27 liepos, 2017
Raseinių rajono savivaldybės informacija

Raseinių rajono savivaldybės įstaigų vadovams nustatytos metinės užduotys

Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius ir mero pavaduotoja Gitana Rašimienė susitiko su rajono švietimo, kultūros, socialinių įstaigų vadovais ir su kiekvienu individualiai aptarė einamųjų metų užduotis. Kiekvienam vadovui nustatytos šešios užduotys, kurias turi įgyvendinti iki š. m. pabaigos, numatyti siektini rezultatai, vertinimo kriterijai ir rizika, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos.

Visų ugdymo, kultūros, socialinių įstaigų vadovai įpareigoti atlikti dvi bendras užduotis: įgyvendinti naujojo LR Darbo kodekso nuostatas (parengti visus reikiamus teisės aktus, tvarkas, aprašus, reglamentuojančius darbuotojų darbo santykius), o antroji vadovų užduotis – įgyvendinti efektyvų finansinių ir materialinių išteklių valdymą, t. y. efektyviai naudoti paskirtas įstaigai lėšas, neviršijant 2017 m. įstaigai patvirtintų asignavimų.

Kiekvienos įstaigos vadovams 4 užduotys buvo nustatytos pagal jų vadovaujamų įstaigų specifiką, strategiją, veiklos planus. Ugdymo įstaigų vadovai gerins Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatus, tobulins mokymosi aplinkas, gerins mokinių ugdymo kokybę, skirs dėmesį mikroklimatui, gimnazijos ir gimnazistų tėvų bendradarbiavimui, užtikrins patyčių prevenciją, diegs naujas programas, dalyvaus tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose. Kultūros įstaigų vadovai modernizuos infrastruktūrą, dalyvaus projektinėje veikloje, stiprins tarpinstitucinę partnerystę, pritaikys turimas erdves kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms, koordinuos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos priemones. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai užtikrins ikimokyklinio ugdymo prieinamumą kiekvienam vaikui, kurs saugią, vaikui palankią aplinką, įdiegs tėvų informavimo elektroninę informacinę sistemą, įrengs edukacines aplinkas. Socialinių įstaigų vadovams iškelti uždaviniai – įgyvendinti teisiniuose dokumentuose išdėstytas nuostatas, dalyvauti Kauno teritorinės darbo biržos vykdomuose darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo bei darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo projektuose, užtikrinti globotiniams kokybišką laisvalaikį, plėsti užimtumo veiklas.

Nustatyti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, metines užduotis ir įvertinti minėtų įstaigų vadovų praėjusių metų veiklą bei priimti sprendimus dėl veiklos įvertinimo, Savivaldybės merą įpareigoja teisės aktai. Pasibaigus metams įstaigų vadovai Savivaldybės merui turės pateikti ataskaitą, kaip sekėsi įgyvendinti išsikeltas užduotis, tai turės reikšmės vertinant vadovus ir formuojant užduotis naujam laikotarpiui.

Įvertinus praėjusių metų vadovų veiklą, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, bus priimti sprendimai ir dėl darbo apmokėjimo. Įvertinus veiklą: labai gerai – įstaigos vadovui 1 metams nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis, ne mažesnis kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir galima skirti premiją; gerai – 1 metams nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis; patenkinamai – 1 metus nenustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis; nepatenkinamai – 1 metams nustatomas mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis negu įstatymo 1 priede numatytas minimalus koeficientas.


6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

Lyduvėnų tiltas
18 lapkričio, 2022

Raseinių rajone, Lyduvėnų miestelyje, baigti kultūros paminklo – Lyduvėnų geležinkelio tilto – tvarkybos darbai.  Ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio […]

Petras Girdzijauskas
10 lapkričio, 2022

Petras Girdzijauskas gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Raseinių aps. Šimkaičių vlsč. Bulzgeniškių k. ūkininkų Jono ir Elenos Girdzijauskų šeimoje, […]

14 spalio, 2022

Minint kraštiečio rašytojo, dramaturgo, poeto Aleksandro Fromo-Gužučio 200-ąsias gimimo metines, Aušgirio kaime (Šimkaičių sen., Jurbarko r.), ant Siesarties upelio kranto, […]

4 spalio, 2022

Šiais metais bendradarbiavimas tarp VšĮ Šiluvos piligrimų centro ir VDU Katalikų teologijos fakulteto žengė dar vieną brandų žingsnį puoselėjant akademinės […]

Vaclovo Liubino nuotr.
13 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 12 d. Šiluvoje, Šilinių atlaiduose, buvo surengta Teisingumo saugojimo diena, kurioje dalyvavo Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, […]

Jono Pauliaus II piligrimų centras
22 rugpjūčio, 2022

Nenumaldomai artėjant dvasiškai, o taip pat ir kultūriškai bene ilgiausią tradiciją turintiems Šilinių atlaidams, verta pažvelgti į šiandien dialogą su […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

9 rugpjūčio, 2022

Sovietmečiu Šiluvos miestelis buvo paverstas į kolūkio gyvenvietę. Jame buvo draudžiami atlaidai ir kovojama su jų organizatoriais. Tačiau šiandien mažą, […]

7 rugpjūčio, 2022

Ariogaloje, Dubysos slėnyje, 32-ą kartą į sąskrydį „Su Lietuva širdy“ šeštadienį rinkosi tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Gyventojų […]

11 liepos, 2022

Dantų balinimas per pastaruosius kelis dešimtmečius tapo viena populiariausių kosmetinių dantų procedūrų. Iš pradžių buvo tiesiog siekiama negyvų dantų spalvą […]

Šiluva KAI komanda
3 gegužės, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė ketina atnaujinti Šiluvos miestelio parką. Projekto imasi architektų, […]

Raseiniai
24 vasario, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė sieks atnaujinti net kelias savo teritorijas, o vienai […]

18 vasario, 2022

Vasario 16-ąją Nemakščiuose įvyko mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidarymo šventė, į kurią susirinko būrys svečių ir vietos gyventojų. Lietuvos valstybei […]

Raseinių centras
31 sausio, 2022

Dažnai vyrauja nuomonė, kad miesto centras atspindi ir patį miesto veidą. Modernūs ir tvarūs sprendimai miesto centre neretai įkvepia taip […]

Šiluvos piligrimų centro muziejinė ekspozicija / Rūtos Giniūnaitės nuotr.
22 spalio, 2021

Šiluvos šventovė džiaugiasi dar vienu šiais metais įvykdytu kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų projektu – ,,Antano Vivulskio Šiluvos Apsireiškimo koplyčios […]

19 spalio, 2021

Antradienio vakarą Vilniuje jau šešioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

23 rugsėjo, 2021

Mykolo Romerio universitete (MRU) įteikti aktyviausių Lietuvos bendruomenių 2021 m. konkurso laimėtojai.  Jau šeštą kartą surengtas respublikinis konkursas šiais metais […]

Foto Agnietė Čisler
16 rugsėjo, 2021

Kaip ir kasmet, rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvos šventovėje vyko didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, dar žinomi Šilinių vardu. Kiekviena […]

Prezidentūros nuotr.
3 rugsėjo, 2021

Penktadienį Diana Nausėdienė lankėsi Raseiniuose, kur duris atvėrė Maltiečių vaikų dienos centras. Sveikindama susirinkusiuosius pirmoji ponia pasidžiaugė, kad Maltos ordino […]