19 sausio, 2018
Ernesta Strakšytė

Pramonės plėtra negali vykti neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai sąskaita

Klaipėdos rajono savivaldybėje vystantis ne tik gyvenamųjų namų kvartalams, bet ir pramonei, svarbu užtikrinti, kad naujai kuriamų įmonių veikla nedarytų neigiamo poveikio aplinkai. Su Administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Banevičiumi kalbamės apie Poveikio aplinkai vertinimo komisijos darbą.  

Jūs esate Poveikio aplinkai vertinimo komisijos pirmininkas. Už ką atsakinga ši komisija?

Kai rajone nori įsikurti įmonė, kurios planuojama ūkinė veikla gali daryti įtaką aplinkai, mes tikriname poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, sprendžiame, ar įmonei reikia parengti Poveikio aplinkai vertinimo programą dėl planuojamos ūkinės veiklos.

Paprasčiau tariant, jei numatoma vydyti veiklą, kuri apima statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai, reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos dokumentų vertinimą atliekame mes ir kitos valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos, priešgaisrinę, kultūros vertybių apsaugą.

Savivaldybės poveikio aplinkos vertinimo komisiją sudaro Sveikatos apsaugos, Kultūros, Statybos ir kelių priežiūros, Architektūros ir urbanistikos, Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių vedėjai bei specialistai. Taip pat posėdžiuose kviečiame dalyvauti teritorijų, kuriose planuojama ūkinė veikla, seniūnus, seniūnaičius, bendruomenių atstovus ir, žinoma, pačios įmonės, kuri vykdys ūkinę veiklą, atstovus.

Kam reikalingas poveikio aplinkai vertinimas?

Apskritai, poveikio aplinkai vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms. Taip pat, atlikdami vertinimą, nustatome, ar planuojama veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai yra leistina toje vietoje. Visuomet tikimės, kad atliekamas vertinimas padės nustatyti planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai ir bus numatytos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios arba jį pašalinančios priemonės.

Svarbu paminėti, kad sprendimą, ar įmonei reikia parengti visą Poveikio aplinkai vertinimo programą, ar užtenka ir išsamių atrankos dokumentų, kuriuose jau nurodytas galimas poveikis visuomenei, teritorijos apgyvendinimas ir pan., priimame konsultuodamies su seniūnais, seniūnaičiais, kurie toje vietovėje gyvena ir geriausiai žino, koks visuomenės požiūris, kaip jos sveikatą veikia kitos vietovėje esančios įmonės, nagrinėjame visuomenės pasiūlymus.

Be abejo, svarbiausias kriterijus – poveikis žmonių sveikatai, tačiau taip pat turime įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla teršia aplinką, ar prie teritorijos yra privažiavimas, ar naudojamos pavojingos medžiagos, kaip planuojama šalinti atliekas, kokių prevencinių priemonių imamasi, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio. Didelį dėmesį skiriame ne tik aplinkos apsaugai, bet ir vietovių, kurių vertė istorinė, kultūrinė arba archeologinė, apsaugai.

Kokių įdomesnių atvejų yra pasitaikę, atliekant poveikio aplinkai vertinimą?

Praėjusiais metais iš viso vyko 23 Poveikio aplinkai vertinimo komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi 33 klausimai. Jei iš poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų matome, kad kyla klausimų dėl poveikio aplinkai, teikiame išvadą, kad reikia parengti Poveikio aplinkai vertinimo programą, o ją patvirtinus – ataskaitą. Jei iš atrankos dokumentų viskas aišku – pilnos programos atlikti nereikia. Kai planuojama ūkinė veikla įprasta – sprendimus priimti lengviau. Tačiau kartais tenka susidurti su išskirtinėmis, anksčiau rajone nevykdytomis veiklomis. Tuomet kreipiamės į Tarybą, kad ši, atstovaudama gyventojų interesus, spręstų, ar planuojama veikla gali vykti Klaipėdos rajone. Daug diskusijų yra kilę dėl vėjo jėgainių, krematoriumų. Tačiau sprendžiame poveikio aplinkai vertinimo klausimus ir dėl karvidžių statymo, švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo, žvyro telkinių eksploatavimo, degiųjų atliekų laikymo žemės sklype, ūkininkų statinių pritaikymo kaimo turizmui, net dėl naujo produkto gamybos jau veikiančioje gamykloje poveikio aplinkai. Svarbiausia, kad jokia nauja ūkinė veikla, jei ji numatoma Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, negali būti pradėta vykdyti, kol neatliktas poveikio aplinkai vertinimas. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad planuojama ūkinė veikla nekenktų žmonėms ir nebūtų vykdoma visuomenės sveikatos ar neigiamo poveikio aplinkai sąskaita.


29 sausio, 2023

Šeštadienį Gargžduose paaiškėjo pirmojo šio sezono Lietuvos vyrų tinklinio trofėjaus laimėtojai. Kovoje dėl Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) taurės triumfavo Šiaulių […]

26 sausio, 2023

Šiandien vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Povilas Žagunis informavo tarybos narius, kad gauti gyventojų raštai, kuriuose Liūdynės, Velžio, […]

25 sausio, 2023

Trečiadienį Vyriausybė pritarė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) būtų pavesta teikti laukinių gyvūnų gydymo, globos, paleidimo į gamtinę aplinką […]

25 sausio, 2023

Nors kiekvienais metais eismo saugumo užtikrinimui pritaikoma įvairių naujovių, vairuotojai vis labiau drausminami, tačiau kai kurios tendencijos išlieka neraminančios. Statistiniai […]

24 sausio, 2023

Dėl žadą atimančio kadro jis gali ketvirtį kilometro šliaužti sniegu, valandų valandas kantriai laukti stingdančiame šaltyje, paras praleisti palapinėje miške […]

20 sausio, 2023

Berlyne duris atvėrė  87–oji tarptautinė žemės ūkio, maisto produktų ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė 2023“. Vieni pirmųjų Lietuvos stendą aplankė […]

19 sausio, 2023

Nauji metai Klaipėdos rajono antrokėliams prasidėjo ir naujų įgūdžių mokymusi – jiems startavo plaukimo pamokos. Jų metu netoli 600 moksleivių […]

Teatro IKI nuotr.
19 sausio, 2023

VilSausio 17 dieną Ignalinos gimnazijos teatras IKI buvo išvykęs į Respublikinį Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį ,,Aitvarai 2023”. Festivalis […]

Kuršių Nerija
17 sausio, 2023

Nuo sausio 17 d. įsigalioja aplinkos ministro įsakymas, kuris numato, kad Kuršių mariose nebebus galima naudoti kai kurių verslinės žvejybos […]

Agnės Zabrynės nuotr.
17 sausio, 2023

Sausio 23 dieną, per rašytojos Ievos Simonaitytės gimtadienį, bus įteikta 37-oji literatūrinė šios autorės vardo premija. Apdovanojimas skiriamas už meniškai […]

Bibliotekos nuotr.
17 sausio, 2023

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialas 2023 m. sausio 14 d. kvietė kraštiečius į literatūrinę-kraštotyrinę-meninę popietę „Lietuvos unikalus lopinėlis […]

Pakluonių biokuro katilinė
16 sausio, 2023

UAB Gren Joniškis užbaigė remonto projektą ir įrengė dūmų kondensacinį ekonomaizerį Pakluonių biokuro katilinėje. Projektui paramą skyrė Lietuvos Respublikos aplinkos […]

16 sausio, 2023

Vartotojai naują telefoną vis dar labiausiai renkasi pagal prekės ženklą ir kainą, tačiau jų prioritetų sąraše sparčiai kyla įrenginio tvarumas. […]

16 sausio, 2023

Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, mero pavaduotojas Sigitas Šeputis ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas, Daiva […]

15 sausio, 2023

2023 m. sausio 15 d. sukanka 100 metų, kuomet Lietuvos vyriausybė įvykdė suplanuotą karinę akciją, geriau žinomą Klaipėdos krašto sukilimo […]

13 sausio, 2023

2023 m. sausio 10 d. popietę Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo konferencijų salėje vyko Leonardo […]

12 sausio, 2023

Ketvirtadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas Kudirkos Naumiestyje ir Vištytyje susitiko su šių miestelių, Šakių, Vilkaviškio ir Kalvarijos ūkininkais, kurių sklypus […]

11 sausio, 2023

Trečiadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas susitiko su Telšių rajono savivaldybės meru Kęstučiu Gusarovu ir tarėsi dėl Germanto regioninio parko steigimo.  Įsteigtas naujas regioninis […]

10 sausio, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse išduodant statybą leidžiančius dokumentus. […]

6 sausio, 2023

Pasitinkant 2023-iuosius – Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metį – „Vagos“ leidykla išleido žinomo prozininko, dramaturgo ir scenaristo Sauliaus Šaltenio […]