1 birželio, 2016
Kristinos Diržinauskaitės ir Radviliškio viešosios bibliotekos informacija

„Poezijos pavasaris 2016“ Radviliškio rajone

Gegužės 28 dieną Radviliškio rajone vyko 52-ojo tarptautinio „Poezijos pavasario“ renginiai.

„Poezijos pavasaris 2016“ pirmiausia poezijos bičiulius sukvietė į Viešąją biblioteką. Čia šventę pradėjo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Jis pasveikino atvykusią poetų grupę, pasidžiaugė, kad poezijos paukštė kasmet užsuka ir į Radviliškio rajoną. Svečius savo romansais pasveikino Radviliškio viešosios bibliotekos renginių organizatorė Vilma Merkytė ir Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Ina Petraitienė. Poetus pristatė grupės vadovė, poetė Zita Mažeikaitė. Ji priminė, kad sukanka 75 metai nuo bolševikų vykdytos masinės lietuvių tremties į Sibirą. Tad neatsitiktinai pirmajai iš poetų žodį suteikė Eglei Juodvalkei, gimusiai Jungtinėse Amerikos Valstijose, lietuvių emigrantų šeimoje, ir, kaip ji pati sakė, kūryboje tiesiog sergančiai partizanų tema. Eglė Juodvalkė, puikiai kalbanti lietuviškai, kelių poezijos knygų ir autobiografinės knygos „Cukraus kalnas“ autorė, ir šiame susitikime paskaitė savo eilėraščių partizanų tema.

Eugenijus Ališanka gimė Sibire. Tai – kelių poezijos, esė knygų autorius, verčia į užsienio kalbas, apdovanotas įvairiomis premijomis. Pažintis su juo ir jo kūryba radviliškiečiams buvo taip pat įsimintina.

Vėliau Zita Mažeikaitė pristatė poetą, laikraščio „Nemunas“ redaktorių Viktorą Rudžianską. Jos nuomone, tas žmogus yra lyg stulpas, ant kurio laikosi visas Kauno literatūrinis pasaulis. Kaip ir kitiems svečiams, V. Rudžianskui už jo paskaitytus eilėraščius klausytojai dėkojo šiltais plojimais.

Tadas Žvirinskis – farmacininkas, poetas. Pasak Z. Mažeikaitės, tarp šios profesijos atstovų poezijos kūrėjų nėra daug, tad šiai „Poezijos pavasario 2016“ grupei tuo atžvilgiu labai pasisekę. T. Žvirinskis pasipasakojo, kad poeziją pradėjo kurti, nes turėjo labai gerą lietuvių kalbos mokytoją. Jis susirinkusiesiems paskaitė savo nuotaikingų eilėraščių.

Visus labai sujaudino susitikimas su Halyna Kruk – viešnia iš Ukrainos, filologe, dėstytoja, poete. Ji savo kalba paskaitė eilėraščių, alsuojančiu laikmečiu, į klausytoją prabylančiu jaudinančiu kontrastu tarp karo tematikos ir jaunų žmonių meilės, aistros gyventi. Tuos pačius viešnios eilėraščius lietuviškai skaitė V. Rudžianskas, kuris juos ir išvertė.

Susitikimas buvo proga išgirsti Zitos Mažeikaitės kūrybos. Skambėjo jos eilėraščiai, sušildyti žmogiškomis emocijomis, patirčių nuoširdumu, talpiu ir savitu žodžiu.

Aktorius, režisierius Ramūnas Abukevičius gana įtaigiai paskaitė Adomo Mickevičiaus kūrybos.

Šventės pabaigoje grupės vadovė Zita Mažeikaitė padėkojo visiems klausytojams už dėmesį, almanachus „Poezijos pavasaris 2016“ padovanojo Viešajai bibliotekai ir rajono merui A. Čepononiui. Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė padėkojo atvykusiems svečiams, ypač Ukrainos atstovei, linkėdama jos šaliai išsikovoti laisvę ir nepriklausomybę, kaip ją išsikovojo Lietuva. Direktorė „Poezijos pavasario 2016“ grupei padovanojo šios bibliotekos išleistų leidinių, išsakė viltį, kad tradicinis poezijos renginys ir ateityje džiugins Radviliškio krašto žmones.

Kitas šių kūrėjų susitikimas tądien surengtas Pašušvyje. Poetus į miestelį atlydėjo Radviliškio rajono viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir jos pavaduotoja Vida Marcinkienė.

Miestelio centre svečius pasitiko Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorė Romalda Šiurnienė, Grinkiškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Dalia Kšanienė, Pašušvio kultūros namų specialistė Rima Juozaitienė ir Pašušvio miestelio ir mokyklos bibliotekininkė Lina Lydikaitienė. Skambant armonikos garsams, pašušviečiai pavaišino poetus naminiu sūriu.

Šventę pradėjo Pašušvio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Kristina Diržinauskaitė. Ji pasveikino renginio žiūrovus ir svečius ir perskaitė eilėraštį „Pašušvio šalis“. Toliau renginį vedė ir apie poetus pasakojo poetė ir vertėja Zita Mažeikaitė.

Pirmasis eilėraščius skaitė Eugenijus Ališanka. Skambėjo epiniai eilėraščiai „Žiemos rūpesčiai“ (skirta K.Donelaičiui) ir „Odisėjo šešėlis“.

Paskui kūryba dalijosi iš Ukrainos atvykusi poetė Halyna Kruk. Ji ukrainiečių kalba perskaitė eilėraščius „Nuostabūs penkiolikmečiai“ ir „Paaugliai“. Vertėjas Viktoras Rudžianskas pateikė šių eilių vertimus. Kūrinių tematika – karas, sėjantis mirtį, ir nemari jaunų žmonių meilė bei aistra gyventi nepaisant sudėtingų aplinkybių.

Eglė Juodvalkė perskaitė tris eilėraščius apie partizanus: „Kilo daugelis į nelygią kovą“, „Ir man jau laikas“, „Palaidosiu tave, širdie“.

Pristatytas Viktoras Rudžianskas prisiminė šviesios atminties aktorę Rūtą Staliliūnaitę, kuri yra palaidota Pašušvio miestelio kapinėse. Jis perskaitė eilėraščius „Prieš gimstant“, „O bobų vasara“, „Sekundės neišsivaduoja iš sieninio laikrodžio“.

T. Žvirinskis perskaitė eilėraštį „Gyvoji vasara“. Prisipažino, jog vienas labiausiai mėgstamų jo poetų yra Sigitas Parulskis. Salėje sėdėjusiam jaunimui T. Žvirinskis paskyrė keletą šmaikščių eilių, kurios klausytojus ne tik nustebino, bet ir prajuokino.

Paskui savo eiles skaitė poetė Zita Mažeikaitė. Skambėjo eilėraščiai apie tėviškę, vaikystę ir tėvą, kuris turėjo skiedrų gaminimo mašiną. Išgirdome eilėraščius „Sesuo šveičia grindis“, „Iš lėto ateina katė“, „Meilė kaip žolė“.

Aktorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius pakvietė nukeliauti į XIX amžių ir prisiminti, kaip žmonės gyveno anksčiau. Jis perskaitė Silvestro Gimžausko poemą „Lietuvos pagyrimas“. Poema parašyta tarmiškai, klausytojai liko sužavėti vaizdinga kūrinio kalba.

Šventės pabaigoje grupės vadovė Zita Mažeikaitė dėkojo visiems klausytojams ir dovanojo net tris „Poezijos pavasaris 2016“ almanachus: vienas jų atiteko Pašušvio pagrindinei mokyklai, kitas – miestelio bibliotekai, trečias – vietos bendruomenei. Svečiams padėkos žodį tarė Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorė Romalda Šiurnienė ir Grinkiškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Dalia Kšanienė. Mokiniai svečiams įteikė rankų darbo knygų skirtukus. Mokytoja Kristina Diržinauskaitė perskaitė eilėraštį „Skaitytojas“, padėkojo klausytojams už ištikimybę poezijai ir pakvietė visus nusifotografuoti miestelio centre prie guobos.

Paskutinė poetinė poezijos paukštės lankymosi vieta rajone – Baisogala. Prie pat tenykščio dvaro parko vartų dalyvius pasitiko netradicinė kapelija „Dainoriai“, vadovaujama Pauliaus Kablio. Svečiams šoko „Jaunių ir „Jaunučių“ šokių kolektyvai (vadovė Neringa Bernadickienė). Baisogalietis dainininkas Lukas Katilius ir jam pritariančios mergaitės padainavo dainas „Aš žiūriu į tave, pasauli“ ir „Imk mano ranką“.

Pristatyti atvykę poetai, klausytasi jų skaitomos kūrybos, minčių. Renginio pabaigoje skambėjo jaunosios poetės iš Kuršėnų Aistės Kazlauskaitės eilėmis sukurta daina, kurią atliko Neringa Bernadickienė ir Banguolė Laivienė.

Padėkos už prasmingus literatūrinius susitikimus, už žmonėms dovanojamą poetinio žodžio grožį, atgaivą tarė Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, Baisogalos seniūnijos vyr. specialistė Vilija Kaščionienė ir Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė.


Gabijos Čepulionytės nuotr.
26 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 22 ir 24 d. maestra Giedrė Šlekytė Japonijoje koncertavo su „Yomiuri Nippon“ simfoniniu orkestru ir geriausiu fleitininku pasaulyje pripažintu, […]

26 rugsėjo, 2023

Jau spalį kultūros paveldo statinių valdytojų, prižiūrėtojų ir meistrų lauks FIXUS Mobilis edukacinio projekto PASIDAIRYK PATS pastatų prevencinės priežiūros dirbtuvės. […]

Martyno Vitėno nuotr.
25 rugsėjo, 2023

„Pajutom ryšį tarp Sinajaus dykumos ir Panerių pušyno smėlio“, – kalbėjo žiūrovai, šį savaitgalį išvydę premjerą „Šokio simfonija iš Šiaurės […]

25 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 24 d. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo minimos 148-osios M. K. Čiurlionio gimimo metinės, taip pat „Sidabrinės […]

25 rugsėjo, 2023

Telšiuose suskambo kvietimas į Atmintį, į pagarbą, į sugrąžintą stebuklą – iš griuvėsių krūvos atgimusią istorinę aukštąją rabinų mokyklą – […]

Gabija Maknavičiūtė-Janavičienė – Tarptautinio kamerinės muzikos festivalio idėjos autorė
23 rugsėjo, 2023

Kilni, įpareigojanti projekto Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis IMPRESIJOS, skirto Klaipėdos miesto ir krašto jauniesiems menininkams (Lietuvoje ir jau išvykusiems į […]

Augustės Labenskytės nuotr.
21 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 15–16 dienomis Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities muziejuje (Radviliškio r.) vyko tęstinis teorinis ir praktinis seminaras „Medinis […]

21 rugsėjo, 2023

Saulėtą sekmadienio, rugpjūčio 20-osios, vakarą Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje nuskambėjo dar vienas tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ koncertas. […]

Renginį vedusi Rimanta Šukienė ir žurnalistas Romas Bacevičius, Neringos Pilypaitienės nuotr.
20 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 15-ąją Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Plokščių skyriuje įvyko literatūrinė popietė „Žodžiai iš Žaliakalnio“. Į susitikimą su plokštiečiais atvyko kraštietis Romas […]

19 rugsėjo, 2023

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė pirmadienį Jungtinėse Amerikos Valstijose, Naujajame Džersyje, susitiko su žymaus lietuvių išeivijos dailininko Kazio Varnelio sūnumi, menininku […]

18 rugsėjo, 2023

Tęsiame renginių ciklą, skirtą Europos paveldo dienoms įprasminti ir pažymėti. Rugsėjo 14 d. Radviliškio viešoji biblioteka savo skaitytojus ir darbuotojus […]

16 rugsėjo, 2023

Kasmet vykstančias Šiaulių regiono savivaldybių darbuotojų sporto žaidynes šiemet surengė Akmenės rajono savivaldybė. Rugsėjo 15 dieną Balsių stovykloje susirinko septynių […]

15 rugsėjo, 2023

Išleista pirmoji knyga – visada džiugus ir jaudinantis kūrybos ir kūrėjo pasirodymo, prisistatymo ir svajonės išsipildymo momentas.  Rugsėjo 14 dieną […]

15 rugsėjo, 2023

Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešojoje bibliotekoje įteikta jau septintoji kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija. Ji šiais metais skirta poetei ir […]

Antanas Vaškys prie naujojo savo sukurto koplytstulpio. Žemaitinos nacionalinio parko, Aldonos Kuprelytės nuotr.
14 rugsėjo, 2023

Lietuvos kryždirbystė – tradicinių lietuviškų kryžių darymas, lietuvių liaudies meno šaka, 2001 m. įrašyta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio […]

Nijolė Trinkūnienė
13 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos galerijoje džiaugtasi ignalinietės dailininkės Nijolės Trinkūnienės tapybos paroda „Gimtinės spalvų […]

Agostino Osio nuotr.
13 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 7 d.  Haus der Kunst (HDK) muziejuje Miunchene atidaryta tarptautinė paroda „Kitų erdvių viduje. Moterų menininkių aplinkos: 1956–1976“ (angl. Inside […]

Šoka Evaldas Sodeika ir Ieva Sodeikienė
12 rugsėjo, 2023

Pastarosios dienos ir vėl buvo intensyvios geriausiems Lietuvos šokėjams: nugalėta Europos taurės varžybose Rumunijoje, auksas iškovotas pasaulio reitingo turnyre Tailande, […]

12 rugsėjo, 2023

2023 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai teko garbė ir atsakomybė organizuoti tradicinį, šiemet – jau XXII-ąjį, Klaipėdos regiono ir […]

12 rugsėjo, 2023

Žemaičių kaimo muziejuje būta tikro jurginų žydėjimo – gėlių, eilių, pokalbių ir muzikos. O vasaros vakarą labiau nei rudenėjančią nykumą […]