7 lapkričio, 2022
Rita Vaitkienė

25 metai su M. Valančiaus vardu ir idėjomis

1997-aisiais, bibliotekos 60-mečio iškilmių metu, M. Valančiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas Vytautas Vaičekauskas įteikia bibliotekos direktorei Aldonai Kerpytei dovaną bibliotekos vardo suteikimo proga – vyskupo M. Valančiaus portretą, kuris ligi šiol puošia bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyrių.

Šiemet sukanka 25-eri, kai Kretingos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas.

Vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875), gimęs Nasrėnų kaime, – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos gyvenimo asmenybių. Jis – ne tik dvasininkas, istorikas, etnografas, blaivybės, tautinio sąjūdžių kūrėjas, bet ir draudžiamos lietuviškos spaudos spausdinimo bei platinimo organizatorius, švietėjas, lietuvių grožinės prozos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos vaikams autorius, kultūrinės veiklos organizatorius.

Kretingos bibliotekai M. Valančiaus personalijos svarba neginčijama.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo buvo pradėta galvoti apie titulą bibliotekai. Tuo metu vienu iš bibliotekos veiklos moto tapo poeto Kazio Binkio žodžiai: „M. Valančius išmokė lietuvius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo…“. Artima buvo ir tai, kad M. Valančius pats jaunystėje buvo bibliotekininkas – 1834–1840 m. dirbo Kražių gimnazijos bibliotekoje. XIX a. antrojoje pusėje, jau būdamas vyskupas, M. Valančius, rūpindamasis gyventojų pastoracija, ypač skatino Lietuvos bibliotekų kūrimąsi ir palaikė jų veiklą. M. Valančiaus skaitymo skatinimo ir bibliotekininkystės idėjos tapo Kretingos bibliotekos veiklos idėjiniu varikliu.

1997 m. Kretingos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tuometės viešosios bibliotekos direktorės Aldonos Kerpytės pateiktą prašymą su motyvaciniu raštu bei bibliotekos vykdomą veiklą, propaguojant vyskupo M. Valančiaus kūrybą ir darbus, lapkričio 6 d. sprendimu įteisino Motiejaus Valančiaus vardo suteikimą rajono savivaldybės bibliotekai.

2001 m., visoje Lietuvoje minint 200-ąsias M. Valančiaus gimimo metines, vasario 28-ąją – vyskupo gimimo dieną – Kretingos viešojoje bibliotekoje atidaryta tapybos ir medžio drožinių paroda. Joje eksponuoti tapytojos Genovaitės Čejauskaitės paveikslai, tiesiogiai susiję su M. Valančiaus jubiliejumi: skirti Vyskupo gimtinės muziejui ir Kalnalio bažnyčiai, kurioje M. Valančius buvo pakrikštytas.

Jubiliejaus proga bibliotekoje pristatyti du M. Valančiaus draugijos užsakymu Jono Šimkaus ir Prano Andriejaičio sukurti filmai – „Vyskupas Motiejus Valančius“ ir „Bažnyčios – amžini paminklai vyskupui Motiejui Valančiui“.

Bažnyčių įamžinimo darbas pratęstas 2015 m. – bibliotekoje surengta fotografijų paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais pastatytos ir atnaujintos Žemaičių vyskupijos bažnyčios“. Joje eksponuotos 47 įvairių vietovių bažnyčių, pastatytų arba atnaujintų M. Valančiaus rūpesčiu, nuotraukos.

Kretingos biblioteka ypatingą dėmesį skiria vaikų ir jaunimo ugdymui. Vienas pagrindinių bibliotekos, kaip ir M. Valančiaus, tikslų – ugdyti raštingą, morališkai stiprų žmogų. Bibliotekos Vaikų edukacijos ir Jaunimo edukacijos erdvės, Vaikų literatūros centras veiklas kryptingai orientuoja į M. Valančiaus propaguotų vertybių puoselėjimą, nuolatos skatina saviraišką, kūrybingumo atskleidimą, nuolatinį mokymąsi ir pagalbą vienas kitam.

Kretingos mokyklų vaikai ir jaunimas, taip pat jaunuoliai iš kitų miestų bibliotekoje organizuojamose ekskursijose supažindinami su jos veikla, vaizdo medžiaga, reprezentuojančia M. Valančiaus asmenybę, čia rengiamos viktorinos apie žymųjį dvasininką, bibliotekos simboliką, kiti renginiai.

2006 m. biblioteka vykdė projektą „Valančius išmokė sodiečius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Įgyvendindama projektą, biblioteka kartu su Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugija organizavo draugijos 10 metų įkūrimo minėjimą, konferenciją ir sukūrė edukacinį filmą vaikams apie M. Valančių.

2009-aisiais Kretingos viešoji biblioteka, drauge su Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejumi, Vyskupo M. Valančiaus draugija ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi organizavo mokinių rašinių konkursą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos šiandien“. Rašiniuose moksleiviai samprotavo apie blaivybės ir kitas vyskupo platintas vertybes.

2018 m. organizuotas dar vienas jaunimui skirtas projektas – „Kultūros pažinimo maršrutas“ (finansuotas Lietuvos kultūros tarybos). Jaunuoliai kviesti dalyvauti 30 kilometrų žygyje, kurio finišas buvo Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje Nasrėnų kaime. Finišavę daugiau kaip 100 žygeivių dalyvavo ekskursijoje po muziejų: susipažino su M. Valančiaus gyvenimo istorija, jo tėvų ir paties M. Valančiaus asmeniniais daiktais, išlikusiais pastatais.

2018 m. bibliotekai persikėlus į Kretingos centre esantį naują erdvų pastatą, jo garbingoje vietoje kabo bibliotekos logotipas – stilizuota raidė M, kurioje galima įžvelgti ir V. Tai – Motiejaus Valančiaus inicialai.

2021 m. minėtoms 220-osioms M. Valančiaus gimimo metinėms Kretingos biblioteka rengėsi itin intensyviai. Programos tikslas – visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti vyskupo M. Valančiaus kultūrinį, literatūrinį, švietėjišką palikimą.

Surengta nuotolinė mokslinė konferencija „Motiejui Valančiui – 220“. Konferencijoje Klaipėdos universiteto profesorė Roma Bončkutė skaitė pranešimą „Simono Daukanto poveikis Motiejaus Valančiaus kūrybai“. Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas Antanas Ivinskis atskleidė M. Valančių kaip kilnios žmogaus dvasios ugdytoją. Klaipėdos universiteto doc. dr. Vacys Vaivada nušvietė Žemaičių vyskupo vaidmenį istorijos kontekste. Profesorius istorikas Paulius Subačius M. Valančių atskleidė kaip Lietuvos faktiškąjį XIX a. keleto dešimtmečių vadovą. Bibliotekos kūrybinė komanda konferenciją tiesiogiai transliavo socialiniuose tinkluose.

Bibliotekos erdvėse eksponuota faksimilių paroda „Užmirštasis Motiejaus Valančiaus giesmynas“ ir dailininkės Jurgitos Eidėjienės tekstilės plakatų paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis“.

Siekdami M. Valančiaus asmenybe sudominti šiuolaikinę visuomenę, ypač jaunimą, į pagalbą bibliotekininkai pasikvietė VšĮ „Taško teatras“ aktorius, kurie apie žymųjį vyskupą prabilo repo ritmu. Teatrinė judesio, garso ir žodžio interpretacija demonstruota ir bibliotekos filialuose Kartenoje, Darbėnuose, Salantuose, Vydmantuose, Kūlupėnuose.

Kretingos bibliotekininkams pavyko įgyvendinti ir dar vieną labai originalią idėją: sukurti hologramą, kurioje vizualizuotas pats M. Valančius ir jo biografijos faktai.

Surengta edukacija „Kontrabandininkų vado Motiejaus paieška“, kurioje vaikams žaidybine forma priminti knygnešystės laikai, M. Valančiaus kūrybinis palikimas.

Šiemet, minint Kretingos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Motiejaus Valančiaus vardo suteikimo sukaktį, ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Vinkaus iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Vitražo salėje pristatyta Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos parengta informacinių plakatų paroda „Motiejaus Valančiaus gyvenimas ir veikla“. Didelio LR Seimo narių susidomėjimo bei padėkos žodžių sulaukė ir „Taško teatro“ pasirodymas, moderniais būdais atskleidžiantis esminius Motiejaus Valančiaus kūrybos ir veiklos aspektus.

Šiųmetės Kretingos knygų mugės metu biblioteka miestiečius ir svečius pakvies į susitikimą su dviem M. Valančiaus asmenybe besidominčiais ir tiriančiais asmenimis. Habilituota humanitarinių mokslų daktarė Aldona Prašmantaitė, apdovanota Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu, skaitys pranešimą, remdamasi M. Valančiaus knygos „Namų užrašai“ atradimais. Mokslininkė žada kiek kitokiu žvilgsniu ir faktais atskleisti vyskupo gyvenimo epizodus, įdomesnius jo gyvenamojo meto atsitikimus.
O Salantų krašto tyrinėtojas, kultūros mecenatas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas, dar 2020 m. Kretingos rajonui iškilmingai įteikęs atkurtą M. Valančiaus herbą bei tris jo autentiškus laiškus, šiuo metu rengia M. Valančiaus giminės genealogijos medį, kurį tikimasi artimiausiu metu pabaigti ir pristatyti kretingiškiams.

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė 2026-uosius paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais. Tuomet bus minimos vyskupo 225-osios gimimo metinės. Neabejotinai Motiejaus Valančiaus vardo biblioteka telks visuomenę naujoms įžvalgoms ir veikloms.

Nuotraukos iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos archyvo


21 birželio, 2024

Prokuratūra iš trijų Telšių, Kretingos ir Ignalinos rajonų savivaldybių tarybos narių prašo priteisti nepagrįstai išmokėtas išmokas – į savivaldų biudžetus […]

21 birželio, 2024

Iki birželio 30 dienos Telšių kultūros centras kviečia visus meno ir rankdarbių mėgėjus apsilankyti išskirtinėje parodoje, kurioje eksponuojami menininkų Irenos […]

21 birželio, 2024

Praėjusį šeštadienį, birželio 15 dieną, Jurbarko dvaro parke nuskambėjo Tauragės regiono dainų ir šokių šventė „Upėmis tekančios dainos“. Ši šventė […]

20 birželio, 2024

2019 m. Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje Lietuva pelnė „Auksinį liūtą“ už geriausią nacionalinį paviljoną. Jame rodyta menininkių Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos […]

20 birželio, 2024

Kultūros paveldas šiandien dar neretai laikomas problema ar neatsiperkančia investicija. Taip pat kyla diskusijos, kiek prie jų tvarkybos turėtų prisidėti […]

19 birželio, 2024

Birželio 16 dieną Vilniuje Lietuvos Tarptautinės baleto akademijos baleto ir šiuolaikinio šokio konkursas 2024, kuris sukvietė daugybę talentingų šokėjų iš […]

18 birželio, 2024

Taškeliai, trikampėliai, rombai ir apskritimai, linijos ir zigzagai – paslaptingi archajiniai dirbinių ornamentai šiandien mums mena sunkiai įmenamas priešistorės paslaptis. […]

18 birželio, 2024

Prestižinėje Tojamos tarptautinėje stiklo trienalėje (Japonija) menininkė Dalia Truskaitė už kūrinį „Neprisimenu“ (2023, matinis stiklas, popierius) pelnė aukso premiją. „Kūrinys […]

15 birželio, 2024

Birželio 14 dieną Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus iškilmingai įteikė tvirtas Žemaitiškas padėkas vaikų ir jaunimo meno kolektyvų atstovams, […]

14 birželio, 2024

Antikinės Graikijos meno ir mokslo pasiekimai savo kūrybiškumu ir sumanumu mus stebina iki šiol: pirmasis kompiuteris, garo mašinos prototipas, pirmasis […]

13 birželio, 2024

Kitąmet Kretinga taps Lietuvos jaunimo sostine – trečiadienį paskelbė konkursą „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ organizavusi Jaunimo reikalų agentūra. Tai […]

12 birželio, 2024

Klaipėdos miesto savivaldybė paskirstė finansavimą kultūros ir meno sričių projektams – uostamiesčio menininkų idėjų įgyvendinimui skirta daugiau kaip 1,3 mln. […]

11 birželio, 2024

Panevėžys – galimybių miestas. Žmonės, kurių keliai driekėsi per įvairius pasaulio miestus, grįžta į Panevėžį kurti, atskleisti talentus ir dalintis […]

11 birželio, 2024

Antradienį Vilniaus Saulės kapinėse Antakalnyje sarkofago formos kenotafu įamžinta pirmosios Lietuvoje egiptologės Marijos Rudzinskaitės-Arcimavičienės palaidojimo vieta, pranešė Lietuvos nacionalinis muziejus. […]

11 birželio, 2024

Sekmadienį Kretingos rajono Garbės piliečių gretas papildė dar viena nusipelniusi asmenybė – Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje rajono […]

11 birželio, 2024

Po vasariško sekmadienio lietaus Palūšėje pavakary nušvito saulutė, taip gražiai išryškinusi žalumą ir suteikusi jausmams gaivumo. Tai buvo tarsi puiki […]

Fot. Edvardas Tamošiūnas, Fotografijos muziejaus archyvas
7 birželio, 2024

Su trenksmu prasidėjo ketvirtasis Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai 2024“, organizuojamas VšĮ „Sielai“, bendradarbiaujant su Fotografijos muziejumi. Šiaulių miesto panoramos […]

7 birželio, 2024

Birželio 4 dieną Lietuvos mokslų akademijos salėje vokalinis ansamblis „Inmezzo“ įspūdingu koncertu paminėjo savo 20 metų jubiliejų. Nuo pat įkūrimo […]

Prezidentūros nuotr.
7 birželio, 2024

Birželio 6 dieną Širvintose, Jaunimo sode vyko iškilmingas renginys – menininko Liutauro Griežės sukurtos skulptūros „Skaitanti mergaitė“, skirtos poetui Justinui […]

7 birželio, 2024

Tarptautinei bendruomenei siekiant atkreipti dėmesį į Rusijos agresiją patiriančios Ukrainos kultūros objektų atstatymo poreikį, Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo iš sostinės […]