vasario 28, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 39 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 23-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo (spr. Nr. T2-40).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo (spr. Nr. T2-41).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018–2020 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo (spr. Nr. T2-42).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018–2020 m. prioritetų sąrašas.

4. Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo (spr. Nr. T2-43).

Esmė. Sudaryti objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, sąrašai.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-44).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaita.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo (spr. Nr. T2-45).

Esmė. Patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonės.

7. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (spr. Nr. T2-46).

Esmė. Fizinis asmuo iš dalies atleistas nuo žemės mokesčio.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (spr. Nr. T2-47).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūra ir nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius Kretingos rajono savivaldybės administracijoje – 215,9.

9. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944 (spr. Nr. T2-48).

Esmė. Pritarta Papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944 dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“, administracijos direktorius įgaliotas jį pasirašyti.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-259 „Dėl Paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-49).

Esmė. Pakeisti Paramos verslui skyrimo nuostatai.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017–2020 metais programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-50).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017–2020 metais programa.

12. Dėl Trumpalaikės socialinės globos lovų skaičiaus nustatymo sveikatos priežiūros įstaigose (spr. Nr. T2-51).

Esmė. Nustatyta 10 trumpalaikės socialinės globos lovų ir jų išdėstymas VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro Kartenos katalikiškoje palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (4) bei VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (6).

13. Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose (spr. Nr. T2-52).

Esmė. Nustatytos 95 slaugos lovos Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose nuo 2017 m. kovo 1 d.: VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros Kartenos katalikiškoje palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (30), VšĮ Kretingos ligoninėje (38), VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (27).

14. Dėl pritarimo teikti stacionarines tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje (spr. Nr. T2-53).

Esmė. Pritarta naujo profilio stacionarių tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, teikimui Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje.

15. Dėl Atlygintinų paslaugų kainų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje nustatymo (spr. Nr. T2-54).

Esmė. Nustatytos atlygintinų paslaugų kainos Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninėje.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-55).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba.

17. Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-56).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašas.

18. Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir priemokos nustatymo (spr. Nr. T2-57).

Esmė. Nustatyti švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir priemokos.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-58).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo politikos įgyvendinimo 2017–2019 m. programos patvirtinimo (spr. Nr. T2-59).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo politikos įgyvendinimo 2017–2019 m. programa.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (spr. Nr. T2-60).

Esmė. Sudaryta Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-61).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaita.

23. Dėl atstovo skyrimo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą (spr. Nr. T2-62).

Esmė. Mero pavaduotoja D. Skruibienė paskirta į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą.

24. Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-63).

Esmė. Patvirtinta 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaita.

25. Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-64).

Esmė. Patvirtinta 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programa.

26. Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-65).

Esmė. Patvirtinta 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaita.

27. Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-65).

Esmė. Patvirtinta 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programa.

28. Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo (spr. Nr. T2-66).

Esmė. Patvirtinta 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitos.

29. Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo (spr. Nr. T2-68).

Esmė. Patvirtintas 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos planas.

30. Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo (spr. Nr. T2-69).

Esmė. Patvirtinta 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaita.

31. Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo (spr. Nr. T2-70).

Esmė. Patvirtintas 2017 metų Kretingos muziejaus veiklos planas.

32. Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje (spr. Nr. T2-71).

Esmė. Fiziniam asmeniui leista subnuomoti juridiniam asmeniui Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Savanorių g. 23A, Kretingoje.

33. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (spr. Nr. T2-72).

Esmė. Sutikta perimti Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) bei informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą pagal priedą.

34. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-73).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo priedą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatant 4 Eur už 1 val. Kretingos rajono Rūdaičių mokyklai sporto salės nuompinigių dydį.

35. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-74).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 ,,Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ priedo 2 eilutėje įrašytas naujas panaudos gavėjas – Salantų sporto klubas „Salantas“.

36. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo (spr. Nr. T2-75).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ priedo 8.1 eilutė, nes po mokyklos pastato remonto, 2011-05-05 atlikus kadastro duomenų tikslinimą, užfiksuotas pakitęs pastato bendras plotas, todėl keitėsi mokyklos patikėjimo teise valdomo pastato plotas.

37. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-418 „Dėl Triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-76).

Esmė. Pakeistos Triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklės.

38. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo (spr. Nr. T2-77).

Esmė. Teisės aktas pripažintas netekusiu galios.

39. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Žalgirio seniūnijoje (spr. Nr. T2-78).

Esmė. Suteikti gatvių pavadinimai ir pakeistos gatvių geografinės charakteristikos.

Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. posėdyje iš viso buvo priimti 39 sprendimai, kurie paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Share Button


vasario 23, 2020

Mums nepatinka ilgai trunkanti valdžia, tas susigalvojame būdų, kaip ją trumpinti prisirašydami prie trumpinimo, kad tai demokratija. Juk buvo tokie […]

vasario 19, 2020

Visuomenininkams šių metų pradžioje prabilus apie Punios šile iškirstas sveikas pušis Aplinkos ministerija kaltino nevyriausybininkus skleidžiant melagingą informaciją, tačiau prieš […]

vasario 19, 2020

Geopolitikos diagnostika Sirija Faktas: Turkijos kariuomenė Sirijoje atsidūrė „ant fronto linijos“ su rusų „draugiškomis“ karinėmis formuotėmis. Amerikiečiai stebi ir stebisi… […]

vasario 17, 2020

Britai išėjo. Ir ką Europa? Ar dabar galima lengvai atsidusti („pagaliau atsikratėme…“), ar reikia liūdėti? Reikia. Bent jau dėl to, […]

vasario 14, 2020

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Aleknavičius apie pasienio savivaldybės gyvenimą, galimybes ir lūkesčius. Gerbiamas Valdai, kaip apibūdintumėte gyvenimą nedidelėje savivaldybėje, […]

vasario 13, 2020

Ar žinote, kad senus vaistus priima vaistinės, o gyvsidabrinius termometrus privalote  vežti į „Toksiką“? Nepatikėsite, bet mokestinė sistema gan dažnai […]

vasario 12, 2020

Vokietija Faktas: Tiuringijos lando premjeru vietinis parlamentas išrinko liberalą Thomasą Kemmerichą, tačiau rinkimai virto politiniu skandalu, nes laimėtoją savo balsais […]

vasario 12, 2020

Vasario 10 dieną vyko išvažiuojamasis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai Virginija Vingrienė, Kęstutis […]

vasario 5, 2020

Europos Sąjunga/Jungtinė Karalystė Faktas: Jungtinė Karalystė pasitraukė iš Europos Sąjungos. Diagnozė: Įvyko tai, ko Europos Sąjunga (neva) baisiai bijojo. Katastrofa […]

vasario 4, 2020

Pradedamas valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) pasirašė sutartis […]