7 lapkričio, 2022
Rita Vaitkienė

25 metai su M. Valančiaus vardu ir idėjomis

1997-aisiais, bibliotekos 60-mečio iškilmių metu, M. Valančiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas Vytautas Vaičekauskas įteikia bibliotekos direktorei Aldonai Kerpytei dovaną bibliotekos vardo suteikimo proga – vyskupo M. Valančiaus portretą, kuris ligi šiol puošia bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyrių.

Šiemet sukanka 25-eri, kai Kretingos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas.

Vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875), gimęs Nasrėnų kaime, – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos gyvenimo asmenybių. Jis – ne tik dvasininkas, istorikas, etnografas, blaivybės, tautinio sąjūdžių kūrėjas, bet ir draudžiamos lietuviškos spaudos spausdinimo bei platinimo organizatorius, švietėjas, lietuvių grožinės prozos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos vaikams autorius, kultūrinės veiklos organizatorius.

Kretingos bibliotekai M. Valančiaus personalijos svarba neginčijama.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo buvo pradėta galvoti apie titulą bibliotekai. Tuo metu vienu iš bibliotekos veiklos moto tapo poeto Kazio Binkio žodžiai: „M. Valančius išmokė lietuvius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo…“. Artima buvo ir tai, kad M. Valančius pats jaunystėje buvo bibliotekininkas – 1834–1840 m. dirbo Kražių gimnazijos bibliotekoje. XIX a. antrojoje pusėje, jau būdamas vyskupas, M. Valančius, rūpindamasis gyventojų pastoracija, ypač skatino Lietuvos bibliotekų kūrimąsi ir palaikė jų veiklą. M. Valančiaus skaitymo skatinimo ir bibliotekininkystės idėjos tapo Kretingos bibliotekos veiklos idėjiniu varikliu.

1997 m. Kretingos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tuometės viešosios bibliotekos direktorės Aldonos Kerpytės pateiktą prašymą su motyvaciniu raštu bei bibliotekos vykdomą veiklą, propaguojant vyskupo M. Valančiaus kūrybą ir darbus, lapkričio 6 d. sprendimu įteisino Motiejaus Valančiaus vardo suteikimą rajono savivaldybės bibliotekai.

2001 m., visoje Lietuvoje minint 200-ąsias M. Valančiaus gimimo metines, vasario 28-ąją – vyskupo gimimo dieną – Kretingos viešojoje bibliotekoje atidaryta tapybos ir medžio drožinių paroda. Joje eksponuoti tapytojos Genovaitės Čejauskaitės paveikslai, tiesiogiai susiję su M. Valančiaus jubiliejumi: skirti Vyskupo gimtinės muziejui ir Kalnalio bažnyčiai, kurioje M. Valančius buvo pakrikštytas.

Jubiliejaus proga bibliotekoje pristatyti du M. Valančiaus draugijos užsakymu Jono Šimkaus ir Prano Andriejaičio sukurti filmai – „Vyskupas Motiejus Valančius“ ir „Bažnyčios – amžini paminklai vyskupui Motiejui Valančiui“.

Bažnyčių įamžinimo darbas pratęstas 2015 m. – bibliotekoje surengta fotografijų paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais pastatytos ir atnaujintos Žemaičių vyskupijos bažnyčios“. Joje eksponuotos 47 įvairių vietovių bažnyčių, pastatytų arba atnaujintų M. Valančiaus rūpesčiu, nuotraukos.

Kretingos biblioteka ypatingą dėmesį skiria vaikų ir jaunimo ugdymui. Vienas pagrindinių bibliotekos, kaip ir M. Valančiaus, tikslų – ugdyti raštingą, morališkai stiprų žmogų. Bibliotekos Vaikų edukacijos ir Jaunimo edukacijos erdvės, Vaikų literatūros centras veiklas kryptingai orientuoja į M. Valančiaus propaguotų vertybių puoselėjimą, nuolatos skatina saviraišką, kūrybingumo atskleidimą, nuolatinį mokymąsi ir pagalbą vienas kitam.

Kretingos mokyklų vaikai ir jaunimas, taip pat jaunuoliai iš kitų miestų bibliotekoje organizuojamose ekskursijose supažindinami su jos veikla, vaizdo medžiaga, reprezentuojančia M. Valančiaus asmenybę, čia rengiamos viktorinos apie žymųjį dvasininką, bibliotekos simboliką, kiti renginiai.

2006 m. biblioteka vykdė projektą „Valančius išmokė sodiečius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Įgyvendindama projektą, biblioteka kartu su Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugija organizavo draugijos 10 metų įkūrimo minėjimą, konferenciją ir sukūrė edukacinį filmą vaikams apie M. Valančių.

2009-aisiais Kretingos viešoji biblioteka, drauge su Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejumi, Vyskupo M. Valančiaus draugija ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi organizavo mokinių rašinių konkursą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos šiandien“. Rašiniuose moksleiviai samprotavo apie blaivybės ir kitas vyskupo platintas vertybes.

2018 m. organizuotas dar vienas jaunimui skirtas projektas – „Kultūros pažinimo maršrutas“ (finansuotas Lietuvos kultūros tarybos). Jaunuoliai kviesti dalyvauti 30 kilometrų žygyje, kurio finišas buvo Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje Nasrėnų kaime. Finišavę daugiau kaip 100 žygeivių dalyvavo ekskursijoje po muziejų: susipažino su M. Valančiaus gyvenimo istorija, jo tėvų ir paties M. Valančiaus asmeniniais daiktais, išlikusiais pastatais.

2018 m. bibliotekai persikėlus į Kretingos centre esantį naują erdvų pastatą, jo garbingoje vietoje kabo bibliotekos logotipas – stilizuota raidė M, kurioje galima įžvelgti ir V. Tai – Motiejaus Valančiaus inicialai.

2021 m. minėtoms 220-osioms M. Valančiaus gimimo metinėms Kretingos biblioteka rengėsi itin intensyviai. Programos tikslas – visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti vyskupo M. Valančiaus kultūrinį, literatūrinį, švietėjišką palikimą.

Surengta nuotolinė mokslinė konferencija „Motiejui Valančiui – 220“. Konferencijoje Klaipėdos universiteto profesorė Roma Bončkutė skaitė pranešimą „Simono Daukanto poveikis Motiejaus Valančiaus kūrybai“. Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas Antanas Ivinskis atskleidė M. Valančių kaip kilnios žmogaus dvasios ugdytoją. Klaipėdos universiteto doc. dr. Vacys Vaivada nušvietė Žemaičių vyskupo vaidmenį istorijos kontekste. Profesorius istorikas Paulius Subačius M. Valančių atskleidė kaip Lietuvos faktiškąjį XIX a. keleto dešimtmečių vadovą. Bibliotekos kūrybinė komanda konferenciją tiesiogiai transliavo socialiniuose tinkluose.

Bibliotekos erdvėse eksponuota faksimilių paroda „Užmirštasis Motiejaus Valančiaus giesmynas“ ir dailininkės Jurgitos Eidėjienės tekstilės plakatų paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis“.

Siekdami M. Valančiaus asmenybe sudominti šiuolaikinę visuomenę, ypač jaunimą, į pagalbą bibliotekininkai pasikvietė VšĮ „Taško teatras“ aktorius, kurie apie žymųjį vyskupą prabilo repo ritmu. Teatrinė judesio, garso ir žodžio interpretacija demonstruota ir bibliotekos filialuose Kartenoje, Darbėnuose, Salantuose, Vydmantuose, Kūlupėnuose.

Kretingos bibliotekininkams pavyko įgyvendinti ir dar vieną labai originalią idėją: sukurti hologramą, kurioje vizualizuotas pats M. Valančius ir jo biografijos faktai.

Surengta edukacija „Kontrabandininkų vado Motiejaus paieška“, kurioje vaikams žaidybine forma priminti knygnešystės laikai, M. Valančiaus kūrybinis palikimas.

Šiemet, minint Kretingos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Motiejaus Valančiaus vardo suteikimo sukaktį, ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Vinkaus iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Vitražo salėje pristatyta Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos parengta informacinių plakatų paroda „Motiejaus Valančiaus gyvenimas ir veikla“. Didelio LR Seimo narių susidomėjimo bei padėkos žodžių sulaukė ir „Taško teatro“ pasirodymas, moderniais būdais atskleidžiantis esminius Motiejaus Valančiaus kūrybos ir veiklos aspektus.

Šiųmetės Kretingos knygų mugės metu biblioteka miestiečius ir svečius pakvies į susitikimą su dviem M. Valančiaus asmenybe besidominčiais ir tiriančiais asmenimis. Habilituota humanitarinių mokslų daktarė Aldona Prašmantaitė, apdovanota Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu, skaitys pranešimą, remdamasi M. Valančiaus knygos „Namų užrašai“ atradimais. Mokslininkė žada kiek kitokiu žvilgsniu ir faktais atskleisti vyskupo gyvenimo epizodus, įdomesnius jo gyvenamojo meto atsitikimus.
O Salantų krašto tyrinėtojas, kultūros mecenatas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas, dar 2020 m. Kretingos rajonui iškilmingai įteikęs atkurtą M. Valančiaus herbą bei tris jo autentiškus laiškus, šiuo metu rengia M. Valančiaus giminės genealogijos medį, kurį tikimasi artimiausiu metu pabaigti ir pristatyti kretingiškiams.

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė 2026-uosius paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais. Tuomet bus minimos vyskupo 225-osios gimimo metinės. Neabejotinai Motiejaus Valančiaus vardo biblioteka telks visuomenę naujoms įžvalgoms ir veikloms.

Nuotraukos iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos archyvo


Jussi Tiainen nuotr.
28 sausio, 2023

Vienoje svarbiausių Suomijos šiuolaikinio meno erdvių – parodų centre „Kohta“ Helsinkyje – pristatoma lietuvių fotomenininkės Violetos Bubelytės kūryba jungtinėje parodoje „Itsekuva“ kartu […]

S. Žiūros nuotr.
26 sausio, 2023

Tradiciniai, jau 25-ieji, „Šv. Kristoforo“ apdovanojimai šiemet tapo Vilniaus 700-ojo jubiliejaus šventės dalimi. Tarp vienuolikos apdovanotųjų – net šeši, nominuoti […]

Žemaitijos kaimo ekspozicija. Muziejusalka.lt nuotr.
25 sausio, 2023

2023-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį kviečia lankytojus apžiūrėti savo nuolatines ekspozicijas nemokamai. […]

J. Vaičikonio nuotr.
25 sausio, 2023

Sausio 29 d. į Panevėžio muzikinio teatro sceną grįžta Johano Štrauso operetė „Vienos kraujas“. Pirmą kartą spektaklį diriguos Martynas Bražas, […]

Varšuvos karalių pilies muziejaus nuotr.
25 sausio, 2023

Pirmadienį Varšuvos karalių pilies muziejuje, minint 160-ąsias sukilimo metines, buvo atidaryta paroda „Meilė ir pareiga. 1863–1864 metų sukilimas“. Svarbią šios […]

24 sausio, 2023

Kempteno miesto muziejuje sausio 20 d. atidaryta fotografo Kazio Daugėlos paroda „Laikinas prieglobstis. Kasdienybė Kempteno stovykloje 1945–1949 m.“ (Zuflucht auf […]

S. Benetis ir meras V. Grubliauskas, Aurimo Pociaus nuotr.
24 sausio, 2023

Literatūrinė Ievos Simonaitytės vardo premija iškilmingai įteikta Sigitui Benečiui už novelių knygą „Apgaulė“ tradiciškai per rašytojos minimą gimtadienį sausio 23 […]

22 sausio, 2023

Šiandien minimos 160-osios metinės, kai Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią, greitai išsiplėtęs ir visoje Lietuvoje. Atsiliepę į LR […]

21 sausio, 2023

Trakų viešojoje bibliotekoje sausio 12 d. vyko Regimanto Dimos knygos „Žavingasis šunsnukis. Lietuviškoji J. Pilsudskio biografija“ pristatymas. Tai penktoji autoriaus […]

19 sausio, 2023

2023 m. sausio 18 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje aštuntą kartą išdalyti prestižiniai kultūros apdovanojimai „Auksiniai feniksai“. Lietuvos kultūros centrų […]

19 sausio, 2023

Kultūros infrastruktūros centro (KIC) užsakymu baigta tvarkyti Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios pastatų kompleksui priklausanti Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (Radviliškio […]

K. Sabaliauskaitė
18 sausio, 2023

UNESCO literatūros miestu tapęs Vilnius garbės pilietės vardą suteikia rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei. Neabejotinai viena populiariausių ne tik šalyje, bet ir […]

17 sausio, 2023

Šiandien, sausio 17 d., išleistas įtakingo švedų kultūros žurnalo „Ord&Bild” numeris, dedikuotas poetui, kino menininkui Jonui Mekui ir jo 100-mečiui paminėti. Leidinyje, pasirodžiusiame […]

17 sausio, 2023

2022-ųjų vasarą VDU Švietimo akademijoje Vilniuje įsikūręs Ukrainos centras per nepilnus metus tapo ukrainiečių antraisiais namais. Pasak Centro vadovo, buvusio […]

17 sausio, 2023

Antradienį Prezidento rūmų Valstybės pažinimo centre parodyta ukrainiečių folkloro drama „Malanka“. Pirmoji ponia Diana Nausėdienė stebėjo ukrainiečių folkloro dramą „Malanka“ […]

16 sausio, 2023

Jau greitai vilniečių ir miesto svečių laukia ypatinga dovana – Vilniui minint 700 metų gimtadienį Gedimino pilies bokšte bus galima […]

16 sausio, 2023

Jau visą eilę metų sausio mėnesį Šilutės Hugo Šojaus muziejininkai rengia parodą „Eksponatai laikmečio liudininkai“. Joje visuomenei pristatomi įdomiausi, vertingiausi […]

Bienalės vadovas ir kuratorius Evaldas Grinius, kuratorė Aušra Jasiukevičiūtė ir kuratorius Petras Lincevičius, Zenono Šilinsko nuotr.
15 sausio, 2023

Nacionalinio lygmens vienas pagrindinių Alytaus dailės galerijos projektinių renginių – 4-oji Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė „Meno kodas 2022. Stebėsenos“, po […]

13 sausio, 2023

Sausio 18 d. Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaroma Ukrainos šiuolaikinio meno paroda „Erdvės“. Joje eksponuojami menininkų Ihorio Janovičiaus, Dmytro Moldovanovo, […]

12 sausio, 2023

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje sausio 11 dieną lankėsi grafikos dizainerė, iliustratorė Laimutė Varkalaitė, įsikūrusi nedideliame miestelyje Rumšiškėse. Menininkė […]