 10 metų įkūrimo minėjimą, konferenciją ir sukūrė edukacinį filmą vaikams apie M. Valančių.

2009-aisiais Kretingos viešoji biblioteka, drauge su Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejumi, Vyskupo M. Valančiaus draugija ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi organizavo mokinių rašinių konkursą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos šiandien“. Rašiniuose moksleiviai samprotavo apie blaivybės ir kitas vyskupo platintas vertybes.

2018 m. organizuotas dar vienas jaunimui skirtas projektas – „Kultūros pažinimo maršrutas“ (finansuotas Lietuvos kultūros tarybos). Jaunuoliai kviesti dalyvauti 30 kilometrų žygyje, kurio finišas buvo Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje Nasrėnų kaime. Finišavę daugiau kaip 100 žygeivių dalyvavo ekskursijoje po muziejų: susipažino su M. Valančiaus gyvenimo istorija, jo tėvų ir paties M. Valančiaus asmeniniais daiktais, išlikusiais pastatais.

2018 m. bibliotekai persikėlus į Kretingos centre esantį naują erdvų pastatą, jo garbingoje vietoje kabo bibliotekos logotipas – stilizuota raidė M, kurioje galima įžvelgti ir V. Tai – Motiejaus Valančiaus inicialai.

2021 m. minėtoms 220-osioms M. Valančiaus gimimo metinėms Kretingos biblioteka rengėsi itin intensyviai. Programos tikslas – visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti vyskupo M. Valančiaus kultūrinį, literatūrinį, švietėjišką palikimą.

Surengta nuotolinė mokslinė konferencija „Motiejui Valančiui – 220“. Konferencijoje Klaipėdos universiteto profesorė Roma Bončkutė skaitė pranešimą „Simono Daukanto poveikis Motiejaus Valančiaus kūrybai“. Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas Antanas Ivinskis atskleidė M. Valančių kaip kilnios žmogaus dvasios ugdytoją. Klaipėdos universiteto doc. dr. Vacys Vaivada nušvietė Žemaičių vyskupo vaidmenį istorijos kontekste. Profesorius istorikas Paulius Subačius M. Valančių atskleidė kaip Lietuvos faktiškąjį XIX a. keleto dešimtmečių vadovą. Bibliotekos kūrybinė komanda konferenciją tiesiogiai transliavo socialiniuose tinkluose.

Bibliotekos erdvėse eksponuota faksimilių paroda „Užmirštasis Motiejaus Valančiaus giesmynas“ ir dailininkės Jurgitos Eidėjienės tekstilės plakatų paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis“.

Siekdami M. Valančiaus asmenybe sudominti šiuolaikinę visuomenę, ypač jaunimą, į pagalbą bibliotekininkai pasikvietė VšĮ „Taško teatras“ aktorius, kurie apie žymųjį vyskupą prabilo repo ritmu. Teatrinė judesio, garso ir žodžio interpretacija demonstruota ir bibliotekos filialuose Kartenoje, Darbėnuose, Salantuose, Vydmantuose, Kūlupėnuose.

Kretingos bibliotekininkams pavyko įgyvendinti ir dar vieną labai originalią idėją: sukurti hologramą, kurioje vizualizuotas pats M. Valančius ir jo biografijos faktai.

Surengta edukacija „Kontrabandininkų vado Motiejaus paieška“, kurioje vaikams žaidybine forma priminti knygnešystės laikai, M. Valančiaus kūrybinis palikimas.

Šiemet, minint Kretingos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Motiejaus Valančiaus vardo suteikimo sukaktį, ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Vinkaus iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Vitražo salėje pristatyta Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos parengta informacinių plakatų paroda „Motiejaus Valančiaus gyvenimas ir veikla“. Didelio LR Seimo narių susidomėjimo bei padėkos žodžių sulaukė ir „Taško teatro“ pasirodymas, moderniais būdais atskleidžiantis esminius Motiejaus Valančiaus kūrybos ir veiklos aspektus.

Šiųmetės Kretingos knygų mugės metu biblioteka miestiečius ir svečius pakvies į susitikimą su dviem M. Valančiaus asmenybe besidominčiais ir tiriančiais asmenimis. Habilituota humanitarinių mokslų daktarė Aldona Prašmantaitė, apdovanota Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu, skaitys pranešimą, remdamasi M. Valančiaus knygos „Namų užrašai“ atradimais. Mokslininkė žada kiek kitokiu žvilgsniu ir faktais atskleisti vyskupo gyvenimo epizodus, įdomesnius jo gyvenamojo meto atsitikimus.
O Salantų krašto tyrinėtojas, kultūros mecenatas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas, dar 2020 m. Kretingos rajonui iškilmingai įteikęs atkurtą M. Valančiaus herbą bei tris jo autentiškus laiškus, šiuo metu rengia M. Valančiaus giminės genealogijos medį, kurį tikimasi artimiausiu metu pabaigti ir pristatyti kretingiškiams.

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė 2026-uosius paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais. Tuomet bus minimos vyskupo 225-osios gimimo metinės. Neabejotinai Motiejaus Valančiaus vardo biblioteka telks visuomenę naujoms įžvalgoms ir veikloms.

Nuotraukos iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos archyvo


31 gegužės, 2023

Šią savaitę asociacijos „Klaipėdos regionas“ visuotiniame narių susirinkime išrinktas naujas prezidentas. Juo tapo Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, pakeitęs Palangos […]

31 gegužės, 2023

UNESCO būstinėje Paryžiuje Lietuva išrinkta UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos pagalbinio komiteto […]

31 gegužės, 2023

Saulėtą gegužės 24 dienos popietę Panevėžio gamtos mokykloje skambėjo dainos, kvepėjo kava, žolelių arbata, šurmuliavo jaunieji kūrėjai. Trisdešimt antrą kartą […]

29 gegužės, 2023

„Pakėliau raibą gegulės plunksną – beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną – arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį – […]

Kanų kino festivalio „Auksinė palmės šakelė“ atiteko J. Triet už filmą „Anatomy of a Fall“. EPA-ELTA nuotr.
28 gegužės, 2023

Šių metų Kanų kino festivalyje „Auksinė palmės šakelė“ įteikta prancūzų režisierei Justine Triet už filmą „Anatomy of a Fall“ („Nuopuolio […]

27 gegužės, 2023

Penktadienio vakarą Panevėžio muzikiniame teatre skambėjo nuostabūs muzikos kūriniai ir gausūs aplodismentai, – vyko festivalio „Už muziką ir vaikystę“ atidarymo […]

26 gegužės, 2023

Panevėžio rajone, Puziniškyje gyvenusios ir kūrusios lietuvių rašytojos, visuomenininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija skirta rašytojai, dramaturgei, poetei, žurnalistei Laurai Sintijai […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

25 gegužės, 2023

Įpusėjus 59-ajam tarptautiniam poezijos festivaliui, Vilniaus rotušėje už savo kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių mero premijomis apdovanoti […]

24 gegužės, 2023

Gegužės 23 d., Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyva Telšiuose organizuotas susitikimas su Telšių vyskupijos teritorijoje esančiais savivaldybių merais ir kunigais. […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

22 gegužės, 2023

Be savo kalbos, be dainų, muzikos, be amatų, ir be savo patruovu nebūtų žemaitis gyvas, įdomus ir kūrybingas, tad Žemaičių […]

22 gegužės, 2023

Gegužės 20-ąją Ignalinos rajono Rojaus kaime apsilankiusieji gavo gerą grožio, kūrybos ir šviesos dozę.  Aukštaitijos metams ir Tarptautinei muziejų dienai […]

21 gegužės, 2023

Saulėtą gegužės 20 dieną Miežiškių Angelų slėnis buvo virtęs gražiausių, dainingiausių, puošniausių mūsų krašto žmonių suėjimo vieta. Skambėjo liaudies dainos, […]

19 gegužės, 2023

Šį penktadienį 9 politiniai komitetai, kurių atstovai išrinkti savivaldybių merais sutarė steigti Politinių komitetų asociaciją. Steigimo sutartį pasirašė „Vieningo Kauno“ […]

G. Mažeikis - laureatas
19 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 18 d. Šiaulių kultūros centre vyko šiauliečio profesoriaus Stasio Šalkauskio premijos įteikimo vakaras, kurį lydėjo įspūdinga koncertinė […]

19 gegužės, 2023

2023 m. gegužės antrajį šeštadienį, Utenoje, kaip ir kituose Lietuvos bei Europos miestuose vyko tarptautinis projektas „Europos muziejų naktis“. Duris […]

Vaidos Žalienės nuotr.
18 gegužės, 2023

Gegužės 16-osios vakarą Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos padalinyje – Smėlynės bibliotekoje – įvyko susitikimas su žurnalistu, rašytoju Audriumi Skačkausku, […]

Muziejininkų visuotinis susirinkimas 2022 m.
18 gegužės, 2023

Gegužės 18-oji – Tarptautinė muziejų diena, skirta atkreipti dėmesį į muziejų rolę visuomenėje. Kiekvienais metais muziejai raginami būtent šią dieną […]

17 gegužės, 2023

Gegužės 19 d. Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“ kviečia į 61-ąjį gimtadienį, kurį dirigento Martyno Bražo vadovaujamas kolektyvas pasitinka […]