vasario 27, 2015
Mažeikių rajono savivaldybės informacija
Patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės 2015 metų biudžetas

Vasario 27 d., penktadienį, vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas 2015 metų Savivaldybės biudžetas.

Mažeikių rajono savivaldybės taryba nusprendė:

1. Tvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2015 metų biudžetą: 43 587 620 Eur pajamų, 46 580 410 Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas asignavimais iš skolintų lėšų 2 992 790 Eur).

2.  Tvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą: 495 195 Eur – pajamos už patalpų nuomą, 411 106 Eur – pajamos už atsitiktines paslaugas, 1 077 007 Eur – įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

3.  Nustatyti, kad iš patvirtintų Savivaldybės biudžeto asignavimų 1 488 922 Eur skiriama esamiems 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

4.  Nustatyti, kad 2014 metais nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitant skolintas lėšas) – 1 100 164 Eur – nukreipiamos patvirtintoms Savivaldybės programoms vykdyti, iš jų:
4.1. esančiam 2015 metų sausio 1 d. įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti bei paskolai grąžinti – 755 150 Eur;
4.2. programoms, kurios finansuojamos iš konkrečios Savivaldybės biudžeto pajamų dalies, pagal tikslinę paskirtį – 290 413 Eur;
4.3. programoms, kurios finansuojamos skolintomis lėšomis – 54 601 Eur.

5.  Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

6.  Įpareigoti asignavimų valdytojus ir biudžetinių įstaigų vadovus:
6.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2015 metų išlaidų sąmatas numatyti reikiamų asignavimų dalį 2015 metų sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
6.2. užtikrinti, kad 2015 metų gruodžio 31 d. pradelstas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 metų sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, sumažėtų ne mažiau negu 10 procentų;
6.3. užtikrinti asignavimų naudojimo teisėtumą, efektyvumą ir ekonomiškumą, neviršijant patvirtintų asignavimų;
6.4. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus.

Share Button

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]

rugsėjo 11, 2019

Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena kitai po 35 asmenis. Išlaisvinti Ukrainos […]

rugsėjo 4, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Karalienė Elžbieta II patenkino premjero Boriso Johnsono prašymą suspenduoti parlamento funkcijas ir pasitraukti iš Europos Sąjungos be […]

rugsėjo 3, 2019

Ministerijoje vykusioje diskusijoje labiausiai akcentuoti siūlymai dėl juridinio asmens statuso suteikimo regionų plėtros taryboms ir jų veiklų finansavimo. Tapusios juridiniais […]

rugsėjo 3, 2019

Rugpjūčio 30 d. dviračių entuziastus Plungės atviras jaunimo centras pakvietė į žygį.   Žygyje dalyvavęs jaunimas susipažino su kultūros vertybėmis, […]

rugsėjo 2, 2019

Kai kalba pradeda suktis apie pasaulio negandas, dažnai sakoma, ach, kad tik nebūtų karo. Karas, ypač branduolinis, suvokiamas kaip galimas […]

rugpjūčio 28, 2019

Rugsėjo mėnesį, pradėdamas naują kūrybinį sezoną, Plungės kultūros centras kviečia į netradicinius, išskirtinius ir visiškai naujus kūrybiškumo vakarus „Kūrybiškumas laisvas, […]

rugpjūčio 28, 2019

G-7 Faktas: Rusija nebuvo pakviesta į ekonomiškai stipriausių valstybių vadovų susitikimą. Neformaliai dalyvavo Irano užsienio reikalų ministras. Diagnozė Pagal apibrėžimą […]

rugpjūčio 26, 2019

Prieš 30 metų trijų Baltijos šalių gyventojai stojo į gyvą grandinę ir susikibo rankomis Baltijos kelyje. Sujungęs Vilnių, Rygą ir […]