gegužės 21, 2018
Justė Samkienė
Metodinio-analitinio centro ekspertai vertino buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) būklę

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Metodinis-analitinis centras pradėtas formuoti 2018 metų pradžioje, vykdant kartu su partneriais LIFE integruotą projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“, LIFE-IP PAF-NATURALIT (Nr. LIFE16 IPE/LT/016). Suburti vieni iš geriausių šalyje ekspertai, turintys nemenką patirtį biologinės įvairovės tyrimų, gamtos apsaugos ir kitose srityse: botanikai, ornitologai, entomologas, teriologas, gamtotvarkos, geografinių informacinių ir informacinių technologijų specialistai, vadovaujami zoologo dr. Daliaus Dapkaus.

Vykdant mažai žinomų šalyje augalų ir gyvūnų rūšių inventorizaciją bei nustatant Natura 2000 buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) apsaugos tikslus, centro komanda 2018 m. gegužės 15-16 d. aplankė Europos Bendrijos svarbos ir nesaugomas teritorijas Anykščių ir Rokiškio rajonuose. Ypatingas dėmesys skirtas pasienyje su Latvija plytinčiai Juodymo pelkei (Rokiškio raj.). Apsilankymo tikslas – įvertinti pelkinio satyro (Oeneis jutta), poledynmečio reliktinės rūšies, kuri įtraukta į šalyje griežtai saugomų rūšių sąrašą, paplitimą, santykinį gausumą ir potencialiai tinkamas gyventi buveines pelkėje. Rezultatai pranoko lūkesčius: aptikta gana skaitlinga pelkinio satyro populiacija (stebėta virš 40 individų, erdviškai pasiskirsčiusių didelėje Juodymo pelkės teritorijoje). Taip pat užregistruota į Lietuvos raudonąją knygą įtraukta augalų rūšis įvairialapė usnis (Cirsium heterophyllum). Vertinant pelkės buveines ekspertai konstatavo, jog jos yra palankios būklės, grėsmės nenustatytos, todėl prognozuojamas ilgalaikis geros būklės pelkinio satyro populiacijos išlikimas Juodymo pelkėje. Užregistruotos ir kitos saugomos rūšys: gervės (Grus grus), juodasis gandras (Ciconia nigra), grakščiosios skėtės (Leucorrhinia caudalis), apypelkio miške girdėtos giedančios mažosios musinukės (Ficedula parva).

Petriošiškio pelkės BAST esančiame ežerėlyje stebėta juodųjų žuvėdrų (Chlidonias niger) kolonija, girdėtas didysis baublys (Botaurus stellaris), tarpinių pelkių ir liūnų buveinėje aptikta lieknojo švylio (Eriophorum gracile) populiacija. Gykių Vaitkūnų pelkėje pakartotinai fiksuotos beržo keružio (Betula nana), taip pat poledynmečio reliktinės augalų rūšies, augavietės. Anykščių šilelyje, stepinėje pievoje šalia Šventosios upės, aptikti juodieji apolonai (Parnassius mnemosyne) – tai pirmoji šios saugomos drugių rūšies radvietė Anykščių rajone, ir tikėtina, labiausiai į rytus nutolusi šalyje.

Kaip teigia Metodinio-analitinio centro vadovas Dalius Dapkus, pirmosios ekspertų ekspedicijos metu buvo tobulinti komandinio darbo įgūdžiai, surinkta nemažai duomenų apie retas ir saugomas augalų ir gyvūnų rūšis, įvertinta aplankytų buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) būklė, o surinkta informacija bus naudojama Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų nustatymui.

Pagrindinės Metodinio-analitinio centro funkcijos, vykdant LIFE integruotojo projekto veiklas, yra duomenų apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines rinkimas ir analizė, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklės įvertinimas, Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų ir būtinų apsaugos priemonių nustatymas, gamtotvarkos planavimo proceso tobulinimas ir gamtotvarkos planų rengimas bei peržiūra, prioritetinių rūšių apsaugos veiksmų planų rengimas, ekspertinės pagalbos teikimas poveikio Natura 2000 teritorijoms vertinimo procedūrų metu, konsultacijų, metodinės pagalbos biologinės įvairovės išsaugojimo ir stebėsenos klausimais teikimas.

Projektas bus vykdomas iki 2027 metų. Didžiąją dalį jam reikiamų lėšų skyrė Europos Sąjungos LIFE programa.

Share Button

rugpjūčio 12, 2019

Vis daugiau visuomenės autoritetų išreiškia palaikymą visuomeninei iniciatyvai išsaugoti Punios šilą, kurio likimui šiuo metu grėsmę kelia aplinkos ministro Kęstučio […]

rugpjūčio 9, 2019

Peticiją (susipažinti su ja ir pasirašyti galima čia) dėl Punios šilo gelbėjimo jau pasirašė per 13 000 Lietuvos piliečių, norinčių, […]

rugpjūčio 8, 2019

„Savivaldybės mero Ričardo Malinausko kvietimu Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai lankėmės Druskininkuose susipažinti su aplinkosauginėmis problemomis, su kuriomis susiduria kurortas, […]

rugpjūčio 7, 2019

Savivaldybės atkreipia dėmesį į esamą probleminę vandentvarkos ūkio padėtį šalyje. Lietuva yra gavusi įspėjimą iš Europos Komisijos dėl neįvykdytų įsipareigojimų […]

rugpjūčio 6, 2019

Praėjusią savaitę per 100 pačių įvairiausių visuomeninių sričių atstovų kreipėsi į Lietuvos Prezidentą prašydami gelbėti Punios šilą, kurio likimui šiuo […]

rugpjūčio 5, 2019

Penktadienį, jau pasibaigus darbo dienai, šalies Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad pasirašytas prezidento dekretas dėl veto Miškų įstatymo pataisų, pagal […]

rugpjūčio 1, 2019

Per 100 pačių įvairiausių visuomeninių sričių atstovų, tarp kurių gamtos, meno, bei kultūros veikėjai, nacionalinių premijų laureatai, Lietuvą pasaulyje garsinantys […]

liepos 29, 2019

Šiltais vasaros vakarais siautulingu gyvenimu alsuoja ne tik Vilniaus senamiesčio gatvelės, bet ir miesto pašonėje šimtmečiais amžių skaičiuojantis Dūkštų ąžuolynas. […]

liepos 24, 2019

„Šiandien teko rimtai pakovoti dviem frontais. Pasipriešinimas depozito sistemos išplėtimui didelis. Bet įdomiausia, kad priešinamasi ne dėl aplinkosauginių, ne dėl […]

liepos 19, 2019

Kam Lietuvoje rūpi aplinkos tausojimas? Visuomenė, įvairios organizacijos, ir svarbiausiai – pavieniai atsakingi piliečiai, skiria labai daug dėmesio aplinkos tausojimui. […]