15 kovo, 2023
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija

Raseinių rajono savivaldybė modernizavo ugniagesių tarnybų pastatus ir įsigijo naujutėlaitį gaisrinį automobilį

Raseinių rajone šiuo metu veikia šešios ugniagesių komandos, esančios Ariogaloje, Betygaloje, Girkalnyje, Kalnujuose, Šiluvoje ir Viduklėje. Raseinių priešgaisrinei saugos tarnybai ėmus vadovauti Robertui Sitavičiui, pradėti modernizuoti ugniagesių komandų pastatai, atnaujintas automobilių parkas ir įsigyta gelbėjimo technika, kuri naudojama, kai autoįvykio metu vairuotojai ar keleiviai yra užspausti automobilių nuolaužų.

„Mums labai svarbu bendradarbiauti su savivaldybių ugniagesių tarnybomis, nes turime užtikrinti žmonių saugumą savivaldybėse. Glaudžiai bendradarbiaujame su priešgaisrine tarnyba, skirdami jai papildomas lėšas infrastruktūros gerinimui ir ugniagesių darbo užmokesčiui, jei yra išreiškiamas toks poreikis.“ – pabrėžė Raseinių meras Andrius Bautronis. Pasak mero, ugniagesių tarnybos turi būti kuo arčiau žmonių, gyvenančių savivaldybėje. „Savivaldybių ugniagesiai gali greitai reaguoti ir suteikti reikiamą pagalbą žmonėms įvykus nelaimei. Maža to, priešgaisrinė tarnyba ne vien gesina gaisrus, bet ir vykdo gelbėjimo darbus, teikia pagalbą įvykus eismo įvykiams ir atlieka kitas funkcijas. Mūsų savivaldybė atsisakė dalyvauti PAGD pilotiniame projekte, nes tvirtai laikomės nuomonės, kad priešgaisrinės saugos funkcija turi būti vykdoma savivaldos. Vadovaujantis Europos Sąjungos patirtimi, dažniausia priešgaisrinės saugos sistema yra neatsiejama nuo savivaldybių veiklos.“

Norėdami sužinoti, kaip Raseinių rajono savivaldybei pavyko pagerinti ugniagesių darbo sąlygas ir laimėti bendrą su Lenkija „Interreg 2014-2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos“ projektą, kad būtų įsigytas naujutėlaitis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis, pakalbinome šios savivaldybės priešgaisrinės saugos direktorių Robertą Sitavičių.

Kaip pavyko modernizuoti gaisrinės pastatus?

Atnaujinti ugniagesių komandų pastatus ir patalpas pradėjome dar nuo 2007 metų. Vienas iš paskutiniųjų, kurį modernizavome – Ariogalos ugniagesių komandos pastatas. Šį nugyventą pastatą 2010 m. paveldėjome iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD).

Džiaugiuosi, kad pavyko atnaujinti visų 6-ių Raseinių komandų pastatus per pastaruosius penkiolika metų. Darbo buvo nemažai, tačiau nenuleidome rankų, nes tikėjome, kad mums pavyks atnaujinti ugniagesių komandas, kad šie pastatai atitiktų Europos Sąjungos standartus.

Ėmėmės pastatų atnaujinimo darbų vedami tikslo sukurti tinkamas darbo sąlygas ugniagesiams, kurie parvykę iš gaisravietės, galėtų nusimaudyti po šiltu vandeniu  ir išsiplauti bei išsidžiovinti naudojamą apsauginę aprangą. Buvo svarbu, kad ugniagesiams būtų sukurtos tinkamos sąlygos pailsėti, būtų galimybė patiems pasiruošti gaisrų gesinimui ir paruošti gelbėjimo automobilius vykimui į nelaimės vietą.

Noriu pabrėžti, kad Raseinių rajono priešgaisrinių komandų pastatus pavyko rekonstruoti ir atnaujinti gaisrinių automobilių parką, nes tai įgyvendinti padėjo supratingas savivaldybės meras bei tarybos nariai, kurie skyrė lėšas tokiems darbams atlikti iš savivaldybės biudžeto.

Ką labiausiai reikėjo atnaujinti gaisrinių pastatuose?

Buvome priversti naujai perkloti ugniagesių komandų pastatų stogus, nes dauguma iš jų buvo visiškai kiauri, todėl per tokius stogus lašėdavo vanduo, kai lauke lydavo ar snigdavo. Pakeitėme šildymo sistemas ugniagesių komandose, įdiegę modernius katilus, o tai leidžia gerokai sutaupyti išlaidas, kurios yra skiriamos komunalinėms pastatų paslaugoms.

Dalyje atnaujintų pastatų sumontavome modernią oras-oras šildymo sistemą, kuri leidžia naudojant šilumos siurblius šildyti patalpas žiemos metu ir vėsinti, įjungiant oro kondicionavimą, vasarą. Ši įrengta sistema leidžia ekonomiškiau naudoti resursus, nes galima automatiškai nustatyti, kuriuo laiku įrenginys turi būti įjungtas, o kada išjungtas. Atnaujinant pastatus svarbu buvo įrengti sanitarinius mazgus, kad būtų galima pastato viduje turėti naujus tualetus ir dušus.

Kiek viso atnaujinimas ugniagesių patalpų kainavo? Iš kur didžiausią lėšų dalį gavote?

Ugniagesių darbo patalpoms atnaujinti naudojome lėšas, gautas vien iš savivaldybės biudžeto.  Bendras Raseinių savivaldybės biudžetas, skiriamas Raseinių priešgaisrinei tarnybai svyruoja kasmet nuo 60 000 iki 100 000 eurų. Džiaugiuosi, kad šiemet savivaldybės lėšos patvirtintos priešgaisrinei tarnybai yra didesnės nei pernai ir siekia 110 tūkst. eurų sumą.

Kodėl rajonams ir regionams svarbu turėti priešgaisrinės saugos tarnybas?

Žmonių saugumo užtikrinimas – pagrindinis uždavinys, kurio siekia kiekviena savivaldybė. Ugniagesių tarnybų modelis, kai ugniagesių komandos dirba skirtinguose lygiuose, šalies regionuose ir kaimo vietovėse yra naudojamas Europos Sąjungos šalyse, todėl yra modernus ir efektyvus.

Savivaldybių tarnybos, skirtingai nei PAGD, pažįsta teritorijas – kelius, problemas ir bendruomenę. Maža to, ugniagesių komandoms glaudžiai bendradarbiaujant su rajono seniūnijomis, sklandžiai keičiamasi informacija ir kitais resursais. Svarbu paminėti, kad Raseinių rajono ugniagesiai papildomai vykdo priešgaisrinę prevencinę veiklą – montuoja dūmų detektorius, tikrina elektros instaliacijos ir  kaminų būklę. Ugniagesių komandos glaudžiai bendradarbiauja šiais klausimais su seniūnijų socialiniais darbuotojais.

Turime ir toliau skatinti bei kviesti rajono gyventojus prisijungti prie ugniagesių savanorių veiklos. Savanorių dėka galime užtikrinti gyventojų saugumą ir stiprinti savitarpio pagalbą.

Kiek viso teko turėti gaisrų per pastaruosius metus? Kiek pavyko atgaivinti žmonių?

Raseinių rajono savivaldybėje 2021 metais kilo net 145 gaisras, o pernai teko gesinti 110 gaisrą.

Ko šiandien labiausiai stokoja ugniagesių tarnybos savivaldybėse?

PAGD privalo nustoti vadovautis biurokratinėmis procedūromis ir suteikti galimybę savivaldybių ugniagesių tarnyboms naudotis aliarmavimo sistema. Tai leistų gerokai supaprastinti ugniagesių darbą, nes dabar savivaldybėse dirbantys ugniagesiai patys turi įvesti į navigaciją gaisravietės adresą, o tai gaišina laiką. Kiek tik kreipėmės į PAGD dėl aliarmavimo sistemos naudojimo, gaudavome atsakymą, kad techniškai neįmanoma įdiegti tokios sistemos ir savivaldybių tarnybose.

Nepakankamas finansavimas – antra problema, su kuria tenka susidurti Savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms. Deja, bet iš Vidaus reikalų ministerijos pavyksta gauti tik 80 proc. reikiamo finansavimo, todėl negalime mokėti ugniagesiams už išdirbtus viršvalandžius, negalime užpildyti atsilaisvinusių ugniagesių etatų.

Deja, bet šiandien esame priversti materialųjį ilgalaikį turtą, būtiną ugniagesių komandų veiklai vykdyti, įsigyti naudojant tik iš savivaldybės gautas lėšas.

Gal teko atnaujinti ne tik pastatus, bet ir automobilius?

Kai tik pradėjau dirbti Raseinių priešgaisrinėje saugos tarnyboje, šios automobilių parkas buvo itin skurdus – turėjome vieną vakarietišką automobilį, kuris buvo pagamintas 1976 metais, ir ZIL bei GAZ sovietinius automobilius. Sovietiniai automobiliai buvo itin nepatikimi – nuolat gesdavo.

Siekėme įsigyti patikimus Vakarų Europos gamintojų pagamintus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilius. Pradedant nuo 2008 metų, kasmet įsigydavome po vieną vakarietišką gaisrinę, nors ir naudotą, tačiau gero techninio stovio. 2017 metais drauge su Grudeko valsčiaus (Lenkija) ir Šilalės ugniagesių tarnybomis dalyvavome „Interreg“ Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo programoje, kur pavyko laimėti finansavimą visiškai naujo gaisrinio automobilio įsigijimui. Iš europinių lėšų nusipirkome gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilį, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų įrangą, kuri naudojama gelbėjant žmones eismo įvykiuose.

Kas sudėtingiausia ugniagesio darbe?

Savo karjerą pradėjau nuo paprasto ugniagesio, todėl prisimenu, kad būdavo sudėtinga dirbti, kai trūkdavo gelbėjimo darbams būtino inventoriaus. Pavyzdžiui, vykstant į autoįvykį reikia turėti gelbėjimo įrangą (plėstuvus,  žirkles ir kitą įrangą), kad būtų galima iš sumaitoto automobilio ištraukti žmones. Mums buvo labai svarbu aprūpinti ugniagesių komandas gelbėjimo įranga ir kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis.

Šiuo metu Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba yra įsigijusi du hidraulinės gelbėjimo įrangos komplektus, kurie leidžia atlikti gelbėjimo darbus avarijose. Mums svarbu tokią įrangą turėti, nes Raseinių rajono savivaldybėje turime net 65 kilometrų besitęsiančią automagistralę. Šiais metais yra skirtos savivaldybės lėšos dar vienam akumuliatorinės gelbėjimo įrangos įsigijimui. Noriu paminėti, kad visos Raseinių rajono ugniagesių komandos yra aprūpintos kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis (suslėgto oro aparatais).

Ar Jūsų tarnyba jau turi nusimačiusi biudžetą? Ar pakaks ugniagesių atlyginimams pinigų?

2023 metais Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti iš valstybės biudžeto buvo skirta 837800,00 Eur (poreikis 2023 metams – 1003000,00 Eur). Noriu pažymėti, kad pagal patvirtintą lėšų apskaičiavimo metodiką, tarnybai neskiriama iki 20 procentų lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti, kurias yra perdavusi Vidaus reikalų ministerija ir PAGD. Žinoma, kreipsimės į Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją ir PAGD, kad gauti papildomą finansavimą. Per metus negavę papildomo finansavimo, trūkstamų lėšų skirtumą stengsimės kompensuoti iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto skirtų pinigų.


3 rugsėjo, 2023

Dėl parlamentaro mandato Raseinių–Kėdainių apygardoje toliau varžysis konservatorius ir socialdemokratas. Suskaičiuoti sekmadienį Raseinių–Kėdainių apygardoje vykusių pirmalaikių rinkimų rezultatai rodo, kad […]

Lina Petronienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
3 rugsėjo, 2023

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad sekmadienį vykę pirmalaikiai Seimo nario rinkimai apsiėjo be rimtesnių incidentų, o […]

Raseinių meras Arvydas Nekrošius
29 rugpjūčio, 2023

Pasipiktinimo viešoje erdvėje susilaukė ne tik naujojo Raseinių ligoninės direktoriaus paskyrimas, pradėta kelti klausimus ir dėl šiame mieste įsikūrusio pirminės […]

Agnės Grinevičiūtės nuotr.
18 rugpjūčio, 2023

Raseinių rajone esanti Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia turi ilgametę istoriją, kuri siekia net XVI amžių. Šią vasarą baigti bažnyčios […]

14 rugpjūčio, 2023

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad liepos mėnesį pareigūnai Kauno apskrityje išdavė daugiau nei 300 apsaugos nuo smurto artimoje […]

14 rugpjūčio, 2023

Per savaitgalį ugniagesiams teko 8 kartus vykti į įvairias šalies vietas dėl rastų sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas […]

Raseinių ligoninės nuotr.
11 rugpjūčio, 2023

Iš Raseinių ligoninės pasitraukus būriui medikų, rajono savivaldybė teigia paprašiusi gydymo įstaigos gydytojų dirbti ilgiau, kad būtų užtikrinamas sveikatos priežiūros […]

Gintaras Pikūnas, pincetas.lt nuotr.
9 rugpjūčio, 2023

Paaiškėjus apie Raseinių ligoninės vadovo konkursą laimėjusio chirurgo Gintaro Pikūno teistumą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina organizatorius atsakyti, ar šie […]

LGGRTC darbuotojų nuotr.
8 rugpjūčio, 2023

2023 m. rugpjūčio 5 d. Raseinių rajone, Ariogaloje, Dubysos slėnyje 33-ąjį kartą vyko tradicinis tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų […]

Ievos Budzeikaitės nuotr.
5 liepos, 2023

Prie Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje trečiadienį visuomenei atvertas Lietuvos kariams skirtas ąžuolų parkas. Parko atidarymo proga ąžuoliuką, kaip vienybės simbolį, […]

5 balandžio, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją, atliko atsitiktine tvarka atrinktų 23 savivaldybių teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių […]

RaseiniuHipodromas, Vytaliaus Judicko nuotr.
1 kovo, 2023

Didžiausiame Lietuvoje Raseinių hipodrome nuo šiol tvarkysis viešoji įstaiga Respublikinė lenktyninių žirgų lyga – šįryt tarp šalių buvo pasirašyta penkiolikos […]

10 vasario, 2023

Mažame Šiluvos miestelyje telpa daugybę paradoksų – tai viena seniausių Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietų Europoje, lietuviškosios rezistencijos, progreso ir […]

6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

Lyduvėnų tiltas
18 lapkričio, 2022

Raseinių rajone, Lyduvėnų miestelyje, baigti kultūros paminklo – Lyduvėnų geležinkelio tilto – tvarkybos darbai.  Ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio […]

Petras Girdzijauskas
10 lapkričio, 2022

Petras Girdzijauskas gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Raseinių aps. Šimkaičių vlsč. Bulzgeniškių k. ūkininkų Jono ir Elenos Girdzijauskų šeimoje, […]

14 spalio, 2022

Minint kraštiečio rašytojo, dramaturgo, poeto Aleksandro Fromo-Gužučio 200-ąsias gimimo metines, Aušgirio kaime (Šimkaičių sen., Jurbarko r.), ant Siesarties upelio kranto, […]

4 spalio, 2022

Šiais metais bendradarbiavimas tarp VšĮ Šiluvos piligrimų centro ir VDU Katalikų teologijos fakulteto žengė dar vieną brandų žingsnį puoselėjant akademinės […]

Vaclovo Liubino nuotr.
13 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 12 d. Šiluvoje, Šilinių atlaiduose, buvo surengta Teisingumo saugojimo diena, kurioje dalyvavo Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, […]

Jono Pauliaus II piligrimų centras
22 rugpjūčio, 2022

Nenumaldomai artėjant dvasiškai, o taip pat ir kultūriškai bene ilgiausią tradiciją turintiems Šilinių atlaidams, verta pažvelgti į šiandien dialogą su […]