8 rugsėjo, 2016
Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorė

Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė

Lyriškomis, nuotaikingomis kanklių melodijomis ir gerbiamos Akmenės krašto literatės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Juzefos Janušienės eilėraščiu apie žodį, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šios literatūrines šventės rėmėja yra Akmenės rajono savivaldybė.

Literatams, poetams, skaitytojams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė pristatė  parengtą, tradicine jau tapusią, kraštotyrinę parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“.  Parodoje  eksponuojama  surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto  puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose  laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.

Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai parašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į „Gintaro gimtinė“. Informacija apie įvykusius ar dar tik įvyksiančius literatūrinius renginius dedama į Viešosios bibliotekos svetainę www.abiblioteka.lt  ir į Akmenės krašto literatų svetainė  www.akmeneskrastoliteratai.lt, kuri yra sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės parašytą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Internetinė literatūrinė svetainė yra vienintelė tokio pobūdžio interneto svetainė Lietuvoje, skirta propaguoti  kraštiečių kūrybą. Ji sutelkia ne tik  Akmenės krašte gyvenančius, kuriančius žmones: rašytojus, poetus, bet ir po Lietuvą bei užsienį išsibarsčiusius kūrybingus kraštiečius, kurių tarpe yra ir žinomų, pripažintų vardų. Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: leidžia ieškoti rėmėjų, suteikia galimybę atlikti apklausas, susipažinti su vykstančiais renginiais, peržiūrėti kūrybos audio archyvą. Svetainė gali būti pritaikoma ir neįgaliesiems.

Į Tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais susirinko gerbiamos poetės ir poetai, skaitytojai, svečiai.

Šių metų „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius, Seimo nario padėjėja Rima Seniūnienė, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorė, gerbiama Julija Sejavičienė.

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė  Z.Sinkevičienė supažindino susirinkusius su  literatų išleistomis knygomis: Dalios Milukaitės-Bragienės poezijos knyga „Baltieji laiko aitvarai“, rašytojo Vytauto Almanio publicistine knyga „Tolstančios salos…“,  Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago knyga „Kunigo A.Miluko atminimo literatūrinės premijos laureato, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų ir svečių kūrybos almanachas „Po priegloba darbštaus vyro kunigo Miluko“. Šiame almanache yra pateikta Akmenės krašto lauraičių Dalios Milukaitės-Buragienės ir Zitos Sinkevičienės kūryba, Viešosios bibliotekos direktorės išleista knyga „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId, mūsų kraštiečio Dariaus Rekio eilėraščių knyga „Pražydusios klumpės“.

Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.

Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlės. Literatūrinėse diskusijose apie knygą, poeziją buvo įdomi pašnekovė.

Nuo 2004 metų per tradicinę  Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.).

Devintą kartą buvo paskelbtas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Ja tapo Akmenės krašto literatė, literatų klubo „Žiemgalija“ narė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė gerbiama Juzefa Janušienė.

 Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatą paskelbė ir įteikė premiją Akmenės rajono mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius. Gerbiamas pavaduotojas įteikė laureatei Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėką už  poezijos knygas ir žemaičių tarmės sklaidą.

Lietuvos Respublikos Kultūros Š.Biručio padėką už žemaitiškos tarmės sklaidą gerbiamai laureatei Juzefai Janušienei įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius.

Padėką už  literatūrinio žodžio sklaidą Akmenės krašto skaitytojams gerbiamai literatei įteikė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

Literatė gimė 1937m. birželio 26d. Akmenės rajone. Baigusi Sablauskių septynmetę mokyklą, mokėsi ir baigė Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą. 1983-1985 metais mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, bibliotekininkė. Dirbo Kairiškių kaimo bibliotekoje.

Apie save gerbiama poetė rašo: „Visą laiką rašiau – nuo keturiolikos metų. Užaugau daugiavaikėje šeimoje. Dešimt mūsų buvo. Tėvelis gražiai dainavo, eiliavo, šį meną ir man perdavė. Iš mamytės gavau tikėjimą, tvirtybės… Ji visada savo vaikus peržegnodavo kai iš namų išeidavome. Tas jos tikėjimas į Dievą, neįkainuojama vertybė. Ji mums visiems padėjo savimi išlikti, nors mūsų valtis visą laiką daužė baisios audros“.

Poetės kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Kalvotoji Žemaitija“, „Žemaičių saulutė“, poezijos almanachuose, „Ten sidabro vingy“ (2000-2001), Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, poetės kūryba yra publikuojama Akmenės krašto literatų svetainėje : www.akmeneskrastoliteratai.lt, išleido eilėraščių knygas „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Prakalbėk. Gimtinės ąžuolėli“, „Neramioji liepsna“, „Pasirokavimai“ (žemaičių tarme).

Gerbiama poetė paskaitė eilėraščių iš knygų: „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Neramioji liepsna“, „Pasiruokavima“, „Prakalbėk, Gimtinės ąžuolėli“, pagiedojo savo  kūrybos giesmių.

Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei Lietuvos Respublikos Seimo narys gerbiamas Saulius Bucevičius įteikė padėką už kūrybingą, aktyvią ir profesionalią veiklą, už skaitytojų poreikius atitinkančios literatūros paieškas, už įvairius teminius literatūros pristatymus rajono žmonėms, už vadovavimą, prasmingus kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius, už išleistą knygą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId., įteikė įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas vadovės Loretos Rimkuvienės, padovanojo koncertą  gerbiamai laureatei ir šio renginio dalyviams.

Literatūrinėje šventėje savo kūrybą skaitė Akmenės krašto literatai, poetai Aurelija Gerulskienė, Kęstutis Krencius, Eugenija Škultinienė, Vilhelmina Imbrienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, Darius Rekis, Antanas Raudys, Gražina Blinkinienė, Dinora Zokaitienė.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio

eilėmis: „Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau negu gali jinai pasakyti“ padėkojo visiems gerbiamiems svečiams, poetams, rajono skaitytojams dalyvavusiems literatūrinėje rudens šventėje.


11 balandžio, 2024

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtą Vaikų literatūros premiją viceministrė Agnė Kudarauskienė šiandien įteikė rašytojui Justinui Žilinskui ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos […]

11 balandžio, 2024

Kūryba. Ramybė. Įkvėpimas. Tai tik keli žodžiai, kurie puikiai apibūdina rašytojų rezidencijų programą „Parašyta Molėtų krašte“ (Writing@Moletai), kuri šiais metais […]

Telšių gimnazijos III laida. 1924 m.
10 balandžio, 2024

Prieš keletą metų, tvarkant kraštotyrininko ir muziejininko Juozo Mickevičiaus archyvą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“, muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė rado gimnazisto, […]

9 balandžio, 2024

Narcizų žydėjimo šventė – pati gražiausia pavasario šventė Druskininkuose. Triskart keitę šventės datą, pagaliau garsiai skelbiame – Druskininkai žydi! Šįmet […]

9 balandžio, 2024

Kultūros ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija pradeda įgyvendinti Socialinio recepto projektą, kuris vyks 13-oje Lietuvos savivaldybių. Šįmet projektas bus […]

9 balandžio, 2024

Aplinkos ministras patvirtino Architektūros kokybės vertinimo metodiką, kuri leis sukurti aiškesnę ir skaidresnę architektūros kokybės vertinimo sistemą, iš anksto žinomą visiems, […]

9 balandžio, 2024

Ekonomikos ir inovacijų ministerija investuoja, kurdama naujas tvarias darbo vietas ir pritraukdama investuotojų į Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonus. Tam […]

Gintaro Lukoševičiaus nuotr.
8 balandžio, 2024

Pavasaris į Panevėžio rajoną atnešė džiugią šventę – Paįstrio kultūros centrą savo sparnais palietė „Aukso paukštė“. Šis aukščiausias šalyje mėgėjų […]

8 balandžio, 2024

Šiemet šimtmetį mininčiai Dainų šventei skirtas žygis keliauja per Lietuvos miestus, siekdamas šventės laukimo nuotaika užkrėsti visą Lietuvą. Savaitgalį Dainų […]

8 balandžio, 2024

Vasarį Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymu atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje maisto stokoja kas septintas žmogus (praėjusiais metais buvo […]

4 balandžio, 2024

Kovo mėnesį sėkmingai finišavo antroji projekto „Aktyvumo zona – vaikų fizinio aktyvumo didinimas“ dalis, kurios metu buvo organizuojamos sportinės mankštos […]

2 balandžio, 2024

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) įsteigta Vaikų literatūros premija šiemet bus įteikta rašytojui Justinui Žilinskui ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausiajai […]

29 kovo, 2024

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities muziejuje (Radviliškio r.) iki balandžio 14 dienos eksponuojama šventinė paroda „Sveiki sulaukę Šv. […]

28 kovo, 2024

Slovakijos sostinėje Bratislavoje trečiadienį baigėsi tarptautinis chorinės muzikos konkursas „Bratislava Spring Music Festival“. Istorinėje Primatų rūmų Veidrodžių salėje Vilniaus mišrus […]

28 kovo, 2024

Tarptautinę teatro dieną Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos teatras IKI surengė spalvingą, nuotaikingą šventę – uždarą nominacijų vakarą ,,Ne/būti savimi“. Kaip […]

28 kovo, 2024

Jau septintus metus iš eilės Lietuvos visuomenei, atskiroms bendruomenėms svarbūs tradicinės kultūros reiškiniai įtraukiami į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių […]

27 kovo, 2024

Kovo 27 d. Gedimino kalno papėdėje atidarytas Pilininko namas. Tai naujausias Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, kuriame atveriama Lietuvos istoriją šiuolaikiškai […]

27 kovo, 2024

Kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seime pristatyta paroda ,,Nuo amato iki meno“, kurioje savo vilnos vėlimo, drožybos, kalvystės ir žvejybos […]

27 kovo, 2024

Tarptautinės teatro dienos išvakarėse Kauno miesto savivaldybė tradiciškai surengė iškilmingą profesionalių kūrėjų, aktorių ir režisierių apdovanojimų ceremoniją. Kauno kultūros centre […]

27 kovo, 2024

2024 m. kovo 26 d. Šiaulių kultūros centro Oranžinėje salėje vyko Lietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė“ Šiaulių miesto ir […]