11 liepos, 2022
Elena Žilinskienė

Tiltų kaimas mini 245 metų jubiliejų

Tiltų kaimas mini 245-uosius metus. Metai skaičiuojami nuo 1777 m., kuomet pirmą kartą 7 sodybos su 50 gyventojų buvo paminėti Valkininkų seniūnijos inventoriuose. Kaimas kūrėsi Dainavos lygumoje prie Gelužos upelio pelkėmis apsuptoje vietovėje, kurioje praėjimui kelius ir takelius klojo mediniais rąsteliais, darydami tiltelius, dėl to ir dar dėl svarbiausio tilto per Gelužos upelį, kaip manoma,  kaimas įgavo tokį pavadinimą. Iki šiol kaime gyvena pirmųjų gyventojų Vilkišių, Andruškevičių, Matkevičių palikuonys. Gausiai kaime gyventa 20 amžiuje. 1908 m. 55 namuose gyveno 345 gyventojai,  1970 m. 72 sodybose buvo 317 gyventojų, o štai 21 amžiuje fiksuojamas gyventojų mažėjimas, 2021 m. surašymo duomenimis kaime gyvena 145 registruoti gyventojai. Tačiau kaimas gyvas, išlaiko ir puoselėja savo šventes, papročius ir tradicijas. Į kaimą savaitgaliais, ypač vasarą, sugrįžta savo krašto mylėtojai, čia gimusieji ir augusieji su savo vaikais ir vaikaičiais, susiję su kaimu savo šaknimis, ir naujai sodybas įsigiję miestiečiai, kuriuos žavi kaimo ramybė, gamta, aplinka.

100 metų minėtų mokykla: 1922 m. Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ lenkų okupuotame kaime įkūrė pradinę mokyklą, kuri ištvėrė valdžių kaitos laikotarpius ir gyvavo nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje iki 2004 m., bet mažėjant vaikų, buvo uždaryta. Nors šalies pokyčiai palietė kai kurias įmones ir įstaigas, kaime iki šių dienų veiklą tęsia prieš 60 m. įkurta Tiltų girininkija ir kultūros padalinys, iš Lieponių kaimo perkelta biblioteka skaičiuoja 66-tus metus, Ugniagesių komanda įsteigta prieš 17 m., yra kaimo bendruomenė, asociacija „Tiltų kelias“.

Kaimo jubiliejinei šventei ruoštasi iš anksto. Bendruomenės pastangomis ir gyventojų, kraštiečių bei vasarotojų piniginės paramos dėka senojo kryžiaus vietoje buvo pastatytas naujas, dailus kryžius su saulute ir Dzūkijos regionui būdingais liaudiškais ornamentais. Kryžių padarė jaunas skulptorius,  kryždirbys, dzūkų tradicijų puoselėtojas Andrius Kaziukonis iš Puodžių kaimo.

Liepos 2 d. šviesi ir kaitri jubiliejinė šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas Algis Vaickūnas, giedojo Karių Sąjungos generolo Povilo Plechavičiaus Vilniaus rinktinės ansamblio vyrai, religinės muzikos atlikėja Renata Stankevičienė, smuiku grojo smuikininkė, muzikos atlikėja Lijana Žiedelytė. Sveikinimo žodžius tarė bendruomenės pirmininkė Laima Kamaitienė.

Po mišių gyventojai ir svečiai rinkosi prie naujo kryžiaus. Šventė pradėta Lietuvos himno giedojimu, Tiltų kaimo kapelos (vad. Nijolė Bižokienė) atliekamomis dainomis apie Lietuvą, Vaivos Neteckienės skaitoma legenda apie kaimo įsikūrimą, bendra malda ir parapijos klebono kryžiaus pašventinimu bei visų palaiminimu. Prie kryžiaus šventas giesmes giedojo kaimo giesmininkai, savo naujausias eiles apie kaimą skaitė poetas Vytautas Vilkišius, liaudies dainas dainavo Dusmenų folkloro ansamblis „Dusmena“ (vad. Rima Karsokienė). Sveikinimo žodžius tarė svečiai: LR Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Ana Baltutienė, Lieponių bendruomenės „Karaliaus salos“ pirmininkė Genė Narauskienė, Lietuvos Santarvės fondo vadovas Julius Kazėnas. Bibliotekininkė Elena Žilinskienė trumpai apžvelgė kaimo istoriją, buvusias ir esamas įstaigas, bibliotekos veiklą bei įteikė Trakų viešosios bibliotekos direktorės Danguolės Banevičienės pasirašytas padėkas aktyviausiems skaitytojams, mylintiems knygą, bibliotekos bičiuliams, dovanojantiems bibliotekai knygas ir skiriantiems pajamų mokesčio dalį bibliotekai. Kitas padėkas, pasirašytas Rūdiškių seniūnijos seniūno Giedriaus Statulevičiaus ir Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkės L. Kamaitienės, aktyviems tiltiečiams įteikė A. Baltutienė. Buvusi ilgametė LR Kultūros ministerijos sekretorė tiltietė Stasė Verseckaitė kaimo bendruomenei dovanojo savo mamos išaustą lininį rankšluostį su išaustu Vyčiu ir „Tautiška giesme“. Sugiedojus Tiltų himną, koncertinė programa buvo tęsiama bendruomenės namuose. Daug teigiamų emocijų šventės dalyviams dovanojo ir žiūrovų ovacijų sulaukė Karių Sąjungos generolo Povilo Plechavičiaus Vilniaus rinktinės (vadas pulkininkas leitenantas Gintautas Andrišėnas) ansamblio (meno vad. leitenantas Vilius Grušnius) vyrų atliekamos patriotinės dainos, Kauno moterų ansamblio „Guboja“ (vad. Aleksandra Danutė Žiedelienė) ir Ukmergės miesto bendruomenės ansamblio „Bičiuliai“ (vad. Danaida Mikolajūnienė) dainininkių lyrinės dainos. Po iškilmingos dalies lauko aikštėje buvo bendraujama ir ragaujamas kaimo gimtadienio pyragas. Animatorė Aušra Naidzinavičiūtė užsiėmė menine veikla su vaikais. Visą šventę filmavo Trakų regioninės televizijos „Aidas“ vadovas, operatorius Česlovas Rulevičius.

Šios gražios jubiliejinės šventės organizatoriai – Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė V. Neteckienė ir Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkė L. Kamaitienė.

Biblioteka kaimo jubiliejaus paminėjimą tęsė liepos 5 d. Į biblioteką susirinko vasaros vaikų stovyklos „Pas močiutę“ (vad. Vilija Babarskienė) dalyviai, kurie į kaimą atvyko kitą dieną po šventės ir taip pat panoro daugiau apie jį sužinoti. Jie iš bibliotekininkės išgirdo legendą apie kaimo įsikūrimą, sužinojo jo istoriją, kuo garsus ir žymus Tiltų kaimas, taip pat ir apie šalia Tiltų įsikūrusius kitus kaimus, seniausią iš jų, Lieponis, mininčius 635 metų sukaktį, prie Lieponių vykusį 1700 m. mūšį tarp Lietuvos bajorų konfederatų ir didikų Sapiegų bei kaimo knygnešį Joną Stakutį.

Lietuvos valstybės dieną, liepos 6 d. vakarą, kaimo gyventojai ir svečiai prie naujo kaimo kryžiaus giedojo „Tautišką giesmę“, kitas liaudies dainas. Kaimo poetas V. Vilkišius skaitė savo eiles.

 


28 rugsėjo, 2022

Praėjusiais metais ugdymo įstaigų darbuotojams galimybę keliauti po miestą nemokamai darbo dienomis dovanojęs Vilnius šiemet tęsia šią iniciatyvą ir ją […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

27 rugsėjo, 2022

Trakams 2022 metai ypatingi – miestas mini savo 700 metų sukaktį, o taip pat ir Karaimų metus. Šia ypatinga proga […]

24 rugsėjo, 2022

Saulėtą rugsėjo rytą Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lankėsi trijų knygų vaikams autorius Linas Kėvelaitis. Rašytojo sukurta knygų serija […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
23 rugsėjo, 2022

Už iniciatyvą, neskaičiuotas darbo valandas, rūpestį ir pasiaukojimą padedant karo pabėgėliams iš Ukrainos socialinio darbuotojo dienai skirtame renginyje-koncerte įteiktos padėkos […]

22 rugsėjo, 2022

Startuoja nauja tarptautinė iniciatyva „Climate Campaigners EU“, kuri kvies Lietuvos sostinėje ir kituose atrinktuose pasaulio miestuose gyventojus prisidėti prie kovos […]

Antano Ingelevičiaus parodos akimirka
21 rugsėjo, 2022

Pavasarį Istorijų namuose atidaryta paroda „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ nustebino ir fotografijos istorikus, ir lankytojus, tarp jų ir žinomus […]

Paribio gatvės kūrybinės dirbtuvės / Sauliaus Žiūros nuotr.
20 rugsėjo, 2022

Kokia Vokiečių gatvė trauktų pasivaikščioti miestiečius? Kokių želdynų trūksta Perkūnkiemyje? Kur laisvalaikį norėtų leisti Naujamiesčio gyventojai? Kaip įrengti daugiau dviračių […]

17 rugsėjo, 2022

Jau antrus metus iš eilės rugsėjo mėnesį lentvariečius džiugina Trakų viešosios bibliotekos tęstinio projekto – meno degustacijų ciklo „TRIO: dailė+muzika+poezija“ […]

16 rugsėjo, 2022

Lietuvos sostinėje kas dešimtas deklaravęs gyvenamąją vietą – yra užsienietis. Vilniuje pirmą kartą surengtas festivalis „Open Vilnius’22“ užsienio piliečiams, gyvenantiems […]

Šv. Stepono skveras iš paukščio skrydžio
14 rugsėjo, 2022

Vilniuje atsiras dar daugiau erdvių meno, kūrybos, edukacijos ir bendruomenių veikloms. Algirdo gatvėje esantys gamybinės paskirties pastatai bus sutvarkyti ir […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
14 rugsėjo, 2022

Sprendžiant budinčių globotojų trūkumo iššūkius, sostinėje žymiai didinamas atlygis už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą. Šiandien miesto Tarybai pritarus ir […]

13 rugsėjo, 2022

Bent minutei stabtelti ir pamatyti tai, kas – kiekvieno mūsų viduje kviečia projekto „Vilkas keičia kailį“ autoriai. Ketvirtąją instaliaciją sukūrė […]

10 rugsėjo, 2022

Rūdiškių miesto bibliotekoje (Trakų r.) nuo rugsėjo 5 d. iki spalio 5 d. eksponuojamas fotoprojektas – paroda „Įkvėpti“ – apie […]

30 rugpjūčio, 2022

Vasara Lentvario bibliotekoje prasidėjo nuo „BŪK: besidomintis, unikalus ir kūrybiškas 2022“ vaikų dienos stovyklos. Stovykloje dalyvavo gausus vaikų būrys. Dalyviai […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
24 rugpjūčio, 2022

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nutarė steigti viešąją įstaigą „Neutralus klimatui Vilnius“, kuri vienys ir koordinuos sritis, susijusias su neutralaus miesto […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
24 rugpjūčio, 2022

Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimui teikti Balsių bendruomenės pirmininkės Neringos Kleniauskienės kandidatūrą. Kandidatė į Lietuvos savivaldybių […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
24 rugpjūčio, 2022

Siekdamas į švietimo įstaigas pritraukti naujų talentų ir skatindamas grįžti dėl finansinių aplinkybių iš mokyklų pasitraukusius pedagogus, Vilnius apsisprendė dėl […]

Vilniaus geležinkelio stoties vaizdas
24 rugpjūčio, 2022

Vilniaus stoties teritorijos permainų laukia ne tik vilniečiai, bet ir daugelis Lietuvos gyventojų, atvykstančių į sostinę. Rugsėjo 2 d. 17 […]

M. Aleksos nuotr.
21 rugpjūčio, 2022

Muzika, primenanti didingus kino filmus, egzotiniai ritmai, netikėtuose amplua atsidūrę žinomi veidai, įspūdingos vaizdo projekcijos ir gigantiški, bokštai tarsi obeliskai […]