9 gruodžio, 2015
Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacija

Spaudos konferencijoje aptarti aktualūs klausimai

Gruodžio 4 d. Kelmės žiniasklaidai surengta spaudos konferencija, kurioje pateikta 2015 metų apžvalga bei aptarti Kelmės rajono socialiniai klausimai.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė pristatė 2007–2014 metų etape vykdytus projektus. Kai kurie iš jų galutinai užbaigti 2015 m., tačiau buvo ir šiais metais pradėtų projektų, kai kurie jų šiemet ir užbaigti, didesni projektai bus baigti 2016 ar 2017 metais. Bendros šiais metais įgyvendintų projektų lėšos yra 18 mln. 799 Eur, iš jų savivaldybės lėšos 3 mln. 344 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 988 Eur. Buvo rengiami teritorijų planavimo dokumentai – Šaukėnų ir Liolių miestelių bendrieji, detalieji ir specialieji planai, jiems panaudota 173 tūkst. Eur.  Iš vykdytų projektų administracijos direktorė minėjo Raseinių gatvės kvartalo sutvarkymą, jame ir šalia esančiose teritorijose sutvarkytas apšvietimas, vaikų žaidimų, mašinų stovėjimo aikštelės, šaligatviai, tam skirta 679 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos direktorė pasidžiaugė pasipildžiusiu socialiniu būstu – įrengti 7 nauji būstai, vienas pritaikytas žmonėms su negalia. Iš gyvenamosios aplinkos gerinimo Kelmės rajono vietovėse II etapo įgyvendinti du projektai: sutvarkyta J. Smilgevičiaus parko teritorija prie Ventos upės Užventyje, Pašiaušės bendruomenės namai, jų aplinka, parkas, vaikų žaidimų aikštelė, takai, žaidimams pritaikytas daugiafunkcis stadionas, taip pat atidarytas Pašilės daugiafunkcis centras, tam panaudota 301 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės lėšos – 45 tūkst. Eur. Įvykdyta daug kitų projektų, atsirado patrauklių objektų, kiti dar tik statomi, tarp jų yra ir daugiafunkcis sporto kompleksas, kuriam savivaldybės administracija skiria daug dėmesio.

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pasidžiaugė daugiabučių namų renovacija A. Mackevičiaus ir Raseinių gatvių kvartaluose, etapo pabaigoje bus renovuota 70 proc. daugiabučių. Meras supažindino su Kelmės kultūros centro renovacija, kalbėjo apie 2014–2020 metų etapo parengiamuosius darbus, vandentvarkos projektų vykdymą, kelių asfaltavimą. Kalbėdamas apie  finansinę padėtį, rajono vadovas sakė, kad ji yra stabili, metai bus užbaigti be įsiskolinimų, savivaldybės įmonės taip pat metus baigs be įsiskolinimų.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė, kuruojanti socialinę sritį, sakė, kad teikiant socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams, išmokėta daugiau nei 1 mln. 314 tūkst. Eur, t. y. 26,7 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius sumažėjo nuo 2 089 iki 1 531. 2015 metais 1 089 šeimoms buvo paskirtos šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijos. Kompensacijų suma 2015 m. sudarė 95 687 Eur. 2014 m. dėl kompensacijų kreipėsi 1 073 šeimos ir joms buvo kompensuota 206 940 Eur. Kompensacijų suma sumažėjo, nes renovuota 17 daugiabučių namų, be to, dabar pakankamai šiltos žiemos.

Šiemet ir ypač paskutiniame rajono tarybos posėdyje buvo priimti svarbūs sprendimai socialiniais klausimais – apie įvaikinimą, vaikų globą. Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė kalbėjo apie perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo liepos 1 d. 1, 2 ar 3 vaikus globojančiai šeimai (nesusijusiai su vaiku giminystės ryšiais) už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) skiriami pagalbos pinigai. Pagalbos pinigų suma vaikus globojančiai šeimai vienam vaikui – 2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai per mėnesį – 76 Eur. Kelmės rajone pagalbos pinigai mokami 11 šeimų, kuriose globojama 14 vaikų. Nuo 2016 m. sausio 1 d. bus mokamos 4 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai per mėnesį, t. y. 152 Eur. Šeimai išmokama vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio įsikūrimo 152 Eur pašalpa už kiekvieną globojamą vaiką.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė pasidžiaugė, kad rajono vadovai labai skatina ir deda daug pastangų keisti politiką ir skleisti teigiamą požiūrį vaiko teisių apsaugos srityje, siekiama, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę gyventi šeimose ar šeimynose. Vedėja pateikė informaciją apie socialinės rizikos šeimas bei vaikų globą. Kelmės rajono savivaldybėje gyvena 126 socialinės rizikos šeimos, jose auga 294 vaikai. 14-oje socialinės rizikos šeimų, kurios turi daugiau nei 5 vaikus, auga 85 vaikai. Tai padidintos socialinės rizikos šeimos. Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu nustatyta globa (rūpyba) globos įstaigose – 60 vaikų, šeimynose – 12 ir šeimose – 84 vaikams. Kaip informavo D. Teišerskienė, ieškoma asmenų, norinčių ir galinčių globoti (rūpintis) vaikus – stengiamasi pereiti nuo institucinės globos prie globos bendruomenėje ar šeimoje, šeimynoje. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas bei tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo tvarkos aprašas. Vedėja informavo apie būsimus globėjų ir įtėvių kursus, kurie bus pradėti rengti Kelmėje nuo 2016 m. sausio mėnesio. Kursus ves Vijurkų vaikų globos namų darbuotojos Vilma Tifelienė, Daiva Zelionkienė ir Aušra Bracevičienė.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorė Aldona Kvintufelienė kalbėjo apie centro teikiamas paslaugas, darbą su socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, socialinės pagalbos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą vienišiems, pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims. Su jais dirba 24 darbuotojos, iš 170 paslaugų gavėjų 63 yra visiškai vieniši, jie yra lankomi namuose. Taip pat kalbėta apie paramos maisto produktais programą, kuria šiuo metu naudojasi 4 200 rajono gyventojų. Pasidžiaugta baigiamu vykdyti projektu – Grupiniais gyvenimo namais, kuriuose bus apgyvendinti protinę negalią turintys asmenys. Šie namai bus finansuojami iš savivaldybės biudžeto ir bus skirti tik rajono gyventojams. Taip pat A. Kvintufelienė palietė ir šeimų problemas seniūnijose, jose su socialinės rizikos šeimomis dirba 11 darbuotojų. 2015 m. 85 šeimoms socialinės pašalpos, išmokos vaikui, parama mokinio reikmenims, šalpos išmokos ir kitos socialinės išmokos buvo mokamos per biudžetinę įstaigą Socialinių paslaugų centrą. Daugiausia tokių šeimų yra Kražių seniūnijoje – 18, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje – 17, Užvenčio seniūnijoje – 15, Kelmės mieste – 14. Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis padėjo šioms šeimoms nusipirkti maisto ir pramoninių prekių, susimokėti už elektros energiją, šias šeimas skatino gaunamas išmokas naudoti vaikų reikmėms, ugdė socialinius įgūdžius.

Mero pavaduotojas supažindino su socialinėmis jaunimo užimtumo problemomis, Europos Sąjungos lėšomis vykdomu projektu „Atrask save“.


9 vasario, 2024

Lietuvos apeliacinis teismas iš dalies tenkino akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ apeliacinį skundą ir konstatavo, kad UAB „Agromena lt“ ir BĮ […]

24 spalio, 2023

Kelionių ir pažinimo projektas „Pažinkime Lietuvos dvarus“ tęsėsi dvejus metus. Per šį laiką daugybė Lietuvos pilių ir dvarų buvo aplankyti, […]

9 spalio, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį su komanda dirbo Kelmėje. Susitikime su Kelmės rajono savivaldybės meru Ildefonsu Petkevičiumi ir rajono vadovybe šalies vadovas […]

Lietuvos pašto atvirukas Putvinskiui
6 spalio, 2023

Bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje, vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjų: išties platus spektras veiklų […]

16 rugsėjo, 2023

Kasmet vykstančias Šiaulių regiono savivaldybių darbuotojų sporto žaidynes šiemet surengė Akmenės rajono savivaldybė. Rugsėjo 15 dieną Balsių stovykloje susirinko septynių […]

14 rugpjūčio, 2023

Praėjusią parą ugniagesiams įvairiose šalies vietose reikėjo gesinti degančius javus, ražienas, šiaudus, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). PAGD […]

11 rugpjūčio, 2023

Rugpjūčio 8 dieną, įgyvendinant projektą „Kuriu Kražiams“, 20 jaunuolių sudalyvavo akmenskaldystės edukacinėje programoje. Dalyvius maloniai pasitikusi Kelmės kultūros centro Etninės […]

8 rugpjūčio, 2023

Rugpjūčio 5 – tą dieną, Kražiuose prie Vėjinės tvenkinio, trečią kartą vyko „Drakonų valčių festivalis“, kuris į Kražius atvykti pakvietė […]

4 rugpjūčio, 2023

Rugpjūčio 2 d. Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams teko atlikti neeilinę gelbėjimo operaciją –  kampiniu šlifuokliu nupjauti masyvų metalinį žiedą, […]

Jono Lipskio nuotr.
25 liepos, 2023

„Gyvasis paveldas“ reiškia praktiką, žinias ir įgūdžius, kurie buvo perduoti iš kartos į kartą ir naudojami iki šiol. Įgūdžių, amatų […]

Rūta Prusevičienė ir Ieva Tamutytė, D.Matvejevo nuotr.
3 birželio, 2023

„Svarbiausias svertas pasirenkant regioną yra vietos žmonių suinteresuotumas. Ten, kur aktyvus vietos organizatorius, dažniau vyksta Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertai. Paprastai […]

25 kovo, 2023

Kovo 23 d., Mockaičių kultūros namuose (Kelmės raj.) vyko jaukus renginys „Teatro pavakariai Mockaičiuose“. Renginyje vyko Arūno Revoto darbų parodos […]

19 sausio, 2023

2023 m. sausio 18 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje aštuntą kartą išdalyti prestižiniai kultūros apdovanojimai „Auksiniai feniksai“. Lietuvos kultūros centrų […]

29 gruodžio, 2022

„Enefit Green“ paskelbė apie naujus žaliosios energetikos projektus Lietuvoje ir Estijoje. Kelmėje bus pradėtas statyti 14 vėjo jėgainių parkas „Kelmė […]

18 spalio, 2022

Spalio 9 – 16 d. Kražiuose vyko tarptautinė jaunųjų kompozitorių kūrybinė laboratorija – rezidencija „Regina Libertas“, kurioje dalyvavo trys Lenkijos […]

20 rugsėjo, 2022

Kasmet, rugsėjo mėnesį, vykstančios Europos paveldo dienos kviečia įvairiomis formomis aktualizuoti mums svarbius paveldo objektus. Šių metų Europos paveldo dienų […]

9 rugsėjo, 2022

Pasitinkant rudenį, uodžiant obuoliais kvepiančius sodus, norime su Jumis pasidžiaugti Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro įgyvendintu projektu –  renginių […]

Nugalėtojai - Kolainių kaimo bendruomenės komanda
17 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 13 – tą dieną, Kražiuose, antrą kartą vyko „Drakono valčių festivalis“, kuris į Kražius atvykti pakvietė dar gausesnį būrį […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

27 balandžio, 2022

Balandžio pradžioje Akmenės rajono meno mokykloje lankėsi Šiaulių regiono meno ir muzikos mokyklų vadovai bei administracijų atstovai iš Pakruojo, Kelmės, […]