gruodžio 11, 2017
„Naują giesmę Tau sukursiu, kad Tavo namuose būtų gera ir jauku…“

Kauno arkivyskupijos kurija ne vieni metai parapijų bendradarbiams organizavo, vykdė mokymus – ugdymo seminarus ir rekolekcijas „Bažnyčios misijos džiaugsmai ir iššūkiai“.

Pasak sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, ,,tai laikas ne tik mokytis, bet pirmiausia išgyventi bendrystę, atnaujinti savo santykį su Dievu, suprasti, kad kiekvieno tarnystė Bažnyčioje yra dovana bendruomenei ir kiekvienas net ir mažiausiu darbu galime ne tik pasitarnauti artimui, bet ir ruošti vietą Jėzaus atėjimui, pakviesti, padėti ir palydėti žmones į susitikimą su Juo“. Susitikimų dalyviai tarp parapijų bendradarbių buvo vargonininkai ir chorų vadovai.

Per seminarų ciklą ,,Tau naują giesmę sukursiu“ Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kalbėjo, jog religinė muzika, giedojimas, kyla iš gilumos, religinio išgyvenimo, ji padeda žmonėms atiduoti garbę Dievui, dalyvauti liturgijoje, ją tinkamai išgyventi, tai ne bet koks muzikavimas – juo įsijungiama į liturgiją, atspindimi liturginių metų laikotarpiai, jų mintis bei nuotaika.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį į Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos apie Šventąją Liturgiją ,,Sacrosantum. Concilium“ mokymą, pastebėjo, jog „per grožį, muziką vyksta lygiavertis Dievo slėpinio perteikimas“, giedojimas, bažnytinė muzika yra Bažnyčios grožio, jos narių bendrystės atspindys, muzika priartina Dievo patirtį, kurios žmogus savo viduje ilgisi, o jos tikslas – kad ji padėtų visiems drauge šlovinti Dievą.

Docentė Renata Marcinkutė Lesieur, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų katedros vedėja pasakojo, jog pirmųjų krikščionių giedojimas buvo teksto kalbėjimas per muziką, jie giedodavo švęsdami Eucharistiją mažomis bendruomenėmis iš liaudies muzikos kylančiomis intonacijomis. Vėliau kuriantis vienuolynams, atsiradus ir ištobulėjus grigališkajam choralui, žmonės nemokėjo lotyniškai, tad negalėjo kartu giedoti, todėl tam tikrais šventų Mišių momentais įterpdavo savo liaudiškas giesmes. Protestantų bažnyčioje pirmiausia pradėta mokyti žmones giedoti jų kalba. XX a. pr. tik po Vatikano II Susirinkimo katalikų bažnyčių liturgijoje giedama gimtąja kalba. Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje vargonavimo liturgijoje patirtimi dalijosi ne vien docentė Renata Marcinkutė Lesieur, bet ir parapijų vargonininkai, chorvedžiai, buvo aptartas liturginio giedojimo repertuaras, dalijamasi patirtimi, kaip yra nelengva į giedojimą pamaldose įtraukti vaikus, jaunimą, suaugusiuosius, – santūrus lietuvių būdas, gyvo tikėjimo stoka, neaktyvi tikinčiųjų bendruomenė mažai skatina žmones giedoti bažnyčiose.

Prasidėjus seminarų ciklui ,,Kad tavo namuose būtų gera ir jauku…“ parapijų vargonininkai, chorų vadovai apsilankė Kauno sakralinės muzikos mokykloje, jos direktorius kunigas dr. Vilius Sikorskas vedė mokymus tema ,,Gavėnios, Didžiojo Velykų Tridienio ir Velykų giedojimai“.

Darbo ir tarnystės patirtimi dalijosi Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, Kauno arkikatedros chorų „Cantate“ ir „Veritas“ vadovė, Kauno sakralinės muzikos mokyklos liturgijos ir meno vadovė, Kauno kunigų seminarijos giedojimo dėstytoja bei „Marijos radijo“ muzikos redaktorė. Seminare „Būti Bažnyčios tarnu – choras liturgijoje ir bendruomeninis giedojimas“ buvo aptarti Šventųjų Apeigų kongregacijos instrukcija apie muziką šventojoje liturgijoje ,,Musicam sacram“ ir Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimai apie bažnytinę muziką, liturginį giedojimą, choro vaidmenį. Pastebėta, kad grožio ir profesionalumo santykis liturginiame giedojime yra labai svarbus.

Sumanymas surengti dviejų metų mokymų ciklą, paremiant Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, katalikų šalpos organizacijai ,,Renovabis“, suteikė galimybių įvairių patirčių vargonininkams ir chorų vadovams, taip pat ir kitiems parapijų bendradarbiams atnaujinti žinias, patobulinti praktinius gebėjimus, pasidžiaugti sėkmėmis, patyrinėti nesėkmes, pagilinti asmeninio tikėjimo kelią.

Jolita Oržekauskaitė, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje vaikų ir jaunimo choro ,,Šiloja“ vadovė, Raseinių meno mokyklos Šiluvos skyriaus muzikos mokytoja, Raseinių r. Šiluvos gimnazijos muzikos mokytoja

Share Button


gegužės 25, 2020

2020-ieji yra paskelbti Šv. Jono Pauliaus II metais. Šv. Jonas Paulius – asmenybė, turinti tvirtą autoritetą tarp skirtingų konfesijų, religijų, […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 30, 2020

Šeštadienį popiežius Pranciškus paskelbė laišką, kuriuo pakvietė viso pasaulio tikinčiuosius Rožinio maldai už žmoniją, šiandienos negandas pavedant Mergelei Marijai – […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

rugpjūčio 6, 2019

Vykstantys spartūs pokyčiai ir augantis bibliotekų potencialas lemia, kad bibliotekininkų funkcijos smarkiai išsiplečia, todėl kinta ne tik reikalavimai darbuotojų bazinėms […]

birželio 25, 2019

Kažkada pasilypėję ant aukštų tvorų ar medžių pamatėme, koks platus pasaulis, o mėlyna tėviškės padangė nusidriekia toli toli, gal iki […]

birželio 8, 2019

Vos 600 gyventojų turintis Šiluvos miestelis didžiuojasi ne tik ilga istorija (šaltinuose pirmą kartą paminėtas dar XV amžiuje), bet ir […]