15 vasario, 2023
Lina Kovalevskienė

Pagerbta Aukštaitijos žemė, jos tarmiška šneka ir dvasios savastis

Šv. Valentino dieną Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirinko kaip gerą laiką išreikšti meilę gimtajam kraštui, Lietuvai ir vienai seniausių bei gražiausių pasaulio kalbų. Vasario 16-ajai, Aukštaitijos metams ir Lietuvių kalbos dienoms skirtoje konferencijoje klausytasi įdomių ir įtraukiančių keturių žinomų mokslininkių, tautosakininkių pranešimų apie aukštaitiško pasaulio folklorą, senuosius papročius, aukštaitiškos būties ir būdo ypatybes. Virtuali konferencija organizuota kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Šviesią ir pavasariškai šiltą poezijos ir muzikos įžangą renginiui dovanojo eiles skaičiusi rajono literatų klubo ,,Lelija“ narė Vaiva Kaladinskienė ir gitara grojusi gimnazistė Rimtautė Basytė. Konferencijos svečius, dalyvius pasveikino bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė. Džiaugtasi Aukštaitijos metais, aukštaitiškais dvasiniais turtais, galimybe juos pažinti. Kalbėta apie prasmingą bendradarbiavimą su Valstybine lietuvių kalbos komisija, kurios atstovė Vilija Ragaišienė atvyko į Ignaliną. Viešniai įteiktos savivaldybės dovanos ir dėkota už bičiulystę bei nuoširdžią pagalbą. Prisiminti 2020 m. kartu organizuoti Ignalinos, kaip pirmosios Lietuvių kalbų dienų sostinės, renginiai. Perduoti saulėti linkėjimai šiemet tą vardą nešantiems Gargždams.

Pirmąjį pranešimą apie Aukštaitijos tarmę skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė. Pastebėta, kad didžiausioje Lietuvos teritorijos dalyje gyvuojanti, platų patarmių tinklą turinti ir kaip visas gyvenimas laike nuolat kintanti tarmė ir šiandien mus džiugina visu grožiu, savitumu pasirodydama šiuolaikinėje kūryboje: dainose, eilėse, prozos kūriniuose. Klausytasi poezijos ir muzikos įrašų. Aptariant tarminiu požiūriu bene margiausios iš visų regionų  aukštaitiškos tarmės ypatybes, pastebėta, kad labiausiai kinta tradicinių anykštėnų, kupiškėnų, širvintiškių patarmės. Toks kitimas yra natūralus reiškinys, daug priklausantis nuo socialinių aplinkybių. V. Meiliūnaitė linkėjo gerbti savo tradicijas, savo tarmę, visą turtingą gimto krašto kultūros paveldą.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinė darbuotoja, docentė, humanitarinių mokslų daktarė Bronė Stundžienė labai jausmingai kalbėjo apie aukštaičių folklorinę tradiciją, aptarė itin vertingą tarminę tautosaką,  aiškiai rodančią jos kilmę, vartojimo vietą, atspindinčią senuosius papročius, tikėjimus, turinčią ypatingą galią. Ir nors, kaip minėjo pranešėja,  senoji tautosaka jau yra atmintis, į kurią nuolat gręžiamės, bet labai svarbu, kiek ji yra perteikiama, kiek atpažįstama literatūros kūriniuose. Džiaugtasi tarmiškai rašančiais poetais Vladu Braziūnu, Regina Katinaite-Lumpickiene ir kitais. Prisiminta ir viena žymiausių tautosakos pateikėjų, dainų karaliene vadinama Ignalinos krašto šviesuolė Kristina Skrebutėnienė (1855–1943), kurios nesuvokiamai didelį dainų, raudų, pasakojimų, smulkiosios tautosakos palikimą 1934 m. užrašė tautosakos rinkėjas Juozas Aidulis ir muzikologas Juozas Jurga. Daugiausia (net 500) išdainuota senųjų dainų.

Etnologė, tautosakininkė Gražina Kadžytė įdomiais akcentais ir vaizdiniais pavaizdavo aukštaitiško pasaulio matymą, jo atspindį kalendorinėse šventėse, papročiuose. Kalbėta apie aukštaičio ir jo žirgo neatskiriamumą, šimtametes Sartų žirgų lenktynes, senolių menamus tokius smagius Užgavėnių šventės pasivažinėjimus rogėmis ir pirmamečių kumeliukų prajodinėjimą, jau primirštas, pavasarį šaukiančias raitelių kautynes, Jurginių jojimus… O kur dar seniesiems aukštaičiams būdingas muzikavimas, karvių vainikavimas, naktigonės, Advento simbolis – žvakių deginimas avižų geldelėje, avižų kisielius ant Kūčių stalo, geras humoro jausmas ir tiek daug baltos spalvos aukštaičių tautiniuose kostiumuose…

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, docentė,  humanitarinių mokslų daktarė Jurga Trimonytė-Bikelienė pristatė respublikinį kūrybinį konkursą ,,Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“, kurį inicijavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, o rengia Lituanistų sambūris drauge su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos draugija ir Lietuvių kalbos institutu.  Stengiamasi skatinti 1–12 klasių mokinius tirti savo gyvenamosios aplinkos kalbinį kultūrinį kraštovaizdį, ugdyti kalbinę ir kūrybinę raišką. Kalbinis kultūrinis kraštovaizdis – tai gatvių pavadinimai, įvairių vietovardžių kilmės tyrimas, architektūros paveldo objektų nagrinėjimas ir pan. Šiame konkurse labai sėkmingai dalyvauja, prizines vietas užima ir Ignalinos rajono gimnazijų moksleiviai, pristatantys savo rašto darbus, piešinius, filmuotus pasakojimus. Ypač išskirti iš Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos atkeliavę darbai. Konferencijos dalyviams parodytas Jurgitos Pauliukėnaitės sukurtas filmukas apie krašto kultūrinį ir istorinį paveldą: bažnyčias, atmintinas vietas, senuosius kaimus.

Konferenciją gražia dzūkiška tarme ir liaudišku anekdotu apie linksmus ir greitus dzūkus užbaigė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, kvietusi dažniau kalbėti apie regionus, apie Lietuvą, džiaugtis skirtybėmis ir bendromis vertybėmis. Ji džiaugėsi puikia bibliotekos idėja šitaip visus suburti gražiam pabendravimui, o bibliotekai ir meninės programos dalyvėms dovanojo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiemet išleistą knygą ,,Gedimino laiškai“.  Konferencijos dalyviai, buvę bibliotekos Atradimų erdvės salėje, kviesti dar nesiskirstyti, išgerti arbatos, maloniai pabendrauti. 


2 birželio, 2023

Visą Lietuvą savo drąsia odisėja per Atlantą sužavėjusio Aurimo Valujavičiaus kelionių akimirkos nugulė į pirmąją keliautojo fotografijų parodą „Nuotraukos iš […]

1 birželio, 2023

,,Jei esi čia, Tu jau esi Ignalinos istorijos dalis“, – užrašyta ant veidrodinės informacinio stendo pusės. Šis stendas pastatytas Laisvės […]

31 gegužės, 2023

UNESCO būstinėje Paryžiuje Lietuva išrinkta UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos pagalbinio komiteto […]

Antantės valstybių vadovai paryžiaus taikos konferencijoje tariasi dėl Versalio taikos. Iš kairės: Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas D. L. George’as, Italijos ministras pirmininkas V. E. Orlandas, Prancūzijos ministras pirmininkas G. Clemen
31 gegužės, 2023

Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos – tai sėkmingiausias, drąsiausias Lietuvos užsienio politikos žingsnis XX amžiuje. Kartu tai vienas svarbiausių Lietuvos […]

31 gegužės, 2023

Saulėtą gegužės 24 dienos popietę Panevėžio gamtos mokykloje skambėjo dainos, kvepėjo kava, žolelių arbata, šurmuliavo jaunieji kūrėjai. Trisdešimt antrą kartą […]

30 gegužės, 2023

Gegužės 31 dieną minėsime Laisvės kovotojo, politinio kalinio, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos ir Garbės pirmininko Antano Lukšos […]

29 gegužės, 2023

„Pakėliau raibą gegulės plunksną – beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną – arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį – […]

Kanų kino festivalio „Auksinė palmės šakelė“ atiteko J. Triet už filmą „Anatomy of a Fall“. EPA-ELTA nuotr.
28 gegužės, 2023

Šių metų Kanų kino festivalyje „Auksinė palmės šakelė“ įteikta prancūzų režisierei Justine Triet už filmą „Anatomy of a Fall“ („Nuopuolio […]

27 gegužės, 2023

Penktadienio vakarą Panevėžio muzikiniame teatre skambėjo nuostabūs muzikos kūriniai ir gausūs aplodismentai, – vyko festivalio „Už muziką ir vaikystę“ atidarymo […]

26 gegužės, 2023

Panevėžio rajone, Puziniškyje gyvenusios ir kūrusios lietuvių rašytojos, visuomenininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija skirta rašytojai, dramaturgei, poetei, žurnalistei Laurai Sintijai […]

26 gegužės, 2023

Šiandien vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono 28-ųjų Vėliavos įteikimo bei 104-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

Bibliotekos nuotr.
26 gegužės, 2023

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos, Turizmo informacijos centro vadybininkė Dovilė ir istorijos mokytoja Aldona […]

25 gegužės, 2023

Įpusėjus 59-ajam tarptautiniam poezijos festivaliui, Vilniaus rotušėje už savo kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių mero premijomis apdovanoti […]

25 gegužės, 2023

„Mažai Lietuvos istorikams ir visuomenei žinomas faktas yra tai, kad Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) gretose buvo ir lietuvių. Ukrainos istorikas […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

Atminimo lenta A. Sniadeckiui / ŠMSM nuotr.
24 gegužės, 2023

Šiandien Vilniuje atidengta atminimo lenta, skirta pirmojo Lietuvoje ir Lenkijoje chemijos vadovėlio autoriui, biochemijos pagrindų pasaulyje kūrėjui, medikui, publicistui, švietėjui, […]

Paminėtos Panevėžio išvadavimo iš bolševikų metinės
24 gegužės, 2023

Praėjusį sekmadienį pėsčiųjų žygiu paminėtos Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų būrio partizanų 74-osios žūties metinės. Įvykiui įprasminti Lietuvos šaulių sąjunga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
22 gegužės, 2023

Gegužės 20 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo […]

22 gegužės, 2023

Be savo kalbos, be dainų, muzikos, be amatų, ir be savo patruovu nebūtų žemaitis gyvas, įdomus ir kūrybingas, tad Žemaičių […]