8 rugsėjo, 2016
Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorė

Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė

Lyriškomis, nuotaikingomis kanklių melodijomis ir gerbiamos Akmenės krašto literatės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Juzefos Janušienės eilėraščiu apie žodį, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šios literatūrines šventės rėmėja yra Akmenės rajono savivaldybė.

Literatams, poetams, skaitytojams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė pristatė  parengtą, tradicine jau tapusią, kraštotyrinę parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“.  Parodoje  eksponuojama  surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto  puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose  laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.

Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai parašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į „Gintaro gimtinė“. Informacija apie įvykusius ar dar tik įvyksiančius literatūrinius renginius dedama į Viešosios bibliotekos svetainę www.abiblioteka.lt  ir į Akmenės krašto literatų svetainė  www.akmeneskrastoliteratai.lt, kuri yra sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės parašytą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Internetinė literatūrinė svetainė yra vienintelė tokio pobūdžio interneto svetainė Lietuvoje, skirta propaguoti  kraštiečių kūrybą. Ji sutelkia ne tik  Akmenės krašte gyvenančius, kuriančius žmones: rašytojus, poetus, bet ir po Lietuvą bei užsienį išsibarsčiusius kūrybingus kraštiečius, kurių tarpe yra ir žinomų, pripažintų vardų. Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: leidžia ieškoti rėmėjų, suteikia galimybę atlikti apklausas, susipažinti su vykstančiais renginiais, peržiūrėti kūrybos audio archyvą. Svetainė gali būti pritaikoma ir neįgaliesiems.

Į Tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais susirinko gerbiamos poetės ir poetai, skaitytojai, svečiai.

Šių metų „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius, Seimo nario padėjėja Rima Seniūnienė, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorė, gerbiama Julija Sejavičienė.

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė  Z.Sinkevičienė supažindino susirinkusius su  literatų išleistomis knygomis: Dalios Milukaitės-Bragienės poezijos knyga „Baltieji laiko aitvarai“, rašytojo Vytauto Almanio publicistine knyga „Tolstančios salos…“,  Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago knyga „Kunigo A.Miluko atminimo literatūrinės premijos laureato, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų ir svečių kūrybos almanachas „Po priegloba darbštaus vyro kunigo Miluko“. Šiame almanache yra pateikta Akmenės krašto lauraičių Dalios Milukaitės-Buragienės ir Zitos Sinkevičienės kūryba, Viešosios bibliotekos direktorės išleista knyga „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId, mūsų kraštiečio Dariaus Rekio eilėraščių knyga „Pražydusios klumpės“.

Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.

Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlės. Literatūrinėse diskusijose apie knygą, poeziją buvo įdomi pašnekovė.

Nuo 2004 metų per tradicinę  Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.).

Devintą kartą buvo paskelbtas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Ja tapo Akmenės krašto literatė, literatų klubo „Žiemgalija“ narė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė gerbiama Juzefa Janušienė.

 Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatą paskelbė ir įteikė premiją Akmenės rajono mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius. Gerbiamas pavaduotojas įteikė laureatei Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėką už  poezijos knygas ir žemaičių tarmės sklaidą.

Lietuvos Respublikos Kultūros Š.Biručio padėką už žemaitiškos tarmės sklaidą gerbiamai laureatei Juzefai Janušienei įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius.

Padėką už  literatūrinio žodžio sklaidą Akmenės krašto skaitytojams gerbiamai literatei įteikė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

Literatė gimė 1937m. birželio 26d. Akmenės rajone. Baigusi Sablauskių septynmetę mokyklą, mokėsi ir baigė Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą. 1983-1985 metais mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, bibliotekininkė. Dirbo Kairiškių kaimo bibliotekoje.

Apie save gerbiama poetė rašo: „Visą laiką rašiau – nuo keturiolikos metų. Užaugau daugiavaikėje šeimoje. Dešimt mūsų buvo. Tėvelis gražiai dainavo, eiliavo, šį meną ir man perdavė. Iš mamytės gavau tikėjimą, tvirtybės… Ji visada savo vaikus peržegnodavo kai iš namų išeidavome. Tas jos tikėjimas į Dievą, neįkainuojama vertybė. Ji mums visiems padėjo savimi išlikti, nors mūsų valtis visą laiką daužė baisios audros“.

Poetės kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Kalvotoji Žemaitija“, „Žemaičių saulutė“, poezijos almanachuose, „Ten sidabro vingy“ (2000-2001), Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, poetės kūryba yra publikuojama Akmenės krašto literatų svetainėje : www.akmeneskrastoliteratai.lt, išleido eilėraščių knygas „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Prakalbėk. Gimtinės ąžuolėli“, „Neramioji liepsna“, „Pasirokavimai“ (žemaičių tarme).

Gerbiama poetė paskaitė eilėraščių iš knygų: „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Neramioji liepsna“, „Pasiruokavima“, „Prakalbėk, Gimtinės ąžuolėli“, pagiedojo savo  kūrybos giesmių.

Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei Lietuvos Respublikos Seimo narys gerbiamas Saulius Bucevičius įteikė padėką už kūrybingą, aktyvią ir profesionalią veiklą, už skaitytojų poreikius atitinkančios literatūros paieškas, už įvairius teminius literatūros pristatymus rajono žmonėms, už vadovavimą, prasmingus kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius, už išleistą knygą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId., įteikė įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas vadovės Loretos Rimkuvienės, padovanojo koncertą  gerbiamai laureatei ir šio renginio dalyviams.

Literatūrinėje šventėje savo kūrybą skaitė Akmenės krašto literatai, poetai Aurelija Gerulskienė, Kęstutis Krencius, Eugenija Škultinienė, Vilhelmina Imbrienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, Darius Rekis, Antanas Raudys, Gražina Blinkinienė, Dinora Zokaitienė.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio

eilėmis: „Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau negu gali jinai pasakyti“ padėkojo visiems gerbiamiems svečiams, poetams, rajono skaitytojams dalyvavusiems literatūrinėje rudens šventėje.


1 gruodžio, 2022

Vienų audinių raštų ritminis judesys vos juntamas, kitų – toks stiprus, kad sunku ilgiau išlaikyti žvilgsnį; langelių srovė gali tekėti […]

Šiemet vykstantis istorijų pasakojimo festivalis Mano migracijos istorijos - jau antras. Fot. Samsonas. LNM
24 lapkričio, 2022

Už savo tėvynės ribų žmonės atsiduria dėl įvairiausių priežasčių, tačiau jų išgyvenimai panašūs. Siekdamas giliau suvokti ir pažinti migracines patirtis, […]

Europos chorų asociacijos generalinė sekretorė Sonja Greiner, Ieva Krivickaitė, Silvija Pročkytė (Iš kairės) / Organizatorių nuotr.
22 lapkričio, 2022

Novi Sad mieste, Serbijoje, savaitgalį vyko Europos chorų asociacijos Generalinė asamblėja, kurios metu oficialiai paskelbta, kad sekančiai organizacijos Asamblėjai pasirinktas […]

„Dekoratyvi stiklo medžiaga „Cinivitro“ (aut. Airidas Skublickas, projektą kuruoja antrepreneris doc. Marius Norkus)
18 lapkričio, 2022

Spalį Eindhovene surengta „Nyderlandų dizaino savaitė“ (angl. Dutch Design Week), garsėjanti naujausiomis dizaino idėjomis ir didžiule dizainerių koncentracija viename mieste. […]

Liubov Yarmoshenko nuotr.
18 lapkričio, 2022

Lapkričio 16 dieną Šiaulių kultūros centrą drebino jau eilę metų gyvuojanti rudens vakaronė „Močiutės skrynią pravėrus“. Renginys subūrė tiek didelius, […]

Pypkė su Senojo Testamento scena su pranašą Joną ryjančia didžuve / S. Samsono nuotr. LNM
18 lapkričio, 2022

Nuo vaisto visoms ligoms gydyti iki XXI amžiaus rykštės – tabako istorija pasaulyje ir Europoje yra intriguojanti, o šiandien, pasibaigus […]

17 lapkričio, 2022

Zarasų rajono savivaldybės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos kviečia lankytojus į naują interaktyvų turą, pasakojantį apie šiuose […]

„8 Festival“ akimirka Lunatikų nuotrauka - R. Šeškaitis
15 lapkričio, 2022

Geros naujienos ir džiugi žinia Lietuvos muzikos industrijai – šiais metais Lukiškių kalėjime pirmą kartą vykęs festivalis „8 Festival“ nominuotas […]

14 lapkričio, 2022

Šių metų lapkričio 11 d. Australijoje įvyko „Azijos Oskarais“ vadinami Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono kino akademijos – Asia Pacific […]

14 lapkričio, 2022

Lapkričio 9 d. Traksėdžių bibliotekoje vyko dviejų Šilutės TAU literatų sambūrio „Vėdrynas“ kūrėjų knygų, tai autorinės Nijolės Čepienės knygos „Mano […]

Ignė Zdanevičiūtė
10 lapkričio, 2022

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos III kurso studentai, vadovaujami prof. Romualdo Inčirausko, jau kelintus metus […]

10 lapkričio, 2022

Lapkričio 8-osios vakarą Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje įvyko poezijos ir muzikos vakaras „…Per tavo dieną, lapais nukritusią…“, skirtas paminėti […]

Šunskų seniūnas Rimantas Lekeckas prie pašventinto paminklo Ciplijauskų šeimai bei dailininkui Vytautui Ciplijauskui atminti
7 lapkričio, 2022

Vėjuoto spalio paskutiniojo sekmadienio vidurdienį, po Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje kan. klebono Deimanto Brogio aukotų šv. Mišių, jų dalyviai […]

7 lapkričio, 2022

2022 m. minint Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įkūrimo 85-erių metų sukaktį ir šviesuolio, rašytojo, dramaturgo, filosofo, švietėjo, humanisto, chorvedžio, […]

1997-aisiais, bibliotekos 60-mečio iškilmių metu, M. Valančiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas Vytautas Vaičekauskas įteikia bibliotekos direktorei Aldonai Kerpytei dovaną bibliotekos vardo suteikimo proga – vyskupo M. Valančiaus portretą, kuris ligi šiol puošia bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyrių.
7 lapkričio, 2022

Šiemet sukanka 25-eri, kai Kretingos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas. Vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875), gimęs […]

6 lapkričio, 2022

Lapkričio 4–5 dienomis Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose prasidėjo kasmetinis XIII respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“. Penktadienio vakaras buvo […]

4 lapkričio, 2022

Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2022“ artėja link finalo – jau lapkričio 12 d. Panevėžio arenoje išgirsime ir pamatysime šauniausius […]

Arvydo Šlausto diplominis darbas „Saulėlydis“ (1997 m.)
4 lapkričio, 2022

Neretai, pabaigus studijas, sulaukiama klausimų: „O kas po to?“, „O kur padėsi savo baigiamąjį darbą?“, „O ką veiksi?“ Atsakome: vienų […]

4 lapkričio, 2022

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka plečia savo knygomatų tinklą ir pristato tris naujus knygomatus. Nuo šiol knygas bet kuriuo paros […]

Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius
1 lapkričio, 2022

Lapkričio 2 dieną Niujorke prasideda jau penktus metus iš eilės vykstantis Niujorko Baltijos šalių kino festivalis, JAV žiūrovams kaskart pristatantis […]