3 gruodžio, 2022
Alytaus rajono savivaldybė

Įteikti Alytaus rajono nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ apdovanojimai

Metų šviesuolis Laimutis Januškevičius

Alytaus rajono gyventojai, bendruomenių nariai, įmonių bei įstaigų darbuotojai siūlė kandidatus renkant 2022  metų šviesuolį, metų mokytoją, mediką, kultūros, socialinį darbuotoją, verslininką, įstaigos, įmonės vadovą,  ūkininką,  sporto trenerį, metų senjorą, metų jaunąją asmenybę. Nominacijų konkurso apdovanojimas skiriamas Alytaus rajone gyvenantiems ir dirbantiems asmenims už pastarųjų metų reikšmingą aktyvią veiklą, produktyvų ir kūrybingą darbą, rengiamus ir realizuojamus projektus.

Nominacijų konkursas Alytaus rajone vyksta nuo 2006 metų. Konkurse dalyvauti gali rajone gyvenantys ir dirbantys asmenys, o sprendimą dėl nominacijų suteikimo priima savivaldybės komisija.

Penktadienio vakarą šventiniame renginyje, vykusiame Simno kultūros namuose,  paskelbtos nominacijos, nugalėtojams įteikti mero padėkos raštai ir  apdovanojimo  ženklai „Už nuopelnus Alytaus rajonui“. Tokie ženklai įteikiami pirmą kartą, jie pagaminti iš sidabro, auksuoti, puošti juvelyriniu emaliu. Ženklas susideda iš šešių gofruotų segmentų: didžiausias primena stilizuotos saulės spindulius, laipsniškai siaurėjančius į centrą. Spindulius dalija apskritas išgaubtas sidabro žiedas su išgraviruotu užrašu  „Už nuopelnus Alytaus rajonui“. Ženklo viduje įterptas Alytaus rajono herbo atvaizdas. Kartu įteikiamas ženklo pakaitalas – miniatiūra, kuri gali būti segama prie drabužio. Ženklo autorė  – juvelyrė dizainerė Audronė Kalinauskienė.

Susirinkusius į šventę Alytaus rajono gyventojus ir svečius pasveikino savivaldybės  meras Algirdas Vrubliauskas.

„Baigiasi metai, apžvelgiame nuveiktus darbus, ir tai skatina apmąstyti ne tik nueitą kelią, bet ir  pasakyti svarbiausią dalyką – juk viskas prasideda nuo žmogaus! Sveikindamas nominantus, kuriuos apdovanoti siūlo jų bendradarbiai, kaimynai ar draugai, aš paprastai sakau, kad mūsų žmonės dirba ne dėl apdovanojimų ir ne dėl to, jog į juos kažkas lygiuotųsi. Tiesiog žinau – mūsų žmonės myli savo kraštą, jie dirba ir gyvena taip, kaip jiems atrodo teisinga, reikalinga, kaip liepia širdis.

Nuoširdžiai dėkoju šių metų geriausiems ir visiems Alytaus rajono žmonėms – ūkininkams, verslininkams, darbininkams, medikams, pedagogams, siuvėjams, vairuotojams, savivaldybės ir įstaigų darbuotojams – už jūsų nuoširdų, gražų darbą, už fantastiškai tvarkomą aplinką, už gerai auklėjamus vaikus, už pastangas visame kame įžvelgti gyvenimo grožį. Dėkoju už šiuos nelengvus metus, kartu išgyventus iššūkius“,- kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės vadovas A. Vrubliauskas.

Nominacijų įteikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo vicemerė Dalia Kitavičienė, mero patarėja Dalia Paulauskaitė, savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, jos pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų vadovai, seniūnaičiai, bendruomenių  pirmininkai ir atstovai,  rajono verslininkai, ūkininkai, savivaldybės įstaigų vadovai bei darbuotojai.

Šventiniame vakare koncertavo Vilniaus  simfoninis orkestras, atlikėjas Jeronimas Milius, grupė „Vairas“.

Arboretumas garsina Alytaus rajono vardą

„Metų šviesuolio“ nominacija skirta den­dro­lo­gui, mokslų daktarui Laimučiui Januškevičiui.

Lie­tu­vos den­dro­lo­gų (dendrologija – tai botanikos mokslo šaka, tirianti sumedėjusius augalus) drau­gi­jos ini­cia­ty­va L. Januškevičius Nemunaičio seniūnijoje, Bal­nin­kų kaime prieš 27-erius metus įkūrė ir iki šiol  prižiūri įspū­din­gą arboretumą – au­ga­lų ko­lek­ci­ją.  Kalvotoje 5 hektarų teritorijoje – per 700 įvai­riau­sių au­ga­lų rū­šių ir veis­lių. Arboretumas  žinomas ne tik Lietuvoje, populiarus, lankomas, jis garsina Alytaus rajono vardą.

Dr. L. Ja­nuš­ke­vi­čius yra ir knygų den­dro­lo­gi­ne te­ma­ti­ka autorius, bendraau­to­rius, vy­riau­sia­sis ar­ba at­sa­kin­ga­sis re­dak­to­rius. Yra pub­li­ka­vęs mokslinių ir moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo straips­nių, da­ly­va­vęs dau­ge­ly­je tarp­tau­ti­nių ir respublikinių kon­fe­ren­ci­jų.

Mokytoja, kuri „dega“ meile šokiui

„Metų mokytojo“ nominacija skirta ir apdovanojimas įteiktas Butrimonių gimnazijos šokių mokytojai, Kultūros centro Butrimonių skyriaus choreografei, šokių studijos „Gojelis“ vadovei Živilei Patinskaitei.

„Tai – atsakinga pedagogė, kompetentinga mokytoja, ji ugdo mokinių tautiškumą, pilietiškumą, siekia kiekvienam mokiniui įskiepyti discipliną, pareigingumą, meilę šokiui“, – taip nominantę apibūdino jos kandidatūrą konkursui teikę bendruomenės nariai.

Dar vaikystėje pamilusi šokį, muziką bei sceną, ji neapleidžia savo pomėgio. Ž. Patinskaitė vadovauja daugiau negu 70 narių vienijančiai šokių studijai „Gojelis“. Kartu su mokiniais dalyvauja rajono bei šalies kultūriniame gyvenime, surengė daug gražių ir prasmingų koncertų. Mokytojos dėka kolektyvas tapo žinomas bei laukiamas didžiausiose rajono šventėse,  ne kartą atstovavo Alytaus rajonui ir Lietuvai užsienio šalyse – Lenkijoje, Albanijoje, Kroatijoje. 

Įgyvendindama gražias kultūrines iniciatyvas, vienydama bendruomenę, organizuodama vaikų užimtumą, Ž. Patinskaitė  pelnė ne tik vietos gyventojų,  bet ir visų Alytaus rajono žmonių pagarbą. Jos sunku nepastebėti, tai mokytoja, kuri „dega“ meile šokiui ir ta aistra dalijasi su kitais.

Padeda saugoti svarbiausią žmogaus turtą – sveikatą

„Metų mediko“ nominacija skirta Audriui Matulevičiui – Pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojui.

Alytaus rajone atsiradus mobiliosioms ambulatorijoms, gydytojas nepabūgo naujovių ir iššūkių, parodė iniciatyvą,  pirmasis pradėjo teikti šeimos gydytojo paslaugas ambulatorijoje ant ratų.

„Tai – savo darbui pasišventęs, ypač turtingos dvasios gydytojas, nuoširdus ir atidus pacientams, turintis didelį autoritetą Alytaus rajono bendruomenėje“,- sako apie šį mediką jo pacientai. O Audriaus kolegos vertina jį už profesionalumą, sąžiningumą, etišką elgesį, atidumą. Žmonės sako jaučiantys gydytojo rūpestį, nebijo klausti, pasitarti – kartais ne tik sveikatos, bet ir kitais labai svarbiais gyvenimiškais klausimais.

A. Matulevičiaus ypatingas atsidavimas ir kantrybė padeda išsaugoti svarbiausią žmogaus turtą – sveikatą.

Aktyvi kūrybinė veikla, darbštumas ir labai gražios dainos

„Metų kultūros darbuotoju“ išrinktas Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojas Dainius Juozapavičius.

Sprendimą savo gyvenimą sieti su muzika ir scena D. Juozapavičius  priėmė be didelių dvejonių dar vaikystėje. M. K. Čiurlionio menų mokykloje jis mokėsi trimito ir fortepijono klasėje, vėliau studijavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje.

Kultūros centro Krokialaukio ir Nemunaičio skyrių meno vadovas D. Juozapavičius rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų veikla, vadovauja Makniūnų folkloro kolektyvui „Apsingė“,  Nemunaičio vokaliniam ansambliui „Smiltė“, Krokialaukio vokaliniam ansambliui „Akordas“, Ūdrijos moterų kolektyvui „Banga“.

Renginiuose D. Juozapavičiaus balsas skamba solo arba dviejų, trijų ir keturių dainininkų ansambliuose. Dainius kuria muziką, rašo tekstus dainoms, groja pučiamaisiais ir klavišiniais muzikos instrumentais, trimitu groja Alytaus rajoną ir Punios kraštą garsinančioje liaudiškos muzikos kapeloje „Punelė“.

Savo atsakingu darbu D. Juozapavičius padeda bendruomenėms formuoti prasmingas tradicijas, įnešė svarų indėlį į Alytaus rajono kultūrą, puoselėdamas ir plėtodamas liaudies dainas.

Įgyvendindamas gražias kūrybines iniciatyvas, D. Juozapavičius pelnė Alytaus rajono žmonių pagarbą.

Vizitinė kortelė – „Metų socialinė darbuotoja“

Geriausia Alytaus rajono 2022 m. socialine darbuotoja paskelbta Krokialaukio seniūnijos socialinio darbo organizatorė Jurgita Mikulionienė.

Šiltas, malonus ir kompetentingas bendravimas – taip pat gali būti įrašyta šios specialistės vizitinėje kortelėje. Kad ir kas besikreiptų – visi sulaukia reikiamos pagalbos, padrąsinančio žodžio, šilto apkabinimo. Tai darbuotoja, kuri neskaičiuoja darbo valandų, stengiasi žmogui padėti, kuo tik galėdama.

Galima sakyti, kad J. Mikulionienė iš prigimties yra socialinė darbuotoja, nes ir pati  nuėjusi nelengvą gyvenimo kelią, patyrė įvairiausių išbandymų, tačiau nepasidavė sunkumams, neatsisakė padėti kitiems.

Ji yra aktyvi ir visuomenės veikloje, dainuoja vokaliniame ansamblyje „Ambicija“, su D. Juozavičiumi  sukūrė gražų duetą. Taip pat Jurgita – puiki konditerijos meistrė, savo žiniomis ir receptais dalinasi su kitomis bendruomenės narėmis.

Miškininkas tapo verslininku, gamina ir parduoda medžio produktus

„Metų verslininko“ apdovanojimas skirtas Dainiui Liutkauskui, Punioje veikiančios uždarosios akcinės bendrovės „Medinukai“ įkūrėjui ir direktoriui. Apdovanojimą  atsiėmė Dainiaus  sūnūs Mantas.

„Verslininkas, kuris turi uoslę…“, – taip apie D. Liutkauską sako jį pažįstantys žmonės. Augęs mieste, bet Punios seniūnijos Žagarių kaime pas močiutę praleidęs vasaras, todėl šiame krašte ir įsitvirtino. Medienos verslą pradėjo prieš 12 metų.  Dabar D. Liutkauskas jau yra sutelkęs gerą įmonės kolektyvą, siekia naujų rezultatų. „Medinukuose“ dirba daugiau kaip 30  darbuotojų, su jais pats direktorius – vienoje gretoje.

Per pastaruosius keletą metų atnaujinti įmonės pastatai, išplėsti gamybos pajėgumai,  o įrengus saulės elektrinę, darbo procese naudojama aplinkai draugiška elektros energija. UAB  „Medinukai“ 2019 m. buvo pripažinta savivaldybės Aplinkos tvarkymo konkurso  įmonių kategorijos nugalėtoja.

D. Liutkauskas neužsidaręs savo „burbule“. Jis bendradarbiauja su seniūnija, bendruomenėmis, yra Punios bendruomenės „Punios ainiai“ narys, seniūnijos ir savivaldybės renginių rėmėjas, mecenatas. Verslininkas parėmė ir paminklo Baltijos kelyje stovėjusiems Alytaus krašto žmonėms  projektą.

Taktiškas, kaimyniškas, draugiškas, kuklus – taip apie verslininką, bendrovės „Medinukai“ vadovą D. Liutkauskas sako Punios krašto žmonės.  

Globos namuose – jauki aplinka ir pagarba seneliams

„Metų įstaigos vadovas“ – Pivašiūnų globos namų direktorius  Sigitas Karlonas.  Jis atsakingas, pareigingas, kartu – paprastas ir nuoširdus, gebantis išlaikyti darbingą, pozityvų ir susitelkusį kolektyvą. S. Karlono vadovaujami Globos namų darbuotojai kuria jaukią tikrų namų aplinką savo namų netekusiems ar dėl kitų priežasčių čia gyvenantiems  seneliams.

Vadovas nuolat rūpinasi visais globotiniais, deda daug pastangų ir savo širdies dalelę, kad Globos namų gyventojai nesijaustų vieniši, kad jie nuolat jaustų pagarbą ir dėmesį. S. Karlonas prie kiekvieno senelio moka prieiti, pakalbinti, išklausyti gyvenimo istoriją.

Dėmesys kiekvienam globos namų gyventojui, nuolatinis domėjimasis šalia esančiu žmogumi – tai žmogiškosios vertybės, kurios vadovui pelnė darbuotojų ir globos namų gyventojų pagarbą. Neskaičiuojantis darbo valandų, turintis daugybę veiklų ir pomėgių, rodantis gero vadovo pavyzdį, savo rankomis Globos namų teritorijoje pasodinęs tūkstančius tulpių, – jis savo pavyzdžiu įkvepia kitus.

S. Karlonas –  aktyvus Alytaus rajono savivaldybės bendradarbiavimo su kaimynine Lenkija koordinatorius, vykdomų ir planuojamų projektų bendraautorius, pelnęs apdovanojimą už tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą. Jis taip pat yra įvairių projektų iniciatorius ir pagalbininkas, naujų idėjų autorius bei skleidėjas, aktyvus kultūros ir sporto renginių dalyvis bei rėmėjas.

„Metų ūkininkas“ remia Miroslavo seniūnijos kultūros renginius

Tarp Alytaus rajono ūkininkų šį kartą ypatingai pagerbtas ir nominuotas Arvydas Kėrys iš Vankiškių kaimo.

Petys petin  kartu su tėvu Alvydu ir broliu Regimantu jie ūkininkauja 800 hektarų žemės plotuose, laiko daugiau kaip 100 galvijų, iš jų apie 50 melžiamų karvių, galvoja apie galvijų sektoriaus plėtrą. Pažangiame šeimos ūkyje diegiamos naujausios technologijos, investuojama į žemės techniką, fermų įrangą, pašarų ruošimo technologijas.

Arvydas Kėrys ne tik rūpinasi žeme. Jis su žmona Laima gražiai augina dukras, dalyvauja visuomeniniame gyvenime. Ūkininkas –  vienas didžiausių Miroslavo seniūnijos švenčių rėmėjų, jautrus kito nelaimei, visada atskuba į pagalbą, kai jos reikia draugui, kaimynui, kitam seniūnijos gyventojui.

Ar ūkininkaujant lieka laiko sau?  Pats nominantas sako, kad geriausias poilsis – gamtoje, kurią tausoja ir ūkininkaudamas. A. Kėrys pripažintas draugiškiausiu gamtai Dzūkijos ūkininku. Didžiausi jo pomėgiai – medžioklė ir žvejyba

„Lyg viesulas įsiveržė į baidarių sportą“  

Taip kolegos ir sportininkai atsiliepia apie nominacijos „Metų sporto treneris“ laimėtoją  Rimą Sukacką.

Jis su dideliu entuziazmu ir vidiniu „degimu“ ėmė gaivinti baidarių ir kanojų irklavimo sportą – lyg viesulas įsiveržė į Daugų seniūnijos bei Alytaus rajono savivaldybės meno ir sporto mokyklos bendruomenes, pradėjo aktyvią veiklą su gabiu jaunimu.  

Rezultatų ilgai laukti nereikėjo. Jau per pirmuosius metus suburtos norinčių sportuoti vaikų grupės, dalyvauta varžybose, pelnytos prizinės vietos. 

Trenerio R. Sukacko iniciatyva Meno ir sporto mokykla buvo priimta į Lietuvos kanojų ir baidarių irklavimo federaciją, kreiptasi į savivaldybės tarybą dėl papildomų lėšų sporto įrangai  skyrimo, todėl sutvarkytas elingas, įsigytas kateris, baidarės bei kitas reikalingas inventorius. 

Treneris organizuoja bendruomenės susitikimus su sportininkais, olimpiečiais, įvairiais būdais skleidžia sportinę dvasią, buria  kanupolo entuziastus, yra labai mylimas vaikų, gerbiamas jų tėvų ir kolegų. 

Stengiasi, kad senjorų kasdienybė nušvistų naujomis spalvomis

„Metų senjoro“ apdovanojimas įteiktas Janinai Seiliuvienei.

Moteris jau 30 metų gyvena Dauguose, yra Trečiojo amžiaus universiteto dalyvė, Daugų filialo dekanė, ansamblių „Suvingio banga“, „Kuparas“, bažnyčios choro dainininkė. J. Seiliuvienėtai asmenybė, kuri nenustoja mokytis ir veikti, tuo siekia užkrėsti bendraamžius. Ji kupina idėjų, kaip pagerinti senjorų gyvenimo kokybę, organizuoja paskaitas, ekskursijas, renginius, parodas, kviečia vyresnio amžiaus žmones gyventi aktyviai, savarankiškai, domėtis naujovėmis, galvoti pozityviai. Sako, kad vyresniems žmonėms negalima stabdyti mėgstamos veiklos, reikia būti fiziškai aktyviems, plėsti socialinius ryšius, bendrauti.

J. Seiliuvienė prisideda prie Alytaus rajono savivaldybės meno ir sporto mokyklos suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rengimo, jas koordinuoja. Per pastaruosius dvejus metus čia sėkmingai įgyvendinti projektai, skirti anglų kalbos mokymuisi, šiuolaikinių ryšio priemonių naudojimui, pvz., ZOOM pokalbių platforma, elektroninė bankininkystė, išankstinė registracija pas gydytoją ir t.t.

J. Seiliuvienė įsitikinusi, kad reikia dirbti net ir dėl keleto žmonių, kad jų kasdienybė nušvistų naujomis spalvomis.

Jaunas, veiklus, padeda kitiems

„Metų jaunoji asmenybė“ – tokį įvertinimą pelnė Tomas Belickas,  žinomas kaip chemijos, matematikos, istorijos ir fizikos olimpiadų prizininkas, biochemijos mokslų bakalaurantas, matematikos mokslų magistrantas. Vaikinas yra aktyvus Luksnėnų kaimo bendruomenės „Spindulys“ narys, organizuoja ir veda įvairias sporto šventes Alytaus seniūnijoje.

Įkūręs mažąją bendriją „10 su pliusu“, Tomas kartu su kolegomis teikia korepetitorių paslaugas, šiais metais jis buvo ir vienas iš pagrindinių Alytaus rajono savivaldybės „Kartų protmūšio“ organizatorių. Šešiems  atrankiniams turams parengė klausimus, įvairias užduotis,  vedė visus proto mūšių etapus.  Netrukus įvyks ir finalinis „Kartų protmūšio“ renginys. Tikimasi, kad ateityje panašūs renginiai taps vienijančia, Alytaus rajono žmones telkiančia tradicija.

 


12 balandžio, 2024

Ketvirtadienį į Alytaus policiją kreipėsi Vilniaus teritorinė ligonių kasa, kuri pranešė apie, kaip įtariama, apgaulės būdu iš biudžeto įgytus daugiau […]

8 balandžio, 2024

Vasarį Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymu atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje maisto stokoja kas septintas žmogus (praėjusiais metais buvo […]

1 balandžio, 2024

Japonijos kapitalo įmonė „Saisei LT“, kovą atidariusi medicinos kliniką Vilniuje, derasi dėl maisto papildų gamyklos statybų Alytuje, praneša „Verslo Žinios“ […]

20 kovo, 2024

Konkurentus solidžia persvara aplenkusi „Telia“ 2023 metais išliko Lietuvos mobiliojo ryšio kokybės lydere, rodo naujausia Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaita. […]

19 kovo, 2024

Sprendžiant dėl to, kurį valstybei priklausantį žvyrkelį asfaltuoti, vietos gyventojų interesai ir poreikiai turėtų būti vienas svarbiausių kriterijų, teigia savivaldybių […]

19 kovo, 2024

Šešių Lietuvos žiedinių savivaldybių vadovai nepritaria Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamai pertvarkai, pagal kurią nuo šių metų liepos 1 dienos savivaldybės […]

27 vasario, 2024

Nuo šių metų rugsėjo Alytuje siūloma reorganizuoti šešias ugdymo įstaigas, pranešė portalas alytausnaujienos.lt. Publikacijoje nurodoma, kad savivaldybė, sie­kdama efek­ty­viau panaudoti […]

25 vasario, 2024

Ketvirtadienio vakarą nuoširdžiausi sveikinimai, apdovanojimai ir Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje skambėję aplodismentai buvo skirti labiausiai 2023 m. nusipelniusiems alytiškiams […]

5 vasario, 2024

Užimtumo tarnyba šiais metais atidarys 14 regioninių karjeros centrų. Pirmasis jų pirmadienį veiklą pradėjo Alytuje. Atidaryme dalyvavusi Socialinės apsaugos ir […]

1 vasario, 2024

Gyventojus telkiančios ir įvairias veiklas organizuojančios bendruomenės vis aktyviau imasi ir verslo projektų. Alytaus rajono Venciūnų kaimo bendruomenė „Venciūnų sodiečiai“ […]

28 sausio, 2024

Šią savaitę posėdžiavusi Vyriausybė pritarė parlamentarų Andriaus Kupčinsko, Kazio Starkevičiaus, Justino Urbanavičiaus ir Lauryno Kasčiūno siūlymui į strateginę reikšmę nacionaliniam […]

8 sausio, 2024

Dėl smarkiai atvėsusių orų Lietuvoje, pirmadienio rytą buvo užfiksuota 800 atvejų, kai dėl šalčio sutriko elektros energijos tiekimas, praneša ESO […]

4 sausio, 2024

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dėl neteisėtai pasisavintų savivaldybės lėšų naujus įtarimus pareiškė Alytaus rajono tarybos nariui Algirdui Vrubliauskui. Pasak STT, atliekant […]

19 gruodžio, 2023

Alytaus dailės galerija – pagrindinė vizualaus meno projektų sklaidos ir puoselėjimo Alytaus mieste ir rajone organizatorė bei rengėja tęsia savo […]

12 gruodžio, 2023

Lietuvos ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų bei Lietuvos policijos profesinės sąjungos kreipėsi į Seimo narius prašydami balsuoti prieš Viešojo […]

Augustinas Dainys, Lionė Lapinskienė
6 gruodžio, 2023

Nuimk patyrimo derlių ir sukrauk jį į sielos talpyklas, Kad tuo, kas pribrendo, galėtum gyventi šalčio ir speigo laiku  (Augustinas […]

6 gruodžio, 2023

Stiprinant kolegines studijas Alytaus regione, Alytaus kolegija jungiama prie Kauno kolegijos. Tai leis išsaugoti Alytaus regione vykdomas kolegines studijas, būsimiems […]

4 gruodžio, 2023

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) su Alytaus miesto, Klaipėdos rajono ir Vilniaus miesto merais pasirašytas bandomojo modelio Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir […]

16 lapkričio, 2023

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir Europos Tarybos atstovė Claudia Luciani ketvirtadienį Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu Europos Tarybos ženklu […]

10 lapkričio, 2023

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje, kur kartu su daugiavaikėmis šeimomis kūrė dekoracijas, skirtas kalėdinei akcijai „Angelo […]