16 balandžio, 2015
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius

Patvirtinta nauja Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija

Seimas plenariniame posėdyje patvirtino naują Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, kuria įtvirtinamos prioritetinės aplinkos apsaugos politikos sritys ir ilgalaikiai tikslai iki 2030 metų, Lietuvos aplinkos vizija iki 2050 metų.

Iki šiol pagrindinis aplinkos sektoriaus ilgos trukmės planavimo dokumentas buvo Valstybinė aplinkos apsaugos strategija, Seimo patvirtinta 1996 metais. „Per šį laikotarpį pasikeitė Lietuvos geopolitinė, ekonominė, demografinė situacija, aplinkos kokybė, atsirado naujų veiksnių, darančių įtaką aplinkai ir gamtos ištekliams“, – anksčiau pristatydama projektą yra kalbėjusi aplinkos apsaugos viceministrė Daiva Matonienė.

Kaip pabrėžiama patvirtintame dokumente, per pastaruosius aštuoniolika metų Lietuvos aplinka teršiama vis mažiau, daugiau dėmesio skiriama aplinkos kokybei ir gyventojų teisių į saugią ir švarią aplinką užtikrinimui. „Lietuva pagal sunkiųjų metalų kiekį dirvožemyje, aplinkos oro kokybę priskirtina prie švariausių Europos šalių. Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos ir pasaulio šalių, kurių gyventojai savo reikmėms vartoja tik požeminį vandenį. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis per pastarąjį dešimtmetį mažėjo, nors augo ekonomika“, – teigiama strategijoje, kurioje akcentuojama ir apie spręstinas aplinkos apsaugos problemas.

Dokumento strateginis tikslas – pasiekti, kad aplinka Lietuvoje būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius. Strategijoje suformuluotos keturios prioritetinės aplinkos apsaugos sritys: darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo išsaugojimas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių.

Strategijoje pabrėžiama, kad apie 77 proc. komunalinių atliekų, kurių didelė dalis yra tinkama perdirbti ar panaudoti energijos gamybai, vis dar šalinama sąvartynuose; Kuršių marios, Baltijos jūros priekrantė, apie du trečdaliai Lietuvos upių ir apie trečdalis ežerų dar neatitinka geros vandens būklės reikalavimų, didžiuosiuose Lietuvos miestuose dažnai viršijamos kietųjų dalelių ir jau nuolat viršijamos benzo(a)pireno koncentracijos normos aplinkos ore. „Dėl neoptimalios žemėnaudos struktūros, savaiminės kraštovaizdžio renatūralizacijos, stichinės urbanizacijos ir kitų veiksnių kai kuriuose regionuose degraduoja kraštovaizdis, prastėja dirvožemio būklė, skurdinama biologinė įvairovė ir ekosistemos. <…> Urbanizacijos procesai Lietuvoje dar nevisiškai atitinka darnaus vystymosi nuostatas“, – tvirtinama Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, strategija tiesiogiai prisidės prie ekonomikos pažangos skatinimo, Lietuvos „žaliosios“ ekonomikos kūrimo; numatyti aplinkos apsaugos politikos tikslai padės verslui kryptingiau, aiškiau, racionaliau planuoti verslą ir ilgalaikes investicijas, pažangių technologijų diegimą.


6 gruodžio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atliko Seimo narių grupės siūlomų Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo bei Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektų […]

2 gruodžio, 2022

Kultūros ministras Simonas Kairys ir aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė šiandien pasirašė susitarimą su savivaldybių vadovais dėl meno ir dizaino viešosiose […]

25 lapkričio, 2022

Sostinės gyventojai stebisi, kad krūmai ir medžiai vis dar sodinami ir iškritus. Tačiau arboristai teigia – medžius ir krūmus sodinti […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministerija nutraukia dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Baltarusijos Vidaus reikalų ministerija. 1993 m. pasirašytas susitarimas numato bendradarbiavimą ministerijų valdymo […]

25 lapkričio, 2022

Vilnius kviečia miestiečius per šventes nepamiršti tvarumo, tęstinumo ir rinktis gyvą vazone augančią eglutę arba namus papuošti miškų urėdijų nemokamai […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamoje patrulinio laivo „Gintaras Žagunis“ krikšto ir naujų katerių šventinimo […]

25 lapkričio, 2022

Lapkričio 25 d. Kaune buvo surengtas tarptautinis simpoziumas „Europos idėja“. Simpoziume gyvai dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos prezidentai, nuotoliniu būdu […]

23 lapkričio, 2022

Pastaruoju metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje stebimi užsieniečių bandymai valstybės sieną kirsti basomis kojomis ir taip neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką. Vidaus […]

Kęstutis Pocius
10 lapkričio, 2022

Besikeičiantis vartotojų požiūris, griežtėjantis politinis reguliavimas atliekų tvarkymo srityje,  Europos Sąjungos keliami tikslai pereiti prie žiedinės ekonomikos, milžiniška konkurencija bei […]

10 lapkričio, 2022

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siūlo naują paslaugą Telšių regiono (Plungės, Telšių, Mažeikių raj. ir Rietavo sav.) gyventojams – daiktų […]

9 lapkričio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino savivaldybių administracijų (toliau – savivaldybės) pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką įsigaliojus naujai […]

8 lapkričio, 2022

Vidutinė temperatūra pasaulyje kyla greičiau nei planuota. Mokslininkai įspėja, kad kai kurie klimato kaitos padariniai lems vis didesnius praradimus ir […]

8 lapkričio, 2022

Siekiant mažinti afrikinio kiaulių maro plitimą mūsų šalyje, mokamos išmokos už surastas šernų gaišenas. Tai padeda suaktyvinti kritusių šernų paieškas […]

7 lapkričio, 2022

Draugiškesnį aplinkai šilumos gamybos būdą Alytaus rajono savivaldybei pasiūlė Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija. Projektą savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui, direktorei Gintarei […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

27 spalio, 2022

Praėjusią savaitę Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių atstovus pakvietė į praktinį seminarą-diskusiją „Pirkimų centralizavimo problematika […]

Alfonso Mažūno nuotr.
26 spalio, 2022

Lietuvos jūrų muziejuje kartu su Aplinkos ministerija spalį surengta konferencija ,,Gyvūnų gerovės, apsaugos ir globos pokyčiai Lietuvoje: rezultatai, iniciatyvos ir […]

25 spalio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Prahos proceso 4-ojoje ministrų konferencijoje, kurioje aptarti pagrindiniai migracijos srities iššūkiai, pastarųjų metų krizių […]

Vytautas Lansbergis
20 spalio, 2022

Jonas Mekas rašė: „Tai, kas įvyko Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybė – tai yra Fluxus!“ Jis ne vienintelis pastebėjo Lietuvos visuomeninio judėjimo […]

VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis, LKI direktorė Albina Auksoriūtė, Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas / Viktorijos Chornos nuotr.
18 spalio, 2022

Vilniuje spalio 13 d. pasibaigė 19-oji tarptautinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) mokslinė konferencija „Kalba ir migracija“, kurioje lingvistai iš […]