23 vasario, 2023
LNM

Gintaro kelias: tarp mito ir tikrovės

Šiandien visi žino, kad gintaras – tai medžių sakai, jo esama visame pasaulyje, tačiau išskirtiniu laikomas vadinamasis baltiškasis gintaras, nors tuo metu, kai jis susiformavo, maždaug prieš 50 milijonų metų, nebuvo nei Baltijos jūros, nei Skandinavijos pusiasalio. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namuose veikiančioje tarptautinėje parodoje „1000 000 žingsnių: Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos“ pasakojama apie pirmuosius amžius po Kristaus. Taip norėta laiką nors kiek sukonkretinti, paversti jį labiau apčiuopiamu. Būtent tuo metu vadinamasis civilizuotas pasaulis – romėnai – atkeliavo iki Baltijos jūros pakrančių, kad parsivežtų mistiškosios medžiagos. Taigi romėnai ne tik plėtė savo valstybę užkariaudami naujas teritorijas, bet ir mezgė prekybos ryšius, o tai suteikė gero ir mūsų protėviams – aisčiai pateko į rašytinius šaltinius. Juos pirmąkart 98 mūsų eros metais aprašė Tacitas.

Folkloro sakmės

Nors gintarą gaubia daug paslapčių, mitų esama vos kelių. Jie stipriai susiję su Lietuvos identiteto formavimu, politiniu naratyvu: su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, net tautos atsiradimu.

Regis, sakmė apie Jūratę ir Kastytį gyvavo per amžius: ši istorija taip įaugusi į kiekvieno mūsų pasaulėjautą, kad dažnas pamiršta ar net nežino, kad lietuvių tautosakoje ji pirmą kartą buvo užrašyta XIX amžiaus viduryje. Ją užrašė poetas, rašytojas, tautosakininkas Liudvikas Adomas Jucevičius. Legenda buvo labai romantizuota: gintaras – tarytumei moteris, romantiško turinio turinti esencija. XX amžiaus pradžioje Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė sukūrė pasaką („Jūra“, 1908) apie verkiantį kūdikį, paliktą ant marių kranto, – šis kūdikis tarsi reprezentuoja Lietuvą: prie jo priplaukusi gulbė maitina vaiką gintaru. Gintaras čia nelyginant stiprybės šaltinis, tautos dvasios šaltinis, o kūdikis – tauta, jos dvasia. Taigi nuo XIX a. vidurio, o ypač XX a. pradžioje gintaras imamas tapatinti su Baltijos, tautos dvasia, kol galiausiai Maironis sueiliuoja poemą.  

Taigi kas yra gintaras? Tai ne tik medžiaga, žadinanti fantaziją, bet ir savotiška laiko mašina, gebanti išsaugoti nuorodas į praeitį, prieš milijonus metų gyvenusius gyvūnus, augalus. Tas žmogui visais laikais darė didžiulį įspūdį – juk per gintarą buvo galima prisiliesti prie praeities. Tačiau kūrėjui, juvelyrui gintaras yra baisiai klastingas, su juo sunku dirbti. Tai trapi medžiaga, ir nežinia, ką galima joje rasti: joje esama ir oro burbuliukų, ji gali lengvai skilti. Nuo gintaro apdirbimo pradžios niekas nepasikeitė. 

Kelionė per XX amžių

Istoriškai gintaras – labai ambivalentiškas. Jo vertės skalė be galo plati: nuo prabangių ir labai vertingų dirbinių iki kičinių katinukų (net teletabių!) iš gintaro dulkių, kuriomis galima apklijuoti beveik viską – net automobilį.  

Per visą XX amžių buvo suformuotas didžiulis simbolinis kapitalas. Žvelgiant iš laiko perspektyvos, kai kurie gintariniai papuošalai įgavo labai negatyvias asociacijas, visiškai nepriimtinas šiuolaikiniam žmogui. Gintaras per XX amžių pasidavė daugybei transformacijų, turėjo daug vaidmenų, vienas kurių – tautos dvasios išraiška. Skirtingais laikotarpiais gintaro įvaizdis – verbalinis ir materialus – kartais sutapdavo, o kartais net labai prasilenkdavo. Prakilnus gintaro kaip Lietuvos įsikūnijimo įvaizdis atsirado su pirmąja nepriklausomybe, tautiniu romantizmu, kai lietuviai formavosi kaip tauta, kuriai reikėjo atspirties taško susivokti, kas jie yra iš tikrųjų. 

Gintaras buvo pasirinktas kaip vienas iš lietuvybės komponentų, galintis asocijuotis su gintarine Jūratės pilimi. Tačiau realybė visai kitokia – gintaro Lietuvoje ne taip ir daug, o iš jo dirbtuvėse eksportui buvo gaminami karoliai, plunksnakočiai, rašalinės, rožančiai. Romantizmo būta tik įvaizdyje, ne realiuose dirbiniuose.

Atrodo, kad gintaras yra neatsiejama lietuvių tautinio kostiumo dalis, bet neatsiejama tautinio kostiumo dalimi gintaro karoliai tapo tik XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Tuomet buvo daug dirbama siekiant unifikuoti, standartizuoti tautinį kostiumą, kuriuo puošdavosi ponios, eidamos į viešus iškilmingus renginius. 

O štai sovietmečiu, iki 1957-ųjų, su gintaru mene buvo elgiamasi, galim sakyti, kiauliškai. Esama nepaprasto grožio gintaro gabalų: balto, juodo, mėlyno. Tačiau gintaro žaliava, kuri neatitiko tuomečio standarto, buvo traktuojama kaip atliekos. Gintaras buvo malamas į dulkes, kaitinamas, lydomas, keičiama jo spalva, iš jo liejamos vyšnios, vorai, vabalai ir pan.

Be galo daug gintaro gabalų buvo nurašyta kaip atliekos, kurios buvo išlydytos arba supjaustytos. Tuo metu gamybai buvo panaudojama tik 17 procentų rasto gintaro. Nors skulptoriaus ir dizainerio Felikso Daukanto dėka požiūris į gintarą ėmė keistis, segės su vyšniomis ar klumpėmis išliko labai populiarios. Taigi gintaro turėta nemažai, tačiau iš jo gaminti dirbiniai vėliau nebepatiko niekam – ši produkcija sukūrė neigiamą simbolinį kapitalą. Gintaras tapo save patį diskredituojančiu objektu, nieku paverstas ir gintaro mitas.  

Pats gintaras savaime nekaltas – jis reiškė nebe Lietuvą, o Tarybų Lietuvą. Sovietmečiu teisingą meno kūrinį turėjo sudaryti nacionalinė forma ir internacionalinis turinys. Nuo romantizuoto įvaizdžio pereinama prie sovietmečiu paradoksaliai pratęstos Eduardo Mieželaičio „Gintaro paukštės“. Gintaras nebebuvo Lietuvos nuosavybė, o visos SSRS. Šiam įvaizdžiui stiprinti buvo kuriama sovietinė tautų draugystės mitologija, paremta gintaru.

XX amžiaus pabaigoje menininkams ir visuomenei apskritai nebesinorėjo į sovietinius gintaro dirbinius žiūrėti, o menininkai su gintaru nebenorėjo dirbti. Atkūrus nepriklausomybę, lietuviai iš naujo turėjo apmąstyti savo tapatybę. Retas kuris galėjo tapatintis su Smetonos laikais, tautiniu romantizmu, sovietine praeitimi.

Tarptautinė paroda „1000 000 žingsnių: Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos“ kviečia nusikelti į laikus, kai gintaras buvo prabangos prekė, nediskredituota ideologijos. Paskutinį mėnesio sekmadienį, vasario 26 d.,  parodą galima apžiūrėti nemokamai.


2 birželio, 2023

Visą Lietuvą savo drąsia odisėja per Atlantą sužavėjusio Aurimo Valujavičiaus kelionių akimirkos nugulė į pirmąją keliautojo fotografijų parodą „Nuotraukos iš […]

1 birželio, 2023

,,Jei esi čia, Tu jau esi Ignalinos istorijos dalis“, – užrašyta ant veidrodinės informacinio stendo pusės. Šis stendas pastatytas Laisvės […]

31 gegužės, 2023

UNESCO būstinėje Paryžiuje Lietuva išrinkta UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos pagalbinio komiteto […]

Antantės valstybių vadovai paryžiaus taikos konferencijoje tariasi dėl Versalio taikos. Iš kairės: Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas D. L. George’as, Italijos ministras pirmininkas V. E. Orlandas, Prancūzijos ministras pirmininkas G. Clemen
31 gegužės, 2023

Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos – tai sėkmingiausias, drąsiausias Lietuvos užsienio politikos žingsnis XX amžiuje. Kartu tai vienas svarbiausių Lietuvos […]

31 gegužės, 2023

Saulėtą gegužės 24 dienos popietę Panevėžio gamtos mokykloje skambėjo dainos, kvepėjo kava, žolelių arbata, šurmuliavo jaunieji kūrėjai. Trisdešimt antrą kartą […]

30 gegužės, 2023

Gegužės 31 dieną minėsime Laisvės kovotojo, politinio kalinio, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos ir Garbės pirmininko Antano Lukšos […]

29 gegužės, 2023

„Pakėliau raibą gegulės plunksną – beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną – arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį – […]

Kanų kino festivalio „Auksinė palmės šakelė“ atiteko J. Triet už filmą „Anatomy of a Fall“. EPA-ELTA nuotr.
28 gegužės, 2023

Šių metų Kanų kino festivalyje „Auksinė palmės šakelė“ įteikta prancūzų režisierei Justine Triet už filmą „Anatomy of a Fall“ („Nuopuolio […]

27 gegužės, 2023

Penktadienio vakarą Panevėžio muzikiniame teatre skambėjo nuostabūs muzikos kūriniai ir gausūs aplodismentai, – vyko festivalio „Už muziką ir vaikystę“ atidarymo […]

26 gegužės, 2023

Panevėžio rajone, Puziniškyje gyvenusios ir kūrusios lietuvių rašytojos, visuomenininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija skirta rašytojai, dramaturgei, poetei, žurnalistei Laurai Sintijai […]

26 gegužės, 2023

Šiandien vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono 28-ųjų Vėliavos įteikimo bei 104-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

Bibliotekos nuotr.
26 gegužės, 2023

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos, Turizmo informacijos centro vadybininkė Dovilė ir istorijos mokytoja Aldona […]

25 gegužės, 2023

Įpusėjus 59-ajam tarptautiniam poezijos festivaliui, Vilniaus rotušėje už savo kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių mero premijomis apdovanoti […]

25 gegužės, 2023

„Mažai Lietuvos istorikams ir visuomenei žinomas faktas yra tai, kad Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) gretose buvo ir lietuvių. Ukrainos istorikas […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

Atminimo lenta A. Sniadeckiui / ŠMSM nuotr.
24 gegužės, 2023

Šiandien Vilniuje atidengta atminimo lenta, skirta pirmojo Lietuvoje ir Lenkijoje chemijos vadovėlio autoriui, biochemijos pagrindų pasaulyje kūrėjui, medikui, publicistui, švietėjui, […]

Paminėtos Panevėžio išvadavimo iš bolševikų metinės
24 gegužės, 2023

Praėjusį sekmadienį pėsčiųjų žygiu paminėtos Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų būrio partizanų 74-osios žūties metinės. Įvykiui įprasminti Lietuvos šaulių sąjunga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
22 gegužės, 2023

Gegužės 20 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo […]

22 gegužės, 2023

Be savo kalbos, be dainų, muzikos, be amatų, ir be savo patruovu nebūtų žemaitis gyvas, įdomus ir kūrybingas, tad Žemaičių […]