19 sausio, 2018
Ernesta Strakšytė

Pramonės plėtra negali vykti neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai sąskaita

Klaipėdos rajono savivaldybėje vystantis ne tik gyvenamųjų namų kvartalams, bet ir pramonei, svarbu užtikrinti, kad naujai kuriamų įmonių veikla nedarytų neigiamo poveikio aplinkai. Su Administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Banevičiumi kalbamės apie Poveikio aplinkai vertinimo komisijos darbą.  

Jūs esate Poveikio aplinkai vertinimo komisijos pirmininkas. Už ką atsakinga ši komisija?

Kai rajone nori įsikurti įmonė, kurios planuojama ūkinė veikla gali daryti įtaką aplinkai, mes tikriname poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, sprendžiame, ar įmonei reikia parengti Poveikio aplinkai vertinimo programą dėl planuojamos ūkinės veiklos.

Paprasčiau tariant, jei numatoma vydyti veiklą, kuri apima statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai, reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos dokumentų vertinimą atliekame mes ir kitos valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos, priešgaisrinę, kultūros vertybių apsaugą.

Savivaldybės poveikio aplinkos vertinimo komisiją sudaro Sveikatos apsaugos, Kultūros, Statybos ir kelių priežiūros, Architektūros ir urbanistikos, Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių vedėjai bei specialistai. Taip pat posėdžiuose kviečiame dalyvauti teritorijų, kuriose planuojama ūkinė veikla, seniūnus, seniūnaičius, bendruomenių atstovus ir, žinoma, pačios įmonės, kuri vykdys ūkinę veiklą, atstovus.

Kam reikalingas poveikio aplinkai vertinimas?

Apskritai, poveikio aplinkai vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms. Taip pat, atlikdami vertinimą, nustatome, ar planuojama veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai yra leistina toje vietoje. Visuomet tikimės, kad atliekamas vertinimas padės nustatyti planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai ir bus numatytos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios arba jį pašalinančios priemonės.

Svarbu paminėti, kad sprendimą, ar įmonei reikia parengti visą Poveikio aplinkai vertinimo programą, ar užtenka ir išsamių atrankos dokumentų, kuriuose jau nurodytas galimas poveikis visuomenei, teritorijos apgyvendinimas ir pan., priimame konsultuodamies su seniūnais, seniūnaičiais, kurie toje vietovėje gyvena ir geriausiai žino, koks visuomenės požiūris, kaip jos sveikatą veikia kitos vietovėje esančios įmonės, nagrinėjame visuomenės pasiūlymus.

Be abejo, svarbiausias kriterijus – poveikis žmonių sveikatai, tačiau taip pat turime įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla teršia aplinką, ar prie teritorijos yra privažiavimas, ar naudojamos pavojingos medžiagos, kaip planuojama šalinti atliekas, kokių prevencinių priemonių imamasi, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio. Didelį dėmesį skiriame ne tik aplinkos apsaugai, bet ir vietovių, kurių vertė istorinė, kultūrinė arba archeologinė, apsaugai.

Kokių įdomesnių atvejų yra pasitaikę, atliekant poveikio aplinkai vertinimą?

Praėjusiais metais iš viso vyko 23 Poveikio aplinkai vertinimo komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi 33 klausimai. Jei iš poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų matome, kad kyla klausimų dėl poveikio aplinkai, teikiame išvadą, kad reikia parengti Poveikio aplinkai vertinimo programą, o ją patvirtinus – ataskaitą. Jei iš atrankos dokumentų viskas aišku – pilnos programos atlikti nereikia. Kai planuojama ūkinė veikla įprasta – sprendimus priimti lengviau. Tačiau kartais tenka susidurti su išskirtinėmis, anksčiau rajone nevykdytomis veiklomis. Tuomet kreipiamės į Tarybą, kad ši, atstovaudama gyventojų interesus, spręstų, ar planuojama veikla gali vykti Klaipėdos rajone. Daug diskusijų yra kilę dėl vėjo jėgainių, krematoriumų. Tačiau sprendžiame poveikio aplinkai vertinimo klausimus ir dėl karvidžių statymo, švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo, žvyro telkinių eksploatavimo, degiųjų atliekų laikymo žemės sklype, ūkininkų statinių pritaikymo kaimo turizmui, net dėl naujo produkto gamybos jau veikiančioje gamykloje poveikio aplinkai. Svarbiausia, kad jokia nauja ūkinė veikla, jei ji numatoma Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, negali būti pradėta vykdyti, kol neatliktas poveikio aplinkai vertinimas. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad planuojama ūkinė veikla nekenktų žmonėms ir nebūtų vykdoma visuomenės sveikatos ar neigiamo poveikio aplinkai sąskaita.


9 gruodžio, 2023

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pripažino, kad Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtintas Ignalinos regiono valstybinių miškų vidinės miškotvarkos […]

8 gruodžio, 2023

Penktadienį Prezidentūroje apdovanoti konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ nugalėtojai, pagerbti aktyviausi mentoriai bei didžiausią progresą pasiekę ir „Skaidrumo akademiją“ baigę dalyviai, […]

8 gruodžio, 2023

Ketvirtadienio vakarą įteikta jau aštuntoji Vytauto Majoro premija. Šiemet jos laureatė – gargždiškė tautodailininkė Stasė Kausteklienė. Tekstilininkė kuria riešines, pirštines […]

7 gruodžio, 2023

Lietuvos nacionaliniam muziejui priklausančioje Jono Basanavičiaus gimtinėje gruodžio 6 d. iškilmingai apšviestas 2023-iųjų Lietuvos metų medis – laureatu tapo kaštonas, […]

6 gruodžio, 2023

Aplinkos ministerija pirmadienį įteikė apdovanojimus žaliausioms Lietuvos savivaldybėms. Jomis tapo Utenos rajono, Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybės. Visos trys tapo […]

6 gruodžio, 2023

Trakų rajone lapkričio pabaigoje įsteigtas naujas Paluknio pievų biosferos poligonas, skirtas išsaugoti natūralioms buveinėms ir paukščių rūšims, praneša Aplinkos ministerija. […]

5 gruodžio, 2023

ES derybininkai susitarė nutraukti didžiųjų mažmenininkų praktiką naikinti Europos Sąjungoje neparduotus drabužius – apie tai buvo paskelbta ankstyvą antradienio rytą. […]

5 gruodžio, 2023

Ar dar prisimenate, kaip smagu gauti popierinį laišką su sveikinimais ir palinkėjimais? Šventiniame šurmulyje ir dovanų paieškose lengva pamiršti, kokį […]

5 gruodžio, 2023

Gruodžio 2-ąją įvyko „TAI BENT Kalėdų eglės įžiebimas Druskininkuose“. Jame dalyvius linksmino ir Vidas Bareikis, ir lazerių bei ugnies šou, […]

4 gruodžio, 2023

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) su Alytaus miesto, Klaipėdos rajono ir Vilniaus miesto merais pasirašytas bandomojo modelio Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir […]

4 gruodžio, 2023

Keičiasi Gargždų miesto veidas! Šiandien čia atidaryta nauja ir moderni autobusų stotis. 7 metrų aukščio pastatas, išsiskiriantis cilindro forma, pasitiks […]

Advokatė dr. Lina Aleknaitė-van der Molen
4 gruodžio, 2023

Spalį Europos Sąjungos (ES) Parlamentas ir Taryba patvirtino Europos žaliųjų obligacijų (EŽO) reglamentą. Šis reglamentas visoje ES, įskaitant ir Lietuvą, […]

2 gruodžio, 2023

Klaipėdos rajonas pradėjo pagrindinių metų švenčių laukimą – penktadienį Gargžduose ne tik įžiebta pagrindinė rajono eglė, bet gintarinėmis šviesomis suspindo […]

1 gruodžio, 2023

Pagramančio miške (Šilalės raj.) Valstybinių miškų urėdija atkūrė partizanų žeminę, kurioje per laisvės kovas glaudėsi Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės būrys. […]

1 gruodžio, 2023

Būsto pirkėjai Lietuvoje vis didesnį dėmesį skiria tvarumo aspektams. Beveik dviem trečdaliams (63 proc.) šalies didmiesčių gyventojų yra svarbu, kad […]

30 lapkričio, 2023

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Kasparas Adomaitis siūlo, kad teritorijų planavimo dokumentuose atsirastų daugiau vizualizacijos. Teritorijų planavimas, jo nuomone, turėtų būti […]

30 lapkričio, 2023

Nors rūšiuojančiųjų šalyje ir daugėja, antrinių žaliavų – perdirbti tinkamų atliekų – mišrių komunalinių atliekų konteineriuose vis dar yra tiek pat, […]

28 lapkričio, 2023

Finansų ministerija apdovanojo didžiausią vertę kuriančius Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus tradicija tapusiame ir penkioliktus metus […]

Rambyno g. 14A
28 lapkričio, 2023

40 šeimų, laukusių socialinių būstų, jau įsikūrė naujuose namuose. Baigtas įgyvendinti socialinio būsto adresu Rambyno g. 14A, Klaipėda, projektas. Naujos […]

27 lapkričio, 2023

Pirmadienį, lapkričio 27 dieną, Valstybinių miškų urėdijos (VMU), Aplinkos ministerijos specialistai ir  Aplinkosaugos koalicijos, „Girių spiečiaus“ atstovai bei mokslininkai praleido […]