liepos 23, 2020
Jadvyga Dzencevičienė
Kunigas Vytautas Kazimieras Sudavičius

Kai žemė bunda sekmadienio ryto skambėjime ir pakilę saulės spinduliai glosto pušų viršūnes,  suskamba bažnyčios varpas. Šio skambesio aidas, įgavęs stiprų atgarsį netoliese esančio Navos ežero bangose, pasklinda po Aukštadvario miestelį ir paliečia kiekvieno parapijiečio širdį, kviesdamas į bažnyčią  priglusti prie šventovės, mintimis pabūti su savimi.

Ir taip kiekvieną sekmadienį ir per šventes. Varpo skambesys vis driekėsi tolyn.  O metai vijo  metus. Juose – neišsekančios žmogaus mintys, pastangos ir  darbai. Kartu  ir didelės svajonės, susitikimai su  žmonėmis.  Toks jau šio žmogaus gyvenimas, žmogaus – kunigo. Tačiau jis individualus ir savitas. Vieniems ištiesta dosnumo ranka, kitiems nubraukta skausmo ašara, suteiktas krikštas ar palaiminta santuoka. Viskas surašyta į bažnyčios knygas, tarytum į metraštį. Ir taip diena po dienos. Žiemas keitė vasaros, o  jaunystę – gyvenimo branda.

Aukštadvario bažnyčios klebonui, Monsinjorui Vytautui Kazimierui Sudavičiui prabėgo aštuoniolika tarnystės metų  Aukštadvario parapijoje. Nuo 2002 m. balandžio 5 dienos nueita ilga ir prasminga gyvenimo kelio atkarpa. Čia, Aukštadvaryje,  jis pakrikštijo ne vieną kūdikį, suteikė sakramentus, palaimino santuokas,  palydėjo ne vieną parapijietį Anapilin. 

Toks jau tas kunigo gyvenimas. O prasidėjo jis Žemaitijoje, Žarėnų parapijos Budginų kaime, keturių vaikų šeimoje. Bet tą nelemtą 1948 m. birželio 22-ąją visą Sudavičių šeimą ištrėmė į Sibirą. Tėtis ten dirbo ligoninės ūkvedžiu, kūreno krosnis ir prižiūrėjo gyvulius, mama melžė karves, o vaikai tėvams stengėsi padėti visuose  darbuose. Nors  teko ir pabadauti.

 Mokytis Vytautui Sudavičiui teko pradėti toli nuo Tėvynės, rusų kalba. Tik poterių ir katekizmo tėvai namuose mokė lietuviškai.  Sugrįžus į Lietuvą,  nieks neįleido šeimos į buvusius namus. Teko apsigyventi pas gimines Ežerėlyje, Zapyškio parapijoje. Vaikai, tremtyje besimokę rusiškai, turėjo eiti į lietuvišką mokyklą, todėl nebuvo lengva.

Iki kunigystės Vytautas Sudavičius, technikume įgijęs radijo aparatūros montuotojo specialybę, dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje. Lankydamas Šv. Mikalojaus bažnyčią, jis  ėmė rimtai galvoti apie kunigystę. Nemažą įtaką padarė ir tuometinis Zapyškio klebonas kun. Jonas Gribulis.  Įtakos turėjo ir mamos brolis kunigas Domininkas Kenstavičius  bei kiti giminės kunigai.

Baigus Kauno kunigų seminariją,  1974 m. balandžio 9-ąją jaunąjį kunigą Vytautą Sudavičių įšventino vyskupas Juozapas Matulaitis.  Pradžioje jaunasis kunigas buvo paskirtas į Kaišiadorių vyskupiją vikaro pareigoms. Vėliau kunigavo Kaišiadorių rajono Kruonio parapijoje, Merkinėje,  Pivašiūnuose. Už Pivašiūnų bažnyčios Dievo Motinos vainikavimą jam suteiktas Monsinjoro titulas. 

Nuo 2002-ųjų metų balandžio 5 d.  Monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius tarnauja Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijoje.  Per šį laikotarpį  jis įnešė svarų indėlį į Aukštadvario seniūnijos kultūros lobyną, etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą bei iniciatyvų įgyvendinimą.  Monsinjoro dėka Aukštadvario bažnyčia tapo seniūnijos kultūriniu, švietėjišku centru. Šiandieną Aukštadvario bažnyčia traukia ne tik parapijiečių, bet ir čia atvykstančių kraštiečių, turistų, piligrimų akis. Vadovaujant Monsinjorui, joje nuolat vyksta remonto darbai. Gražiai sutvarkytas ir trinkelėmis išklotas bažnyčios šventorius, pakeistos bažnyčios  bokštų atramos, o ant bokštų pastatyti nauji kryžiai, sutvarkytas stogas, nudažytos išorinės ir vidinės bažnyčios sienos, pakeista visa elektros instaliacija, atliktas vargonų kapitalinis remontas,  įsigytas naujas  bažnyčios varpas, nauji bažnyčios suolai, atnaujintas šventasis Dievo stalas,  įrengtas elektrinis šildymas, sumontuotas bažnyčios  įgarsinimas, gražiai įrengta šarvojimo salė.

Aukštadvario Kristaus atsimainymo parapijos 100 metų jubiliejaus proga Monsinjoro, seniūnijos  ir Aukštadvario bendruomenės dėka išleista knyga  „Aukštadvario bažnyčiai – 100“. Aukštadvario miestelio privilegijos 430 –ties metų jubiliejaus proga Aukštadvario miestelio centre pastatytas paminklinis akmuo, o šv. Domininko namų skverelyje paminklinis kryžius  „Praeičiai atminti“,  kryžius tremties aukoms atminti bažnyčios šventoriuje, Čižiūnų kapinėse, Zabarauskų kaime. Lietuvos tūkstantmečio proga monsinjoras kartu su seniūnija Aukštadvario centriniame parke inicijavo koplytstulpio – taikos angelo, nešančio gerąsias žinias  pastatymą ir įšventinimą. Kunigo ir parapijiečių pastangomis Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija pirmoji Trakų  rajone pateikė projektą „Žemės sklypo sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Įgyvendinus šį projektą, atsirado sutvarkyta ir kiekvienam prieinama viešoji erdvė aktyviam poilsiui parapijai priklausančiame žemės sklype prie Navos ežero.

Žmogus – kunigas, tačiau jis vienijo seniūnijos bendruomenę, seniūnijos įstaigas ir jų kolektyvus į vieną bendrą junginį. Tai psichologas, pagydęs daugelio parapijiečių sielas, dažnai aplankantis vienišus žmones bei daugiavaikes šeimas. Tai žmogus, kurio darbai, idėjos ir pasiaukojimas įkvepia ir padrąsina esančius šalia. Dėl to, 2006 m. Monsinjorui Vytautui Kazimierui Sudavičiui buvo įteikta Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo I laipsnio nominacija „Už bendrosios gyventojų kultūros vystymą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą“, o  2012 m. jis buvo apdovanotas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino vardo nominacija už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje.

Tai tik dalelė darbų, kuriuos kiekvieną rytmetį į eilę surikiuodavo Aukštadvario bažnyčios klebonas, Monsinjoras Vytautas Kazimieras  Sudavičius.  Deja, darbų sūkury  priartėjo ir gyvenimo branda.  Pagal garbingą amžių,  Kaišiadorių vyskupijos sprendimu mūsų mylimas Monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius iškeliamas į kitą parapiją.  Šių metų liepos 26-ją dieną 10,00 val., aukojant parapijiečiams šv. Mišias, kartu  įvyks  iškilmingas  atsisveikinimas. Todėl kviečiu parapijiečius, kraštiečius, visus, kuriems  Monsinjoro Vytauto Kazimiero Sudavičiaus  tiesos žodžiai, malda palietė širdies kertelę dalyvauti šv. Mišiose.  Žmogus išvyksta,  tačiau čia, Aukštadvaryje, pasilieka jo geri darbai, jo  širdies dalelė.

Gerbiamas Monsinjore, visų aukštadvariečių,  kraštiečių vardu  noriu Jums nuoširdžiai padėkoti ir palinkėti, kad Jus ir toliau suptų mylintys žmonės, o geri žodžiai ir darbai,  mažos ir didelės pergalės,  stiprybė, sveikata  ir  Dievo palaima lydėtų  Jus ištisą likusį gyvenimą.

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


rugsėjo 18, 2020

Rugsėjo 17 d. asociacija Lietuvos socialinių inovacijų klasteris pakvietė į diskusiją „Sumanios ir atviros visuomenės kūrimas įveiklinant buvusį augustinų vienuolyno […]

rugsėjo 18, 2020

Šiemet pušynai tikrai dosnūs grybų ir uogų. Aktyviai praleisti laiką gamtoje,   pasidžiaugti  rudeniu,   pasivaikščioti  gražiais miškais bei paieškoti rudens gėrybių, […]

rugsėjo 18, 2020

Lietingą ir be galo vėjuotą rugsėjo 17-osios popietę susirinko smalsieji Senųjų Trakų bibliotekos lankytojai į susitikimą su fotomenininke Vėtre Antanavičiūte. […]

rugsėjo 18, 2020

Karšta popietė įvyko šalia Aukštadvario bibliotekos. Kaip sakė dalyvis Pijus, vakarėlis! Karšta buvo rugsėjo temperatūros rekordus mušusi diena, karšta buvo […]

rugsėjo 18, 2020

Labai saulėtą, labai šiltą ir spalvotą rugsėjo 16 dieną Rūdiškių bibliotekoje įvyko susitikimas su aktore-kūrėja Erika Laurinavičiūte-Šuklinskiene. Susitikome, kad susipažintume […]

rugsėjo 17, 2020

Rugsėjo 10 d. finišavo Trakų viešosios bibliotekos renginių ciklas/meno degustacija „TRIO: dailė+muzika+poezija“. Šio projekto metu vyko 5 meno degustacijos. Penktoji […]

rugsėjo 16, 2020

Vilnius sistemiškai peržvelgia naujai projektuojamų statinių parkavimo koeficientų zonas miesto centrinėse dalyse. Vilniaus miesto Taryba šiandien patvirtino projektą, inspiruotą Stoties […]

rugsėjo 16, 2020

Likus pustrečių metų iki 700-ojo Vilniaus miesto gimtadienio ir aktyviai kuriant šventės koncepciją, sostinės Taryba pritarė siūlymui paskelbti atvirą idėjų konkursą […]

rugsėjo 16, 2020

Rugsėjo 10 d. Lentvario miesto bibliotekoje vyko netradicinė istorijos pamoka, kurios metu projekto „Misija Sibiras 2019“ dalyvis, gydytojas rezidentas Mantas […]

rugsėjo 16, 2020

Didžioji Britanija, Airija, JAV – šalys, iš kurių sugrįžusių ukmergiškių vaikai šiais mokslo metais papildė rajono mokyklose besimokančių ar ikimokyklinio […]

rugsėjo 16, 2020

Rugsėjo 26 d. visoje Europoje minima Europos kalbų diena. Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia bendrauti tarpusavyje, mokytis bei pažinti tų […]

rugsėjo 16, 2020

Rūdiškių bibliotekoje vyko susitikimas su muzikos pedagoge, edukacinių veiklų autore Inga Gučiene, kuriame dalyvavo net dvi atskiros vaikų grupės – […]

rugsėjo 16, 2020

Besibaigiant vasarai Lentvario miesto bibliotekoje vyko garsinio skaitymo popietė, skirta vaikų rašytojo Gendručio Morkūno 60-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti. Rašytojas […]

rugsėjo 14, 2020

Rugsėjo 12 dieną Pabaiske vyko renginys, skirtas istorinio Pabaisko mūšio 585-osioms metinėms paminėti. Pabaisko mūšio lauke žiūrovai galėjo išvysti kalvio […]

rugsėjo 14, 2020

Naujaisiais mokslo metais sostinės M. Mažvydo progimnazijos mokinius pasitiko naujas, renovuotas mokyklos sporto aikštynas. Kūno kultūra šiltuoju metų laiku moksleiviai […]

rugsėjo 14, 2020

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje toliau tęsiasi projektas „Knygos, kuriančios pasaulius“. Rugpjūčio 27 d. kvietėme į susitikimą su prozos […]

rugsėjo 14, 2020

Rugpjūčio 27 dieną Lentvario miesto bibliotekoje vyko antrasis susitikimas su edukacinio fotografijos meno projekto „Blykstė 2020“ dalyviu – fotomenininku Romualdu […]

rugsėjo 13, 2020

  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) praneša, kad Vilniaus Gabijos progimnazijoje šiandien ryte nustatyti 6 koronavirusinės infekcijos atvejai mokiniams. Tik […]

rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugsėjo 10, 2020

Nuo šiandien (rugsėjo 10 dienos 14 val.) šalia mobiliojo punkto (V. Gerulaičio g. 1 Vilniuje) laikinoje testavimo patalpoje pradedamas sostinės […]