gruodžio 15, 2015
Asociacijos pirmininkė Sigutė Norvaišienė
Naujojoje Akmenėje pradėta rengti vietos plėtros strategija

2015 m. lapkričio 25 d.  įregistruota Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pradėjo organizuoti susitikimus su mieste registruotomis  nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, verslininkais, asocijuotomis verslo struktūromis, savivaldybe  dėl vietos plėtros strategijos rengimo.

Tikimasi, kad gavus finansavimą parengtai strategijai įgyvendinti, Naujosios Akmenės mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės bei kiti subjektai, rengdami atskirus projektus, galės didinti vietines įsidarbinimo galimybes, bendruomenių socialinę integraciją, gaivinti dvasines vertybes, puoselėti tradicinius amatus, plėtoti meno bei kitų sričių kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti. Socialinės integracijos didinimas orientuotas į tokias veiklas: savanorių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai, informacijos sklaida apie prieinamas socialines paslaugas, skirtas socialinės rizikos asmenims, tarpininkavimas teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims, pagalba namuose socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos asmenų savipagalbos grupių steigimas, kūrybinės partnerystės, skirtos spręsti socialines problemas; bendradarbiavimo tinklų, skirtų socialinėms problemoms spręsti, kūrimas.

Gruodžio 10 d. susirinkome aptarti pagrindinius VVG strategijos rengimo klausimus: kokias veiklas remti, kokias priemones įsirašyti į Strategiją, kurias vėliau reikės įgyvendinti. Susirinkimo metu buvo išsamiai papasakota apie remiamas veiklas. Aptartos kiekvienos veiklos tikslinės grupės, tinkamos finansuoti išlaidos. Susirinkimo dalyviai dalinosi projektų idėjomis, kartu formulavo Strategijos tikslus ir uždavinius.

Apibendrinant susirinkimą, paprašyta  visų dalyvių  artimiausiu metu pateikti savo nuomonę  apie Strategijos rengimą, jos tikslą, uždavinius, kokiai remiamai veiklai gali būti skiriamas ypatingas dėmesys, pateikti projektų idėjas, pasiūlymus.

Share Button


lapkričio 13, 2018

Tarptautiniame  akordeono  muzikos  festivalyje-konkurse  ,,Linksmasis akordeonas” Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinys  Domantas  Milevičius savo amžiaus kategorijoje laimėjo II vietos laureato  […]

spalio 18, 2018

 Spalio 16 d. projektas „Instrumentų karalius kviečia“ sukvietė visus  muzikos mylėtojus į vargoninės muzikos koncertą. Renginio metu vargonavo Lietuvos muzikos […]

spalio 1, 2018

Panašu, kad Akmenė sėkmingai kratosi bedarbių krašto titulo. Nors nedarbas Akmenės rajono savivaldybėje vis dar aukštesnis už šalies vidurkį, kraštas […]

rugpjūčio 10, 2018

Šiandien buvo paskelbta UAB „Vakarų medienos grupės“ naujosios gamyklos Akmenės rajone statybų pradžia. Naujų statybų pradžią iškilmingai paskelbė Ministras Pirmininkas […]

rugpjūčio 8, 2018

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniai: Aurimas Pocius, Ugnė Naglytė, Greta Raudytė, Gvidas Šulskis ir Neda Sirvidaitė liepos 15-22 dienomis svečiavosi […]

birželio 27, 2018

Mažų miestelių problemos gerai pažįstamos daugeliui, regionai kaip įmanydami siekia pritraukti verslus, investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Tuo tarpu […]

birželio 19, 2018

Saulėtą birželio popietę Akmenės vaikų dienos centre „Akmenėliai“ lankėsi UAB „Eika“ valdybos pirmininkas Robertas Dargis. Svečias dienos centre susitiko su […]

gegužės 24, 2018

Gegužės 19 dieną, šeštadienį,  Panevėžio  muzikos  mokykla   sukvietė  solistus ir  ansamblius iš visos Lietuvos į VIII  respublikinį   vaikų  ir  jaunimo  […]

gegužės 14, 2018

Jau tapo tradicija, jog kiekvieną pavasarį Naujosios Akmenės muzikos mokykla ir jos mokinių aktyvas – Meno arka kviečia Akmenės rajono […]

gegužės 9, 2018

Sekmadienį, gegužės 6 d. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai net trijuose renginiuose pasveikino mamas su Tarptautine Motinos diena. […]