8 vasario, 2024
Panevėžio rajono savivaldybė

Pristatytas Panevėžio rajono savivaldybės parengtas TŪM pažangos planas

Vasario 7 d., trečiadienį, Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ programos (TŪM) viešinimo renginys.

Jame švietimo bendruomenė, programos partneriai, Savivaldybės tarybos nariai ir Administracijos darbuotojai, svečiai supažindinti su TŪM programos įgyvendinimo eiga bei projekte dalyvaujančios Panevėžio rajono Savivaldybės parengtu pažangos planu.

Gausiai susirinkusius renginio dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Antanas Pocius.

„Tikiu, kad mūsų rajono švietimo bendruomenė sutelktomis pastangomis ir kartu su partneriais turi pakankamą potencialą įgyvendinti siekiamus tikslus“,– sakė meras.

Renginyje dalyvavo ir programą pristatė Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) TŪM ekspertės Rita Patalavičienė, Živilė Etevičiūtė ir TŪM socialinių tinklų koordinatorė Urtė Sabutytė.

Akcentuota, kad TŪM programa siekiama kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, mažinti pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.

Programa įgyvendinama kiekvienai dalyvaujančiai savivaldybei atlikus esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę bei parengus pažangos planą, kuriam įgyvendinti suteikiama galimybė gauti reikalingas investicijas.

Programos vizijai, tikslams ir principams atskleisti pademonstruotas videofilmas.

Pristatydamas TŪM programos įgyvendinimui Savivaldybės parengtą pažangos planą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, laikinai einantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Algirdas Kęstutis Rimkus, išskyrė tris švietimo srities problemas.

Pabrėžta, kad Savivaldybės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimai žemesni už šalies vidurkį; ateityje galimas mokytojų trūkumas; nepakankamai efektyvi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integracija bendrojo ugdymo mokyklose.

Problemų sprendimui Savivaldybės parengtame pažangos plane užsibrėžti šie tikslai ir uždaviniai:

  • Pagerinti mokinių lietuvių k. ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, sudarant sąlygas aukštesnės kokybės švietimui (modernizuoti ir plėsti švietimo įstaigų infrastruktūrą siekiant pagerinti įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo galimybes. Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje. Padidinti inovatyvių ugdymo (-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą savivaldybėje, keliant mokytojų kompetencijas ir įgyvendinant ugdymo veiklas įtraukties, STEAM, lyderystės ir kultūrinio ugdymo srityse).
  • Sukurti prielaidas švietimo sistemos tęstinumui (stiprinti švietimo įstaigų tinklaveiką, bendradarbiavimą ir pedagogų kompetencijas).
  • Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje (stiprinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas bei lyderystę siekiant įtraukaus skirtingų ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo).

TŪM programoje dalyvauja kriterijus atitinkančios 6 gimnazijos: Krekenavos Mykolo Antanaičio, Paįstrio Juozo Zikaro, Raguvos, Ramygalos, Smilgių ir Velžio. Jose sudarytos komandos, kurios programą įgyvendins 4-iose mokyklų tobulinimo srityse: lyderystė veikiant, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas ir STEAM veiklos. Kertinis šių sričių principas – švietimo įstaigų tinklaveika, skatinant neužsidaryti minėtų mokyklų rėmuose, dalytis įgūdžiais, bendradarbiauti, skleisti gerąją patirtį.

Mokyklų tobulinimo sričių komandų vadovai pristatė savo planuojamas veiklas.

ESFA TŪM ekspertė R. Patalavičienė, paprašyta įvertinti Savivaldybės parengtą pažangos planą, sakė jame įžvelgianti nemažai stiprybių. Tarp jų – įdomi mentorystės programa patirčių dalijimuisi įtraukiojo ugdymo tema, strategiškas kvalifikacijos tobulinimas, planuojamos atviros pamokos tarp skirtingų mokyklų, mokyklų bendruomenių telkimas, mokinių įtraukimas ir įgalinimas, strategiškas kultūrinis ugdymas, partnerių įtraukimas, STEAM veiklų centro „Eureka“ įveiklinimas ir kt.

Išklausius pristatymus renginio moderatorė Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Šukevičienė pakvietė dalyvius reflektuoti išgirstus pranešimus. Švietimo darbuotojai, partneriai diskutavo, dalijosi mintimis bei įžvalgomis, bendravo su ESFA TŪM specialistais.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Prezidentūros nuotr.
28 vasario, 2024

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį dalyvavo Kupiškio Ukrainos centro, įsteigto Kupiškio rajono savivaldybei bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu ir Ukrainos […]

Prezidentūros nuotr.
28 vasario, 2024

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį lankėsi Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje ir Kupiškio menų mokykloje. Subačiaus gimnazijoje pirmoji ponia bendravo su […]

Gintaro Lukoševičiaus nuotr.
27 vasario, 2024

2024 metų vasario 24 dieną Paįstrio kultūros centras pakvietė į regioninę liaudiškos muzikos kapelų šventę „Mutieja rats”. Ši šventė jau […]

27 vasario, 2024

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas šiandien vykusį darbo vizitą Panevėžio rajone pradėjo susitikimu su savivaldybės meru Antanu Pociumi. Savivaldybės vadovas su […]

26 vasario, 2024

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybėje įsteigtas Sveikatos centras. Jo veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu dalyvaus ir Sveikatos centrui priskiriamas sveikatos […]

Panevėžio muzikinio teatro orkestro dirigentas Erki Pehk
21 vasario, 2024

Panevėžio muzikinis teatras drauge su Panevėžio miesto savivaldybe minėdami karo prieš brolišką Ukrainos tautą antrąsias metines kviečia panevėžiečius ir miesto […]

21 vasario, 2024

Panevėžio rajono savivaldybės merą Antaną Pocių aplankė klubo „Lietkabelis“ viceprezidentas Sigitas Gailiūnas ir direktorius Martynas Purlys. Vizito tikslas – pasidžiaugti […]

21 vasario, 2024

Emigracija ir mažėjantis gimstamumas verčia peržiūrėti ugdymo įstaigų tinklą arba ieškoti naujų ugdymo formų. Kol kas, atsižvelgiant į mokinių skaičių, važiuojama mokyklų […]

21 vasario, 2024

Vasario 22–25 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyks didžioji Baltijos šalių literatūros šventė – Vilniaus knygų mugė. Šalies […]

21 vasario, 2024

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2024 metų biudžetą. Kartu su apyvartos lėšomis biudžeto apimtis – 71,5 mln. eurų. Didžioji dalis […]

20 vasario, 2024

Panevėžys atsinaujina ir jau šį pavasarį duris atvers dar vienas ambicingas ir perspektyvus miesto traukos objektas – Stasio Eidrigevičiaus menų […]

G. Kartano nuotr.
15 vasario, 2024

Šiandien vyko „Jaunųjų kūrėjų almanacho 2023“ apdovanojimų ir „Sidabrinio Nevėžio“ statulėlių įteikimo „Metų literatui“ ir „Metų iliustruotojui“ ceremonija. Jau vienuoliktą […]

15 vasario, 2024

Kasmet „Financial Times“ investicijų ekspertų padalinys „fDi Intelligence“ pristato prestižinį investicijų patrauklumo reitingą „Europos ateities miestai ir regionai“. Jau treti […]

15 vasario, 2024

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija  išrinko 2024 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Tarp […]

15 vasario, 2024

Savivaldybės taryba Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos siūlymu nusprendė Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą suteikti kunigui teologijos daktarui Gediminui Jankūnui. […]

15 vasario, 2024

Lietuvos gyventojų požiūris į namų saugumą – tai leitmotyvas, kuris itin garsiai pasigirsta su būstu susijusių didelių nelaimių fone. Sprogimas […]

12 vasario, 2024

Vasario 8 dieną Panemunės pilyje įvyko iškilmingi tradiciniai Metų specialisto apdovanojimai, skirti išreikšti padėką visuomenės sveikatos specialistams, savo darbais ir […]

Arvydo Gudo nuotr.
12 vasario, 2024

Panevėžio muzikinis teatras Valentino dieną kviečia švęsti su žiūrovų meilę pelniusiu Marijos Simonos Šimulynaitės režisuotu baletu „Karmen“. Pagal G. Bizet-R. Ščedrino […]

9 vasario, 2024

Šiandien Panevėžio miesto savivaldybėje patvirtinta jau aštuntoji projekto „Globalus Panevėžys“ ambasadorė. Ja tapo jau 27 metus Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti, […]

Alex-Whitehead nuotr.
8 vasario, 2024

Lietuvai atstovaujantys Panevėžio sporto centro ugdytiniai Olivija Baleišytė ir Vasilijus Lendel Adelaidėje (Australija) vykusią 2024 m. Tarptautinės dviračių sporto sąjungos […]