lapkričio 25, 2019
Aleksandra Pulokienė
Teatro „Juodai balta“ gastrolės Vokietijoje – projektas „Lietuva be sienų“

Lapkričio 15 – 18 dienomis Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos suaugusiųjų teatras „Juodai balta“ su režisiere Gražina Karlaite priešaky projekto „Lietuva be sienų“ rėmuose viešėjo Vokietijoje, Lampertheim-Hüttenfeld miestelyje, pačioje Europos širdyje įsikūrusioje Vasario 16-osios gimnazijoje. Ši gimnazija – tai ne tik prestižinė švietimo įstaiga, tai lietuviško žodžio, kultūros, tautinės savimonės ir kovos už Lietuvos nepriklausomybės atgavimą lopšys. Tą teatro aktoriai pajautė vos įžengę į gimnazijos teritoriją, kur juos pasitiko nuoširdi armonikos muzika ir svetinga daina.

Pirmąjį vakarą svarbiausi Vokietijos lietuvių atstovai – Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Alfredas Hermanas ir Romuvos apylinkės pirmininkas Martynas Lipšys teatralams aprodė visas „mažosios laisvos Lietuvos Vokietijoje“ valdas Romuvos parke, dalinosi šios vietos istorijomis bei prisiminimais: „1953 m. tėvas Alfonsas Bernatonis keliauja per Vokietijos žemes ir ieško gimnazijai tinkamos vietos. Netikėtai randa parduodamą Rennhofo pilį su 5 ha žemės ir nusprendžia, kad tai puikus pasirinkimas. Susisiekia su savininku, susitinka smuklėje, prie vakarienės ir alaus bokalo sudera tinkamą kainą ir pastebi, kad su savimi nepasiėmė piniginės! Tačiau tai nesutrukdo įsigyti pastato ir įkurti gimnazijos, kuri viso pasaulio lietuvių paramos dėka su remontuojama, tobulinama bei pritaikoma klasėms ir bendrabučiui. 1984 m. Rennhofo pilyje kyla gaisras. Remonto darbų sąmata viršija 7 milijonus markių, tačiau Vokietijos lietuvių bendruomenė, Vokietijos federacinės bei Hesseno žemės vyriausybės, Katalikų bažnyčios bei dosnių tautiečių dėka pilis suremontuojama. Šiandien čia įsikūrusi gimnazijos biblioteka, muzikos klasė, lietuviška koplyčia, fotogalerija, Vokietijos lietuvių bendruomenės ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos būstinės, Lietuvių kultūros institutas bei Europos lietuvių kultūros centras. Šioje nuostabioje pilyje šeštadienio vakarą teatras „Juodai balta“ pristatė vieno iš produktyviausių ir paklausiausių šiuolaikinių Europos dramaturgų Ivano Vyrypajevo pjesę „Girti“.

Salė buvo pilna žiūrovų. Po tokio šilto priėmimo pirmąjį vakarą, aktoriai jautė dar didesnę atsakomybę ir begalinį norą atiduoti visas jėgas tam, kad spektaklio žiūrovas suprastų, įsijaustų, gautų dvasinio peno. Ir viskas pavyko! Nenusakomas džiaugsmas matyti, jausti ir girdėti, kaip publika reaguoja ir supranta, kaip liūdi, susimąsto ir džiaugiasi kiekviena fraze, kiekviena gilia mintimi, kurių kupinas spektaklis „Girti“. Juk tai ne apie alkoholizmą, o apie tikėjimą, šiuolaikinio pasaulio tuštybę, meilę. Teatro aktoriai bene pirmą kartą jautėsi tokie vieningi su žiūrovais, kurie ištvermingai atidirbo daugiau nei dvi valandas stebėdami spektaklį. O po spektaklio šis ryšys buvo įtvirtintas bendroje vakaronėje, kurios metu aktoriai su Vokietijos lietuviais dalinosi juodos duonos rieke, naminiais lašiniais ir varškės sūriu, kvietė kiekvieną pasisvečiuoti Zarasuose. Stebuklai slypi mažuose, paprastuose dalykuose – taip norėtųsi apibendrinti susitikimą su lietuvių bendruomene Rennhofo pilyje. Vakaras buvo smagiai užbaigtas padėkomis, lietuvių liaudies šokiais ir dainomis.

Trečiąją dieną svetingi lietuviai teatralus palydėjo į didingą Heidelbergo pilį, toliau dalinosi savo istorijomis, kontaktų ratas plėtėsi ir naujų projektų bei kitų susitikimų planai liejosi per kraštus. Be galo džiugu, kad šį teatro „Juodai balta“ kelionė pavyko ir mažoji Lietuvos žemė Vokietijoje buvo aplankyta, o užsienio lietuviams padovanota dalelė gimtinės. Projektas „Lietuva be sienų“ įgyvendintas pagal NVO ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo programą iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto veiklos sritį bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas. Ypatingą padėką teatras reiškia Zarasų viešosios bibliotekos direktorei Danutei Karlienei bei rėmėjams, kurių dėka ši svajonė tapo realybe: Zarasų rajono savivaldybei ir merui Nikolajui Gusevui, LR Seimo nariui Algimantui Dumbravai, UAB Wodlux, Audronei Sažinienei, Rūtai ir Ignui Zavadskams, Danutei Konošovai, bendruomenei „Šlyninkos vandens malūnas“ bei žiūrovams, parėmusiems teatro gastroles spektaklių Utenoje ir Dusetose metu.

P.S. Teatras „Juodai balta“ siunčia linkėjimus Laimai Nader, Martynui Lipšiui, Linai Lefteri, Andriui Janučiui, Dariui Šulcui, Marytei, Edmundui, nuostabioms Vasario 16-osios gimnazijos valgyklos darbuotojoms ir visiems pasaulio lietuviams!

 

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


sausio 21, 2020

Zarasų viešosios bibliotekos I aukšto galerijoje atidaryta Zarasų meno mokyklos mokinių darbų paroda „Žiemos sodas“. Joje eksponuojami šios mokyklos Dailės […]

sausio 17, 2020

Sausį minimas lietuvių poetės Almos Karosaitės gražus jubiliejus. A.Karosaitės kūryba – neišsenkanti Vaikystės erdvė: čia į vaikus prabyla  kiškučiai, meškučiai, […]

sausio 13, 2020

Sausio 13-ąją visoje Lietuvoje dega atminimo laužai, skamba patriotinės dainos, Bažnyčiose aukojamos Šv. Mišios, plevėsuoja trispalvės, o besniegę žiemą jau […]

sausio 11, 2020

Iš Kelmės rajono kilusi ir nuo 1972-ųjų Anykščių krašte gyvenanti Regina Stumburienė yra pelniusi nemažai apdovanojimų, tačiau svariausi – Lietuvos […]

sausio 7, 2020

Parodoje, veikiančioje Zarasų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus edukacinėje erdvėje, eksponuojami piešiniai ir kompiuterinės grafikos kūriniai. Jų autorius – Kipras […]

sausio 6, 2020

Trys Karaliai simbolizuoja Kalėdų švenčių pabaigą. Danguje išvydę sužibėjusią ryškią žvaigždę, kuri pranašavo, kad į žemę atėjo Atpirkėjas, Betliejuje gimusį […]

gruodžio 31, 2019

Stovint ant metų slenksčio į naujus metus, Zarasų viešoji biblioteka dovanojo zarasiškiams muzikos koncertą „Gruodžio pasaka“. Renginyje dalyvavo operos solistė […]

gruodžio 24, 2019

„Knygos mus žavi, mums kalba, pataria, jas su mumis sieja kažkoks gyvas ir harmoningas artumas“, – tokia gaida pradėjo Gražina […]

gruodžio 19, 2019

Ar žinote, kas yra „Trakinių simfonija“?.. Abejoju, ar atspėsite… Ne muzikos kūrinys… Tačiau čia švelniai suskambės 19 skirtingų natų… Čia […]

gruodžio 18, 2019

Keturios žvakelės Advento vainike simbolizuoja ne tik keturias  švenčių laukimo savaites, bet ir primena, kad šis laikas visada skirtas apmąstymui, […]