birželio 2, 2016
Zarasų rajono savivaldybės informacija
Apdovanoti gabiausi Zarasų rajono mokiniai

Kaip ir kasmet, birželio 1-ąją Savivaldybės Didžiojoje salėje pasveikinti ir apdovanoti gabiausi, talentingiausi, kūrybingiausi, išradingiausi Zarasų rajono mokiniai.

Pagal Zarasų rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatus bendrojo ugdymo mokyklos, Zarasų žemės ūkio mokykla, kiti visuomeniniai ar privatūs klubai, pateikė motyvuotus prašymus apdovanoti piniginiais prizais mokinius, grupes, komandas, užėmusias prizines (1-3) vietas respublikinėse ar tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, čempionatuose, varžybose ar kituose renginiuose.

Šventėje gabius mokinius, jų tėvelius, pedagogus sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. Šiemet gabių mokinių apdovanojimo ceremonijoje-šventėje „Mes Jumis didžiuojamės“ piniginiais prizais apdovanoti 79 gabūs ir talentingi puikių rezultatų pasiekę vaikai.

Mero padėkomis apdovanoti 24 mokytojai, kurių parengti mokiniai 2015–2016 mokslo metais tapo respublikinių  ir tarptautinių konkursų, festivalių, varžybų prizinių vietų laimėtojais.

Gabių mokinių pagerbimo šventėje koncertavo Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos, „Santarvė“ pradinės mokyklos, Dusetų ir Zarasų meno mokyklų bei Zarasų žemės ūkio mokyklos ugdytiniai – įvairių konkursų, festivalių dalyviai bei prizinių vietų laimėtojai.

Administracijos direktoriaus įsakymu, piniginiais prizais apdovanoti šie mokiniai:

1. Dobilui Dainiui, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos IIIc gimnazijos klasės gimnazistui, respublikiniame mokinių gebėjimų konkurse „Lietuvos gamtininkas“ užėmusiam 3-ąją vietą;

2. Simonui Navickui, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos IIa gimnazijos klasės gimnazistui, Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurse (dueto nominacija) gavusiam III-ojo  laipsnio diplomą;

3. Pauliui Zakarauskui,Zarasų„Ąžuolo“gimnazijos IIIa gimnazijos klasės gimnazistui, Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurse (dueto nominacija) gavusiam III-ojo laipsnio diplomą;

4. Ugnei Aleksandravičiūtei, Zarasų „Ąžuolo“gimnazijos IVb gimnazijos klasės gimnazistei, Euromedscola konkurse užėmusiai 2-ąją vietą;

5. Amandai Bitinaitei, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos IVb gimnazijos klasės gimnazistei, Euromedscola konkurse užėmusiai 2-ąją vietą;

6. Kotrynai Brukštaitei, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos IVb gimnazijos klasės gimnazistei, Euromedscola konkurse užėmusiai 2-ąją vietą;

7. Karoliui Staskevičiui, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos IVb gimnazijos klasės gimnazistui, Euromedscola konkurse užėmusiam 2-ąją vietą;

8. Aušvydui Šedžiui, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos IVa gimnazijos klasės gimnazistui, Euromedscola konkurse užėmusiam 2-ąją vietą – 15 Eur;

9. Robertai Larinaitei, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos Ia gimnazijos klasės gimnazistei, XXXV-osiose atvirose sportinės akrobatikos pirmenybėse ir Lietuvos Respublikos čempionate užėmusiai 1-ąją vietą;

10. Ugnei Asipauskaitei, Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos 4 klasės mokinei, nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“ užėmusiai 3-ąją vietą;

11. Mindaugui Pauriui, Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos 4 klasės mokiniui,4 klasės mokinių respublikinės matematikos olimpiados laimėtojui;

12. Deimantei Jurevičiūtei, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5 klasės mokinei, respublikiniame rašinių ir kūrinių konkurse „Gamtos pasaka – 2015“ užėmusiai 2-ąją vietą bei nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“ – 3-ąją vietą;

13. Martynai Paradnikaitei, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 5 klasės bei Zarasų meno mokyklos mokinei, respublikiniame piešinių ir meninių tekstų konkurso „Mano mokytojas“ laureatei ir IV-ojo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų etiudų konkurse „Jaunieji virtuozai“ užėmusiai 2-ąją vietą;

14. Aistei Šakalytei, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 8c klasės mokinei, 45-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso laimėtojai;

15. Airingai Šapalaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4c klasės ir Zarasų meno mokyklos mokinei, nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“ užėmusiai 2-ąją vietą, tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2016“ ir VII-ojo respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso ,,Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ laureatei;

16. Milenai Semionovaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

17. Gretai Kasinskaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

18. Godai Borodulinai, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

19. Rugilei Aksiutovaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės, mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

20. Deividui Lasinskui, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokiniui, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojui;

21. Večeslavui Čiuvykinui, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokiniui, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojui;

22. Evelinai Keleberda, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

23. Darijai Gerasimovai, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1c klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

24. Miglei Grigaliūnaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

25. Gabijai Tvardauskaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

26. Edvinui Ivanovui, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokiniui, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojui;

27. Sabinai Vaitonytei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

28. Dovilei Popovaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

29. Livijai Vrublevičiūtei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

30. Dianai Bezubovai, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1d klasės mokinei, respublikinio piešinių ir plakatų konkurso „Aš gamtos draugas“ laimėtojai;

31. Olgai Mardosaitei, Turmanto pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinei, respublikiniame rašinių ir kūrinių konkurse „Gamtos pasaka – 2015“ užėmusiai 2-ąją vietą;

32. Gintarei Matulevičiūtei, Zarasų žemės ūkio mokyklos 15VR1 grupės moksleivei, respublikiniame profesinio mokymo įstaigų dainų konkurse „Laisvės pavasaris“ užėmusiai 2-ąją vietą;

33. Pauliui Kolesnikovui, Dusetų meno mokyklos mokiniui, XIV-ajame tarptautiniame akordeonistų-solistų konkurse „Naujene 2016“ užėmusiam 2-ąją vietą bei tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2016“ laureatui;

34. Dainiui Venclovui, Dusetų meno mokyklos mokiniui, respublikinio mokinių piešinių ir meninių tekstų konkurso „Mano mokytojas“ laureatui;

35. Lukui Maskoliūnui, Dusetų meno mokyklos mokiniui, respublikinio mokinių piešinių ir meninių tekstų konkurso „Mano mokytojas“ bei VI-ojo respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos“ laureatui;

36. Viltei Razmanavičiūtei, Dusetų meno mokyklos mokinei, respublikinio mokinių piešinių ir meninių tekstų konkurso „Mano mokytojas“ laureatei;

37. Urtei Marcinkevičiūtei, Dusetų meno mokyklos mokinei, VI-ojo respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos“ laureatei;

38. Patricijai Guogytei, Zarasų meno mokyklos mokinei, tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2016“ bei respublikinio meno ir muzikos mokyklų instrumentinės muzikos konkurso-festivalio „Žiemos pasaka“ laureatei;

39. Raigardui Mikalauskui, Zarasų meno mokyklos mokiniui, XIV-ajame tarptautiniame solistų-akordeonistų konkurse „Naujene 2016“ užėmusiam 2-ąją vietą bei III-ojo tarptautinio instrumentinės muzikos konkurso „Muzikinė mažųjų mozaika 2016“ laureatui;

40. Gabijai Vadišiūtei, Zarasų meno mokyklos mokinei, XVI-ojo respublikinio fortepijoninių ansamblių festivalio-konkurso „Skambinu su draugu“ laureatei;

41. Emilijai Venediktovaitei, Zarasų meno mokyklos mokinei, XVI-ojo respublikinio fortepijoninių ansamblių festivalio-konkurso „Skambinu su draugu“ laureatei;

42. Deimantei Ivanovaitei, Zarasų meno mokyklos mokinei, I-ojo prof. Veronikos Vitaitės tarptautinio fortepijoninių ansamblių konkurso, tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2016“ bei XVI-ojo respublikinio fortepijoninių ansamblių festivalio-konkurso „Skambinu su draugu“ laureatei;

43. Valerijai Michailovai, Zarasų meno mokyklos mokinei, respublikinio meno ir muzikos mokyklų instrumentinės muzikos konkurso-festivalio „Žiemos pasaka“ laureatei;

44. Urtei Solveigai Konošovaitei, Zarasų meno mokyklos mokinei, tarptautiniame muzikos konkurse „PianellovalTidone“ ir XIII-ajame tarptautiniame Nikolajaus Rubinšteino pianistų konkurse užėmusiai 1-ąsias vietas, I-ojo prof. Veronikos Vitaitės tarptautinio fortepijoninių ansamblių konkurso, tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2016“, XVI-ojo respublikinio fortepijoninių ansamblių festivalio-konkurso „Skambinu su draugu“ bei respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Muzikos garsai“ laureatei;

45. Ievai Navickaitei, Zarasų meno mokyklos mokinei, II-ojo respublikinio pasirenkamojo muzikos instrumento konkurso-festivalio ,,Garsų spalvos“ laureatei;

46. Marijai Dainytei, Zarasų meno mokyklos mokinei, tarptautiniame muzikos konkurse „PianellovalTidone“ užėmusiai 1-ąją vietą;

47. Justei Sipavičiūtei, Zarasų meno mokyklos mokinei, I-ojo respublikinio profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkurso laureatei (III laipsnio diplomas);

48. Dianai Boriak, Zarasų meno mokyklos mokinei, XIV-ajame tarptautiniame solistų-akordeonistų konkurse „Naujene 2016“ užėmusiai 2-ąją vietą bei II-ojo respublikinio pasirenkamojo muzikos instrumento konkurso-festivalio „Garsų spalvos“ laureatei;

49. Adrijai Zavackaitei, Zarasų meno mokyklos mokinei, tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2016“, II-ojo respublikinio pasirenkamojo muzikos instrumento konkurso-festivalio „Garsų spalvos“ bei respublikinio meno ir muzikos mokyklų instrumentinės muzikos konkurso-festivalio „Žiemos pasaka“ laureatei;

50. Ūlai Dainytei, Zarasų meno mokyklos mokinei, VII-ajame respublikiniame muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“ užėmusiai 2-ąją vietą;

51. Elijai Laurikėnaitei, Zarasų meno mokyklos mokinei, VII-ajame respublikiniame muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“ užėmusiai 1-ąją vietą bei I-ojo respublikinio profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkurso laureatei (II laipsnio diplomas);

52. Modestui Šerstabojevui, Zarasų meno mokyklos mokiniui, respublikinio mokinių piešinių ir meninių tekstų konkurso „Mano mokytojas“ laureatui;

53. Donatai Ketlerytei, Zarasų meno mokyklos mokinei, VI-ojo respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos“ laureatei;

54. Viltei Kazlauskaitei, Zarasų sporto centro mokinei, tarptautiniame shotokan karate turnyre „Tigro kelias“ (10-11 m. amžiaus grupėje, individualioje kumite rungtyje) bei Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (10-11 m. amžiaus grupėje, -35 kg kumitegirls kategorijoje) užėmusiai 1-ąsias vietas, Latvijos XIV-ajame atvirame tarptautiniame karate čempionate „Ogrės taurė 2016“ (8-10 m. amžiaus grupėje, -31 kg kategorijoje) – 2-ąją vietą, XXII-ajame Baltijos šalių klubų karate čempionate (10-11 m. amžiaus grupėje, -35 kg kumite kategorijoje) bei Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (10-11 m. amžiaus grupėje, sumogirls kategorijoje) – 3-ąsias vietas;

55. Emiliui Merkiui, Zarasų sporto centro mokiniui, tarptautiniame shotokan karatė turnyre „Tigro kelias“ (10 m. amžiaus grupėje, individualioje kumite rungtyje) užėmusiam 2-ąją vietą;

56. Mečislovui Jurevičiui, Zarasų sporto centro mokiniui, tarptautiniame shotokan karate turnyre „Tigro kelias“ (14-15 m. amžiaus grupėje, individualioje kumite rungtyje) užėmusiam 3-ąją vietą;

57. Neilai Sventickytei, Zarasų sporto centro mokinei, tarptautiniame shotokan karatė turnyre „Tigro kelias“ (16-20 m. amžiaus grupėje, individualioje kumite rungtyje),  XXII-ajame Baltijos šalių klubų karate čempionate (16-17 m. amžiaus grupėje, kumite kategorijoje), Latvijos karate ,,Zelta rudens“ turnyre (16+ m. amžiaus grupėje, kumitegirlsopen kategorijoje) bei  tarptautiniame vaikų ir kadetų karate turnyre ,,Baltic funakoshicup“ (16-17 m. amžiaus grupėje, kumite rungtyje) užėmusiai 1-ąsias vietas, Lietuvos shotokan /WKF karatė čempionate (16-17 m. amžiaus grupėje, shotokankumite rungtyje) – 2-ąją vietą, XXII-ajame Baltijos šalių klubų karate čempionate (16-17 m. amžiaus grupėje, kumite kategorijoje) bei Lietuvos shotokan /WKF karate čempionate (16-17 m. -59 kg kumite rungtyje) – 3-ąsias vietas;

58. Arnui Pumpučiui, Zarasų sporto centro mokiniui, tarptautiniame vaikų ir kadetų karate turnyre ,,Baltic funakoshicup“ (kumite rungtyje) užėmusiam 2-ąją vietą bei Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (10-11 m. amžiaus grupėje, -40 kg kumiteboys kategorijoje) – 3-ąją vietą;

59. Vytautui Špūrui, Zarasų sporto centro mokiniui, Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (10-11 m. amžiaus grupėje, -45 kg kumiteboys kategorijoje) užėmusiam 3-ąją vietą – 15 Eur;

60. Simonui Sapnovui, Zarasų sporto centro mokiniui, Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (10-11 m. amžiaus grupėje, -40 kg kumiteboys kategorijoje) užėmusiam 1-ąją vietą;

61. Igoriui Burunovui, Zarasų sporto centro mokiniui, Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (8-9 m. amžiaus grupėje, -35 kg kumiteboys kategorijoje) užėmusiam 1-ąją vietą, Latvijos karate ,,Zelta rudens“ turnyre (8-9 m. amžiaus grupėje, -32 kg kumiteboysopen kategorijoje) – 2-ąją vietą bei tarptautiniame vaikų ir kadetų karate turnyre ,,Baltic funakoshicup“ (kumite rungtyje) ir Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (8-9 metų amžiaus grupėje, -35 kg sumoboys kategorijoje) – 3-ąsias vietas – 35 Eur;

62. Livetai Dainytei, Zarasų sporto centro mokinei, tarptautiniame vaikų ir kadetų karate turnyre ,,Baltic funakoshicup“ (kumite rungtyje) bei Latvijos karate ,,Zelta rudens“ turnyre, 14-15 m. amžiaus grupėje, kumitegirlsopen kategorijoje užėmusiai 1-ąsias vietas, tarptautiniame shotokan karate turnyre ,,Tigro kelias“ (14-15 m. amžiaus grupėje, individualioje kumite rungtyje), tarptautiniame vaikų ir kadetų karate turnyre ,,Baltic funakoshicup“ (kata rungtyje) bei tarptautiniame vaikų ir kadetų karate turnyre ,,Baltic funakoshicup“ (kumite rungtyje) – 2-ąsias vietas, XXII-ajame Baltijos šalių klubų karate čempionate (16-17 m. amžiaus grupėje, kumite kategorijoje), Latvijos atviro J.K.A. karate – Do čempionate (14-15 metų amžiaus grupėje, +50 kg kumitegirls kategorijoje), Lietuvos shotokan/WKF karate čempionate (14-15 m. amžiaus grupėje, shotokankumite rungtyje) bei VII-osiose Kauno r. mero Šotokan karate taurės varžybose ,,Pirmasis Wazari 2016“ (13-15 m. amžiaus grupėje, kumite rungtyje) – 3-ąsias vietas;

63. InetaiAndriūnaitei, Zarasų sporto centro mokinei, tarptautiniame shotokan karate turnyre ,,Tigro kelias“(16-20 m. amžiaus grupėje, individualioje ipponkumite rungtyje), XXII-ajame Baltijos šalių klubų karate čempionate (16-17 m. amžiaus grupėje, kumite kategorijoje) ir Latvijos karate ,,Zelta rudens“ turnyre (16+ metų amžiaus grupėje, kumitegirlsopen kategorijoje) užėmusiai 3-ąsias vietas bei Lietuvos shotokan/WKF karate čempionate (16-17 m. amžiaus grupėje,+59 kg WKF kumite rungtyje) – 2-ąją vietą;

64. Valerijui Melnikui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R. Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

65. Aleksui Ragauskui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R. Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

66. Rokui Žiliukui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R. Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

67. Tomui Jakovlevui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R. Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

68. Elvinui Manačinui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R. Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

69. Emiliui Laurikėnui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R.Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

70. Ernestui Bertašiui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R.Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

71. Juliui Vitkūnui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R.Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

72. Eimantui Vadišiui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R.Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

73. Augustinui Deksniui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R.Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

74. Danieliui Artemjevui, Zarasų sporto centro mokiniui, Lietuvos vaikų (U-14 berniukų) rankinio čempionate R.Jansono taurei laimėti užėmusiam 1-ąją vietą;

75. Alai Grigorjevai, Zarasų sporto centro mokinei, 2015 m. tarptautinėje ,,Brača-sport“ regatoje jaunučių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) bei Lietuvos vaikų ir jaunučių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) užėmusiai 1-ąsias vietas, 2015 m. tarptautinėje ,,Brača-sport“ regatoje jaunučių amžiaus grupėje (K-1 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-1 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-1 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje), 2016 m. Lietuvos taurės jaunių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje) – 2-ąsias vietas, Lietuvos vaikų ir jaunučių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse mergaičių amžiaus grupėje (K-1 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje), Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybėse jaunučių amžiaus grupėje (K-1 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) ir 2016 m. Lietuvos taurės jaunių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) – 3-ąsias vietas;

76. Marinai Baukytei, Zarasų sporto centro mokinei, 2015 m. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų pirmenybėse, jaunučių amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) užėmusiai 1-ąją vietą, 2015 m. Lietuvos čempionate, moterų amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 1000 m. nuotolyje) – 2-ąją vietą bei 2015 m. Lietuvos čempionate, moterų amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje) – 3-ąją vietą;

77. Marinai Ovčinikovai, Zarasų sporto centro mokinei, 2015 m. Lietuvos čempionate, moterų amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 1000 m. nuotolyje) ir 2016 m. Lietuvos taurės jaunių amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje) užėmusiai 2-ąsias vietas bei 2015 m. Lietuvos čempionate, moterų amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje) – 3 vietą;

78. Solveigai Cicėnaitei, Zarasų sporto centro mokinei, 2015 m. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų pirmenybėse, jaunučių amžiaus grupėje (K-4 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) užėmusiai 1-ąją vietą;

79. Jelenai Ovčinikovai, Zarasų sporto centro mokinei, 2016 m. Lietuvos taurės moterų amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 200 m. nuotolyje) užėmusiai 1-ąją vietą, 2016 m. Lietuvos taurės moterų amžiaus grupėje (K-2 valčių klasėje, 500 m. nuotolyje) – 2-ąją vietą.

Mero padėkomis apdovanoti mokytojai, padėję mokiniams pasirengti olimpiadoms, konkursams, varžyboms: Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos mokytojai Gražvydas Gasparavičius, Daiva Matijošienė, Eglė Naprienė; Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos mokytoja Janina Malcienė; Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokytojos Vilma Valainienė ir Andželika Vitkūnienė; Turmanto pagrindinės mokyklos mokytoja Giedrė Mičiūnienė;  Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos mokytojos Laimutė Lumbienė, Sigita Paradnikienė, Danutė Tumalovičienė, Laima Zibolienė;  Zarasų žemės ūkio mokyklos mokytoja  Danutė Alaunienė;  Dusetų meno mokyklos mokytojai Romualdas Pučekas ir  Juozas Švedas; Zarasų meno mokyklos mokytojos Danguolė Petrašiūnienė, Albina Pučkienė, Petronė Sekonienė,  Jūratė Tumėnienė, Šviesuolė Venclovaitė, Liudmila Vorobjova, Dangira Zavackienė;  Zarasų sporto centro treneriai Daiva Kaladinskienė, Vida Memliukienė ir Valerijus Memliukas.

Share Button


vasario 18, 2020

Lietuvoje vasario 10-15 d. skelbiama Saugesnio interneto savaitė, kurios metu viešosiose bibliotekose ir mokyklose vyksta įvairūs renginiai ir tiesioginės interneto […]

sausio 31, 2020

Sausio 24 dieną paskutiniosios lankytojų grupės, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos I b ir 3 b klasės mokiniai, dar spėję apsilankyti […]

sausio 29, 2020

Publicistė, rašytoja Gintarė Adomaitytė yra pasakiusi: „Kalbėtis apie knygas lygiai toks pat džiaugsmas, kaip ir skaityti.“ Todėl sausio 28 dienos […]

sausio 27, 2020

„Praeitis nėra tik praeitis: buvusių įvykių pasekmės tęsiasi dabartyje. Ateitis irgi nėra vien tik tai, kas dar bus: ji kuriama […]

sausio 27, 2020

„Vesk mane į savo tylos ašį, kad mano širdis būtų pilna dainų“ – rašė Rabindranatas Tagorė, indų poetas, kompozitorius, dramaturgas, […]

sausio 23, 2020

Sausio 21 d. Dusetų K. Būgos bibliotekoje vyko tikra knygų, pasakų ir žinių fiesta suaugusiems ir moksleiviams. Pirmieji galėjo įsigyti […]

sausio 23, 2020

„Akvilės piešiniai – maži jos sielos veidrodėliai, kuriuose atsispindi jos vidinis pasaulis, nuotaikos, išgyvenimai ir fantazijos“, – taip Akvilės kūrybą […]

sausio 21, 2020

Zarasų viešosios bibliotekos I aukšto galerijoje atidaryta Zarasų meno mokyklos mokinių darbų paroda „Žiemos sodas“. Joje eksponuojami šios mokyklos Dailės […]

sausio 17, 2020

Sausį minimas lietuvių poetės Almos Karosaitės gražus jubiliejus. A.Karosaitės kūryba – neišsenkanti Vaikystės erdvė: čia į vaikus prabyla  kiškučiai, meškučiai, […]

sausio 13, 2020

Sausio 13-ąją visoje Lietuvoje dega atminimo laužai, skamba patriotinės dainos, Bažnyčiose aukojamos Šv. Mišios, plevėsuoja trispalvės, o besniegę žiemą jau […]