lapkričio 20, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Tartasi dėl mokinio krepšelio rezervo lėšų likučio perskirstymo mokykloms

Lapkričio 17 d. į Kretingos rajono savivaldybę pasitarti dėl 7 proc. mokinio krepšelio rezervo lėšų likučio perskirstymo mokykloms buvo pakviesti rajono švietimo įstaigų direktorių tarybos nariai, atstovaujantys rajono gimnazijoms, pagrindinėms mokykloms, daugiafunkciams centrams, pradinėms mokykloms ir darželiams, taip pat Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) Kretingos rajono susivienijimo atstovai.

Pagal savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus paskaičiavimus, užtikrinus visų švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų poreikį, nepaskirstytas rezervo likutis sudaro apie 159 tūkst. eurų. Savivaldybės administracija svarsto galimybes šias lėšas paskirstyti: mokyklose dirbantiems pedagogams ir nepedagoginiams darbuotojams, kuriems atlyginimai mokami iš mokinio krepšelio lėšų, tarnybinių nusižengimų neturintiems ugdymo įstaigų vadovams bei ugdymo priemonių įsigijimui.

Kontrolinius skaičius, kiek lėšų kiekviena ugdymo įstaiga galėtų gauti iš mokinio krepšelio rezervo, dar šiandien mokyklų vadovams pateiks savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Mokyklų vadovams, kaip savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, būtų paliekama teisė patiems paskirstyti gautas lėšas darbo užmokesčio priemokoms, socialinio draudimo įmokoms ir ugdymo priemonėms, iš jų: išlaidoms ir turtui įsigyti.

Susitikime savivaldybės vadovų, Ekonomikos ir biudžeto bei Švietimo skyrių vedėjų išsakytiems siūlymams Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų tarybos nariai bei LŠĮPS Kretingos rajono susivienijimo atstovai pritarė.

Neformalųjį vaikų papildomą ugdymą vykdančių Kretingos ir Salantų meno mokyklų bei Kretingos sporto mokyklos vadovų bus prašoma pateikti paskaičiavimus, koks būtų poreikis jų pedagogų priemokoms bei kiek lėšų papildomai reikėtų visose rajono mokyklose dirbančių ūkvedžių, buhalterių ir vairuotojų, kuriems darbo užmokesčiai mokami iš aplinkos lėšų, priemokoms.

Pasitarime buvo akcentuota, kad darbo užmokesčio fondo visų rajono biudžetinių įstaigų darbuotojams, kuriems atlyginimas mokamas iš aplinkos lėšų, 12-ai mėnesių šiuo metu nepakanka, tačiau trūkstamas lėšas – apie 205 tūkst. eurų – tikimasi surinkti perskirsčius savivaldybės biudžeto programų lėšas. Mokyklų ūkvedžių, buhalterių ir vairuotojų priemokų klausimas bus svarstomas tik tuo atveju, jeigu pakaks lėšų visų rajono biudžetinių įstaigų darbuotojams darbo užmokesčiui už gruodžio mėnesį išmokėti šiais metais.

Sprendimo projektas dėl pritarimo 7 proc. mokinio krepšelio rezervo lėšų likučio perskirstymui rajono mokykloms bus teikiamas svarstyti Kretingos rajono savivaldybės tarybai.

Share Button


sausio 20, 2020

Jau devintą kartą akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, po visą Lietuvą skleidė žinią – […]

gruodžio 31, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“, rugsėjo 13 dieną jau kvietė pirmuosius […]

gruodžio 27, 2019

Gruodžio 18 d. Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko šventinis knygų klubo „9 puslapis“ susitikimas. Šįkart susitikimas buvo […]

gruodžio 19, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje mažuosius kretingiškius stebino ir aktyviai įtraukė dalyvauti veiksme šokio teatro „Dansema“ interaktyvaus spektaklio […]

rugsėjo 24, 2019

Apsilankėme Dionizo Poškos žemėje Bijotuose ir iš vaikystės užsilikę prisiminimai lengvai užleido vietą naujiesiems įspūdžiams ir žavėjimuisi žaluma, erdvumu, tvarkingumu […]

rugsėjo 6, 2019

„Rugpjūčio mėnuo – palankiausias metas susiburti į jaukius kino vakarus po atviru dangumi“ – šiais žodžiais Kretingos M. Valančiaus viešoji […]

rugsėjo 6, 2019

Lietuvos didžiuosiuose miestuose sparčiai populiarėja pabėgimo kambariai, dar vadinami galvosūkių kambariais ar užduočių kambariais. Pirmasis Kretingos mieste galvosūkių kambarys „Pabėgimo […]

rugpjūčio 26, 2019

Hario Poterio populiarumas neblėsta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal jaunojo burtininko nuotykius sukurti filmai, statomi pramogų parkai […]

rugpjūčio 21, 2019

Visuomenė tarsi iš naujo prisimena partizaninio pasipriešinimo ir tremties istorijas, kuriami dokumentiniai filmai, atspindintys to laikmečio istoriją, rašomos knygos. Kretingos […]

liepos 11, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Lijanos Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymas.  Lijana – mažeikiškė, gimusi, […]