3 birželio, 2016
Skaistė Sadonytė, Telšių rajono savivaldybės Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Telšių rajono savivaldybė ruošia į žmogaus gerovę orientuotą socialinių paslaugų pertvarkos strategiją

Telšių rajono savivaldybės administracijos vienas svarbiausių uždavinių yra socialinės paramos užtikrinimas Telšių rajono gyventojams. Keičiantis laikmečiui, keičiasi ir paslaugų poreikis: visuomenė sensta, vystosi įvairios priklausomybės ir pan. Tuo pačiu atsiranda ir naujų galimybių.

Tad Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), siekdama patenkinti naujus poreikius socialinių paslaugų srityje ir sumažinti socialines problemas, parengė socialinių paslaugų galimos pertvarkos strategiją.

Su ja supažindina Administracijos direktorius Saulius Urbonas, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė bei Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, gydytoja Stefa Naujokienė.

„Socialinių paslaugų pertvarkos strategiją pirmiausia pristatome visuomenei, nes tik bendraudami ir bendradarbiaudami su gyventojais pasieksime maksimalių ir visas gyventojų grupes tenkinančių rezultatų,“ – teigia S. Urbonas.

Socialinė globa

Šiuo metu yra viena iš jautriausių aktualijų – tėvų globos netekusių vaikų socialinė globa. Tad Telšių rajono savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo finansuoti socialinę globą šeimoje globojantiems 4 vaikus: globėjams mokamas atlygis už darbą ir išmoka už kiekvieną globojamą vaiką. „Tai buvo iššūkis, tačiau šis sprendimas pasiteisino ir pavyzdį iš mūsų jau ima kitos šalies savivaldybės. Nuo praėjusių metų taip pat pradėti mokėti pagalbos pinigai globėjui už kiekvieną globojamą vaiką  – po 75 eurus per mėnesį. Praktika parodė, jog ne dėl finansinės paramos vaikai paimami į šeimas. Pagrindinis motyvas: pasišventimas ir atsakomybė už kitų žmonių gyvenimus,“ – sako Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja.

Telšių rajono savivaldybė ne tik rodo pavyzdį kitiems, bet ir pati semiasi gerosios patirties. „Mes – už saugų rajoną ir saugią Lietuvą, o tai neįmanoma neužtikrinus augančios kartos saugumo“, – teigia S. Urbonas. Todėl Administracija nesiima skubotų sprendimų, neeksperimentuoja su vaikais, o leidžia procesams vystytis palaipsniui.

„Nepasisakome už Telšių vaikų globos namų sunaikinimą čia ir dabar: sieksime, kad kiekvienas vaikas pirmiausiai nepatektų į globos namus, o čia esantis – apsigyventų tik šeimoje. Vaikai namų aplinkos sąlygomis globos namuose gyvena šeimynose po 8. Tačiau vaikų gyvenimą dar šiemet tikimės labiau priartinti prie įprastų gyvenimo sąlygų: sieksime, kad vaikai prisidėtų prie maisto gaminimosi šeimynoje taip, kaip kiekvienoje šeimoje. Šią, pasiteisinusią praktiką, pasiimsime  iš N. Akmenės vaikų globos namų“, – informuoja L. Bukauskienė.

Remiantis globėjų (įtėvių) mokymus vykdančios socialinės įmonės „Soneima“ duomenimis, šiais metais globa šeimoje gali būti suteikta 21 vaikui. Jie patektų į profesionalių globėjų šeimas, taip užkertant kelią institucinei globai.

Šiuo metu rengiamas Tarybos sprendimo projektas dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo šeimoje ir apmokėjimo globėjams. Tai – dar vienas Telšių rajono savivaldybės žingsnis pirmyn.

Pilotiniai projektai seniūnijose

Problema dėl tėvų globos netekusių ar socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gali būti išspręsta stiprinant darbą su socialinės rizikos šeimomis ir asmenimis. Dar praėjusiais metais Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė dėl pilotinių seniūnijų, organizuojant kultūros veiklą seniūnijose, ir kai kuriose jų šias funkcijas perdavė seniūnų pavaldumui. Socialinėje srityje taip pat siūlytina priimti sprendimus dėl pilotinių projektų seniūnijose vykdymo.

Bus siūloma nustatyti 3 modelius: socialines paslaugas organizuoja ir vienoje seniūnijoje teikia seniūnas, kitoje – Telšių socialinių paslaugų centras, trečioje – bendruomenė. Tuo bus siekiama įvertinti geriausią ir efektyviausią veiklos formą, išanalizuoti galimybes ir veiklos trūkumus. Pagrindinis siekis – įtraukti bendruomenes.

Pasak L. Bukauskienės, sprendimams būtinas politinis pritarimas ir teisės aktų suderinimas, o seniūnijos ir bendruomenės pačios galės priimti sprendimus dėl dalyvavimo šioje veikloje.

Dienos centro pertvarka

„Įgyvendinant socialinių paslaugų pertvarkos strategiją, siūlysime pertvarkyti Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centrą į Paramos šeimai centrą“, – sako Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, – „Taip bet kuri šeima galėtų gauti informaciją ir tinkamą pagalbą vienoje vietoje. Tikimės, jog pavyks paslaugas organizuoti kompleksiškai, pagal poreikį apjungiant socialinės, sveikatos, švietimo ir kitų sričių specialistus. Tai padarius, būtų galima operatyviau organizuoti pagalbos suteikimą šeimoms dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, netekčių, negalios ir kitais atvejais, atsiradus socialinės rizikos veiksniams. Tokia pertvarka nereikalaus jokių papildomų biudžeto lėšų, tik bus peržiūrėtos ir sukoncentruotos funkcijos“.

Laikinų šeimos namų plėtra

Nuo 2015 m. pradžios pradėjo veikti Laikini šeimos namai Telšių vaikų globos namų struktūroje. Juose apgyvendinamos vienišos ir socialiai pažeistos mamos su vaikais. Mamos – socialinės rizikos šeimose užaugusios, neturinčios nuolatinės gyvenamosios vietos ar nuolat smurtą patiriančios moterys, kurios dėl savo gebėjimų stokos ar sveikatos problemų negali pasirūpinti vaikais.

Vienu metu šiuose namuose gyvena 5-6 moterys ir 10-20 jų mažamečių vaikų. Šeimos gyvena savarankiškai, perka maistą ir gaminasi patiekalus, tvarko aplinką, rūpinasi higiena, prižiūri vaikus, o už pragyvenimą moka iš savo gaunamų pajamų.

„Didžiausias dėmesys skiriamas socialinių ir sveikatos problemų sprendimui, mokyti prižiūrėti vaikus bei stiprinti gebėjimus gyventi savarankiškai“, – sako Laikinų šeimos namų įkūrimo iniciatorė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė S. Naujokienė.

Dalis Laikinuose šeimos namuose pagyvenusių šeimų sugeba pradėti savarankišką gyvenimą. Tačiau kitai daliai, kaip pastebi S. Naujokienė, reikalinga ilgesnė socialinių darbuotojų pagalba. Be to, vietų skaičius Laikinuose šeimos namuose nebeatitinka poreikio, tad siūlytina įsteigti dar 15 vietų.

„Nuo šių namų įsteigimo apsaugojome jau iki 30 vaikų nuo institucinės globos. Svarbiausias ne skaičius, o už jų slypinti žmogaus dabartis ir ateitis“, – sako Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Pagalba socialinės rizikos asmenims

Šiuo metu socialinės rizikos asmenų sąraše įrašyti 64 asmenys. Pašalpos jiems grynaisiais pinigais nemokamos: pervedamos maisto produktams įsigyti, mokesčiams ar gydymo paslaugoms apmokėti, skoloms padengti.

Socialinių paslaugų organizavimo ir pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims klausimas tampa vis aktualesnis. Tad nuo šių metų pradžios pradėta įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarka. Net per tokį trumpą laiką jau pastebimi veiklos rezultatai, tačiau Telšių rajono savivaldybė ir toliau ieško būdų pagerinti pagalbos teikimą rajono žmonėms. „Siekdami pasisemti gerosios praktikos, apsilankėme Akmenės rajone. Pavyko užmegzti glaudžius ryšius su VšĮ „Pastogė“, kurios veikla išties plačiai išvystyta“, – sako S. Urbonas. Minėtoje įstaigoje mūsų rajono gyventojui jau teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos. Be to, teikti pagalbą asocialiems asmenims sutinka ir Telšių rajono ūkininkai – pas vieną iš jų šiuo metu apgyvendintas socialinės rizikos asmuo.

„Ūkininkai gali dalyvauti socialinių paslaugų teikime atstatant darbinius ir socialinius įgūdžius, tad kreipsimės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogo papildymo ir tokios veiklos įteisinimo“, – informuoja Administracijos direktorius.

Rengiama nauja programa

„Šiuo metu rengiama Darbo su socialinės rizikos šeimomis programa. Tikimės, jog jai artimiausiu laiku bus pritarta ir mums pavyks sukurti tokią paslaugų sistemą, kad atitinkamą pagalbą gautų kiekvienas žmogus“, – sako Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, – „Gerbiame senjorus ir siekiame jiems sukurti kuo geresnes sąlygas, tad sieksime, kad asocialūs asmenys negyventų kartu su jais socialinės globos namuose. Ir užtikrinsime, kad kiekvienas asmuo iš gaunamų pašalpų ar kitų pajamų susimokėtų už gaunamas paslaugas, tuo didinant tiek paties asmens motyvaciją, tiek mažinant socialinę įtampą visuomenėje“.

Administracijos direktorius S. Urbonas akcentuoja, jog privaloma rūpintis ne tik be tėvų globos augančiais vaikais ir socialinės rizikos asmenims, bet ir rūpintis kitomis gyventojų grupėmis.  Todėl siūlytina plėtoti paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems asmenims bei jų šeimų nariams, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

18 asmenų virš 2 metų dienos socialinės globos paslaugos šiuo metu teikiamos Telšių „Vilties“ mokyklos Dienos socialinės globos skyriuje. Poreikis didėja, tad planuojama plėsti paslaugas ir dalį patalpų pritaikyti grupinio gyvenimo namams. Juose gyventų iki 10 neįgaliųjų.

„Kitas siūlomas sprendimas – nupirkti būstą ir įkurti juose grupinius gyvenimo namelius šeimose užaugusiems proto negalią turintiems asmenims virš 21 metų. Paslaugų teikimas būtų perduodamas nevyriausybinei organizacijai apklausos būdu“, – informuoja S. Urbonas.

Tokiu pačiu būdu siūlytina organizuoti paslaugas senyvo amžiaus asmenims kaimo bendruomenėse. „Kitų šalių ir Lietuvos patirtis rodo, jog senyvo amžiaus žmonės nori likti savo bendruomenėje, o tokių paslaugų organizavimas yra ne tik socialiai atsakingas, bet ir efektyvus skaičiuojant lėšas. Žinoma, tam vėl reikia politinio pritarimo, bendruomenių pasirengimo ir lėšų suplanavimo,“ – teigia Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Pasak pašnekovės, šiuo metu rajone nebeturima galimybių suteikti ilgalaikės socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, todėl paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių.

Atliekant socialinių paslaugų galimą pertvarką, taip pat siūlytina Varnių pirminės sveikatos priežiūros Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos skyriuje teikiamos ilgalaikės socialinės globos vietų skaičių didinti nuo 25 iki 30.

Taip pat bus siekiama kuo aktyvesnio bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo socialinių paslaugų sprendime.

Dar šiais metais žadama skelbti projektus dienos centrų veiklai vykdyti, higienos ir maitinimo paslaugoms teikti kaimo bendruomenėse.

„Mes privalome rūpintis tais rajono žmonėmis, kuriems reikia pagalbos.  Todėl socialinių paslaugų pertvarka privalo būti kruopščiai apgalvota ir orientuota tik į žmogaus gerovę. Tikiu, kad Telšių rajono savivaldybės Taryba, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, Administracija bei kiti specialistai gali sukurti tobulesnę socialinių paslaugų sistemą ir dar kartą tapsime pavyzdžiu kitoms Lietuvos savivaldybėms“, – pabrėžia Administracijos direktorius S. Urbonas.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja informuoja, jog dėl pertvarkos, didėjančio etatų skaičiaus lėšų poreikis nedidės: „Paslaugų infrastruktūra jau yra sukurta, o pertvarkymą vykdysime įtraukiant tik nevyriausybinį sektorių, bendruomenes. Jei pagalbos nesulauksime iš jų, siūlomų pokyčių tikrai nebus. Taip pat būtinas ir Telšių rajono savivaldybės tarybos pritarimas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia rajono žmones teikti savo nuomones, pasiūlymus ir atsiliepimus el. p. lendra.bukauskiene@telsiai.lt


5 kovo, 2021

Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija paskelbė viešą kreipimąsi į kitus Seimo narius ir visą visuomenę, kurioje ragina paisyti diskusijų […]

5 kovo, 2021

Penkiolikos įvairias sritis vienijančių kultūros ir kūrybinio sektoriaus asociacijų atstovai vienija jėgas, siekdami padėti LR Vyriausybei priimti būtinus sprendimus šio […]

Europos Parlamento narys Bronis Ropė
4 kovo, 2021

Valdantieji pandemijos įkarštyje jau spėjo sukurti darbo grupę, sprendžiančią, kurie buvusios valdžios alkoholio prekybos ribojimai bus atšaukti. Į darbo grupę […]

Prezidentūros nuotr.
3 kovo, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su į Lietuvą atvykusia Estijos vadove Kersti Kaljulaid. Vizitas vyko Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo de […]

Vytautas Sinica
2 kovo, 2021

Gyvename keistais laikais ir kartais sunku patikėti, kokie dalykai yra rimtai svarstomi Seime. Naujosios koalicijos sutartyje įrašytas Stambulo konvencijos ratifikavimas. […]

LR Seimo narė Guoda Burokienė
1 kovo, 2021

Ar norėtumėte, kad Jūsų bendruomenėje būtų įrengta riedučių ir dviračių trasa, grilio zona, o gal pasodinta graikinių riešutų giraitė? Visa […]

28 vasario, 2021

Lietuva remia Lenkijos ir kitų Via Carpatia šalių siekį visą Via Carpatia maršrutą, kurio dalis yra ir Lietuvoje, prie rytinės […]

26 vasario, 2021

Savo nusivylimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvai pateiktomis rekomendacijomis išreiškusi Finansų ministerija ne tik diskredituoja šios nepriklausomos tarptautinės […]

Andrius Navickas
25 vasario, 2021

Religijos tyrinėtojas Pyteris Bergeris, kalbėdamas apie visuomenės susiskaldymą, papasakojo tokį anekdotą: „Kartą Airijoje į barą užeina vyras ir barmenas jo […]

24 vasario, 2021

Lietuvos merai kreipiasi į aukščiausius šalies vadovus ragindami imtis politinės lyderystės ir leisti savivaldybėms pasinaudoti unikaliomis Europos Sąjungos (ES) suteiktomis […]

Vytautas Sinica
22 vasario, 2021

Valdančiosios koalicijos partijos laimėjo rinkimus žadėdamos kovoti už mažumas ir prieš prigimtinę vyro ir moters šeimą. Dabar žiniasklaidoje pristatomi konkretūs […]

22 vasario, 2021

Vasario 21 dienos vakarą į Užsienio reikalų tarybą atvykę Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai, ambasadoriai bei ES institucijų atstovai, […]

Lina Paškevičiūtė
22 vasario, 2021

Ar įsivaizduojate tėvus, kurie savo gyvenimo santaupas atiduodami vaikui sakytų: „išsiasfaltuok kiemą“. Turbūt ne, greičiau jie sakytų: „Mokykis, žinių ant […]

19 vasario, 2021

Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad vien išgirdus žodį – onkologija – daugelį apima baimė, atmetimas, noras vengti šios temos. Po šiuo […]

19 vasario, 2021

Šiandien Vidaus reikalų ministerijos vadovybė – ministrė Agnė Bilotaitė ir viceministrai – nuotoliniu būdu dalyvavo išplėstiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) […]

Birutės Kurtinaitienės nuotr.
18 vasario, 2021

Vasario 15 d., pirmadienį,  keturios Lietuvos patriotinės organizacijos kreipėsi į aukščiausią Lietuvos valdžią, ragindamos susirūpinti valstybinės kalbos ir valstybės teritorinio […]

Ekonomistė Margarita Starkevičiūtė
18 vasario, 2021

ES po diskusijų ir aptarimų, kuriuose dalyvavo Lietuvos prezidentas, Vyriausybės atstovai, Seimo nariai ir išrinkti Lietuvoje Europos parlamento nariai patvirtino […]

Seimo narys Linas Slušnys
17 vasario, 2021

Seimo valdyba pritarė darbo grupės sudarymui dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo parengimo. Kaip buvo teigiama Seimo valdybos posėdyje, Psichologų praktinės […]

17 vasario, 2021

Vasario 17 d. duomenimis vidaus reikalų ministro įsakymu yra išduoti 798 leidimai Baltarusijos piliečiams atvykti į Lietuvos Respubliką ypatingais humanitariniais […]

LR Seimo narys Andrius Navickas
15 vasario, 2021

Nepriklausomos Lietuvos atsiradimas agresyvių Rusijos, Vokietijos, Lenkijos pašonėje 1918 metais – tikra Viešpaties dovana. Tereikėjo mažyčio tarptautinės situacijos kryptelėjimo į […]