3 gruodžio, 2022
Alytaus rajono savivaldybė

Įteikti Alytaus rajono nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ apdovanojimai

Metų šviesuolis Laimutis Januškevičius

Alytaus rajono gyventojai, bendruomenių nariai, įmonių bei įstaigų darbuotojai siūlė kandidatus renkant 2022  metų šviesuolį, metų mokytoją, mediką, kultūros, socialinį darbuotoją, verslininką, įstaigos, įmonės vadovą,  ūkininką,  sporto trenerį, metų senjorą, metų jaunąją asmenybę. Nominacijų konkurso apdovanojimas skiriamas Alytaus rajone gyvenantiems ir dirbantiems asmenims už pastarųjų metų reikšmingą aktyvią veiklą, produktyvų ir kūrybingą darbą, rengiamus ir realizuojamus projektus.

Nominacijų konkursas Alytaus rajone vyksta nuo 2006 metų. Konkurse dalyvauti gali rajone gyvenantys ir dirbantys asmenys, o sprendimą dėl nominacijų suteikimo priima savivaldybės komisija.

Penktadienio vakarą šventiniame renginyje, vykusiame Simno kultūros namuose,  paskelbtos nominacijos, nugalėtojams įteikti mero padėkos raštai ir  apdovanojimo  ženklai „Už nuopelnus Alytaus rajonui“. Tokie ženklai įteikiami pirmą kartą, jie pagaminti iš sidabro, auksuoti, puošti juvelyriniu emaliu. Ženklas susideda iš šešių gofruotų segmentų: didžiausias primena stilizuotos saulės spindulius, laipsniškai siaurėjančius į centrą. Spindulius dalija apskritas išgaubtas sidabro žiedas su išgraviruotu užrašu  „Už nuopelnus Alytaus rajonui“. Ženklo viduje įterptas Alytaus rajono herbo atvaizdas. Kartu įteikiamas ženklo pakaitalas – miniatiūra, kuri gali būti segama prie drabužio. Ženklo autorė  – juvelyrė dizainerė Audronė Kalinauskienė.

Susirinkusius į šventę Alytaus rajono gyventojus ir svečius pasveikino savivaldybės  meras Algirdas Vrubliauskas.

„Baigiasi metai, apžvelgiame nuveiktus darbus, ir tai skatina apmąstyti ne tik nueitą kelią, bet ir  pasakyti svarbiausią dalyką – juk viskas prasideda nuo žmogaus! Sveikindamas nominantus, kuriuos apdovanoti siūlo jų bendradarbiai, kaimynai ar draugai, aš paprastai sakau, kad mūsų žmonės dirba ne dėl apdovanojimų ir ne dėl to, jog į juos kažkas lygiuotųsi. Tiesiog žinau – mūsų žmonės myli savo kraštą, jie dirba ir gyvena taip, kaip jiems atrodo teisinga, reikalinga, kaip liepia širdis.

Nuoširdžiai dėkoju šių metų geriausiems ir visiems Alytaus rajono žmonėms – ūkininkams, verslininkams, darbininkams, medikams, pedagogams, siuvėjams, vairuotojams, savivaldybės ir įstaigų darbuotojams – už jūsų nuoširdų, gražų darbą, už fantastiškai tvarkomą aplinką, už gerai auklėjamus vaikus, už pastangas visame kame įžvelgti gyvenimo grožį. Dėkoju už šiuos nelengvus metus, kartu išgyventus iššūkius“,- kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės vadovas A. Vrubliauskas.

Nominacijų įteikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo vicemerė Dalia Kitavičienė, mero patarėja Dalia Paulauskaitė, savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, jos pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų vadovai, seniūnaičiai, bendruomenių  pirmininkai ir atstovai,  rajono verslininkai, ūkininkai, savivaldybės įstaigų vadovai bei darbuotojai.

Šventiniame vakare koncertavo Vilniaus  simfoninis orkestras, atlikėjas Jeronimas Milius, grupė „Vairas“.

Arboretumas garsina Alytaus rajono vardą

„Metų šviesuolio“ nominacija skirta den­dro­lo­gui, mokslų daktarui Laimučiui Januškevičiui.

Lie­tu­vos den­dro­lo­gų (dendrologija – tai botanikos mokslo šaka, tirianti sumedėjusius augalus) drau­gi­jos ini­cia­ty­va L. Januškevičius Nemunaičio seniūnijoje, Bal­nin­kų kaime prieš 27-erius metus įkūrė ir iki šiol  prižiūri įspū­din­gą arboretumą – au­ga­lų ko­lek­ci­ją.  Kalvotoje 5 hektarų teritorijoje – per 700 įvai­riau­sių au­ga­lų rū­šių ir veis­lių. Arboretumas  žinomas ne tik Lietuvoje, populiarus, lankomas, jis garsina Alytaus rajono vardą.

Dr. L. Ja­nuš­ke­vi­čius yra ir knygų den­dro­lo­gi­ne te­ma­ti­ka autorius, bendraau­to­rius, vy­riau­sia­sis ar­ba at­sa­kin­ga­sis re­dak­to­rius. Yra pub­li­ka­vęs mokslinių ir moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo straips­nių, da­ly­va­vęs dau­ge­ly­je tarp­tau­ti­nių ir respublikinių kon­fe­ren­ci­jų.

Mokytoja, kuri „dega“ meile šokiui

„Metų mokytojo“ nominacija skirta ir apdovanojimas įteiktas Butrimonių gimnazijos šokių mokytojai, Kultūros centro Butrimonių skyriaus choreografei, šokių studijos „Gojelis“ vadovei Živilei Patinskaitei.

„Tai – atsakinga pedagogė, kompetentinga mokytoja, ji ugdo mokinių tautiškumą, pilietiškumą, siekia kiekvienam mokiniui įskiepyti discipliną, pareigingumą, meilę šokiui“, – taip nominantę apibūdino jos kandidatūrą konkursui teikę bendruomenės nariai.

Dar vaikystėje pamilusi šokį, muziką bei sceną, ji neapleidžia savo pomėgio. Ž. Patinskaitė vadovauja daugiau negu 70 narių vienijančiai šokių studijai „Gojelis“. Kartu su mokiniais dalyvauja rajono bei šalies kultūriniame gyvenime, surengė daug gražių ir prasmingų koncertų. Mokytojos dėka kolektyvas tapo žinomas bei laukiamas didžiausiose rajono šventėse,  ne kartą atstovavo Alytaus rajonui ir Lietuvai užsienio šalyse – Lenkijoje, Albanijoje, Kroatijoje. 

Įgyvendindama gražias kultūrines iniciatyvas, vienydama bendruomenę, organizuodama vaikų užimtumą, Ž. Patinskaitė  pelnė ne tik vietos gyventojų,  bet ir visų Alytaus rajono žmonių pagarbą. Jos sunku nepastebėti, tai mokytoja, kuri „dega“ meile šokiui ir ta aistra dalijasi su kitais.

Padeda saugoti svarbiausią žmogaus turtą – sveikatą

„Metų mediko“ nominacija skirta Audriui Matulevičiui – Pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojui.

Alytaus rajone atsiradus mobiliosioms ambulatorijoms, gydytojas nepabūgo naujovių ir iššūkių, parodė iniciatyvą,  pirmasis pradėjo teikti šeimos gydytojo paslaugas ambulatorijoje ant ratų.

„Tai – savo darbui pasišventęs, ypač turtingos dvasios gydytojas, nuoširdus ir atidus pacientams, turintis didelį autoritetą Alytaus rajono bendruomenėje“,- sako apie šį mediką jo pacientai. O Audriaus kolegos vertina jį už profesionalumą, sąžiningumą, etišką elgesį, atidumą. Žmonės sako jaučiantys gydytojo rūpestį, nebijo klausti, pasitarti – kartais ne tik sveikatos, bet ir kitais labai svarbiais gyvenimiškais klausimais.

A. Matulevičiaus ypatingas atsidavimas ir kantrybė padeda išsaugoti svarbiausią žmogaus turtą – sveikatą.

Aktyvi kūrybinė veikla, darbštumas ir labai gražios dainos

„Metų kultūros darbuotoju“ išrinktas Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojas Dainius Juozapavičius.

Sprendimą savo gyvenimą sieti su muzika ir scena D. Juozapavičius  priėmė be didelių dvejonių dar vaikystėje. M. K. Čiurlionio menų mokykloje jis mokėsi trimito ir fortepijono klasėje, vėliau studijavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje.

Kultūros centro Krokialaukio ir Nemunaičio skyrių meno vadovas D. Juozapavičius rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų veikla, vadovauja Makniūnų folkloro kolektyvui „Apsingė“,  Nemunaičio vokaliniam ansambliui „Smiltė“, Krokialaukio vokaliniam ansambliui „Akordas“, Ūdrijos moterų kolektyvui „Banga“.

Renginiuose D. Juozapavičiaus balsas skamba solo arba dviejų, trijų ir keturių dainininkų ansambliuose. Dainius kuria muziką, rašo tekstus dainoms, groja pučiamaisiais ir klavišiniais muzikos instrumentais, trimitu groja Alytaus rajoną ir Punios kraštą garsinančioje liaudiškos muzikos kapeloje „Punelė“.

Savo atsakingu darbu D. Juozapavičius padeda bendruomenėms formuoti prasmingas tradicijas, įnešė svarų indėlį į Alytaus rajono kultūrą, puoselėdamas ir plėtodamas liaudies dainas.

Įgyvendindamas gražias kūrybines iniciatyvas, D. Juozapavičius pelnė Alytaus rajono žmonių pagarbą.

Vizitinė kortelė – „Metų socialinė darbuotoja“

Geriausia Alytaus rajono 2022 m. socialine darbuotoja paskelbta Krokialaukio seniūnijos socialinio darbo organizatorė Jurgita Mikulionienė.

Šiltas, malonus ir kompetentingas bendravimas – taip pat gali būti įrašyta šios specialistės vizitinėje kortelėje. Kad ir kas besikreiptų – visi sulaukia reikiamos pagalbos, padrąsinančio žodžio, šilto apkabinimo. Tai darbuotoja, kuri neskaičiuoja darbo valandų, stengiasi žmogui padėti, kuo tik galėdama.

Galima sakyti, kad J. Mikulionienė iš prigimties yra socialinė darbuotoja, nes ir pati  nuėjusi nelengvą gyvenimo kelią, patyrė įvairiausių išbandymų, tačiau nepasidavė sunkumams, neatsisakė padėti kitiems.

Ji yra aktyvi ir visuomenės veikloje, dainuoja vokaliniame ansamblyje „Ambicija“, su D. Juozavičiumi  sukūrė gražų duetą. Taip pat Jurgita – puiki konditerijos meistrė, savo žiniomis ir receptais dalinasi su kitomis bendruomenės narėmis.

Miškininkas tapo verslininku, gamina ir parduoda medžio produktus

„Metų verslininko“ apdovanojimas skirtas Dainiui Liutkauskui, Punioje veikiančios uždarosios akcinės bendrovės „Medinukai“ įkūrėjui ir direktoriui. Apdovanojimą  atsiėmė Dainiaus  sūnūs Mantas.

„Verslininkas, kuris turi uoslę…“, – taip apie D. Liutkauską sako jį pažįstantys žmonės. Augęs mieste, bet Punios seniūnijos Žagarių kaime pas močiutę praleidęs vasaras, todėl šiame krašte ir įsitvirtino. Medienos verslą pradėjo prieš 12 metų.  Dabar D. Liutkauskas jau yra sutelkęs gerą įmonės kolektyvą, siekia naujų rezultatų. „Medinukuose“ dirba daugiau kaip 30  darbuotojų, su jais pats direktorius – vienoje gretoje.

Per pastaruosius keletą metų atnaujinti įmonės pastatai, išplėsti gamybos pajėgumai,  o įrengus saulės elektrinę, darbo procese naudojama aplinkai draugiška elektros energija. UAB  „Medinukai“ 2019 m. buvo pripažinta savivaldybės Aplinkos tvarkymo konkurso  įmonių kategorijos nugalėtoja.

D. Liutkauskas neužsidaręs savo „burbule“. Jis bendradarbiauja su seniūnija, bendruomenėmis, yra Punios bendruomenės „Punios ainiai“ narys, seniūnijos ir savivaldybės renginių rėmėjas, mecenatas. Verslininkas parėmė ir paminklo Baltijos kelyje stovėjusiems Alytaus krašto žmonėms  projektą.

Taktiškas, kaimyniškas, draugiškas, kuklus – taip apie verslininką, bendrovės „Medinukai“ vadovą D. Liutkauskas sako Punios krašto žmonės.  

Globos namuose – jauki aplinka ir pagarba seneliams

„Metų įstaigos vadovas“ – Pivašiūnų globos namų direktorius  Sigitas Karlonas.  Jis atsakingas, pareigingas, kartu – paprastas ir nuoširdus, gebantis išlaikyti darbingą, pozityvų ir susitelkusį kolektyvą. S. Karlono vadovaujami Globos namų darbuotojai kuria jaukią tikrų namų aplinką savo namų netekusiems ar dėl kitų priežasčių čia gyvenantiems  seneliams.

Vadovas nuolat rūpinasi visais globotiniais, deda daug pastangų ir savo širdies dalelę, kad Globos namų gyventojai nesijaustų vieniši, kad jie nuolat jaustų pagarbą ir dėmesį. S. Karlonas prie kiekvieno senelio moka prieiti, pakalbinti, išklausyti gyvenimo istoriją.

Dėmesys kiekvienam globos namų gyventojui, nuolatinis domėjimasis šalia esančiu žmogumi – tai žmogiškosios vertybės, kurios vadovui pelnė darbuotojų ir globos namų gyventojų pagarbą. Neskaičiuojantis darbo valandų, turintis daugybę veiklų ir pomėgių, rodantis gero vadovo pavyzdį, savo rankomis Globos namų teritorijoje pasodinęs tūkstančius tulpių, – jis savo pavyzdžiu įkvepia kitus.

S. Karlonas –  aktyvus Alytaus rajono savivaldybės bendradarbiavimo su kaimynine Lenkija koordinatorius, vykdomų ir planuojamų projektų bendraautorius, pelnęs apdovanojimą už tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą. Jis taip pat yra įvairių projektų iniciatorius ir pagalbininkas, naujų idėjų autorius bei skleidėjas, aktyvus kultūros ir sporto renginių dalyvis bei rėmėjas.

„Metų ūkininkas“ remia Miroslavo seniūnijos kultūros renginius

Tarp Alytaus rajono ūkininkų šį kartą ypatingai pagerbtas ir nominuotas Arvydas Kėrys iš Vankiškių kaimo.

Petys petin  kartu su tėvu Alvydu ir broliu Regimantu jie ūkininkauja 800 hektarų žemės plotuose, laiko daugiau kaip 100 galvijų, iš jų apie 50 melžiamų karvių, galvoja apie galvijų sektoriaus plėtrą. Pažangiame šeimos ūkyje diegiamos naujausios technologijos, investuojama į žemės techniką, fermų įrangą, pašarų ruošimo technologijas.

Arvydas Kėrys ne tik rūpinasi žeme. Jis su žmona Laima gražiai augina dukras, dalyvauja visuomeniniame gyvenime. Ūkininkas –  vienas didžiausių Miroslavo seniūnijos švenčių rėmėjų, jautrus kito nelaimei, visada atskuba į pagalbą, kai jos reikia draugui, kaimynui, kitam seniūnijos gyventojui.

Ar ūkininkaujant lieka laiko sau?  Pats nominantas sako, kad geriausias poilsis – gamtoje, kurią tausoja ir ūkininkaudamas. A. Kėrys pripažintas draugiškiausiu gamtai Dzūkijos ūkininku. Didžiausi jo pomėgiai – medžioklė ir žvejyba

„Lyg viesulas įsiveržė į baidarių sportą“  

Taip kolegos ir sportininkai atsiliepia apie nominacijos „Metų sporto treneris“ laimėtoją  Rimą Sukacką.

Jis su dideliu entuziazmu ir vidiniu „degimu“ ėmė gaivinti baidarių ir kanojų irklavimo sportą – lyg viesulas įsiveržė į Daugų seniūnijos bei Alytaus rajono savivaldybės meno ir sporto mokyklos bendruomenes, pradėjo aktyvią veiklą su gabiu jaunimu.  

Rezultatų ilgai laukti nereikėjo. Jau per pirmuosius metus suburtos norinčių sportuoti vaikų grupės, dalyvauta varžybose, pelnytos prizinės vietos. 

Trenerio R. Sukacko iniciatyva Meno ir sporto mokykla buvo priimta į Lietuvos kanojų ir baidarių irklavimo federaciją, kreiptasi į savivaldybės tarybą dėl papildomų lėšų sporto įrangai  skyrimo, todėl sutvarkytas elingas, įsigytas kateris, baidarės bei kitas reikalingas inventorius. 

Treneris organizuoja bendruomenės susitikimus su sportininkais, olimpiečiais, įvairiais būdais skleidžia sportinę dvasią, buria  kanupolo entuziastus, yra labai mylimas vaikų, gerbiamas jų tėvų ir kolegų. 

Stengiasi, kad senjorų kasdienybė nušvistų naujomis spalvomis

„Metų senjoro“ apdovanojimas įteiktas Janinai Seiliuvienei.

Moteris jau 30 metų gyvena Dauguose, yra Trečiojo amžiaus universiteto dalyvė, Daugų filialo dekanė, ansamblių „Suvingio banga“, „Kuparas“, bažnyčios choro dainininkė. J. Seiliuvienėtai asmenybė, kuri nenustoja mokytis ir veikti, tuo siekia užkrėsti bendraamžius. Ji kupina idėjų, kaip pagerinti senjorų gyvenimo kokybę, organizuoja paskaitas, ekskursijas, renginius, parodas, kviečia vyresnio amžiaus žmones gyventi aktyviai, savarankiškai, domėtis naujovėmis, galvoti pozityviai. Sako, kad vyresniems žmonėms negalima stabdyti mėgstamos veiklos, reikia būti fiziškai aktyviems, plėsti socialinius ryšius, bendrauti.

J. Seiliuvienė prisideda prie Alytaus rajono savivaldybės meno ir sporto mokyklos suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rengimo, jas koordinuoja. Per pastaruosius dvejus metus čia sėkmingai įgyvendinti projektai, skirti anglų kalbos mokymuisi, šiuolaikinių ryšio priemonių naudojimui, pvz., ZOOM pokalbių platforma, elektroninė bankininkystė, išankstinė registracija pas gydytoją ir t.t.

J. Seiliuvienė įsitikinusi, kad reikia dirbti net ir dėl keleto žmonių, kad jų kasdienybė nušvistų naujomis spalvomis.

Jaunas, veiklus, padeda kitiems

„Metų jaunoji asmenybė“ – tokį įvertinimą pelnė Tomas Belickas,  žinomas kaip chemijos, matematikos, istorijos ir fizikos olimpiadų prizininkas, biochemijos mokslų bakalaurantas, matematikos mokslų magistrantas. Vaikinas yra aktyvus Luksnėnų kaimo bendruomenės „Spindulys“ narys, organizuoja ir veda įvairias sporto šventes Alytaus seniūnijoje.

Įkūręs mažąją bendriją „10 su pliusu“, Tomas kartu su kolegomis teikia korepetitorių paslaugas, šiais metais jis buvo ir vienas iš pagrindinių Alytaus rajono savivaldybės „Kartų protmūšio“ organizatorių. Šešiems  atrankiniams turams parengė klausimus, įvairias užduotis,  vedė visus proto mūšių etapus.  Netrukus įvyks ir finalinis „Kartų protmūšio“ renginys. Tikimasi, kad ateityje panašūs renginiai taps vienijančia, Alytaus rajono žmones telkiančia tradicija.

 


1 vasario, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus miesto, Jonavos, Kėdainių, Šiaulių, Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybių komunalinių atliekų […]

Visuomenei pristatytas Raitininkų Krašto muziejus
31 sausio, 2023

Sausio 27 d. Raitininkų seniūnijos pastate visuomenei pristatytas šio Krašto muziejus, apie kurio steigimą  sužinoję vietos gyventojai suskubo dovanoti įvairiausių […]

26 sausio, 2023

UAB „Atamis“ projektuotojai Alytaus rajono savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui ir kitiems vadovams, tarybos nariams bei specialistams pristatė naujo pėsčiųjų ir […]

21 sausio, 2023

Aleksandras Markušinas, už laisvę kovojančios Ukrainos Irpinės savivaldybės vadovas, reiškia nuoširdžią padėką Alytaus rajono savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui, mero pavaduotojai […]

LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės nuotr.
17 sausio, 2023

Sausio 15 d. (sekmadienį) prie Dainavos apygardos partizanų štabo bunkerio Punios šile (Alytaus r.) susirinko Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos […]

Bienalės vadovas ir kuratorius Evaldas Grinius, kuratorė Aušra Jasiukevičiūtė ir kuratorius Petras Lincevičius, Zenono Šilinsko nuotr.
15 sausio, 2023

Nacionalinio lygmens vienas pagrindinių Alytaus dailės galerijos projektinių renginių – 4-oji Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė „Meno kodas 2022. Stebėsenos“, po […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
10 sausio, 2023

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atverta jauno savito menininko Simo Martinonio fotoparoda „lieku 1“. Autorius sakosi, kad tiek daug žmonių […]

6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

28 gruodžio, 2022

Jau 23 metus iš eilės Alytaus rajono savivaldybė skiria finansinę paramą iš Alytaus rajono kilusiems aukštųjų mokyklų studentams. Aštuntus metus […]

Renginio akimirkos
19 gruodžio, 2022

Gruodžio 17-osios rytą, nepabūgę žvarbaus oro, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas kartu su Lietuvos […]

Miklusėnai
16 gruodžio, 2022

Šaltukas gruodžio 16-osios pavakary kaip reikiant žnaibė skruostus, tačiau tai negąsdino nei vaikų, nei suaugusiųjų, kurie visose vienuolikoje seniūnijų susirinko įžiebti  kalėdinių eglučių. Ypatinga eglutė įžiebta ir […]

Naujai paskirtas rinktinės vadas – plk. ltn. Mindaugas Jančiukas sveikina rinktinės karius (nuotr. dešinėje)
1 gruodžio, 2022

Šiandien Alytuje įvyko iškilminga Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadų pasikeitimo ceremonija. Naujai paskirtas rinktinės vadas – […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
29 lapkričio, 2022

Alytus, šiųmetė Lietuvos kultūros sostinė, tapo ypatingai išdidus – čia ką tik nuvilnijo tarptautiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“. Ir […]

28 lapkričio, 2022

Į tradicinę seniūnijos šventę „Rudens turtų kraitis“ Pivašiūnų gimnazijoje gausiai susirinko ir seniūnijos gyventojai, ir svečiai.  Atvyko Alytaus rajono savivaldybės […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
22 lapkričio, 2022

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatyta Alberto Antanavičiaus knyga „Sidabro skrynia, arba Pasakaitė apie gerumą“. Gausiai susirinkusi publika mėgavosi kraštiečio […]

15 lapkričio, 2022

Vėsų šeštadienio vakarą Luksnėnų kultūros namuose buvo šilta ir jauku. Čia vyko Alytaus seniūnijų rudens bendruomenių šventė. Bendruomenės draugiškai susėdo […]

13 lapkričio, 2022

Lapkričio 11 d. Daugų kultūros namuose vyko tradicinė seniūnijos rudens šventė „Savam krašte – sava daina ir šokis“. Visus atvykusius […]

13 lapkričio, 2022

Kai lauke tamsu ir niūru, o žmonių namuose svarbiausi darbai nudirbti, bendruomenės organizuoja renginius, šventes, pasibuvimus ir suėjimus.  Ąžuoliniuose vienu […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
12 lapkričio, 2022

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje susirinkusi daugiausia vyriškoji auditorija su susidomėjimu pasitiko naujausią Regimanto Dimos romaną „Žavingasis šunsnukis. Lietuviškoji J.Pilsudskio […]

Šv. Liudviko bažnyčia
7 lapkričio, 2022

Šv. Liudviko bažnyčioje sekmadienį vyko  bažnyčios atšventinimo po kapitalinio remonto apeigos ir padėkos už rėmėjus bei geradarius šv. Mišios. Jose […]