1 gruodžio, 2023
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Ateities įgūdžių mokykla: kokių asmeninių savybių prireiks ateinančioms kartoms?

Jau kurį laiką kalbama, kad dabartinė į akademinius pasiekimus orientuota švietimo sistema išsisemia, prioritetu tampa ne tik įvertinimas pažymiu, bet ir žmogaus asmeninės savybės: gebėjimas komunikuoti, dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, priimti sprendimus. Apie tai diskutuoja ir verslininkai, akcentuodami įgūdžius, kurių prireiks ugdant ateities profesijų kartą. Jau dabar aišku, kad šiai kartai teks nemenkas iššūkis – kurti ir panaudoti sparčiai besikeičiančias ateities technologijas. Tad kokių pokyčių turėtų imtis mokyklos, norėdamos spėti į skubantį progreso traukinį?

Į ugdymo procesą reikia žvelgti plačiau

„Pasaulinės švietimo tendencijos rodo, kad vienos krypties ugdymas yra nebepakankamas. Tai jau nueinantis dalykas.  Vienas žmogus nebepajėgus sukurti kažko ypatingo, išskirtinio, inovatyvaus, konkuruoti aplinkoje, pasaulyje, nes kiekvienas mes esame individuali asmenybė. Tik bendradarbiaudami, suliedami skirtingas kompetencijas, skirtingus gebėjimus, įgūdžius, žmonės gali sukurti unikalius produktus“, – sako Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė.

Gimnazija pasirinko ateities įgūdžių mokyklos kryptį ir sėkmingai tuo keliu žengia. Direktorės teigimu, gyvename tokiame amžiuje, kai negalime orientuotis tik į akademinius pasiekimus. Į ugdymo procesą reikia žvelgti plačiau – ugdyti visapusišką asmenybę, lavinant įgūdžius, kurių reikės ateityje.

„Vis dažniau girdime, kad mūsų švietimo politikoje truputėlį kertasi tai, kas deklaruojama dokumentuose, ir kokie mokinių pasiekimai matuojami. Kalbame apie visuminį ugdymą,  bendrąsias kompetencijas, o matuojami tik akademiniai pasiekimai, nes būtent juos matuoti ir vertinti labai lengva. O kaip pamatuoti asmenybės ūgtį? Kiekvieno asmeninį pokytį? Čia didžiulis iššūkis! Kiekvienas žmogus juk yra skirtingas ir standartizuotas matavimas nėra objektyvus“, – teigia Loreta Tamulaitienė.

Asmenybei auginti – visuminio ugdymo principai

Gimnazijos direktorės teigimu, filosofo S. Šalkauskio asmenybė padiktavo ne tik gimnazijos pavadinimą, bet ir kryptį, kuria mokykla turi eiti.  Visame gimnazijos ugdymo turinyje atsispindi prof. Stasio Šalkauskio filosofija.

„Mums pats prof. S. Šalkauskis diktuoja išeities tašką. Žmogus ugdomas per keturias sritis: kūną, kad šis būtų sveikas ir gražus, protą – aštrų ir imlų, dvasingumą, kuris apibrėžia vertybinius, pilietinius aspektus ir, žinoma, – kūrybiškumą. Žmogus nuo dirbtinio intelekto ir skiriasi tuo, kad yra kūrybiškas. Čia yra ugdymo esmė, kurią randu net šiuolaikiniuose vadybos guru knygose“, – pasakojo direktorė.

Pasak L. Tamulaitienės, gimnazijoje taikomi visuminio ugdymo principai ugdo asmenybę, gebėsiančią kurti, valdyti ateities technologijas. Naujosios technologijos tampa priemone įgyti ateities įgūdžius. Todėl gimnazijoje aktyviai taikomos STEAM technologijos, mokiniai dalyvauja miesto teikėjų siūlomose programose.

„Mes orientuojamės į naujus dalykus. Tai – ateities įgūdžiai. Mūsų gimnazijoje labai nuosekliai įgyvendinama socialinių kompetencijų ugdymo programa, kuri laikui bėgant buvo papildyta socialinio emocinio ugdymo pamokomis ir praktiniais užsiėmimais. Kartu su gimnazistais sukurtas ir sėkmingai naudojamas asmenybės ūgties matavimo įrankis „Asmenybės ūgties“ dienoraštis, kuriame keldami mokymosi tikslus, reflektuodami veiklą, mokiniai mato savo asmenybės pokytį, mokosi pažinti save, ugdosi aukštą savivertę, pasitikėjimą. Tai pamatinės savybės, be kurių jauni žmonės sunkiai galės realizuotis, siekti aukštesnių tikslų, jausti atsakomybę dėl savo, šalies ir pasaulio likimo.  Visos šios kompetencijos yra mūsų ugdymo esmė, dalykinės žinios – priemonė šias kompetencijas įgyti.

Kai šiandien politikai vis dar diskutuoja, ar gyvenimo įgūdžių programą galima leisti į mokyklas, mes panašią programą įgyvendiname daugiau kaip penkmetį, matome akivaizdžiai teigiamus rezultatus, tik kitaip vadiname.“, – sako direktorė.

Į S. Šalkauskio gimnaziją susirenka vaikai iš maždaug dešimties miesto ir rajono progimnazijų. Visi jie skirtingi: su savo patirtimis, kultūra, įgūdžiais ir pasiekimais. Aukšta mokytojų kvalifikacija, profesionalumas, dalykinės ir bendrosios kompetencijos padeda mokiniams kuo greičiau adaptuotis ir įsilieti į gimnazijos bendruomenę, tuo pačiu augti, bręsti ugdytis vertybines nuostatas.

Svarbiausia – augti kaip žmogui

Gimnazija turi susikūrusi jau minėtą unikalią Asmenybės ūgties sistemą, kurioje stebimas vaiko vertybinis pokytis, besikeičiantis požiūris į save ir pasaulį. Kiekvienas mokinys turi „Asmenybės ūgties“ dienoraštį, kuriame užrašo savo mintis, pojūčius, reflektuoja ugdymosi patirtį. Tai priemonė pažinti save, analizuoti savo vidinį pasaulį. Dienoraštyje pateikiama daug savęs pažinimo testų, kurie padeda ir renkantis profesiją. Mokytojams ir tėvams – tai drauge ir įrankis geriau pažinti vaiką, giliau pažvelgti į jo asmenybę, suprasti jo poreikius ir padėti plėtoti išskirtinius gebėjimus.

„Šios sistemos pagrindas – padėti vaikui pažinti save, išsikelti tikslus ir pasitikrinti, kaip pavyko juos realizuoti. Mūsų gimnazistai daug reflektuoja, nes manome, kad tai irgi labai svarbus įgūdis ir labai svarbi veikla sau, asmeniniam augimui. Stengiamės į pažinimo procesą įtraukti ne tik mokinius, mokytojus, bet ir šeimą.

Šioje srityje sėkminga patirtis  – trišaliai pokalbiai, kai susitinka mokinys, tėvai ir klasės vadovas, visi kartu sutaria, kuriems gebėjimams, dalykinėms žinioms ir kompetencijoms mokinys skirs prioritetą. Tėvai girdi, aptaria su klasės vadovu, po tam tikro laiko reflektuoja, žiūri, kaip sekasi, ne tik mokytis  konkrečių dalykų, bet augti kaip žmogui.  Mes suprantame, kad kolegoms klasių vadovams tai – titaniškas darbas, tačiau bendru sutarimu šie pokalbiai jau tapo gimnazijos savastimi, nes dauguma bendruomenės narių tame mato didžiulę ugdymo prasmę“, – sako S. Šalkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Paskutiniame dienoraščio lape, kaip ir daugelyje gimnazijos kabinetų pateikiamas emometras, įrankis, kuriuo mokiniai gali įsivertinti savo emocijas, savijautą. Gimnazijos vadovės teigimu, klasės emocinis fonas turi didelės įtakos produktyviam darbui pamokoje.

„Mokytojai pagal mokinių nuotaiką gali pakreipti pamokos turinį ar eigą. Jeigu prieš pamoką kilo konfliktas, tai nebegalima normaliai dirbti, reikia tą emociją išleisti, aptarti. Santykiai pamokoje – labai subtilūs dalykai. Žinoma, ne mažiau svarbi ir mokytojo emocinė savijauta. Taisyklė čia paprasta – ramus ir stresui atsparus mokytojas ugdo tokį pat mokinį“.

Mokykla – tai gyvenimas

Atliepdama gimnazijos šūkio idėją „Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“, S. Šalkauskio gimnazija – bene vienintelė mokykla Šiauliuose, kurioje mokiniai atlieka „Mokymosi tarnaujant“ projektus. Pavaduotojos ugdymui J. Butkuvienės teigimu, šie projektai ugdo būtent tuos įgūdžius, kurie reikalingi ateičiai.

„Trečios klasės gimnazistai susiburia į komandą, patys susiranda socialinius partnerius ir atlieka projektą, kuris būtų naudingas tai įstaigai. Tai gali būti gyvūnų prieglaudos, slaugos namai, bibliotekos, kitos ugdymo įstaigos. Skatiname juos reflektuoti, kad mokiniai įsisąmonintų, su kuriais mokomaisiais dalykais veikla yra susijusi, kokių jiems prireikė žinių, kokių įgūdžių įgijo. Tai projektai, kurie prasmingi visuomenei ir patiems vaikams. Gimnazijoje išskirtinė diena, kai konferencijos metu žemesniųjų klasių mokiniams pristatomi „Mokymosi tarnaujant“ projektai. Tuomet pasimato, kiek daug prasmingų darbų gimnazistai atliko miesto bendruomenei“.

Ketvirtos klasės gimnazistai savo projektus atlieka gimnazijoje: organizuoja renginius, konkursus, šventes, sporto varžybas žemesniųjų klasių mokiniams. Mokyklos administracija šiuos projektus vadina abiturientų brandos įrodymu, požymiu, kad mokiniai jau geba susitvarkyti su iššūkiais ir atsakomybėmis.

„Skatiname bendradarbiavimą tarp skirtingų klasių mokinių – gimnazistai projektus atlieka savarankiškai, patys. Jie drąsiai gali prašyti pagalbos. Tiek administracija, klasių vadovai, karjeros specialistė bendradarbiauja, pataria, stengiamės juos mokyti, rengti tam tikriems gyvenimo iššūkiams. Tai ir laisvė veikti, bet ir atsakomybė už tai, ką tu darai, koks bus rezultatas“, – pasakoja J. Butkuvienė.

 

Jai antrina ir gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė, pabrėždama, kad gyvenimas vyksta mokykloje. „Mes negalime tik ruoštis kažkada būsimam gyvenimui. Būtent gimnazijoje sukuriamos gyvenimiškos situacijos, kuriose mokiniai ir išsibando save, bet ir atlieka vertybinius dalykus – savanoriauja, atjaučia, padeda kitiems“.

 


29 vasario, 2024

Ketvirtadienį Kretingos rajono gyventojai, prieštaraujantys ketinimams prie Darbėnų miestelio statyti vandenilio ir metanolio gamyklą, susirinko į protestą greta savivaldybės. Kaip […]

Asta Skaisgirytė. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.
29 vasario, 2024

Penktadienį kelyje ties Lietuvos pasieniu prasidedant Lenkijos ūkininkų blokadai, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad panašūs protestai vyksta visoje […]

29 vasario, 2024

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pristatė nuo trečiadienio įsigaliojusį statybos techninį reglamentą slėptuvėms, priedangoms ir kolektyvinės apsaugos statiniams. Pasak jo, reglamentas […]

29 vasario, 2024

Per 2023 m. apie 12 proc. augęs vidutinis darbo užmokestis (VDU) nulėmė tokį patį dydį siekusį senatvės pensijos išaugimą, teigia […]

29 vasario, 2024

Jonavos rajone ryškėja pagrindinės geležinkelio linijos kontūrai – beveik 30-ies kilometrų atkarpoje statoma geležinkelio sankasa ir inžineriniai statiniai. Dalis inžinerinių […]

29 vasario, 2024

„ChatGPT“ baigiant įsitvirtinti generatyvinio dirbtinio (DI) intelekto sinonimu, „Google“ į pažangiųjų asistentų lenktynes netikėtai grįžo su naujomis jėgomis. Vasarį paieškos […]

Prezidentūros nuotr.
28 vasario, 2024

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį lankėsi Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje ir Kupiškio menų mokykloje. Subačiaus gimnazijoje pirmoji ponia bendravo su […]

28 vasario, 2024

Lietuvos Raudonasis Kryžius (LRK) nuo 2010 m. vykdo prieglobsčio prašytojų Lietuvoje priėmimo ir apsaugos sąlygų stebėseną. LRK stebėtojai vyksta į […]

LSU nuotr.
28 vasario, 2024

Lietuvos sporto universitetas (LSU) naujausiame Šanchajaus sporto mokslo institucijų reitinge (angl. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and […]

28 vasario, 2024

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) 2023 m. veiklos rezultatų pristatyme. Jame aptarti pastarųjų metų […]

28 vasario, 2024

Nuo kovo mėn. tarpmiestiniuose maršrutuose keleivius su specialiaisiais poreikiais veš 10 tam parengtų autobusų, praneša tolimojo keleivinio transporto kompanijos (TOKS) […]

28 vasario, 2024

Nors žiema dažnam asocijuojasi su didžiausiu avaringumu dėl sudėtingesnių oro sąlygų ir ilgesnio tamsiojo paros laiko, tačiau atėjus pavasariui kelyje […]

28 vasario, 2024

Investavimas į auksą šiuo metu siekia tikras aukštumas. Ekonomistai tikina, kad tokį masinį aukso pirkimą lietuviams lėmė neramumai pasaulyje bei […]

27 vasario, 2024

ES įstatymų leidėjai antradienį galutinai pritarė svarbiam įstatymo projektui, kuriuo siekiama apsaugoti šalių bloko gamtą, nepaisydami konservatorių pastangų, kad Europos […]

27 vasario, 2024

Jungtinių Valstijų (JAV) atsargos generolui Benui Hodgesui įspėjus, jog agresijos atveju Lietuva turi būti pasirengusi bent dvi savaites gintis viena, […]

27 vasario, 2024

Nuo šių metų rugsėjo Alytuje siūloma reorganizuoti šešias ugdymo įstaigas, pranešė portalas alytausnaujienos.lt. Publikacijoje nurodoma, kad savivaldybė, sie­kdama efek­ty­viau panaudoti […]

27 vasario, 2024

Komikas Artūras Orlauskas nesutinka su visuomenininko Andriaus Tapino ieškiniu, kuriuo jis prašo teismo pripažinti Šeimų sąjūdžio aktyvisto teiginius apie lėšų […]

27 vasario, 2024

Ugdymo įstaigos vis aktyviau domisi galimybėmis vaikus maitinti ekologiškais bei pagal nacionalinę maisto kokybės (NKP) sistemą pagamintais produktais. Šiais metais […]

Bronis Ropė, Europos Parlamento narys
27 vasario, 2024

Tai, kad Žemės ūkio ministerija, rengdama strateginius dokumentus, privalo bendradarbiauti su žemės ūkio sektoriaus atstovais, labai aiškiai reglamentuoja ne tik […]

27 vasario, 2024

Konkurencingoms, pelningoms, aukštą pridėtinę vertę kuriančioms įmonėms gali kilti daug iššūkių, vienas jų – tinkamai apsaugoti komercines paslaptis nuo suinteresuotų […]