20 sausio, 2015
Telšių rajono savivaldybės informacija

Gyventojai kviečiami susipažinti su šių metų Telšių rajono savivaldybės biudžeto projektu

Telšių rajono savivaldybė parengė 2015 metų biudžeto projektą. Šių metų biudžetas su skolintomis ir apyvartinėmis lėšomis – 36 mln. 557 tūkst. 822 eurai (126 mln. 226 tūkst. 848 Lt). Didėja vienam gyventojui tenkančios biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti: pernai vienam gyventojui atiteko 350 eurų (1 210 Lt), šių metų biudžeto projekte – 392 eurai (1 353 Lt).

Skirstant šių metų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšas, kaip ir anksčiau, orientuojamasi į tikslines gyventojų grupes: senjorus, jaunimą, moksleivius, sportininkus, kukliau gyvenančias šeimas ir kt. Su šių metų naujovėmis biudžeto projekte ir lėšų paskirstymu gyventojus supažindina Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir Finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė.

„Praėjusių metų gruodžio 11 d. Seimas patvirtino  Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, pagal kurį paskirstė lėšas valstybės ir savivaldybių biudžetams. Šiemet Telšių rajono savivaldybei skiriamas didesnis biudžetas, nei pernai, vienam gyventojui tenkančios biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti taip pat didėja. To priežastis – nuo šių metų kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, šiltą ir geriamąjį vandenį tapo savarankiška savivaldybių funkcija. Tad ir lėšos skiriamos kaip savarankiškai funkcijai,“ – informuoja Finansų skyriaus vedėja.

Bendras biudžetas savarankiškoms funkcijoms vykdyti šiemet sudarys 19 mln. 649 tūkst. 997 eurus (67 mln. 847 tūkst. 511 Lt). Lyginant su pernai, 5,02 proc. (nuo 67,78 iki 72,8 proc.) didėja gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis, tenkanti savivaldybei 2015 m.

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, mokinio krepšeliui ir kitoms tikslinėms dotacijoms numatytas 14 mln. 919 tūkst. 901 euras (51 mln. 515 tūkst. 434, 17 Lt). R. Radimonienės teigimu, šios sumos viena dalis – valstybės investicijų programai skirtos lėšos – dar neaiški: „Nuo šių metų valstybės biudžete yra pakeitimų: grįžtama prie bendros investicijų programos, kuri bus tvirtinama vėliau. Investiciniams projektams finansuoti skiriamos sumos bus aiškios po patvirtinimo.“

Lėšos kukliau gyvenantiems rajono žmonėms

Šiuo metu socialinio būsto laukia apie 500 asmenų ar šeimų. Jiems šių metų biudžeto projekte numatytas 29 tūkst. 958 eurų (103 tūkst. 440 Lt) būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas. Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Urbono teigimu, nuo šių metų socialinio būsto laukiantiesiems numatyta galimybė pasirinkti vieną iš paramos būstui išsinuomoti ar įsigyti formų: nuomotis savivaldybės socialinį būstą arba gauti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją. „Laukiantys socialinio būsto galės gauti iki 50 proc. vidutinės būsto nuomos kainos kompensaciją. Nuomotojas ir nuomininkas turės sudaryti ne trumpesnę nei vienerių metų nuomos sutartį ir ją įregistruoti,“ – su naujove supažindina S. Urbonas. Jis taip pat informuoja, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme numatyta dar viena naujovė: už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, galės būti parduodami savivaldybės būstai, kurie asmenims skirti iki 2003 m. sausio 1 d. Šių metų biudžeto projekte taip pat numatyta beveik 29 tūkst. eurų (100 000 Lt) socialinio būsto priežiūrai.

Savivaldybės administracijos vadovo teigimu, socialinėms pašalpoms mokėti biudžeto projekte numatyti 2 mln. 244 tūkst. 555 eurai (7 mln. 750 tūkst. Lt), kompensacijoms už šildymą, geriamą, karštą vandenį – 3 mln. 375 tūkst. eurų (11 mln. 653 tūkst. 200 Lt). Anot pašnekovo, 2015-aisiais vėl numatyta remti į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, artimojo mirties ir kt. priežasčių patekusius gyventojus: vienkartinėms pašalpoms išimties tvarka biudžeto projekte planuojama skirti 14 tūkst. 481 eurą (50 000 Lt). Pašnekovas taip pat pažymi, jog ši suma peržiūrint biudžetą gali būti koreguojama, nes siekiant padėti paramos reikalingiems miesto ir rajono gyventojams, tiek lėšų nepakaks.

Pagal Tarybos patvirtintą tvarką tam tikros gyventojų grupės atleidžiamos nuo rinkliavos mokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą ir išvežimą – šiemet lengvatoms padengti biudžete numatyta 55 tūkst. 317 eurų (191 000 Lt). Visuomeniniu transportu besinaudojančių gyventojų pavežėjimą užtikrinanti Savivaldybė dengia su nuostolingais maršrutais susijusius nuostolius – tam šių metų biudžeto projekte numatyti 188 tūkst. 253 eurai (650 000 Lt). Dar 46 tūkst. 918 eurų (162 000 Lt) numatyta visuomeniniu transportu besinaudojančių ir teisę į lengvatą (pensininkai, neįgalūs ir kt.) turinčių asmenų kompensacijoms.

Telšių rajono savivaldybė, skirstydama biudžeto lėšas, taip pat nepamiršo socialinės rizikos šeimų vaikų – S. Urbono teigimu, šiemet, kaip ir pernai, bus skiriama bemaž 2 tūkst. 900 eurų (10 000 Lt) vaikams gydyti ir poilsiui sanatorijose bei stovyklose.

Socialiniams projektams iš dalies finansuoti šių metų Savivaldybės biudžeto projekte numatyti 5 tūkst. 792 eurai (20 000 Lt). Taip pat skiriama lėšų pirmajai šeimynai rajone įsteigti bei globėjų ir įtėvių rengėjų programoms vykdyti.

Lėšos projektams įgyvendinti

Telšių rajono gyventojai ir svečiai džiaugiasi ir didžiuojasi sparčiai gražėjančia Žemaitijos sostine ir kaimiškomis vietovėmis. Modernėjimą remia ne tik ES parama – reikalingas ir Savivaldybės prisidėjimas savomis lėšomis. Siekiant įgyvendinti projektus, tenka skolintis, tad dalį šių metų biudžeto sudaro paskolų ir palūkanų mokėjimas pagal sutartis. Palūkanoms numatyti beveik 347 tūkst. eurų (1 mln. 200 000 Lt), paskoloms – 868 tūkst. eurų (beveik 3 mln. Lt). Kaip pažymi Finansų skyriaus vedėja, Savivaldybė iki šios dienos niekada nebuvo pradelsusi paskolų mokėjimo terminų: biudžetas subalansuotas taip, kad pagrindinius įsipareigojimus Savivaldybė visada vykdo laiku ir tikslingai.

Telšių rajono savivaldybė intensyviai ruošiasi ir naujojo 2014–2020 m. laikotarpio ES paramos lėšų įsisavinimui. Šių metų biudžeto projekte numatyti 43 tūkst. 443 eurai (150 000 Lt) projektų galimybių studijoms parengti, planuoti, valdyti. Kaip jau minėta, spec. tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti bus tikslinama patvirtinus valstybės investicijų programą.

Telšių rajono savivaldybė savo biudžeto lėšomis prisideda ir prie Regioninės Telšių ligoninės modernizavimo – šiemet numatyta kiek daugiau nei 59 tūkst. eurų (204 000 Lt) projektui „Energiją tausojančių technologijų diegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.”

Praėjusių metų gegužę Telšiuose lankėsi teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Tuomet Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva ir administracijos direktorius Saulius Urbonas paprašė skirti lėšų Civilinės metrikacijos skyriaus pastato remontui. Pastangos pasiteisino: šių metų biudžeto projekte numatyta 31 tūkst. 858 eurai (110 tūkst. Lt) civilinės metrikacijos pastato avarinei būklei likviduoti.

Gerinamos sąlygos mažiausiai uždirbantiems

„Nuo šių metų įsigalioja nemažai pakeitimų valstybės įstatymų bazėje,“ – informuoja R. Radimonienė, – „vienas iš jų – nuo kovo 1 d. keliami atlyginimai mažiausius atlyginimus gaunantiems, pagal darbo sutartis dirbantiems biudžetinių įstaigų darbuotojams. Tam biudžeto projekte numatyti 176 957 eurai (611 tūkst. Lt). Koeficientų didinimą numatantis įstatymas dar nėra priimtas, lėšos Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu bus paskirstytos paaiškėjus, kokioms darbuotojų grupėms numatomas atlyginimų didinimas.“

Šių metų biudžeto projekte taip pat numatytos lėšos nuo pernai liepos 1 d. pakilusiems kultūros darbuotojų atlyginimams. Taip pat planuojamas algų pakėlimas švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ūkio reikalams (iki 11 koeficiento) ir švietimo įstaigų sekretorėms(-iams) (iki 10 koeficiento).

„Pernai kilusiam minimaliam atlyginimui išmokėti lėšos 2014 m. biudžete nebuvo numatytos ir papildomai skirtos. Tad šiemet kompensuotos praėjusiais metais patirtos išlaidos – tam biudžete numatyti 24 683 eurai (85 tūkst. 225 Lt).“ – Informuoja Finansų skyriaus vedėja. – „Kadangi pernai nevykdėme biudžeto pajamų plano ir metus baigėme su nuostoliu, už gruodžio mėnesį liko neišmokėti atlyginimai. Todėl šiemet, planuojant biudžetą, biudžetinėms įstaigoms numatytos papildomos lėšos grąžinti asignavimams pagal 2014 metų patvirtintas sąmatas, nepanaudotoms lėšoms, skirtoms darbo užmokesčiui ir įnašui už soc. draudimą. Ši suma sudaro 146 tūkst. 258 eurus (505 tūkst. Lt). Lėšos kitoms reikmėms planuojamos tokio dydžio, kaip ir pernai. Siekiant užtikrinti visų biudžetinėms įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą, šių metų biudžetas bus tikslinamas.“

Lėšos seniūnijoms

Telšių rajono savivaldybė šiemet skiria lėšų ir gyventojų saugumui miesto ir rajono viešose vietose užtikrinti – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vykdomoms programoms remti numatyti 17 tūkst. 377 eurai (60 000 Lt).

Dalį nusikalstamų veikų ir nusikaltimų užkardyti ir išaiškinti pavyksta dėl įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų (jų eksploatacijai šiemet numatyta 20 000 Lt daugiau nei pernai – 43 tūkst. 443 eurai arba 150 000 Lt).

Rūpinamasi ne tik viešosios tvarkos užtikrinimu seniūnijoje: jų vietinės reikšmės kelių žvyro dangoms stiprinti skiriami 86 886 eurai (300 000 Lt arba 100 000 Lt daugiau nei pernai). Sutvarkius kelius ir, atsižvelgiant į prastą automobilių, kuriais naudojasi seniūnijos, būklę, šių metų biudžeto projekte trims seniūnijoms numatyta nupirkti po automobilį: Degaičių, Ryškėnų, ir Žarėnų seniūnijoms skiriama po 4 344 eurus (15 tūkst. Lt).

Degaičių, Gadūnavo, Luokės ir Upynos seniūnijoms skirta 11 580 eurų (39 983 Lt) kultūrinei veiklai skatinti. Vienam seniūnijos gyventojui skiriama po 1,45 euro (5 Lt), dėl jų panaudojimo seniūnijų seniūnai tariasi su bendruomenėmis.

Buožėnų, Nevarėnų pagrindinėms bei Ryškėnų pradinei mokykloms skiriama po 8 689 eurus (30 tūkst. Lt) naujų ikimokyklinių grupių baldams ir 81 tūkst. 094 eurų (280 tūkst. Lt) patalpoms ikimokyklinei veiklai pritaikyti.

Finansų skyriaus vedėjos teigimu, kaimiškoms seniūnijoms skiriamų asignavimų prekėms ir paslaugoms naudoti pagal demografinius rodiklius suma nekinta – 166 271 euras (574 100 Lt), Telšių miesto seniūnijai suma didėja iki 66 508 euro (229 640 Lt). Kadangi pernai liko nepervestos pagal metodiką skirtos lėšos, papildomai seniūnijoms skiriami 34 463 eurai (118 995 Lt) negautoms lėšoms kompensuoti.

Šių metų Telšių rajono savivaldybės biudžeto projekte šildymo sistemų remontui numatytas 14 tūkst. 481 euras (50 000 Lt). R. Radimonienės teigimu, ši suma gan nedidelė, atsižvelgiant į prastą kietąjį kurą šilumai gaminti naudojančių įstaigų šilumos ūkio būklę. Tad peržiūrint biudžetą suma gali būti koreguojama.

Lėšos švietimui

Šių metų biudžeto projekte numatyta spec. tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 8 mln. 854 tūkst. 647 eurai (30 mln. 573 tūkst. 325 Lt). Mokinio krepšelio dydis – 980 eurų (3 383 Lt), lyginant su 2014 m., didėja 10 proc. Mokiniams pavežti iki mokyklų skiriama 127 tūkst. 433 eurai (440 000 Lt).

Gimanzijų vidaus patalpų būklei arba materialinei bazei gerinti šiemet skiriama 3 tūkst. 475 eurais (12 000 Lt) daugiau nei pernai – 14 tūkst. 481 euras (50 000 Lt). Švietimo įstaigoms pasirengti naujiems mokslo metams skiriama simboliška suma – vienam mokiniui 1,1 euro (7 465 mokiniai rajone, bendra suma 8 tūkst. 109 eurai (28 tūkst. Lt). Šiemet pirmą kartą numatytos lėšos – 1 tūkst. 738 eurai (6 000 Lt) neformaliojo vaikų švietimo išorei vertinti.

Kompiuteriams pirkti, remontuoti, licencijoms įsigyti, informacinių sistemų priežiūrai ir pan. šių metų biudžeto projekte suplanuoti 58 tūkst. eurų (200 000 Lt). Mokyklų informacinių technologijų plėtrai skiriami 5 tūkst. 792 eurai (20 000 Lt), „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadiono apšvietimui ir apsaugai – 17 tūkst. 377 Lt (60 000 Lt). Šių metų biudžeto projekte taip pat numatyta lėšų švietimo įstaigų langų ir patalpų remontui.

Nuošaly nepaliekama ir mūsų rajono kultūra. Rajono dainų šventei šių metų biudžeto projekte numatyti 2 896 eurai (10 000 Lt), meno kolektyvų koncertiniams rūbams atnaujinti – 4 344 eurai (15 000 Lt), istorinėms datoms paminėti (Telšių miesto šventė ir kt.) bei Telšių – Lietuvos kultūros sostinės parengiamiesiems darbams – po 14 481 eurą (50 000 Lt). Vytautui Mačerniui įamžinti skulptūroje šiemet skiriami 5 792 eurai (20 000 Lt), Džiuginėnų dvaro ledainei sutvarkyti – 4 344 eurai (15 000 Lt). Lėšos taip pat numatytos kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai kelti, 28 962 eurai (100 000 Lt) biudžeto projekte planuojami kultūriniams projektams remti.

Bendruomenių parengtiems projektams Telšių rajono savivaldybė numačiusi 11 584 eurus (40 000 Lt), kultūros įstaigų pastatų remontui – 17 tūkst. 377 eurus (60 000 Lt). Lėšų numatyta parapijų veiklai ir akmeninės atraminės sienos avarinės būklės likvidavimui.

S. Urbono teigimu, sportinei veiklai rajone, kaip pernai, numatyti 76 tūkst. 749 eurai (265 000 Lt), kūno kultūros ir sporto priemonėms – 7 530 eurų (26 000 Lt, pernai – 2 896 eurai arba 10 000 Lt). 69 508 eurų (240 000 Lt) numatyta VšĮ „Telšių futbolo ateitis” išlaikymui.

Dėmesys įvairaus amžiaus gyventojams

Telšių rajono savivaldybės biudžete numatytos lėšos moksleiviams, jaunimui, suaugusiesiems, senjorams tobulėti ir jų užimtumui gerinti. Pavyzdžiui, šiemet skiriami 35 000 Lt projektui „Telšiuose antrą klasę baigi – plaukti moki”, vaikų socializacijos projektams vykdyti numatytas 14 481 euras (50 000 Lt arba 10 000 Lt daugiau nei pernai).

„Telšių rajono savivaldybė jaunimui yra įrengusi ekstremalaus sporto parką („skeitparką“), šiemet skiria 8 tūkst. 688 eurus (30 000 Lt) viešųjų erdvių pritaikymui jaunimo reikmėms. Veikia Telšių jaunimo centras, su jaunimu bendraujanti mobili darbuotojų grupė. Rainių darželiui-mokyklai skiriami 2 027 eurai (7 154 Lt) patalpoms pritaikyti jaunimo veiklai, finansuojamos Vilniaus dailės akademijos studento studijos,“ – informuoja S. Urbonas. Be to, šiemet jaunimo projektams numatyti 4 tūkst. 344 eurai (15 000 Lt). Nepamirštami ir mūsų visuomenės šviesuliai senjorai – Savivaldybės administracijos vadovo teigimu, šiemet jų rašomiems projektams įgyvendinti skiriama daugiau, nei pernai – 5 792 eurai (20 000 Lt).

S. Urbono teigimu, į Telšių rajoną ir toliau stengiamasi pritraukti dirbti jaunus medikus. Pernai rezidentams išlaikyti skirti 12 743 eurai (44 000 Lt), šiemet – 33 306 eurai (115 000 Lt). Nepamirštami ir smulkieji bei vidutiniai verslininkai – jų paimtų paskolų palūkanoms dengti, konferencijoms ir kt. šiemet numatytas 67 481 euras (233 000 Lt).


MBA
4 gruodžio, 2020

Jau ne vieną mėnesį Telšių regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) direktorius Vidimantas Domarkas manipuliuoja informacija, taip klaidindamas savivaldybių tarybų narius, […]

26 lapkričio, 2020

Tyliai ir virtualiai, suvaržytas karantino gniaužtų, nuvilnijo Plungės kultūros centro projektas ,,STANISLOVAS RIAUBA – ŽEMAITIJOS ANDERSENAS“. Tai paroda-konkursas, kuriame dalyvaujantys […]

25 lapkričio, 2020

Vakar Plungės kultūros centras pakvietė visus plungiškius į unikalų, šiuolaikinio meno projektą – spektaklį ,,Umbra“. Tai netikėta, užburianti ir įtraukianti […]

25 lapkričio, 2020

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistema yra labai svarbi visam regionui ir jo gyventojams. Visgi tiek viešojoje erdvėje, tiek oficialiuose susitikimuose […]

19 lapkričio, 2020

Minint 2020-uosius – Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendino projektą „Telšių Atminties knyga: miesto žydų […]

16 lapkričio, 2020

Telšiai turi ambicingų užmojų, kaip mieste paskatinti darnų judumą – artimiausiu metu ketinama sukurti viešojo transporto elektroninio bilieto sistemą, taip […]

6 lapkričio, 2020

Lietuvos Seimas 2020 metus paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. 2001 metais į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų […]

5 lapkričio, 2020

Plungės kultūros centras šiemet surengė jubiliejinį XX-tąjį projektą Žemaitijos jaunųjų menininkų sąjūdis ,,Stanislovas Riauba-Žemaitijos Andersenas”. Tai vienas unikaliausių ir vienintelis […]

24 spalio, 2020

Nuo kitos savaitės, spalio 26 d. vietiniai karantinai yra paskelbti šiose savivaldybėse: Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos […]

23 spalio, 2020

„Regionų magnetai“ iškilmingas renginys – VRM finansuojamų regioninės plėtros projektų 2014-2020 apdovanojimai. Renginio metu apdovanoti geriausi infrastruktūros projektai šalies regionuose. Spalio […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

18 spalio, 2020

Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) Telšių skyrius kartu su Telšių kultūros centru pristato projektą „Menas, gimęs Žemaitijos žemėje“, skirtą aktyviai tautodailės […]

15 spalio, 2020

Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC), Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės iniciatyva spalio pradžioje sodyboje „Angelų malūnas“ […]

12 spalio, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šią savaitę, nuo spalio 12 d. iki spalio 18 d. imtinai, Raseinių, Radviliškio, Kelmės, […]

11 spalio, 2020

Penktadienio vakarą 14-os mūsų šalies miestų ir miestelių pagrindinėse aikštėse vyko rimties, dėkingumo ir pagarbos renginys – žvakučių uždegimas donorams […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

8 spalio, 2020

Kolektyvas susikūrė 2015 metų gruodį ir iš karto pelnė klausytojų simpatijas. Kolektyvo vadovai Ieva ir Paulius Lygnugariai dalinosi prisiminimais, apie […]

5 spalio, 2020

Aktyvią, kūrybingą, įvairiažanrę kultūrinę veiklą Plungės kultūros centras vykdo 82-ąjį kūrybinį sezoną. Nuosekliai su didžiuliu atsidavimu ir meile kultūros centro […]

5 spalio, 2020

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 100 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 40 iš jų registruota […]