vasario 11, 2016
Skaistė Sadonytė, Telšių rajono savivaldybės Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir Buhalterinės apskaitos skyrių veikla

Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 14 struktūrinių padalinių ir 11 struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų. Kiekvienas padalinys atlieka jam paskirtas funkcijas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas trumpai pristato praėjusių metų Finansų ir Buhalterinės apskaitos skyrių pagrindines veiklos gaires.

Finansų skyriaus 2015 metų veikla

Padengta skola

„Biudžeto pajamų planas (be tikslinių dotacijų) per 2015 metus padidintas 1019,7 tūkst. eurų, iš jų pajamos iš mokesčių – 426,0 tūkst. eurų“, – informuoja Administracijos direktorius S. Urbonas, – „Mokestinių pajamų patikslintą planą įvykdėme ir viršijome 150 tūkst. eurų. Iš Finansų ministerijos pernai gavome 65 tūkst. eurų daugiau pajamų, negu buvo patvirtintas metinis pajamų planas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija ne vienerius metus buvo skolinga šilumos tiekėjui. Taupiai naudojant biudžeto lėšas, pernai pavyko padengti šilumos tiekėjui skolas, susidariusias už centralizuotą šilumos teikimą per 2014 ir 2015 metus. Per metus sumokėta apie 770,0 tūkst. eurų, liko įsiskolinimas tik už einamuosius mėnesius.

Mažesnės paskolos palūkanos

Pernai pavyko pervesti visas biudžeto lėšas asignavimų valdytojams patvirtintoms biudžeto programoms vykdyti. S. Urbono teigimu, Administracijai liko nepervesti 306,0 tūkst. eurų pagal patvirtintas biudžeto programas: kultūros, švietimo įstaigų pastatų remonto darbus, administracinių pastatų remonto darbus, avarinių pastatų nugriovimo darbus, energetinio ūkio priežiūrą ir remontą, už moksleivių, keleivių pavėžėjimą bei nuostolingų maršrutų išlaidų dengimą.

Kadangi lėšos į biudžetą gautos 2016 metais, iki sausio 10 d., tai minėtos skolos bus dengiamos šiais metais ir tam lėšos yra numatytos 2016 metų biudžete.

2015 m. gruodžio 28 d. Telšių rajono savivaldybės taryba leido Administracijai imti 3499,1 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą iš banko. Ši paskola skiriama dengti ilgalaikėms paskoloms, paimtoms iš Finansų ministerijos. „Paskolą iš banko gausime mažesnėmis palūkanomis, nei galiojusios palūkanos pagal sutartis, pasirašytas su Finansų ministerija. Taip Savivaldybė per metus sutaupys apie 100,0 tūkst. eurų“, – informuoja Administracijos direktorius.

Žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai

„Mokestinė našta valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojams ženkliai nekito. Savivaldybės biudžetą šie mokesčiai papildė 824 368,00 Eur, t.y. 12 proc. daugiau nei 2014 metais“, – teigia S. Urbonas.

Pernai nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, lyginant su 2014 metais, nekito. 2015 metais šių mokesčių daugiau surinkta dėl to, kad daugiau nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjo juridiniai asmenys (įmonės, įstaigos, organizacijos).

Valstybinės žemės nuomos mokesčio 2015 metais priskaičiuota 220 621,00 Eur, t. y. 7,6 proc. daugiau nei 2014 m.

Žemės mokesčio 2015 metais priskaičiuota 296 790,00 eurų (5,4 proc. daugiau nei 2014 metais). Tai byloja, kad šie mokesčiai kito neženkliai, nežiūrint į tai, kad žemės mokesčiui skaičiuoti sklypų vertė kasmet didėja dėl pereinamojo laikotarpio nuo žemės sklypų valstybinės kainos iki vidutinės rinkos vertės taikymo mokesčiui skaičiuoti.

Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų savininkai mokėjo didesnius žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius. 2015 metais tokių objektų buvo 27: privačios nuosavybės teise valdomų sklypų – 15, nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų – 12. Žemės mokesčio 2015 metais sumokėta 301 848,00 eurų (4 proc. daugiau nei 2014 metais), o valstybinės žemės nuomos mokesčio – 199 955,00 eurų (6 proc. mažiau nei 2014 metais).

Savivaldybei bendradarbiaujant su LR Vidaus reikalų ministerija, įdiegta galimybė teikti prašymus Savivaldybei dėl žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo, juridinių asmenų žemės nuomos mokesčio deklaracijas elektroninėje erdvėje Elektroniniai valdžios vartai. 2015 metais šešios įmonės pasinaudojo šia galimybe ir elektroninėje erdvėje pateikė valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nuo 2013 metų mokestinio laikotarpio nekinta – yra 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Didesnis – 1 proc. –  tarifas taikomas netvarkomam arba apleistam nekilnojamajam turtui. 2015 metų mokestiniu laikotarpiu 1 proc. tarifas taikomas  5 objektams, 2014 metų mokestiniu laikotarpiu  tokių objektų buvo 7. „Nekilnojamojo turto mokesčio 2015 metais surinkta 322 565,00 eurų (40 proc. daugiau nei 2014 metais). Fiziniai asmenys sumokėjo  1 8427,00 Eur, t.y. 10 proc. daugiau nei 2014 metais, juridiniai asmenys – 304 138,00 Eur, t.y. 40 proc. daugiau nei 2014 metais.

Buhalterinės apskaitos skyriaus 205 metų veikla

2015 metais Buhalterinės apskaitos skyriuje dirbo 16 darbuotojų, kurie apskaitė Telšių rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių – vienuolikos seniūnijų lėšas ir turtą. Skyrius sėkmingai perskaičiavo turto ir įsiskolinimų likučius iš litų į eurus. „Džiaugiamės, kad perėjimo laikotarpiu nesutriko atsiskaitymai,“ – teigia Administracijos direktorius S. Urbonas.

2015 metų pajamos ir gautos lėšos

Savivaldybės  biudžeto asignavimai
9770,2 tūkst. eurų
Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti
744,3 tūkst. eurų
Specialiosios dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti
1857,5 tūkst. eurų
Valstybės biudžeto lėšų pagal vyriausybės nutarimus
87,1 tūkst. eurų
Bendrosios dotacijos kompensacijų
1850,6 tūkst. eurų
Uždirbta įstaigos pajamų
162,9 tūkst. eurų
Kitos lėšos
Iš įvairių rajono paramos teikėjų
24,6 tūkst. eurų
Bedarbių užimtumui remti iš Telšių teritorinės darbo biržos
227,2 tūkst. eurų
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šalpos išmokoms administruoti
128,5 tūkst. eurų
Išmokoms vaikams administruoti
28,6 tūkst. eurų
Neįgaliųjų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti
63,7 tūkst. eurų
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kelių ir gatvių remontui
2230,6 tūkst. eurų
Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Šalpos išmokų mokėjimui
6426,6 tūkst. eurų
Išmokų vaikams mokėjimui
876,7 tūkst. eurų
Transporto bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimui
16,9 tūkst. eurų
Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimui
5,1 tūkst. eurų
Socialiai remtinų asmenų paskolų būstui palūkanoms dengti
1,9 tūkst. eurų
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymui asmenims su negalia
25,2 tūkst. eurų
Socialinės žmonių su negalia reabilitacijos priemonių vykdymui
0,1 tūkst. eurų
Kursų tėvams organizavimui
0,2 tūkst. eurų
Vietos bendruomenių savivaldai
33,6 tūkst. eurų
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros parama maisto produktais
4,7 tūkst. eurų
Europos Sąjungos paramos fondų ir valstybės biudžetas Telšių rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti
1432,4 tūkst. eurų lėšų
Valstybės investicinės lėšos
1912,1 tūkst. eurų
Share Button


balandžio 1, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį vaizdo konferencijoje su strateginių sektorių atstovais aptarė valstybės pasirengimą užtikrinti patikimą Lietuvos vartotojų aprūpinimą […]

balandžio 1, 2020

Rusija Faktas: Referendumas dėl Konstitucijos pataisų, turėjęs įvykti balandžio 22 dieną, atidėtas. Diagnozė: Netiesa, kad virusas Putinui nekenkia – dar […]

kovo 31, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį vaizdo konferencijoje su medikų atstovais aptarė medicinos darbuotojų darbo sąlygas koronaviruso ligos (COVID-19) protrūkio […]

kovo 30, 2020

Europos Parlamento (EP) nariai reikalauja, kad Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojami COVID-19 tyrimai bei sukurti medicininiai produktai teisinėmis priemonėmis būtų […]

kovo 26, 2020

Žmonės reiškia nepasitenkinimą, pyksta ant ūkininkų, kad maisto produktų kainos kyla. Tuo tarpu ūkininkai šaukiasi pagalbos, nes koronaviruso krizės akivaizdoje […]

kovo 25, 2020

Europos Sąjunga Faktas: Video konferencijos pagalba pritarta pradėti ES narystės derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija Diagnozė: Nors visų galvoje […]

kovo 25, 2020

Mieli Lietuvos žmonės, Turbūt pirmą kartą nuo šios COVID-19 sukeltos krizės pradžios nebeužtenka tik epidemiologinių ar medicininių žinių. Nebeužtenka tik […]

kovo 24, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiko su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu ir kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu. […]

kovo 23, 2020

Darbui paruoštas ir nuo rytojaus 12 val. Telšiuose pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl naujojo […]

kovo 23, 2020

Bus ne apie virusą. Apie tautų draugystę. Kai prieš penketą metų Maskva sukonstravo vadinamą Eurazijos ekonominę bendriją (EEB), ne vienas […]