lapkričio 30, 2015
Inga Jonušauskaitė, Šilalės rajono savivaldybės Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė
Įvyko 10-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Lapkričio 26 dieną vyko 10-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Henrikas Girčys. Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, žiniasklaidos atstovai, Vyriausybės atstovo apskrityje vyriausiasis patarėjas Rimas Bytautas.

Posėdžio metu buvo priimti 22 sprendimai, išklausyti 2 informaciniai panešimai.

Teiks paraiškas

Taryba leido Savivaldybės administracijai rengti projektinius pasiūlymus ir teikti šias paraiškas: „Savarankiško gyvenimo namų plėtra  senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia  Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“, „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“; „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“, „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“, „Kraštovaizdžio formavimas  Šilalės mieste“, „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“.

Sprendimai dėl Savivaldybės turto

Nuspręsta parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą Šilalės mieste, išnuomoti tarnybines gyvenamąsias patalpas. Dėl fizinio nusidėvėjimo ir sugedimo netinkamu pripažintas ir nurašytas Socialinės paramos skyriaus apskaitomas turtas. Tarybos nariai patikslino Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašus ir papildė nuomos tvarkos aprašus. Nuspręsta papildyti viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir daiktų sąrašą.

Sprendimai, susiję su finansais

Tarybos posėdžio metu buvo patikslintas Savivaldybės biudžetas ir pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimas „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“. Taryba įsipareigojo skirti 30 proc. reikiamų lėšų Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos 2016 m. projekto Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą įgyvendinimui.

Kiti svarbūs sprendimai

Tarybos nariai pritarė viešojo konkurso sąlygoms, kuriomis remiantis bus ieškoma investuotojo rekonstruoti Šilalės autobusų stoties pastatą. Savivaldybės administracija įpareigota organizuoti viešąjį pirkimą ir pasirašyti projektinio pasiūlymo ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir dokumentų, reikalingų projektiniam pasiūlymui pagrįsti, konsultacinių paslaugų pirkimo sutartį. Pakeistas Savivaldybės strateginės plėtros planas bei Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Laukuvos, Traksėdžio ir Šilalės kaimiškosios seniūnijų teritorijose specialusis planas. Tarybos sprendimu mišrių komunalinių atliekų konteineriai Šilalės mieste bus ištuštinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (26 kartus per metus). Patvirtinta Socialinės paramos programa. Tarybos nariai nusprendė uždrausti bepiločių orlaivių skrydžių vykdymą zonose virš Šilalės rajono ligoninės, UAB „Šilalės autobusų parkas“, UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB „Gedmina“, visų Šilalės rajone esančių degalinių, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus ugdymo įstaigos reikmėms), Šilalės rajono policijos komisariato, Šilalės rajono apylinkės teismo, Šilalės mieste esančių prekybos centrų, bankų, masinių renginių metu (išskyrus specialiąsias tarnybas ir tam tikrais atvejais renginio organizatorius).

Informaciniai pranešimai

Statybos ir investicijų skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas informavo Tarybą apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą. Vykdant Programos 1-ąjį etapą, modernizavimo darbai vykdomi vienuolikoje namų. Programos 2-ojo etapo metu bus renovuojami aštuoni namai rajone. Šiais metais nebus pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų Dariaus ir Girėno bei Žemaitės gatvėse rangos darbai.

Taip pat F. Sragauskas pateikė informaciją apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos priemones Šilalės rajone. ES finansavimas numatomas pagal šias priemones: „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, „Kraštovaizdžio apsauga“, „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Socialinio būsto fondo plėtra“, „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, „Vietinių kelių vystymas“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, „Paslaugos kaimui“, „Kaimo (1-6 tūkst. gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Share Button


sausio 21, 2020

Manoji karta gerai pamena socialinių-politinių mokslų discipliną, vadintą sovietologija. Ji išugdė ne vieną politikos komentatorių (gal ir ne vieną socialinių […]

sausio 15, 2020

Taivanas (Kinijos Respublika) Faktas: Šalies prezidento rinkimus įtikinančiai laimėjo dabartinė prezidentė Tsai Ing-wen (57%). Parlamente daugumą gavo ją rėmusi Progresyvioji […]

sausio 8, 2020

Iranas Faktas: JAV specialiosios tarnybos Bagdade nukovė įtakingą Irano specialiųjų karinių operacijų vadovą generolą Qassim Suleimani. Iranas grasina vykdysiąs keršto […]

sausio 6, 2020

Apie buvusios SSSR ir dabartinės Rusijos ginkluotąsias pajėgas prikurta įvairių legendų, nors, tiesa sakant, suprasti, kas yra kas su ginklu […]

sausio 1, 2020

Kinija Faktas: Ekonominės ir socialinės raidos prognozės rodo didėjančias šalies raidos problemas Diagnozė: 2012 metais Kinijos Komunistų partija prižadėjo, kad […]

gruodžio 31, 2019

Gal ir simboliška, kad Seimo narės Virginijos Vingrienės iniciatyva Seime surengta konferenciją apie mobingą įvyko beveik šventų Kalėdų išvakarėse – […]

gruodžio 25, 2019

Pasaulis Faktas: Nustatytam, kad su amžiumi žmonės jaučiasi vis laimingesni. Tačiau yra išimčių. Diagnozė: Sakoma, kad tikrasis gyvenimas prasideda po […]

gruodžio 23, 2019

Mūsų – vakariečių – santykiai su Kinija keisti ir dar keistesni. Ar kada draugavome? Nepamenu. Buvo laikai, kuomet Kinija buvo […]

gruodžio 18, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Parlamento rinkimuose įspūdingą pergalė pasiekė konservatorių partija. Diagnozė: Iš esmės tai rinkimai dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš […]

gruodžio 11, 2019

Rusija  Faktas Pasaulinė Antidopingo agentūra (WADA) rekomendavo keturiems metams diskvalifikuoti Rusiją iš svarbiausių sporto renginių. Diagnozė Sportas turi keistą savybę. […]