6 liepos, 2019
Karolina Baltmiškė

Atrask save Kintų Vydūno kultūros centre

Priešais Kintų seniūniją, kitoje gatvės pusėje, įsikūręs Kintų Vydūno kultūros centras. Tikriausiai nesuklysime, pasakydami, kad ryškiausia Kintų asmenybė – Vydūnas, vienų vadinamas filosofu, kitų – rašytoju, trečių – švietėju, nes vis dar sunkiai įsivaizduojame žmogų be etiketės, nors kiekvienas kitą žmogų priimame pagal savas nuostatas, savus supratimus ir savą požiūrį į gyvenimą. Kartais dar – pagal kitų primetamus vertinimus.

Gyva vydūniška dvasia

Ar pamąstėte, kiek daug triukšmo mus supa?..  Beveik nenutylantis kelių ir gatvių ūžesys. Geriau įsiklausę išgirstume, kad gyvename tarsi avilyje – mus supa nuolatinis ūžesys. Net po darbų sugrįžę į namus dažnas įsijungiame radiją ar televizorių. Ir ne todėl, kad norėtume kažką sužinoti, o tiesiog nebemokame gyventi tyloje.
Pajusti tylos ir šviesos harmonijos poveikį kviečia Kintų Vydūno kultūros centras.  Vidinio tilsmo kambaryje, kaip teigė Vydūnas, galima pamatyti save žmogaus gyvatų spinduliuose. Vidinio tilsmo kambarys įrengtas pagal Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ iliustraciją.  Grindyse suprojektuota LED lempų instaliacija, įsijungianti lankytojui įėjus į patalpą. „Atsistokite į rato centrą“, – pataria po centrą lydinti muziejaus gidė Reda Cirtautienė.
Stovėdama rato centre pajuntu, kaip šviesa ir gamtos garsai ima smelktis vidun. Atrodo, iki pačios mano gilumos. Apima neišpasakyta ramybė. „Centro lankytojams patinka pabūti tilsmo kambaryje, – Reda pakviečia pereiti į naują erdvę – pažinimo lytėjimu patalpą. Joje besilankančių paprašoma užsimerkti, kad jie nematydami, o tik čiuopdami, nustatytų, kokios medžiagos paviršių liečia, kas pavaizduota raižiniuose, atspėti, kieno kvapas paslėptas ekspozicijoje, rankomis bandome išsiaiškinti, kas slepiasi maišiukuose. Be to, liečiant kaštonus, linų sėmenis, pupas savo delnams dovanojame nors kelių sekundžių masažą, kuris reikalingas sveikatai stiprinti.  Yra ir Lietuvos žemėlapis, kad lytėdami pajustume jos kontūrus. „Šioje patalpoje pravedami užsiėmimai lankytojams leidžia suvokti, kaip neregiai pažįsta juos supančią aplinką. Tie, kurie kažkuriame gyvenimo etape prarado regėjimą, žino, kaip daug kas atrodo, bet kaip paaiškinti, kaip atrodo dramblys ar kitas gyvūnas, jei jis nuo gimimo nematė“, – mintimis dalijasi muziejaus gidė.
Atvykusiems į Vydūno kultūros centrą pasiūloma apžiūrėti ne tik muziejų, bet ir šiek tiek susipažinti su Kintais, pakviečiant juos paėjėti per pušyną ir aplankyti Didžiąją tują.

Sugrąžinta Vydūno arfa

Kintų Vydūno kultūros centre įkurtame muziejuje pasakojama apie Vydūno gyvenimą, jo kūrybą ir veiklą. Vilhelmas Storosta, labiau žinomas slapyvardžiu Vydūnas, į Kintus atsikraustė 1888 metais. Kaip ir visi to meto mokytojai, buvo įkurdintas mokyklose pastate, kuriame dabar ir įsikūręs Vydūno kultūros centras.
Vilhelmas Storosta buvo trečiasis Kintų pradžios mokyklos mokytojas. Mokė vaikus lietuvių ir vokiečių kalbų, geografijos, istorijos ir kūno kultūros. Kintuose išlaikė aukštesnės kvalifikacijos egzaminus ir 1892 metais išvyko mokytojauti į Tilžės gimnaziją.
„Kai prasidėjo sąjūdžio judėjimas, įsikūrė ir Vydūno draugija. Šilutiškiai vydūniečiai – Kintuose mokytojavęs Saulius Sodonis, ventiškis Šarūnas Laužikas ir  Vydūno gerbėjas ir žinovas priekuliškis Kazys Budginas, pasitinkant Vydūno 120-ąsias gimimo metines, ėmėsi iniciatyvos buvusioje Kintų mokykloje įkurti Vydūno muziejų. Pastatą tvarkė patys vydūniečiai per talkas. Lėšų mokyklos pastatui restauruoti skyrė Šilutės rajono savivaldybė, – kultūros centro-muziejaus istoriją primena vadybininkė Asta Neimantienė. – Vydūno kultūros centras-muziejus stengiamės puoselėti ir skelbi vydūnišką dvasią. Tad eksplozijoje daugiau Vydūno gyvenimo laikmetį atitinkantys daiktai, todėl labai didžiuojamės turėdami Vydūno arfą.
Vydūno draugijos interneto svetainėje paskelbtas Sauliaus Sodonio pasakojimas, kaip jie į Kintus pargabeno šį unikalų eksponatą. „Kazys Budginas išsiaiškino, kad karo pabaigoje Vydūnas, išvarytas su kitais Tilžės gyventojais į Vakarus, tepasiėmęs tik nedidelę mantą ir kelis savo rankraščius. Vadinasi, jo butas Klauzijaus gatvėje karo pabaigoje turėjo atrodyti toks, kokį jį paliko Vydūnas – su visa biblioteka, archyvu, apyvokos daiktais. Palaipsniui K. Budginas išsiaiškino visus gyventojus, atsikėlusius į šį namą po karo. Vienas jų buvo inžinierius Aleksandras Blinikovas, paskirtas į darbą Tilžėje, o vėliau persikėlęs į Taliną“, – rašoma prisiminimuose.
Kazys Budginas ir užmezgė ryšius su A. Blinikovu. Jam jis nusiuntė tuometinėje „Tarybinėje Klaipėdoje“ 1988 metais paskelbtą straipsnį, kuriame buvo parašyta, kad Vydūnas, grįžęs iš pasivaikščiojimų, kurių metu vokiečių nacionalistai jį koneveikdavo ir užgauliodavo, sėsdavo prie arfos ir labai emocingai skambindavo. Net praeiviai sustodavę paklausyti grojimo.
 „A. Blinikovas parašė, kaip atrodė butas, jam atvykus, kaip kažkoks žmogus, prisistatęs Lietuvos Mokslų akademijos darbuotoju, tris dienas žiūrinėjo Vydūno archyvą, o vėliau, atrinkęs kažkokius dokumentus, gal kūrinius, susikrovė visa tai į pusantratonį sunkvežimį ir išvyko nežinoma kryptimi. Tame laiške paminėjo, kad Vydūno arfa esanti pas jį Taline. Ją radęs Vydūno bute“, –  rašo Saulius Sodonis.
„Tų trijų vyrų rūpesčiu Vydūno arfa 1988 metais parkeliavo į Kintus, – rodydama arfos parkeliavimo akimirkų nuotraukas sako Asta Neimantienė. – Tuo pačiu metu buvo pradėta ieškoti žmonių, kurie dirbtų muziejuje ir plėtotų jo veiklą. Į vydūniečių kvietimą atsiliepė Rita Tarvydienė. Ji ir dabar vadovauja Kintų Vydūno kultūros centrui-muziejui.  Kartu su ja į Kintus atvyko ir jos vyras juvelyras  Romas Tarvydas, praturtinęs centro veiklą Kintų vaikų dailės mokykla ir emalio menininkų stovyklomis.

Emališkas gimtadienis

Nuo 2003 metų vasaromis Romas Tarvydas pradėjo rengti profesionalių juvelyrų, kuriančių karštąjį emalį, stovyklas „Pamario ženklai“. Tai tapo tradicija ir vyksta kasmet rugpjūčio pirmąsias savaites. 2012 metais ES ir Šilutės rajono savivaldybės lėšomis rekonstruotame buvusiame mokyklos ūkiniame pastate įkurtos metalo dirbtuvės, antrame aukšte – įrengti kambariai, kuriuose apsigyvena menininkai. Ir ne tik jie. Kai nevyksta stovykla, čia galima išsinuomoti kambarius ramiam ir kūrybingam poilsiui prie marių.
„Kadangi kiekvienas dailininkas centrui-muziejui dovanoja po vieną stovykloje sukurtą darbą, turime sukaupę 170 emalio drabų kolekciją, kurią labai teigiamai vertina menotyrininkai, – sako Asta Neimantienė. – Kadangi lankytojams nebeužtenka pasižiūrėti ekspozicijas, o vis daugiau žmonių nori veiksmo, rengiame edukacinius užsiėmimus ir vaikams, ir suaugusiesiems. Veikia dvi neformalaus švietimo grupės. Jiems užsiėmimus veda buvusi Kintų dailės mokyklos mokinė Aušra Mačiulaitienė. Galima užsisakyti ir vienos-dviejų valandų užsiėmimus. Vienu metu dirbtuvėje kurti ir mokytis gali 15 asmenų. Jiems duodamos visos reikalingos medžiagos. Vienos valandos kaina – šeši eurai. Paprastai per tą valandą edukacinio užsiėmimo dalyviai susikuria nedidelį darbelį, kurį ir išsiveža su savimi.“
Vedami ir individualūs kūrybos su emaliu užsiėmimai, skirti tiems, kurie ketina šią kūrybą paversti savo pomėgiu. Tada užsiėmimo valanda kainuoja dešimt eurų, o susikurtas darbas gali tapti ne tik mėgstamu papuošalu, namų dekoracija, bet ir pirmuoju žingsniu į spalvingojo emalio kūrimo pasaulį.
„Tampa tradicija emalio kūrimo užsiėmimus užsisakyti švenčiant gimtadienį. Net mergvakarius kai kas šitaip švęsti sumano. Tada visa grupė kuria vieną emalio darbą, kurį padovanoja švenčiančiam gimtadienį ar vestuvėms besirengiančiai bičiulei. Tada leidžiame pasinaudoti ir kitomis patalpomis, kur galima pasidaryti kavos, arbatos, suvalgyti tortą. Mes nerengiame iškilmių, bet tam suteikiame galimybes“, – pasakoja Kintų Vydūno kultūros centro vadybininkė.

Žmogus gražus kurdamas

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“, – tai sparnuota Vydūno mintis, primenanti kiekvieno žmogaus vidines galias ir gebėjimus. Klausimas vienas: ar tas galias savyje atskleidžiame ar leidžiame joms nuvysti, lyg prieš laiką nuskintam žiedui.
Puoselėjant Vydūno dvasią, centre veikia dailės mokykla. Tad užsukus į centrą galima pasigrožėti ir jos mokinių kūriniais. Centro darbuotojai pagal Vydūno filosofiją yra parengę edukacinių programų. Be emalio meno edukacijos,  siūloma „Vydūno rašybos“ edukacija, per kurią pristatoma Vydūno žodžio filosofija ir rašyba.  Panaudojant tilsmo ir lytėjimo kambarius, parengtos edukacinės programos „Išgirsk, pamatyk, paliesk“. Didelio susidomėjimo sulaukia vėtrungėlių gamyba. Ši edukacinė programa primena dar vieną iškilią Kintų asmenybę – Ernstą Vilhelmą Berbomą, sukūrusi vėtrungių ženklus. Programos įvairuojamos, atsižvelgiant į dalyvių amžių. Jaunesniems mokinukams pasiūloma nusispalvinti vėtrungės piešinį, vyresni kviečiami susikurti savo vėtrungę ar pasidaryti vėtrungės magnetuką.
Rengiamos čia ir proginės edukacijos. Prieš Velykas prisimenant senąsias tradicijas marginami kiaušiniai, rengiamos parodos, koncertai. Vienas populiariausių renginių – Kintų muzikos festivalis.

Apie Vydūno kultūros centrą

Kintų Vydūno kultūros centras ir memorialinis muziejus – įrengtas buvusioje Kintų mokykloje. 1705 m statytoje, 1994 m. naujai restauruotoje, 1888–1892 m. mokytojavo žymus Lietuvos filosofas, rašytojas Vilhelmas Storosta – Vydūnas. 1998 m. įkurtas Kintų Vydūno kultūros centras.
Rekonstruotame unikalios architektūrinės konstrukcijos kultūros centro ūkiniame pastate įrengta meno kūrėjų rezidencija su metalo meno dirbtuvėmis ir kūrybos bei poilsio kambariais atvykstantiems menininkams.
Kintų Vydūno kultūros centre organizuojami:
Turistiniai maršrutai po Kintų apylinkes, sudaromos galimybės apsilankyti Vydūno muziejuje, veikia emalio meno galerija (asmenims ir jų grupėms edukaciniai užsiėmimai).
Organizuojama etninės kultūros praktinė sklaida (ekspedicijos, edukaciniai – etnokultūriniai projektai, gyvųjų dailės amatų demonstravimo programos, jaunimo ir suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų veiklos programos).
Rūpinamasi vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu (sudaromos sąlygos vaikų dailės ir muzikos mokyklos veiklai, jaunimo laisvalaikio užimtumo projektai, dailės ir muzikos programų edukaciniai projektai).
Profesionalaus meno sklaida (edukacinės programos, regioniniai ir tarptautiniai meno simpoziumai ir plenerai profesionaliems dailininkams).
Organizuojamos kilnojamosios parodos, tradicinės šventės ir renginiai.

Norite užsisakyti ekskursiją ar edukacinę programą, skambinkite tel.: +370 441 47379 arba rašykite el.p.: vydunaskintai@gmail.com

 


1 spalio, 2022

Prieš pat rudens ir žiemos audras į kone paskutinę talką pajūryje šiais metais susirinko daugiau kaip 250 savanorių, kurie šakomis […]

27 rugsėjo, 2022

Klaipėdos rajono antrokėliai neliks be plaukimo pamokų. Valstybei neskyrus finansavimo, Klaipėdos rajono savivaldybė pamokas baseine nusprendė apmokėti iš savo biudžeto […]

Inno Line gamykla / SBA nuotr.
26 rugsėjo, 2022

SBA industrinių inovacijų slėnyje šalia Klaipėdos oficialiai atidarytas labiausiai robotizuotas regione SBA baldų gamybos kompleksas „Inno Line“. Nepaisant pandemijos, sutrūkinėjusių […]

21 rugsėjo, 2022

Klaipėdos regiono ugniagesiai gelbėtojai, įgyvendindami projektą LT-RU-2-074 HQ-RESPOND, praėjusią savaitę surengė didelio masto Neringos miškų gesinimo pratybas. Projektas įgyvendinamas pagal […]

20 rugsėjo, 2022

Per dvejus metus Klaipėdos rajonas jau įgyvendino net 13 iš 16 gyventojų idėjų, pateiktų Dalyvaujamajam biudžetui. Kasmet tam, kad gyventojų […]

Me Two Savoj Krūvoj / Dainiaus Putino nuotr.
15 rugsėjo, 2022

Tarptautinis menų festivalis „Plartforma“ uostamiestyje įsibėgėjo – antrame rugsėjo savaitgalio renginių maratone trys itin skirtingi spektakliai: šokio spektaklis „Me two […]

15 rugsėjo, 2022

Inovacijų agentūra kviečia 50 m. ir vyresnius asmenis dalyvauti naujoje tikslinių verslumo įgūdžių programoje „Startuok nuo 50+”. Ši intensyvi, motyvuojanti […]

Prezidentūros nuotr.
12 rugsėjo, 2022

Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė pirmadienį kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose […]

12 rugsėjo, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose ir pirmadienį su komanda dirba Klaipėdos regione. Susitikime […]

30 rugpjūčio, 2022

Praėjusią savaitę Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje pritarta sprendimui gyventojams iš dalies kompensuoti buitinių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą. Taip norima paskatinti […]

25 rugpjūčio, 2022

Džiugi žinia Klaipėdos rajone gyvenantiems tėvams. Nuo rugsėjo 1 d. kūdikio susilaukusios šeimos gaus ne tik vienkartinę valstybės išmoką, bet […]

22 rugpjūčio, 2022

Klaipėdoje apsilankiusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė domėjosi, kaip pajūrio savivaldybės pasirengusios reaguoti į ekstremalias situacijas ir užtikrinti gyventojų saugumą, […]

13 rugpjūčio, 2022

Klaipėdos rajonas ne tik skatina privačių darželių steigimąsi ir skiria didžiausią Lietuvoje 250 eurų dotaciją tėvams, kurių vaikai lanko privačius […]

Darbai Vitės sporto aikštyne
8 rugpjūčio, 2022

Klaipėdos moksleiviams – patrauklesnės sąlygos sportuoti. Kol mokiniai atostogauja, švietimo įstaigose intensyviai atnaujinama sporto infrastruktūra. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje jau užbaigtas […]

7 rugpjūčio, 2022

Vakar, rugpjūčio 6 dieną, Rupkalvių kaime, Šilutės rajone vykusiame Šienpjovių čempionate išrinkti Metų šienpjoviai, dalgiu šienaujantys greičiausiai ir kokybiškiausiai. „Metų […]

31 liepos, 2022

Rusnėje jau ketvirtąjį kartą pagerbti žmonės, kurių veikla stiprina Lietuvos ir Indijos draugystės ryšius.  Netoli paminklo H. Kalenbachui ir M. […]

Alfonso Mažūno ir Eduardo Bareikos nuotr.
28 liepos, 2022

Jau vienuolikti metai Jūros šventė prasideda įspūdingu tradicinių ir istorinių laivų paradu „Dangės flotilė“. Per tą laiką jis tapo neatsiejama […]

Nacionalinio šienpjovių čempionato rekordininkas Kozmas Auškalnis
27 liepos, 2022

Rugpjūčio 6 d. Rupkalvių kaime vyksiančiame Nacionaliniame šienpjovių čempionate bus siekiama dviejų Lietuvos rekordų – masiškiausios šienapjūtės ir greičiausiai šienpjovių […]

26 liepos, 2022

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje rugpjūčio 5 d. atidaroma vieno garsiausių portretinio žanro kūrėjų – fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus paroda […]

26 liepos, 2022

Rugpjūčio 2 d., antradienį, 16 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) III a. ekspozicinėje erdvėje […]