18 spalio, 2017

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai 25 klausimais

Spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu svarstyti 25 klausimai, išklausytos pateiktos informacijos, pasveikintas garbingą ,,Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimą pelnęs Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas  Samoška, už ilgametį darbą taryboje padėkota Antanui Stankui.

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (nedalyvavo Regina Rimkienė). Svarstymams pateikti 25 klausimai ( klausimai „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ ir „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vieningu sutarimu atidėti).

 Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pritarta skirti paramą gausioms šeimoms

Pritarta skirti paramą ( nuo 300 iki 868 Eur) Tauragės rajono gausioms šeimoms buitinei technikai, baldams, būsto remonto prekėms  įsigyti.

Pritarta siūlymui, įgyvendinti Tauragės rajono mokinių pažangumo skatinimo projektą

Atsižvelgdama į Tauragės Rotary klubo prezidento Romualdo Stasyčio 2017 m. rugsėjo 6 d. raštą, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti, kad būtų įgyvendinamas bendras Tauragės Rotary klubo ir Tauragės rajono savivaldybės Tauragės rajono mokinių pažangumo skatinimo projektas. Įsipareigota projektui įgyvendinti iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto skirti 10 000 eurų  (1/3 projekto vertės). 

Įgyvendinamo projekto tikslas- skatinti mokinius siekti asmeninės pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų, didinti mokinių mokymosi motyvaciją. Didžiausią pažangą padariusiems mokiniams ir klasėms bus skiriamos piniginės premijos.

Nustatytas didžiausias švietimo įstaigų darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigybių skaičius

Posėdžio metu nustatytas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių skaičius – 91, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 224,9 (13 iš jų subsidijuojami iš darbo biržos lėšų).

Atsižvelgiant į M.Mažvydo progimnazijos direktoriaus R.Masteikos prašymą, pakeistas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – šioje gimnazijoje nustatytas  19, 85 etatų skaičius.

Nustatytas fiksuotas pajamų mokesčių dydis už verslo liudijimą

Patvirtintas Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, sąrašas ( sąrašas skelbiamas : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16270 ). Šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Patvirtintas ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas.

Nustatytos vidutinės kietojo kuro kainos

Posėdžio metu nustatytos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos vidutinės kuro kainos (su pridėtinės vertės mokesčiu) 2017–2018 metų šildymo sezonui: malkos – 27,00 Eur / kub. m; akmens anglys – 150,00 Eur / t; durpių briketai – 87,00 Eur / t; pjuvenų briketai – 120,00 Eur / t; medžio granulės – 155,00 Eur / t.

Pritarta viešo nuomos konkurso paskelbimui

Tarybos nariams pritarus, Tauragės sporto centrui leista skelbti negyvenamųjų patalpų, esančių Tauragėje, Vytauto g. 141, viešą nuomos konkursą. Patalpas bus galima išsinuomoti vienų metų laikotarpiui su galimybe pratęsti dar vieniems metams. Nustatyta minėtų patalpų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kultūros, 1 kv. metro pradinė nuomos kaina – 1,71 Eur.

Perduotas, perimtas turtas

Pritarta perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas- įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinio kultūros centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir trumpalaikį materialųjį turtą.

Tauragės seniūnijai perduotas nekilnojamas turtas, esantis Tauragės sen., Taurų k., Tauragės Dvaro g. 22B( vaikų žaidimo aikštelė, futbolo aikštelė, kiti inžineriniai pastatai).

Mažonų seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas nekilnojamas turtas, esantis Mažonų sen., Matiškių k. 13 ( gyvenamasis namas, garažas ir kt.)

Pritarta būsto pritaikymui neįgaliesiems

Tauragės rajono savivaldybės taryba sutiko, kad Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 142-22 ir Ateities t. 18-32, būtų pritaikytos neįgaliųjų  poreikiams. 

Pakeisti kai kurių anksčiau priimtų sprendimų punktai

Tarybos nariai nusprendė pakeisti 2017 metų biudžeto pajamas ir išlaidas- 1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9  priedus( su pakeitimas susipažinti galima : http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16255 )

Atsižvelgiant į LR savivaldybės įstatymų pakeitimus, pakeisti bei papildyti ir kai kurie Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento punktai ir papunkčiai.

Pakeistas Tauragės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir papildytas nauju 10 punktu: „10. Bilietų kaina į renginius nustatoma pagal pasirašytas sutartis (numatytas atlygis atlikėjams ir organizacinės  išlaidos, padalintos iš žiūrovų vietų skaičiaus).“

Tarybos nariams pritarus, pakeisti Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų punktai ( pakeitimai skelbiami: http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=16259 ).

Nuspręsta pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 1-928 „Dėl Tauragės rajono vandentiekio ir nuotėkų tinklų plėtros tvarkos patvirtinimo“. Tauragės rajono vandentiekio ir nuotėkų tinklų plėtros tvarka tapo neaktuali nuo 2014 m. birželio  12 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui.

Posėdžio metu svarstyti klausimai ir dėl Tauragės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų suteikimo, būsto pardavimo rajono gyventojams, pakeisti kai kurie anksčiau priimtų sprendimų punktai, išklausytos pateiktos informacijos.

Tauragės rajono savivaldybės informacija


„Išmanusis miestas 9“ projekto partnerių ir dalyvių (architektų) susitikimas su Anykščių savivaldybės atstovais
6 kovo, 2023

Šių metų „Išmanusis miestas 9“ konkurse dalyvaujant rekordiniam Lietuvos savivaldybių skaičiui, prasidėjo projekto organizatorių, architektų ir partnerių vizitai, kurių metu […]

1 vasario, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus miesto, Jonavos, Kėdainių, Šiaulių, Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybių komunalinių atliekų […]

A. Dulkys Tauragėje
31 sausio, 2023

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pirmadienį, sausio 30 d., viešėjo Tauragėje, kur aplankė visų lygių gydymo įstaigas: greitosios medicinos pagalbos […]

Teatro IKI nuotr.
19 sausio, 2023

VilSausio 17 dieną Ignalinos gimnazijos teatras IKI buvo išvykęs į Respublikinį Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį ,,Aitvarai 2023”. Festivalis […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 31 d. baigėsi kvietimas teikti paraiškas savivaldybėms, norinčioms gauti kompensacinę išmoką už atnaujinamą savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą. Aplinkos projektų […]

Jovita Jočinaitė, Tauragė
8 gruodžio, 2022

Pačiame Tauragės centre dvi miesto bažnyčias jungianti gatvė gali tapti patrauklia, pėstiesiems pritaikyta erdve. Šiandien 538 metrų ilgio gatvė skirta […]

5 gruodžio, 2022

Artėjantys 2023-ieji Tauragei ypatingi – miestas taps Lietuvos kultūros sostine. Apie tai, kuo svarbus šis titulas, kokie metai laukia tauragiškių […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

Linos Lauciuvienės nuotr.
26 spalio, 2022

Spalio 25-oji, Konstitucijos diena, Tauragėje tapo šventiška ir išskirtine –  šlaite prie tilto per Jūros upę, greta istorinės vėliavos atidengta […]

Tauragės meras Dovydas Kaminskas
14 spalio, 2022

Tauragė dažnai minima kaip viena žaliausių savivaldybių Lietuvoje. Jau daugelį metų savivaldybė orientuojasi į projektus, skatinančius tvarumą. Šį siekį patvirtintina […]

Tomo Grikinio nuotr.
30 rugpjūčio, 2022

Antrą kartą Ignalinoje surengtas Rytų Aukštaitijos respublikinis šokių festivalis „Ežerų šėltinis“ šiemet Vasaros estradoje sveikino šokėjus iš Tauragės, Biržų, Birštono, […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

18 liepos, 2022

Liepos 11- 15 dienomis Tauragės kultūros rūmuose vyko vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Orkestrifikacija“, kurią jau antrus metus iš eilės […]

15 birželio, 2022

Birželio 17 d., penktadienį, oficialiai atidaromas Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ organizuojamas menų festivalis KVADRATU. Be šiuolaikinio meno instaliacijų, dirbtuvių, lauko […]

7 birželio, 2022

Šiemet 515-ąjį gimtadienį Tauragė minėjo iškilmingai – į tris dienas trukusių renginių, edukacijų, parodų, sporto varžybų programą skambiai įsiliejo apskrities […]

4 gegužės, 2022

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclere Agila Barzdiene trečiadienį dalyvavo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje vykusiame […]

29 balandžio, 2022

Europos Komisija, vykdydama Klimatui neutralių ir sumanių miestų misiją, prisidės prie 100 Europos miestų, sieksiančių iki 2030 m. neutralizuoti savo […]

23 balandžio, 2022

Tauragės kultūros centras, tęsdamas tradicijas bei puoselėdamas lietuvių tautos ir savo krašto kultūrą, ugdydamas meilę tautinei muzikai, balandžio 15 d. […]

22 balandžio, 2022

Įdomiausias laikas paukščiams stebėti yra pavasarinių ir rudeninių migracijų metas. Šiuo metu, jeigu pasiseks, galima pamatyti rūšių, kitu metu Tauragės […]

14 balandžio, 2022

Žaliausiu Lietuvoje miestu siekianti tapti Tauragė link šio tikslo žengė dar vieną žingsnį ir pirmoji šalyje įgyvendino daugumos Vilniaus, Kauno […]