sausio 11, 2016
Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacija
Rinkosi Kelmės rajono seniūnai ir socialiniai darbuotojai

Sausio 8 d. į pirmąjį šių metų susitikimą rinkosi Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir socialiniai darbuotojai. Susitikime dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės vadovai: meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė, pavaduotoja Danutė Genutienė. Susitikime aptarti aktualūs klausimai ir praėjusių bei šių metų įvykiai, palietę visos šalies visuomenę ir iškėlę spręstinas problemas.

Pirmiausia aktualijas aptarė Zenonas Griguola, Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas, kalbėjęs apie darbų saugos riziką, galimybę pasireikšti smurtui darbo vietoje, kėlė klausimą, kaip pasirūpinti ir apsaugoti darbuotojus, lankančius gyventojus namuose, apie jų rizikingą darbą. Z. Griguola supažindino su inspekcijos Šiaulių skyriaus 2015 metų veikla ir pakvietė visas tarnybas bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią galimiems smurto protrūkiams šeimose bei apsaugoti tokias šeimas lankančius darbuotojus.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė pateikė socialinės pašalpos pokyčių nepasiturintiems Kelmės rajono savivaldybės gyventojams 2014–2015 metais pristatymą, kuriame supažindino su pokyčiais, įvykusiais per šiuos metus. Socialinės pašalpos išmokos sumažėjo 22,1 proc. Pavyzdžiui, Kelmės seniūnijoje 2014 m. socialinę pašalpą gavo 572 šeimos, o 2015 m. – 382 šeimos. Iš viso 2014 m. rajone išmokėta 1 666 590 eurų, o 2015 m. – 1 298 837 eurai pašalpų. 2014 m. kompensuota 25 754 eurai renovuoto būsto kreditų ir palūkanų, 2015 m. – 55 468 eurai.

Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis atkreipė dėmesį į pasiektus rezultatus mokant pašalpas. Padėtis rajone gerokai pagerėjo, piniginė socialinė parama skiriama tiems asmenims, kuriems jos labiausiai reikia. Tačiau pagal nedarbą, kuris rajone siekia 14 proc., esame lyderiai ir tai nėra patenkinamas rodiklis. Rajono vadovas trumpai apžvelgė praėjusius metus, pasidžiaugė, kad iš esmės jie baigti sėkmingai, be finansinių įsiskolinimų.

Lietuvos darbo biržos Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriaus vedėjas Stasys Povilaitis supažindino su praėjusių metų nedarbo lygio pokyčiais rajone ir pagal seniūnijas. Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė atkreipė dėmesį į situaciją siunčiant bedarbius į mokymus ir kėlė klausimą, ar visada žmonės, dalyvavę mokymuose, įgyja tinkamą kvalifikaciją ir ar jie,  valstybei išleidus pinigus mokymams, eina dirbti pagal įgytą specialybę.

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Butnorienė pristatė socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, reglamentuojantį darbo su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, bei šeimomis, kurių vaikams nustatyta laikinoji globa, organizavimą ir vykdymą, socialinių paslaugų joms teikimą, prevencinį darbą su šeimomis iki įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą Kelmės rajono savivaldybėje. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė išsakė pastabas dėl aprašo.

Share Button


gruodžio 1, 2019

Svarbus senelių atminimas Apie tai, kad Tytuvėnų centre gyvenanti gydytoja Rūta Katrina Juškaitė – partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio […]

lapkričio 29, 2019

Bernadetos Ščeponavičienės gyvenimas daug kuo panašus į jūros bangų blaškomą laivelį. Į devintą dešimtį įkopusi kelmiškė šiandien drąsiai sako, jog […]

rugsėjo 24, 2019

Rugsėjo 21 d. Kelmėje vyko iškilminga paminklo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui atidengimo ceremonija ir Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo […]

gegužės 9, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros specialistai dalyvavo įžuvinant Kražantės upę. Buvo paleisti 3000 paaugintų šlakių jauniklių. Vykdydami […]

balandžio 19, 2018

Kelmės rajone dalyvaujant Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnams įžuvintas Leošinos tvenkinys. Nuomininkas į tvenkinį paleido lydekaites ir karosus. […]

balandžio 13, 2018

Šylant orui, įsibėgėja ir pavasarinis vandens telkinių įžuvinimas. Šiaulių regione, dalyvaujant aplinkosaugininkams, vandens telkinių nuomotojai pradeda pirmuosius šių metų įžuvinimus. […]

kovo 7, 2018

Kovo 2 d. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko „Kelmės krašto jaunimo apdovanojimai 2017“. Renginys buvo skirtas paminėti Lietuvos šimtmetį. Renginio […]

kovo 6, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra vakar gavo pranešimą, kad Kelmės rajone, Kračių miestelyje yra nugaišusios stirnos. Rastos […]

kovo 6, 2018

Savanorių ugniagesių veikla Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Pirmieji žingsniai visada sunkūs. Tačiau pastaruoju metu Kelmės rajone kilę gaisrai, į […]

kovo 6, 2018

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) informuoja, kad iš Kvitų žaidimo 122 laimėtojų Šiaulių apskrityje yra 13. […]