gruodžio 29, 2015
Pasvalio rajono savivaldybės informacija
Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus

2015 m. gruodžio 22 d. posėdžiavo Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Posėdyje dalyvavę 24 Tarybos nariai svarstė 40 klausimų ir priėmė 39 sprendimus, iš jų 16 norminių.

Nr. T1-183 „Dėl apdovanojimo Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu;

(Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštu nuspręsta apdovanoti Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Julių Stuogį už savarankiškos Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos kūrimą ir plėtrą, nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą gerinant rajono gyventojų priešgaisrinį saugumą).

Nr. T1-184 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(sprendimu pakeisti Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatai).

Nr. T1-187 „Dėl Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo “;

(sprendimu patvirtintas Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas).

Nr. T1-188 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo;

(sprendimu pakeistos Pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamos paslaugos ir jų įkainiai. Nustatyta bendrojo ugdymo mokyklų mokymo kabineto 1 m2 1 darbo valandos nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,015 Eur).

Nr. T1-189 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl Pasvalio kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(sprendimu pakeisti Pasvalio kultūros centro nuostatai).

Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programa ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių planas).

Nr. T1-191 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“;

(atsižvelgiant į gautus prašymus ir teisės aktų pakeitimus, patikslintas 2015 metų Pasvalio rajono savivaldybės biudžetas).

Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto svetainėje tvarkos patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto svetainėje tvarka).

Nr. T1-193 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programa ir viešųjų darbų sąrašas).

Nr. T1-194 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;

(sprendimu pripažintas netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-98 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Nr. T1-195 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“;

(sprendimu uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio vandenys“ (įmonės kodas 169236961, Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys) paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Pasvalio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jai pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą).

Nr. T1-196 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų“;

(sprendimu nuspręsta įpareigoti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ nuo 2016 m. sausio 1 d. taikyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir nuolaidų dydžius, nustatytus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-188 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“).

Nr. T1-209 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir jo keitimo“;

(sprendimu nustatytas Pasvalio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydis ir jo keitimas).

Nr. T1-212 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(sprendimu pakeistos viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainos).

Nr. T1-212 „Dėl Pasvalio miesto istorinės dalies, unikalus kodas 17100, UV31 teritorijos ribų patikslinimo specialiojo plano patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtintas Pasvalio miesto istorinės dalies, unikalus kodas 17100, UV31 teritorijos ribų patikslinimo specialusis planas).

Nr. T1-215 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas).

Nr. T1-217 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-250 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“. Nustatyta, kad Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.).

Nr. T1-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos plano 2015–2019 metams patvirtinimo“;

(sprendimu patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ veiklos planas 2015–2019 metams).

Savivaldybės tarybos sprendimais taip pat:

patvirtintas Pasvalio Lėvens ir Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinėms mokykloms, Pasvalio sporto mokyklai didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius, Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir Savivaldybės kontrolieriaus kasmetinių atostogų eilė;

išrinktos viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių audito įmonės;

priimti sprendimai dėl Savivaldybės turto perdavimo, valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo; valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai;

pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-50 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“, pripažintas netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-70 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo (1219) pareiginių nuostatų patvirtinimo“;

priimtas sprendimas parduoti Savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus;

pritarta projekto „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinimui;

patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. pirmojo pusmečio darbo planas;

išklausyta Savivaldybės mero sudarytos komisijos informacija dėl Nepriklausomybės g. Nr. 79 gyventojų nusiskundimų.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus rasite Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.pasvalys.lt, skyriuje Teisinė informacija.

Share Button


rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

gegužės 6, 2019

Kiekvieną pavasarį Pasvalio rajono bibliotekininkai tradiciškai apdovanoja per metus daugiausiai bibliotekas lankiusius, čia skaičiusius ir bibliotekas rėmusius rajono gyventojus. Tradicinė […]

sausio 27, 2019

Gruodį tradiciškai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje vyksta literatūriniai skaitymai „Užgimimo šviesoj“. Baltu, snieguotu keliu Pasvalio krašto muziejaus autobusu […]

sausio 26, 2019

2019 metai LR Seimo sprendimu Lietuvoje paskelbti Pasaulio lietuvių bendruomenės metais. Jie skirti visiems tiems, kas aplinkybių priversti ar savo […]

lapkričio 13, 2018

Lapkričio 7 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kurioje mokėsi ne vienas garsus ir Lietuvai svarbus asmuo, buvo atidaryta nauja paroda […]

liepos 30, 2018

Pasvalio dekanato Joniškėlio Švč. Trejybės parapijoje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XIV Kongresas „Aš esu jūsų […]

gegužės 23, 2018

Gegužės 21-oji, antroji Sekminių diena Daujėnuose buvo ypatinga: į Daujėnų klojimo teatrą prigužėjo vaikų iš visos Lietuvos. Mat čia vyko […]

kovo 29, 2018

Kovo 23 d., penktadienį, Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklos dešimtmečiui paminėti skirta konferencija „Socialinė […]

kovo 21, 2018

Praėjusį penktadienį, kovo 16 dieną, Pervalkų bendruomenės namuose – neeilinis įvykis: buvo užfiksuotas aukščiausios origami eglutės rekordas. Į Pervalkų bendruomenės […]

kovo 5, 2018

Pasibaigus oficialioms atkurtos Lietuvos 100-mečio iškilmėms, TV laidų vedėja Edita Mildažytė kartu su Dainų šventės rengėjais išsiruošė į žygį per […]

kovo 2, 2018

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba planuoja naujai pritaikyti lankymui unikalųjį Žalsvąjį šaltinį, esantį Pasvalyje. Žalsvasis šaltinis – giliausias Lietuvos urvas, kurio […]

kovo 2, 2018

Vasario 24 dieną Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ arenoje ir Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus mokyklos sporto salėje vyko 2017/2018 metų […]

kovo 2, 2018

Vasario 28 dieną, spaudžiant šaltukui, į Pasvalio krašto muziejų susirinko beveik 30 Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narių aptarti […]

sausio 26, 2018

Pasvalio bibliotekos rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys kviečia pasinaudoti nauja paslauga – interaktyviu terminalu, kuriuo virtualiai pakeliausite po Mariaus Katilškio gyvenimą, […]

sausio 22, 2018

Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos ir miestelio biblioteka kasmet dalyvauja akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Skaitome komisijos atrinktus ir pateiktus šiuolaikinių rašytojų […]

sausio 22, 2018

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad per savaitę (sausio 11 d. – 19 d.) mūsų šalyje afrikinis kiaulių maras […]

sausio 3, 2018

Gruodžio 29 d. Pasvalio kultūros centre vyko pirmasis „Pasvalio jaunimo apdovanojimai 2017“ renginys, kurio metu buvo apdovanoti 9 vienaip ar […]

sausio 3, 2018

Praėjusiais metais liepos 8 d., Naisių vasaros festivalio metu, Vaškai (Pasvalio r.) buvo paskelbti mažąja Lietuvos kultūros sostine 2018 metams. […]

gruodžio 21, 2017

Gruodžio 15 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre vyko Pasvalio rajono savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko labdaros vakaras, kuris buvo skirtas […]