8 rugsėjo, 2016
Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorė

Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė

Lyriškomis, nuotaikingomis kanklių melodijomis ir gerbiamos Akmenės krašto literatės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Juzefos Janušienės eilėraščiu apie žodį, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šios literatūrines šventės rėmėja yra Akmenės rajono savivaldybė.

Literatams, poetams, skaitytojams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė pristatė  parengtą, tradicine jau tapusią, kraštotyrinę parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“.  Parodoje  eksponuojama  surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto  puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose  laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.

Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai parašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į „Gintaro gimtinė“. Informacija apie įvykusius ar dar tik įvyksiančius literatūrinius renginius dedama į Viešosios bibliotekos svetainę www.abiblioteka.lt  ir į Akmenės krašto literatų svetainė  www.akmeneskrastoliteratai.lt, kuri yra sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės parašytą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Internetinė literatūrinė svetainė yra vienintelė tokio pobūdžio interneto svetainė Lietuvoje, skirta propaguoti  kraštiečių kūrybą. Ji sutelkia ne tik  Akmenės krašte gyvenančius, kuriančius žmones: rašytojus, poetus, bet ir po Lietuvą bei užsienį išsibarsčiusius kūrybingus kraštiečius, kurių tarpe yra ir žinomų, pripažintų vardų. Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: leidžia ieškoti rėmėjų, suteikia galimybę atlikti apklausas, susipažinti su vykstančiais renginiais, peržiūrėti kūrybos audio archyvą. Svetainė gali būti pritaikoma ir neįgaliesiems.

Į Tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais susirinko gerbiamos poetės ir poetai, skaitytojai, svečiai.

Šių metų „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius, Seimo nario padėjėja Rima Seniūnienė, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorė, gerbiama Julija Sejavičienė.

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė  Z.Sinkevičienė supažindino susirinkusius su  literatų išleistomis knygomis: Dalios Milukaitės-Bragienės poezijos knyga „Baltieji laiko aitvarai“, rašytojo Vytauto Almanio publicistine knyga „Tolstančios salos…“,  Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago knyga „Kunigo A.Miluko atminimo literatūrinės premijos laureato, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų ir svečių kūrybos almanachas „Po priegloba darbštaus vyro kunigo Miluko“. Šiame almanache yra pateikta Akmenės krašto lauraičių Dalios Milukaitės-Buragienės ir Zitos Sinkevičienės kūryba, Viešosios bibliotekos direktorės išleista knyga „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId, mūsų kraštiečio Dariaus Rekio eilėraščių knyga „Pražydusios klumpės“.

Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.

Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlės. Literatūrinėse diskusijose apie knygą, poeziją buvo įdomi pašnekovė.

Nuo 2004 metų per tradicinę  Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.).

Devintą kartą buvo paskelbtas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Ja tapo Akmenės krašto literatė, literatų klubo „Žiemgalija“ narė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė gerbiama Juzefa Janušienė.

 Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatą paskelbė ir įteikė premiją Akmenės rajono mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius. Gerbiamas pavaduotojas įteikė laureatei Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėką už  poezijos knygas ir žemaičių tarmės sklaidą.

Lietuvos Respublikos Kultūros Š.Biručio padėką už žemaitiškos tarmės sklaidą gerbiamai laureatei Juzefai Janušienei įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius.

Padėką už  literatūrinio žodžio sklaidą Akmenės krašto skaitytojams gerbiamai literatei įteikė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

Literatė gimė 1937m. birželio 26d. Akmenės rajone. Baigusi Sablauskių septynmetę mokyklą, mokėsi ir baigė Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą. 1983-1985 metais mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, bibliotekininkė. Dirbo Kairiškių kaimo bibliotekoje.

Apie save gerbiama poetė rašo: „Visą laiką rašiau – nuo keturiolikos metų. Užaugau daugiavaikėje šeimoje. Dešimt mūsų buvo. Tėvelis gražiai dainavo, eiliavo, šį meną ir man perdavė. Iš mamytės gavau tikėjimą, tvirtybės… Ji visada savo vaikus peržegnodavo kai iš namų išeidavome. Tas jos tikėjimas į Dievą, neįkainuojama vertybė. Ji mums visiems padėjo savimi išlikti, nors mūsų valtis visą laiką daužė baisios audros“.

Poetės kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Kalvotoji Žemaitija“, „Žemaičių saulutė“, poezijos almanachuose, „Ten sidabro vingy“ (2000-2001), Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, poetės kūryba yra publikuojama Akmenės krašto literatų svetainėje : www.akmeneskrastoliteratai.lt, išleido eilėraščių knygas „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Prakalbėk. Gimtinės ąžuolėli“, „Neramioji liepsna“, „Pasirokavimai“ (žemaičių tarme).

Gerbiama poetė paskaitė eilėraščių iš knygų: „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Neramioji liepsna“, „Pasiruokavima“, „Prakalbėk, Gimtinės ąžuolėli“, pagiedojo savo  kūrybos giesmių.

Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei Lietuvos Respublikos Seimo narys gerbiamas Saulius Bucevičius įteikė padėką už kūrybingą, aktyvią ir profesionalią veiklą, už skaitytojų poreikius atitinkančios literatūros paieškas, už įvairius teminius literatūros pristatymus rajono žmonėms, už vadovavimą, prasmingus kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius, už išleistą knygą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId., įteikė įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas vadovės Loretos Rimkuvienės, padovanojo koncertą  gerbiamai laureatei ir šio renginio dalyviams.

Literatūrinėje šventėje savo kūrybą skaitė Akmenės krašto literatai, poetai Aurelija Gerulskienė, Kęstutis Krencius, Eugenija Škultinienė, Vilhelmina Imbrienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, Darius Rekis, Antanas Raudys, Gražina Blinkinienė, Dinora Zokaitienė.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio

eilėmis: „Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau negu gali jinai pasakyti“ padėkojo visiems gerbiamiems svečiams, poetams, rajono skaitytojams dalyvavusiems literatūrinėje rudens šventėje.


29 kovo, 2023

Kovo 28 d. Ispanijos  Lloret de Mar mieste, Sant Roma bažnyčioje baigėsi tarptautinis chorų konkursas „Auksiniai Montserrat balsai“ (Golden voices […]

28 kovo, 2023

Kovo 27-ąją Šiauliuose buvo švenčiama Tarptautinė teatro diena. Vakarėjant šiauliečiai pėsčiųjų bulvare galėjo išvysti teatralizuotą iniciatyvą. Būrys teatralų gyvomis improvizacijomis […]

28 kovo, 2023

2023 m. kovo 24 d. Vilkaviškio kultūros centre buvo paminėta ypatinga data – Vilkaviškio krašto muziejaus įkūrimo 60-metis. Šventės metu […]

28 kovo, 2023

Kovo 27-ąją – Tarptautinę teatro dieną – Kaunas tradiciškai paminėjo iškilminga profesionalių teatro kūrėjų apdovanojimų ceremonija. Naujai atgijusiame kino centre „Romuva“ […]

S. Bagdonavičiaus nuotr.
28 kovo, 2023

Kovo 23-iąją Panevėžio bibliotekoje „Židinys“ įvyko Silvijos Pranauskės fotografijos darbų parodos „Pradžių pradžia“ atidarymas. Gausus būrys svečių ir draugų susirinko […]

27 kovo, 2023

Kovo 25 d. Šakių kultūros centre vyko iškilminga XVIII Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“. „Tegyvuoja teatras“ apdovanojimai kasmet iš […]

Ekzuviju atidarymas
27 kovo, 2023

Atsakome: vienintelėje nekomercinėje galerijoje mieste – Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerijoje, įsikūrusioje pačiame miesto centre Kęstučio gatvėje. Čia nuolat […]

27 kovo, 2023

Kovo 24 d. Berlyno Kultūros forumo (Kulturforum) ir Taikomosios dailės muziejaus (Kunstgewerbemuseum) salėse atidaryta tarptautinė paroda „Retrotopija. Dizainas socialistisnėms erdvėms“ […]

Šventės „Tegyvuoja teatras“ akimirkos. Organizatorių nuotr.
27 kovo, 2023

Savaitgalį Šakių kultūros centre vykusioje didžiausioje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ už įsimintiniausius, ryškiausius darbus mėgėjų teatro kūrėjams įteiktos metų […]

Aistė Bružaitė ir Nobutaka Nobutaka Jošidzava
27 kovo, 2023

Kovo 24 d. MUZA Kawasaki simfoninės salės Susitikimų auditorijoje įvyko koncertas „Lietuvių ir japonų kompozitorių kūriniai“, kuriame skambėjo šiuolaikinių kompozitorių […]

Kalvarijos krašto dainavimo tradicija. Rengėjų nuotr
27 kovo, 2023

Ar galima prikelti tarmę, kas tas Šyvis, kaip skamba Mažosios Lietuvos arfa – šiuos ir kitus atsakymus apie kultūrinę tapatybę […]

„Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimai. Tomo Vinicko (ELTA) nuotr.
27 kovo, 2023

Kovo 26 d. įteiktos Kultūros ministerijos Profesionaliojo scenos meno premijos ir atminimo ženklai – „Auksiniai scenos kryžiai“, „Boriso Dauguviečio auskaras“ […]

26 kovo, 2023

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, vadovaujamas Danutės Samienės, puoselėja gražią tradiciją kasmet artėjant Tarptautinei teatro dienai pakviesti visus šio […]

25 kovo, 2023

Kovo 23 d., Mockaičių kultūros namuose (Kelmės raj.) vyko jaukus renginys „Teatro pavakariai Mockaičiuose“. Renginyje vyko Arūno Revoto darbų parodos […]

24 kovo, 2023

Kovo 1 d. po šešerius metų trukusių buvusios žydų sinagogos pastato rekonstrukcijos darbų Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka atvėrė duris […]

Mirga Gražinytė - Tyla
24 kovo, 2023

Kovo 22 d. Briuselio Henry Le Boeuf salė, projektuota žymiojo belgų architekto Viktoro Hortos, prisipildė nuostabių klasikinės muzikos garsų – […]

24 kovo, 2023

Paskirtas finansavimai programos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“ projektams. Kaip skelbiama pranešime žiniasklaidai, 4 finansuotoms iniciatyvoms paskirstyta daugiau […]

22 kovo, 2023

Kovo 21 d. Pilecki institute Berlyne profesorė Giedrė Jankevičiūtė skaitė anšlaginio publikos dėmesio sulaukusią paskaitą „Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948: vienas […]

21 kovo, 2023

Fondų valdytojui „BaltCap“ priklausanti knygų leidybos ir prekybos grupė įgyvendina struktūrinę reorganizaciją: jungia UAB „ALG Knygynai“, valdančią knygynų tinklą „Pegasas“ […]

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: diktorė Liudgarda Čiapienė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  valdybos vicepirmininkas, nusipelnęs  rašytojas, asoc. Prof., dr. Vytautas Šiaudytis. 
20 kovo, 2023

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga pakvietė poetus, rašytojus į 25-uosius poezijos skaitymus „Lygiadienio giesmė“. Renginys vyko Kauno Vinco Kudirkos  viešosios bibliotekos […]