lapkričio 20, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Tartasi dėl mokinio krepšelio rezervo lėšų likučio perskirstymo mokykloms

Lapkričio 17 d. į Kretingos rajono savivaldybę pasitarti dėl 7 proc. mokinio krepšelio rezervo lėšų likučio perskirstymo mokykloms buvo pakviesti rajono švietimo įstaigų direktorių tarybos nariai, atstovaujantys rajono gimnazijoms, pagrindinėms mokykloms, daugiafunkciams centrams, pradinėms mokykloms ir darželiams, taip pat Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) Kretingos rajono susivienijimo atstovai.

Pagal savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus paskaičiavimus, užtikrinus visų švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų poreikį, nepaskirstytas rezervo likutis sudaro apie 159 tūkst. eurų. Savivaldybės administracija svarsto galimybes šias lėšas paskirstyti: mokyklose dirbantiems pedagogams ir nepedagoginiams darbuotojams, kuriems atlyginimai mokami iš mokinio krepšelio lėšų, tarnybinių nusižengimų neturintiems ugdymo įstaigų vadovams bei ugdymo priemonių įsigijimui.

Kontrolinius skaičius, kiek lėšų kiekviena ugdymo įstaiga galėtų gauti iš mokinio krepšelio rezervo, dar šiandien mokyklų vadovams pateiks savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Mokyklų vadovams, kaip savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, būtų paliekama teisė patiems paskirstyti gautas lėšas darbo užmokesčio priemokoms, socialinio draudimo įmokoms ir ugdymo priemonėms, iš jų: išlaidoms ir turtui įsigyti.

Susitikime savivaldybės vadovų, Ekonomikos ir biudžeto bei Švietimo skyrių vedėjų išsakytiems siūlymams Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų tarybos nariai bei LŠĮPS Kretingos rajono susivienijimo atstovai pritarė.

Neformalųjį vaikų papildomą ugdymą vykdančių Kretingos ir Salantų meno mokyklų bei Kretingos sporto mokyklos vadovų bus prašoma pateikti paskaičiavimus, koks būtų poreikis jų pedagogų priemokoms bei kiek lėšų papildomai reikėtų visose rajono mokyklose dirbančių ūkvedžių, buhalterių ir vairuotojų, kuriems darbo užmokesčiai mokami iš aplinkos lėšų, priemokoms.

Pasitarime buvo akcentuota, kad darbo užmokesčio fondo visų rajono biudžetinių įstaigų darbuotojams, kuriems atlyginimas mokamas iš aplinkos lėšų, 12-ai mėnesių šiuo metu nepakanka, tačiau trūkstamas lėšas – apie 205 tūkst. eurų – tikimasi surinkti perskirsčius savivaldybės biudžeto programų lėšas. Mokyklų ūkvedžių, buhalterių ir vairuotojų priemokų klausimas bus svarstomas tik tuo atveju, jeigu pakaks lėšų visų rajono biudžetinių įstaigų darbuotojams darbo užmokesčiui už gruodžio mėnesį išmokėti šiais metais.

Sprendimo projektas dėl pritarimo 7 proc. mokinio krepšelio rezervo lėšų likučio perskirstymui rajono mokykloms bus teikiamas svarstyti Kretingos rajono savivaldybės tarybai.

Share Button

liepos 11, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Lijanos Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymas.  Lijana – mažeikiškė, gimusi, […]

liepos 11, 2019

Skatinant vaikų užimtumą atostogų metu Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas edukacinių užsiėmimų ciklas „Aš – žemaitis“. […]

gegužės 7, 2019

Skaitmeninio raštingumo siekiama ir Kretingoje Į Lietuvos bibliotekas kovą ir balandį rinkosi gyventojai ne spaudos skaityti ar knygos grąžinti, tačiau […]

gegužės 1, 2019

Daugiau kaip 54 proc. Kretingos rajono rinkimuose dalyvavusių rinkėjų valia rajono meru išrinktas Antanas Kalnius. Jo kandidatūrą iškėlė visuomeninis rinkimų […]

vasario 5, 2019

2018 m. sausio 26 d. beveik 40-yje Lietuvos ir užsienio miestų, tarp jų ir Kretingoje vyko išskirtinis žinių apie Lietuvą […]

liepos 4, 2018

Kretingos centre po rekonstrukcijos kretingiškius ir miesto svečius apsipirkti vėl kviečia prekybos tinklo „Iki“ parduotuvė Savanorių gatvėje. 685 kv. m. […]

birželio 4, 2018

Iš Kauno bėgimo estafatę perėmusi Kretinga ir Klaipėda sulaukė daugiau nei 1 500 dalyvių, kurie visi kartu išgelbėjo net 4 500 […]

kovo 24, 2018

Kovo 23 d. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje vyko respublikinis tautinių šokių kolektyvų festivalis „Nupinsim šokių pynę“. Festivalyje dalyvavo 20 kolektyvų […]

kovo 9, 2018

Po apsilankymo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM), kurioje savivaldybės vadovams plačiau buvo pristatytas valstybinių profesinių mokymo įstaigų tinklo […]

kovo 6, 2018

Penktadienį Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas organizavo pasitarimą dėl modernaus, Kretingos miesto istoriją simbolizuojančio kryžiaus, skirto Kretingos Viešpaties […]