1 balandžio, 2021
Telšių kultūros centras

Išleista pirmoji knyga apie Telšių kunigų seminariją

Telšių vyskupijos dvasinį gyvenimą tarsi motina jaukiai apglėbusi laiko Alma Mater – vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Atkurta ji gyva jau trisdešimt metų. Siekiant įprasminti šią reikšmingą datą, imtasi iniciatyvos parengti knygą. Į vieną leidinį suguldyta visa Telšių kunigų seminarijos istorija nuo pat jos įsikūrimo pradžios.

Drąsūs žingsniai

Rektorius, kunigas, soc. mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas Saulius Stumbra įsitikinęs, jog vyskupo Antano Vaičiaus 1989 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytą dekretą dėl seminarijos atkūrimo reikia vadinti drąsos ir pilietiškumo pavyzdžiu.„Vertėtų pajausti tą istorinį kontekstą. Juk anuomet Lietuva dar buvo nelaisva. Ir tokiu metu vyskupas A. Vaičius pasirašo dekretą: „Atkuriama kunigų seminarija“. Kiek reikėjo drąsos tokiam žingsniui žengti!“ – pagarbiai atkūrimo pradžią prisiminė kun. S. Stumbra.

Reikšmingą leidinį patikėta ruošti knygų leidyboje ilgametę patirtį turinčiai istorikei Elvyrai Spudytei. Anot jos, per gana trumpą laiką atliktas nemažas darbas ir gautas neblogas rezultatas, kuriuo knygos rengėja džiaugiasi. Pabrėžtina ir tai, kad ši knyga – kol kas vienintelė, kurioje apžvelgiama vis Telšių kunigų seminarijos istorija. Knygos turinys – tai ilgus metus rinkta mokslininkų medžiaga, papildyta pastarojo trisdešimtmečio seminarijos veiklos istoriniais faktais.

„Vos tik paėmiau į rankas šią knygą, supratau, kad tai man patinkanti knyga, nes turi labai daug nuotraukų. Ši knyga skaitoma šiek tiek kitaip – pirmiausia ją norisi perversti, o tada grįžti prie knygos pradžios ir perskaityti visą istoriją, parašytą gyva bei informatyvia kalba. Tai daro šią knygą patrauklia ir įdomia. Manau, kad ji suteiks daugiau informacijos, kas yra kunigų seminarija“, – kalbėjo JE Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

„Daug žmonių prisidėjo prie seminarijos vardo garsinimo. Norėčiau paminėti antrąjį Telšių kunigų seminarijos rektorių mons. dr. Vytautą Steponą Brazdeikį, kuris daug metų jai vadovavo, taip pat verta lenkti galvą prieš ilgus metus vadovavusį kanauninką dr. Algį Genutį. Būtent jo pastangomis įstaigai buvo suteiktas privačios aukštosios mokyklos statusas. Kiekvienas seminarijos vadovas įnešė svarų indėlį seminarijos gyvavimui“, – sakė kun. S. Stumbra ir akcentavo, kad ne tik rektoriai davė postūmį klestinčiai švietimo įstaigai. Ženkliai prie sėkmingos veiklos prisidėjo ilgametis dvasios tėvas, vyskupas Jonas Kauneckas. Daugeliui seminaristų teko garbė būti jo ugdomiems. „Tai dvasingas ir tuo pat metu labai paprastas žmogus, formavęs kunigą, kuris yra su žmonėmis“, – nuoširdžiai apie vyskupą J. Kaunecką atsiliepė rektorius.

Kunigystės kelio pradžia

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija vykdo dvi veiklas: yra privati aukštoji mokykla, teikianti religijos mokslų magistro laipsnį (šiuo metu yra 12 magistrantų) ir pastaruosius dvejus metus įgyvendinama paruošiamojo kurso programa. Kunigų ruošimas dalijamas į tris etapus: parengiamasis, filosofinis ir teologinis blokai. Jie išskaidyti į visas Lietuvoje veikiančias tris kunigų seminarijas – Telšių, Kauno ir Vilniaus. „Mes tampame ta kalve, kur kasmet įstoja jaunuoliai ir čia pradeda kunigystės studijas“, – pabrėžė rektorius kun. dr. S. Stumbra.

„Kaip miela prisiminti Telšių kunigų seminariją, tą studijų laiką ir paskaitas, laiką, išgyventą su kitais kunigais, nuostabų dėstytojų kolektyvą, kuris ne tik stengėsi perduoti žinias, bet ir rodė gražų kunigystės pavyzdį. Tariu nuoširdų ačiū Viešpačiui Dievui, kad galėjau būti Telšių kunigų seminarijos istorijos dalimi“, – negailėdamas šiltų žodžių kalbėjo telšiškis, JE Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Jam antrindamas kalbėjo Apaštalinės Nunciatūros Kenijoje patarėjas prelatas dr. Visvaldas Kulbokas: „Būtų geriausia, kad tokia proga, kai seminarijai trisdešimt su trupučiu metų, galėtume pabūti visi kartu. Šiandien tai sunkiai įgyvendinama, tačiau tokia gražia proga norisi apkabinti savo kolegas, savo brolius bei palinkėti, kad būtume ir padrąsinimu, ir įkvėpimu, ir pavyzdžiu, ir maldos užtarėjais“.

Telšių kunigų seminarijos rektorius S. Stumbra sako, jog trys pastarieji dešimtmečiai aukštajai mokyklai suteikė naują kokybę – ji tapo visos Telšių vyskupijos dvasinio gyvenimo centru. Čia vyksta daugybė renginių: parapijų ir bendruomenių rekolekcijos, jaunimo savaitgaliai, įvairūs susitikimai bei mokymai. „Aš Telšių be seminarijos nelabai įsivaizduoju. Šis Insulos kalnelis – lyg mažasis Vatikanas: čia Telšių vyskupijos kurija, didingoji Katedra, Seminarijos pastatai. Visa tai – puošia Telšius, o turistai tuo gėrisi“, – sako kun. S. Stumbra ir papildo, kad Seminarija Telšių vyskupijoje labai svarbi institucija, nes didžiulės patalpos čia įveiklinamos tam, kad tarnautų žmonėms.

Iššūkių nepalaužta

Telšių kunigų seminarija – įkurta vyskupo Justino Staugaičio ir pastatyta pasitelkiant didžiules užsienio lietuvių lėšas. „Seminarija išgyveno sovietinius atėmimus, mokytojų seminarijos ir kurčnebylių mokyklos-internato periodą. Šioji seminarija išgyveno daugybę pakilimų bei nuosmukių. Šiandien ji nepaprastai gražioje brandoje, o pastatas liudija, kad čia yra šis tas daugiau nei sienos, lubos ir langai“ – pabrėžia Telšių kunigų seminarijos rektorius.

„Rengiant leidinį, keliaujama žingsnis po žingsnio“, – sako istorikė Elvyra Spudytė. Sudėtingas darbas yra ne tik surinkti bei susisteminti turimą medžiagą, tačiau ir iš jos paruošti tinkamą, skaitytojui patrauklų maketą.„Pripažinsiu, darbas buvo nelengvas dėl laiko stokos. Tokiai knygai sudaryti reikėtų maždaug poros metų. Aš turėjau – pusmetį. Susidūriau su problema – operatyviai surinkti visą reikiamą medžiagą. Pasirinkau tokį knygos formatą, kad jis būtų patrauklus: pradedant nuo seniausių laikų, baigiant šiandiena. Nusprendžiau sudėti daug iškalbingų ir istorinius faktus atskleidžiančių nuotraukų, – kūrybinio proceso eigą pristatė E. Spudytė ir papildė savo pasakojimą. – Apie senąją kunigų seminariją buvo parašęs istorikas Kazys Misius. Jis išguldė praktiškai visą jos istoriją, kurios nepakeisi, tad, suderinus su juo, gautas leidimas naudoti dalį tekstų juos papildant nuotraukomis, dar viena medžiaga, kuri atsirado knygoje, buvo vyskupo J. Staugaičio prisiminimai“.

Kitas etapas – atkurtos Telšių kunigų seminarijos istorinės medžiagos ruošimas. Pašnekovė pasidžiaugė ir tuo pat metu dėkojo ypač daug, rengiant knygą, padėjusiam kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, kuris, pasirodo, yra žmogus, kaupiantis archyvą. Nemažą indėlį ruošiant knygą įnešė ir kunigai kanauninkai broliai Viktoras ir Jonas Ačai.

Tam, kad knygos tekstinė ir fotografinė nūdiena taptų spalvingesnė, priimtas sprendimas ją paįvairinti grafiniais elementais ir Telšių kunigų seminarijai reikšmingais paveikslais.„Norėta, kad knygoje atsirastų visų vyskupų portretai, per Telšių kunigų seminarijos laikotarpį rezidavusių Telšiuose, o knygoje atsiradę piešiniai ir grafiniai Juzefo Perkovskio elementai lyg sustabdo ir atskiria visas knygos dalis“, – aptarė E. Spudytė.

Pašnekovė atvirauja, kad pirmąsyk pamačius naujai, dar dažais tebekvepiančią knygą, aplankė dvejopas jausmas: ir neapsakomas džiugesys įveikus sunkų darbą ir neabejotina atsakomybė, o ką pasakys aplinkiniai. Vis svarstyta: o kaip atrodys natūroje? Nes juk ekrane visai kas kita. Rankos sudrebėjo. „Pamatei – gerā y“, – su šypsena prisimena knygos sudarytoja.

Kol knyga laukia savo pristatymo šventės, ją galima apžiūrėti ir įsigyti Katedros knygynėlyje, o netrukus ji turėtų atrasti savo vietą ir šalies knygynuose.


Senos damos vizitas_D. Stankevičius
18 birželio, 2021

Liepos 1 d. 18 val. Plungės kultūros centras kviečia į pirmąjį šių metų projekto ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“ spektaklį […]

Lauros Prascevičiūtės nuotr.
17 birželio, 2021

Senasis Kleboniškių kaimas (Radviliškio r.) atgyja – birželio 19 dieną prasideda „Senųjų amatų ir edukacijų dienos“. Kleboniškių kaimo buities muziejaus […]

17 birželio, 2021

Barstyčiai, vos tik gavę Lietuvos mažosios kultūros sostinės titulą, suaktyvėjo, suklestėjo, suspindėjo! Barstyčių bendruomenės nariai išpuošė visą miestelį įspūdingomis mitologinėmis […]

16 birželio, 2021

Aštuntasis Malonny‘8 simpoziumas sugrįžta ir ruošiasi nustebinti ne tik marijampoliečius, bet ir kitų Lietuvos miestų gyventojus. Nors 2020 metais pasaulį […]

Rolando Parafinavičiaus nuotr.
15 birželio, 2021

Birželio 14 d. Šiauliuose buvo minima Gedulo ir vilties diena. 80-osioms trėmimų pradžios metinėms skirtame tradiciniame minėjime šiauliečiai prisiminė skaudžius […]

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
14 birželio, 2021

Kultūros ministerija kartu su UNESCO Lietuvos nacionalinės komisijos sekretoriatu surengė seminarą „Pasaulio paveldas Lietuvoje. Efektyvaus valdymo link“. Dviejų dienų nuotoliniame […]

14 birželio, 2021

Kultūros ministro įsakymu geriausiems 2020 metų kultūros centrams paskirtos Kultūros ministerijos premijos.  Kultūros centrai buvo vertinami pagal atskiras kategorijas, atsižvelgiant […]

14 birželio, 2021

2005 m. Vilniuje, Bokšto g. 6 (Vilniaus senojo miesto rytinėje dalyje, patenkančioje į vadinamojo Rusėnų miesto, kitaip Civitas Rutenica, teritoriją) […]

Liškiavos bažnyčia
11 birželio, 2021

Vasarą vykstantiems į Druskininkus pailsėti ar keliaujantiems po Lietuvą rekomenduotume planuoti maršrutą taip, kad jis vestų pro Liškiavą, nes tikrai […]

9 birželio, 2021

Nors dėl šių metų karantino gyvas bendravimas buvo apribotas, ,,Čiurlionio fondui” tai nesutrukdė vykdyti ilgametės misijos – edukuoti jaunimą. Projektas […]

9 birželio, 2021

Paskutinę gegužės savaitę Ignalinos krašte prasidėjo Ažvinčių meno centro (AMC) organizuojamas unikalus daugiau kaip mėnesį truksiantis kultūrinis renginys – menų […]

Žiemgalos planavimo regionas
8 birželio, 2021

Jau nuo š. m. birželio 7 d. iki rugsėjo 22 d. pažink baltų žemes, dalyvaudamas tarptautiniame kelionių įspūdžių konkurse „Tyrinėk […]

Birutės Nenėnienės nuotr.
4 birželio, 2021

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais todėl, kad atkreiptume žvilgsnį, pasidomėtume unikalia šios tautinės mažumos […]

3 birželio, 2021

2021-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė poeto Vytauto Mačernio metais, įvertinant V. Mačernio intelektualios, filosofinės, modernios poezijos svarbą Lietuvos kultūrai. […]

Pirmosios rezidencijos uždarymas / Meno bangų archyvo nuotr.
3 birželio, 2021

2021 metų birželio 15 dieną prasideda naujas viešosios įstaigos ,,Meno bangos“ projektas, remiamas Lietuvos kultūros tarybos. Tai – menininkų rezidencija […]

Rolando Parafinavičiaus nuot.
2 birželio, 2021

Pasitinkant vasarą, birželio 1-ąją, Šiaulių miesto bulvaras skambėjo nuo mažųjų šiauliečių juoko. Šią ypatingą dieną atnaujintoje Kaštonų alėjoje vyko šventinis […]

2 birželio, 2021

2021 m. birželio 3 d. 17.00 val. Radvilų rūmų dailės muziejuje atidaroma tarptautinės reikšmės paroda „Oleksandras Bohomazovas. Kūrybos laboratorija“, kurioje […]

Lauros Prascevičiūtės nuotr.
31 gegužės, 2021

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities skyriaus klojime vyko piemenėlių Sekminės. Sekminės – viena gražiausių vasaros pradžios švenčių, kai […]

30 gegužės, 2021

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė dalyvavo Nacionalinių Lietuvos kino apdovanojimų ceremonijoje ir įteikė nominaciją „Už gyvenimo nuopelnus“ kino operatoriui Algimantui Mikutėnui. […]

Rolando Parafinavičiaus nuotr.Rolando Parafinavičiaus nuotr.
30 gegužės, 2021

Gegužės 28-osios vakarą pirmą kartą po ilgos pertraukos į Šiaulių kultūros centrą sugrįžo lankytojai. Žinomas muzikantas Gintautas Gascevičius-Ginc susirinkusiai publikai […]