balandžio 7, 2017
Kultūros ministerijos informacija
2017 m. tęsiamas Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimas

Balandžio 7 d. Kultūros ministerijoje vykusiame Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos priežiūros komisijos posėdyje kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, kviesdama komisijos narius konstruktyviam darbui, patikino, kad pradėti ir suplanuoti darbai bus sėkmingai tęsiami ir šiuo metu komisijos sudėtį papildžius naujiems nariams.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad įgyvendiname paskutinį jubiliejaus minėjimo programos etapą. Programa iš tiesų ambicinga, pasižyminti nepaprastai gausiu darbų sąrašu. Per visą programos laikotarpį nuo 2009 metų mes kartu surengėme prasmingų renginių ir įsimintinų parodų, išleidome mokslinių ir informacinių leidinių, sutvarkėme daug šventovių“, – kalbėjo ministrė.

Posėdyje aptarti Programos priemonių vykdytojų 2016 metais atlikti ir 2017 metais planuojami darbai. Bendru sutarimu buvo pritarta numatytus 579 000 Eurų skirti Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso kunigų seminarijos pastato vidaus ir išorės tvarkybos darbams, Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios stogo tvarkybos darbams, Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tvarkybos darbams, Vyskupo Motiejaus Valančiaus namo išorės tvarkybos darbams.

2017 metai yra paskutiniai Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos įgyvendinimo metai.

2013 metais sukako 600 metų nuo Žemaičių krikšto, o 2017 metais – 600 metų nuo Žemaičių vyskupystės įsteigimo. Žemaičių krikštas ir savarankiškos Žemaičių vyskupystės įsteigimas padarė didelę įtaką visai Lietuvos istorijai. Žemaičių vyskupystė suvaidino didelį vaidmenį puoselėjant Lietuvos valstybingumo idėją, išsaugant lietuviškąjį identitetą ir XX amžiaus pradžioje atkuriant Lietuvos valstybę.

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ priminė, kad Žemaičių vyskupystė Senajame žemyne yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o visuotinio Bažnyčios susirinkimo. Žemaičių krikštas Vytauto ir Jogailos buvo pradėtas 1413 metais, o baigtas 1417 metais Varniuose įsteigiant Žemaičių vyskupystę. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.

Share Button


gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 22, 2020

Apie karantino sąlygomis išgyventą Didžiąją savaitę, be žmonių bažnyčioje švęstas Šv. Velykas ir gyvenimą karantino sąlygomis nuotoliniu būdu kreipėmės į […]

gegužės 21, 2020

Gegužės  26 d. sueina penkeri metai nuo kun. Vaclovo Aliulio mirties. Sutapo, kad šiemet pasirodė  ir dr. Dalios Čiočytės ir […]

gegužės 21, 2020

Prieš Verbų sekmadienį kiekvienas iš kadagio, sausų žolynų, ką tik išsprogusių medelių šakelių rišame savo verbą arba ieškome dailios, darbščių […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Paklaustas, kaip išgyvena ūmai pasiekusią baisią negandą, koronaviruso pandemiją, Pociūnėlių medžio drožėjas, muzikantas ir aktyvus vietos bendruomenės narys Zigmas PAULAUSKAS […]

gegužės 20, 2020

2020 m. gegužės 19 d. gidas Radvila Pabilionis organizavo pažintinę/bandomąją ekskursiją „Architektai Edmundai Emilijonas ir Alfonsas Frykai Kaune“. Edmundas Emilijonas […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 18, 2020

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) valdyba 2019 Metų muziejininko vardą suteikė ir premiją skyrė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojai dr. Jolantai […]

gegužės 15, 2020

Gegužės 14 d. prie Romo Kalantos  skirto paminklo „Aukos laukas“ Laisvės alėjoje  pagerbti laisvės kovotojo atminimo, susirinko Kauno sąjūdiečiai, kauniečiai, taip […]